Ухвала
від 31.05.2020 по справі 910/17180/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

01.06.2020справа № 910/17180/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/17180/19

за позовом громадської спілки Українська ліга авторських та суміжних прав (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 1016; ідентифікаційний код 42502769)

до товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Мінісо/Україна/ (01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37; ідентифікаційний код 41295354)

треті особи , які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - фізична особа - підприємець Кацан Наталія Василівна ( АДРЕСА_1 ) та

товариство з обмеженою відповідальністю Комп Мюзік Паблішинг (01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 35 А; ідентифікаційний код 32381678),

про стягнення 187 785 грн.,

без участі представників учасників справи у зв`язку з їх неявкою,

ВСТАНОВИВ:

Громадська спілка Українська ліга авторських та суміжних прав (далі - Спілка) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Мінісо/Україна/ (далі - Товариство) 187 785 грн. паушальної суми.

Позов мотивовано тим, що:

- Спілка з 29.05.2019 є єдиною в Україні акредитованою організацією розширеного колективного управління у сфері публічного виконання фонограм і зафіксованих в них виконань;

- 12.09.2019 та 08.11.2019 представником Спілки Сідьком С.О. (в актах вказано, що представники закладу відмовилися підписувати акти) здійснено фіксації використання об`єктів суміжних прав у магазині Miniso (м. Київ, вул. Хрещатик, 17), у зв`язку з чим складено акти №12/09/19 та №08/11/19, якими зафіксовано факти, що свідчать про використання відповідачем в його приміщенні фонограм та зафіксованих у них виконань;

- користувач (відповідач) здійснював свою господарську діяльність без укладання договору про використання об`єктів суміжних прав (саме в сфері публічного виконання), а отже без отримання належного дозволу на таке використання і без виплати роялті належному суб`єкту, тобто акредитованій організацій колективного управління;

- Спілка через ухилення Товариства від свого обов`язку укласти з позивачем договір про використання об`єктів суміжних прав недоотримала суму роялті, яка випливає із базового тарифу, передбаченого тарифами позивача, що розміщені на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а саме на суму, що відповідає 50 мінімальним місячним заробітним платам;

- паушальна сума, яку відповідач повинен сплатити позивачу, має складати 45 мінімальних місячних заробітних плат.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 13.01.2020.

13.01.2020 відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- відповідач підтверджує правомірність використання фонограм та зафіксованих у них виконань в магазині Miniso відповідно до договору про виконання робіт/надання послуг від 13.11.2017 №32 (далі - Договір №32), укладеного Товариством та фізичною особою - підприємцем Кацан Наталією Василівною (далі - Підприємець);

- 18.01.2019 Підприємцем (ліцензіат) та товариством з обмеженою відповідальністю Комп Мюзік Паблішинг (ліцензіар; далі - ТОВ Комп Мюзік Паблішинг ) укладено ліцензійний договір №Б18/01/2019-2 (далі - Ліцензійний договір), відповідно до якого ліцензіат має право надавати дозвіл (субліцензію) на використання музики в рамках даного договору третім особам та отримувати роялті за таке використання;

- відповідно до статті 13 Закону України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав ТОВ Комп Мюзік Паблішинг було вилучено фонограми з каталогів BMG production music, Intervox, Black is Blondie з управління Спілки, що підтверджується заявою про вилучення прав від 12.09.2016 вих. №936 та додатком №3.60 до неї;

- акт фіксації від 12.09.2019 №12/09/19 та акт фіксації від 08.11.2019 №08/11/19, відеозаписи та фіскальні чеки від 12.09.2019 та від 08.11.2019 є неналежними, недостатніми та недопустимими доказами в підтвердження факту використання об`єктів суміжних прав відповідачем;

- у позовній заяві відсутні об`єктивні критерії, що можуть свідчити про розмір збитків, завданих начебто порушенням зобов`язання в сфері суміжних прав.

У підготовчому засіданні 13.01.2020 оголошено перерву до 03.02.2020.

29.01.2020 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій зазначив про те, що:

- існує акредитована організація колективного управління саме в сфері публічного виконання фонограм та зафіксованих у них виконань; вказана організація уповноважена займатись розширеним колективним управлінням у згаданій сфері; добровільне колективне управління в цій же сфері не допускається; до початку використання фонограм та зафіксованих у них виконань користувач (відповідач) повинен був укласти договір з акредитованою організацією колективного управління та сплачувати їй роялті; такий свій обов`язок відповідач не виконав;

- на підтвердження того, що в закладі Підприємства використовувались фонограми та зафіксовані в них виконання, Спілка надала суду належні і допустимі докази (аудіовідеофіксації, акти фіксації, чеки);

- Договір №32 за своєю правовою природою є договором надання послуг; він не містить істотних умов ліцензійного договору, в тому числі не визначає жодних конкретних об`єктів інтелектуальної власності, яких він міг би стосуватись;

- Ліцензійний договір укладений виключно двома сторонами - Підприємцем та ТОВ Комп Мьюзік Паблішинг ; Товариства вказаний договір взагалі не стосується.

Товариство 03.02.2020 подало суду клопотання про долучення доказів до відзиву на позов.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/17180/19; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/17180/19 на 02.03.2020; залучено до участі у справі Підприємця та ТОВ Комп Мюзік Паблішинг як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

28.02.2020 позивач подав суду докази надіслання третім особам позовної заяви з доданими до неї документами.

Підприємець 28.02.2020 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив про те, що:

- Підприємець, отримавши від ТОВ Комп Мюзік Паблішинг невиключні суміжні права на використання фонограм таких музичних творів способом публічного виконання музики в закладах, надав дозвіл на таке використання відповідачу, за що отримує роялті на підставі Договору №32, що є субліцензійним договором;

- в разі вилучення правовласниками своїх майнових прав з управління Спілки у позивача припиняється право управління щодо відповідних об`єктів суміжних прав; припиняється дія щодо надання дозволів на використання відповідних об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, дії щодо збирання винагороди за їх використання, дії щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об`єктів;

- відповідно до статті 13 Закону України Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав ТОВ Комп Мюзік Паблішинг було вилучено фонограми з каталогів BMG production music, Intervox, Black is Blondie з управління Спілки, що підтверджується заявою про вилучення прав від 12.09.2016 вих. №936 та додатком №3.60 до неї;

- листом від 14.11.2019 вих. №960 ТОВ Комп Мюзік Паблішинг повідомило Підприємця та підтвердило те, що Підприємець уповноважений надавати дозволи (субліцензії) на використання музики з каталогів своїм клієнтам, зокрема, надавати дозвіл (субліцензію) відповідачу; крім того, підтвердило правомірне використання музики з каталогів саме клієнтом Товариством, відповідно субліцензійного договору;

- крім того, акт фіксації від 12.09.2019 №12/09/19 та акт фіксації від 08.11.2019 №08/11/19, відеозаписи та фіскальні чеки від 12.09.2019 та від 08.11.2019 є неналежними, недостатніми та недопустимими доказами в підтвердження факту використання об`єктів суміжних прав відповідачем;

- розмір збитків у сумі 187 785 грн. є необґрунтованим та не доведеним позивачем.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.03.2020 відкладено підготовче засідання на 24.03.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 від 11.03.2020 №211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 №9/рс-186/20, судове засідання, призначене на 24.03.2020, відкладено на 27.04.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.04.2020 відкладено підготовче засідання на 01.06.2020.

Позивач 20.05.2020 подав суду заяви (з електронним цифровим підписом), в яких виклав нормативно-правове обґрунтування позовних; крім того, подав суду заяву щодо судових витрат після прийняття рішення у даній справі.

У судове засідання 01.06.2020 представники учасників справи не з`явилися; треті особи про причини неявки суду не повідомили, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень за адресами місцезнаходження третіх осіб.

Позивач 28.05.2020 електронною поштою з електронним цифровим підписом надіслав клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку з тим, що уповноважений представник позивача приймає участь у іншому судовому засіданні (Північний апеляційний господарський суд, справа №910/13019/19).

01.06.2020 відповідач електронною поштою з електронним цифровим підписом надіслав клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку з тим, що в Україні запроваджено карантин для запобіганням поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 183 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з пунктом 4 розділу X Перехідні положення ГПК України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

З метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 від 11.03.2020 №211 (зі змінами), та постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів , з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також рішення Ради суддів України від 17.03.2020 №19, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивач та відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/17180/19.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 183, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/17180/19 на 06.07.20 о 10:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 01.06.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко

Дата ухвалення рішення31.05.2020
Оприлюднено02.06.2020

Судовий реєстр по справі —910/17180/19

Ухвала від 16.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 08.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 18.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 11.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні