Ухвала
від 02.02.2020 по справі 910/17180/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про продовження строку підготовчого провадження

та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

03.02.2020справа № 910/17180/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/17180/19

за позовом громадської спілки Українська ліга авторських та суміжних прав (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 1016; ідентифікаційний код 42502769)

до товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Мінісо/Україна/ (01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37; ідентифікаційний код 41295354)

про стягнення 187 785 грн.,

за участю представників:

позивача - Сербуль О.Ю. (довіреність від 15.08.2019 №б/н);

Хлєбнікова С.Г. (довіреність від 15.08.2019 № б/н);

відповідача - Ільїної Д.В. (адвокат; ордер від 10.01.2020 серія КС №663927);

ВСТАНОВИВ:

Громадська спілка Українська ліга авторських та суміжних прав (далі - Спілка) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Мінісо/Україна/ (далі - Товариство) 187 785 грн. паушальної суми.

Позов мотивовано тим, що:

- Спілка з 29.05.2019 є єдиною в Україні акредитованою організацією розширеного колективного управління у сфері публічного виконання фонограм і зафіксованих в них виконань;

- 12.09.2019 та 08.11.2019 представником Спілки Сідьком С.О. (в актах вказано, що представники закладу відмовилися підписувати акти) здійснено фіксації використання об`єктів суміжних прав у магазині Miniso (м. Київ, вул. Хрещатик, 17), у зв`язку з чим складено акти №12/09/19 та №08/11/19, якими зафіксовано факти, що свідчать про використання відповідачем в його приміщенні фонограм та зафіксованих у них виконань;

- користувач (відповідач) здійснював свою господарську діяльність без укладання договору про використання об`єктів суміжних прав (саме в сфері публічного виконання), а отже без отримання належного дозволу на таке використання і без виплати роялті належному суб`єкту, тобто акредитованій організацій колективного управління;

- Спілка через ухилення Товариства від свого обов`язку укласти з позивачем договір про використання об`єктів суміжних прав недоотримала суму роялті, яка випливає із базового тарифу, передбаченого тарифами позивача, що розміщені на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а саме на суму, що відповідає 50 мінімальним місячним заробітним платам;

- паушальна сума, яку відповідач повинен сплатити позивачу, має складати 45 мінімальних місячних заробітних плат.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 13.01.2020.

13.01.2020 відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- відповідач підтверджує правомірність використання фонограм та зафіксованих у них виконань в магазині Miniso відповідно до договору про виконання робіт/надання послуг від 13.11.2017 №32 (далі - Договір №32), укладеного Товариством та фізичною особою - підприємцем Кацан Наталією Василівною (далі - Підприємець);

- 18.01.2019 Підприємцем (ліцензіат) та товариством з обмеженою відповідальністю Комп Мюзік Паблішинг (ліцензіар; далі - ТОВ Комп Мюзік Паблішинг ) укладено ліцензійний договір №Б18/01/2019-2 (далі - Ліцензійний договір), відповідно до якого ліцензіат має право надавати дозвіл (субліцензію) на використання музики в рамках даного договору третім особам та отримувати роялті за таке використання;

- відповідно до статті 13 Закону України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав ТОВ Комп Мюзік Паблішинг було вилучено фонограми з каталогів BMG production music, Intervox, Black is Blondie з управління Спілки, що підтверджується заявою про вилучення прав від 12.09.2016 вих. №936 та додатком №3.60 до неї;

- акт фіксації від 12.09.2019 №12/09/19 та акт фіксації від 08.11.2019 №08/11/19, відеозаписи та фіскальні чеки від 12.09.2019 та від 08.11.2019 є неналежними, недостатніми та недопустимими доказами в підтвердження факту використання об`єктів суміжних прав відповідачем;

- в позовній заяві відсутні об`єктивні критерії, що можуть свідчити про розмір збитків, завданих начебто порушенням зобов`язання в сфері суміжних прав.

У підготовчому засіданні 13.01.2020 оголошено перерву до 03.02.2020.

29.01.2020 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій зазначив про те, що:

- існує акредитована організація колективного управління саме в сфері публічного виконання фонограм та зафіксованих у них виконань. Зазначена організація уповноважена займатись розширеним колективним управлінням у згаданій сфері; добровільне колективне управління в цій же сфері не допускається; до початку використання фонограм та зафіксованих у них виконань користувач (відповідач) повинен був укласти договір з акредитованою організацією колективного управління та сплачувати їй роялті; такий свій обов`язок відповідач не виконав;

- на підтвердження того, що в закладі Підприємства використовувались фонограми та зафіксовані в них виконання Спілка надала суду належні і допустимі доказами (аудіовідеофіксації, акти фіксації, чеки);

- Договір №32 за своєю правовою природою є договором надання послуг; він не містить істотних умов ліцензійного договору, в тому числі не визначає жодних конкретних об`єктів інтелектуальної власності, яких він міг би стосуватись;

- Ліцензійний договір укладений виключно двома сторонами - Підприємцем та ТОВ Комп Мьюзік Паблішинг ; Товариства вказаний договір взагалі не стосується.

Товариство 03.02.2020 подало суду клопотання про долучення доказів до відзиву на позов.

У судове засідання 03.02.2020 з`явилися представники позивача та відповідача.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 03.02.2020 наголосила на доводах клопотання про залучення до участі у справі Підприємця та ТОВ Комп Мьюзік Паблішинг як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, поданого суду 13.01.2020.

Клопотання мотивоване тим, що:

- предмет спору, а саме стягнення 187 785 грн. за порушення зобов`язання в сфері суміжних прав, стосується безпосередньо господарських правовідносин, які існують між відповідачем та Підприємцем на підставі Договору №32; на Підприємця може бути покладено в майбутньому обов`язок зі сплати збитків відповідача;

- на підставі Ліцензійного договору Підприємцю надавався дозвіл на використання музики Товариству.

Представник Спілки заперечили проти задоволення вказаного клопотання відповідача.

Частиною першою статті 50 ГПК України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, враховуючи, що: відповідач отримав дозвіл на використання фонограм музичних творів від Підприємця відповідно до Договору №32, а Підприємець, в свою чергу, отримав дозвіл на використання музики від ТОВ Комп Мюзік Паблішинг на підставі Ліцензійного договору, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі Підприємця та ТОВ Комп Мюзік Паблішинг як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Відповідно до частини третьої статті 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Частинами першою і другою статті 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про необхідність продовження строку підготовчого провадження.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Отже, враховуючи необхідність залучення до участі у справі третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 50, 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №910/17180/19 за позовом громадської спілки Українська ліга авторських та суміжних прав до товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Мінісо/Україна/ про стягнення 187 785 грн.

2. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/17180/19 на 02.03.20 о 09:50. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, буд. 8, кв. 4) та товариство з обмеженою відповідальністю Комп Мюзік Паблішинг (01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 35 А; ідентифікаційний код 32381678) як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

4. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня вручення даної ухвали для надання суду доказів надіслання третім особам позовної заяви з доданими до неї документами.

5. Запропонувати третім особам у строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали подати суду письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу; у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву надати суду письмові пояснення щодо відзиву з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу.

6. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 03.02.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко

Дата ухвалення рішення02.02.2020
Оприлюднено09.02.2020

Судовий реєстр по справі —910/17180/19

Ухвала від 16.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 08.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні