Ухвала
від 03.02.2020 по справі 911/2670/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"04" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/2670/16

за заявою Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Київ , м. Київ (код ЄДРПОУ 14371869) - Кредитор

до Товариства з обмеженою відповідальністю БЄВЗ , Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе (код ЄДРПОУ 31753364) - Боржник/Банкрут

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Абрамової В.Д.

За участю представників учасників у справі:

від ТОВ Фінансова компанія Паріс : Бабенко Ю.В.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2670/16 про банкрутство ТОВ БЄВЗ за загальною процедурою банкрутства, передбаченою Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , провадження в якій відкрите згідно ухвали суду від 06.09.2016.

Постановою господарського суду Київської області від 13.12.2016 визнано ТОВ БЄВЗ банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Левченко Н.П., зобов`язано ліквідатора за результатами роботи по ліквідації підприємства-банкрута надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс Банкрута, вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час у справі триває ліквідаційна процедура.

20.01.2020 до суду надійшла заява ТОВ Фінансова компанія Паріс від 16.01.2020 б/№ (вх. № 1249/20) про заміну кредитора у справі про банкрутство, зокрема заміну кредитора ПАТ АКБ Київ на правонаступника ТОВ Фінансова компанія Паріс .

Ухвалою суду від 22.01.2020 розгляд вказаної заяви призначено в судовому засіданні на 04.02.2020; зобов`язано ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Левченко Н.П. та ПАТ АКБ Київ надати суду письмові пояснення по суті вказаної заяви ТОВ Фінансова компанія Паріс .

04.02.2020 в судове засідання з`явилась представник заявника ТОВ Фінансова компанія Паріс , подану заяву про заміну кредитора підтримала і просила суд задовольнити заяву. Інші учасники у справі в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Розглянувши вказану заяву про заміну кредитора та матеріали справи в цілому судом встановлено наступне.

В заяві заявник просить суд замінити кредитора ПАТ АКБ Київ на правонаступника ТОВ Фінансова компанія Паріс .

В обґрунтування заяви заявник зазначає, що 24.10.2019 відбулися електронні публічні торги щодо реалізації пулу активів неплатоспроможного банку ПАТ АКБ Київ , де відповідно до Протоколу № UА-ЕА-2019-10-01-000007-b переможцем визначено ТОВ Фінансова компанія Паріс .

За наслідком електронних публічних торгів 12.11.2019 між ПАТ АКБ Київ та ТОВ Фінансова компанія Паріс укладено Договір про відступлення прав вимоги № 12/11-2019/2, відповідно до якого Банк відступив Новому кредитору належні Банку права вимоги до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, за кредитними договорами, договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку № 1 до цього договору, а Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

У Додатку 1 до Договору про відступлення прав вимоги - Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами , серед іншого визначено, що Новий кредитор набув право вимоги за Кредитним договором № 15/2006 від 28.09.2006 та Кредитним договором № 06/2007 від 17.09.2007, що укладені між ПАТ АКБ Київ та ТОВ Концерн Екоп (ТОВ БЄВЗ ).

Крім цього у Додатку 1 визначено, що Новий кредитор набув право вимоги до Боржника за Договором іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО Якименко В.О. 29.09.2006 за реєстровим номером 6193 і Договором іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО Якименко В.О. 28.09.2007 за реєстровим номером 738п.

Судом встановлено, що вимоги ПАТ АКБ Київ до Боржника, що виникли на підставі вказаних вище зобов`язань, були визнані та включені до реєстру вимог кредиторів ухвалами суду від 06.09.2016 і від 18.10.2016 у даній справі про банкрутство у сумах: 16536,00 грн - 1 черга; 118154456,78 грн - 4 черга; 6118354,92 грн - 6 черга.

З вищезазначеного вбачається, що станом на поточну дату ТОВ Фінансова компанія Паріс , на підставі Договору від 12.11.2019 про відступлення прав вимоги № 12/11-2019/2, набуло право вимоги до ТОВ БЄВЗ , що належало ПАТ АКБ Київ та визнано ухвалами господарського суду Київської області від 06.09.2016 і від 18.10.2016 у даній справі.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтями 512, 514 ЦК України визначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 43 КУзПБ, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на вищевикладене суд вважає за можливе провести процесуальне правонаступництво шляхом заміни кредитора - ПАТ АКБ Київ правонаступником ТОВ Фінансова компанія Паріс . Усі дії, вчинені в судовому процесі ПАТ АКБ Київ до вступу у справу ТОВ Фінансова компанія Паріс як правонаступника, обов`язкові для останнього так само, як вони були обов`язкові для ПАТ АКБ Київ .

Керуючись ст. 52, 232-235, 255, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, ст. 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ Фінансова компанія Паріс від 16.01.2020 б/№ (вх. № 1249/20) про заміну кредитора у справі про банкрутство задовольнити.

2. Провести процесуальне правонаступництво, замінити кредитора - ПАТ Акціонерний комерційний банк Київ (код ЄДРПОУ 14371869) на нового кредитора - ТОВ Фінансова компанія Паріс (код ЄДРПОУ 38962392).

3. Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Повний текст ухвали виготовлено і підписано 07.02.2020.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення03.02.2020
Оприлюднено09.02.2020

Судовий реєстр по справі —911/2670/16

Ухвала від 01.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 01.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 31.10.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 03.12.2018

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 12.11.2018

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

Ухвала від 11.11.2018

Господарське

Господарський суд Київської області

Наріжний С.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні