ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/1311/18

Провадження №1-кс/752/8351/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 30528), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 3201810001000004 від 19.01.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), щодо клієнта банку ТОВ ЕКОБУД СТАНДАРТ (код ЄДРОПУ 40108281) за наступними номерами рахунків: № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та ТОВ ІНЖИНІРИНГ-КОРПОРЕЙТ (код ЄДРОПУ 40019402) за наступним номером рахунку № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з моменту відкриття рахунків по 20 серпня 2019 року , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;

- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт - банк , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (оригінали платіжних доручень, оригінали заявок на видачу готівки, оригінали грошових чеків, оригінали квитанцій, оригінали меморіальних ордерів та інших) по рахунках Товариства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32018100010000004 від 19.01.2018 року старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/1311/18

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 21.08.2019
Зареєстровано 07.02.2020
Оприлюднено 07.02.2020

Судовий реєстр по справі 752/1311/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 10.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 25.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 31.10.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 06.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 29.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 05.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону