ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

27.01.2020 Справа № 917/2206/19

Суддя господарського суду Полтавської області Ореховська О.О., при секретарі судового засідання Кобець Н.С., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи

за заявою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", вул.Зіньківська, 57, м.Полтава, Полтавська область, код ЄДРПОУ 40651030

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" вул.Київська, 62, м. Кременчук,Полтавська область, код ЄДРПОУ 37468941

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Представники:

від заявника - Дробот Р.Д. , довіреність від 03.01.2020 р., свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю від 21.03.2017 р.

від боржника - Плескач М.С., довіреність від 02.01.2020 № 02/04 , свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю від 11.04.2018 р.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України та повідомлено, що зважаючи на те, що ухвали у справі про банкрутство, в яких вирішуються питання по суті, фактично є рішенням суду , повний текст ухвали суду буде виготовлено протягом 10 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали.

ВСТАНОВИВ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ( код ЄДРПОУ 40651030 ) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", вул.Київська, 62, м. Кременчук, Полтавська область, код ЄДРПОУ 37468941 у зв`язку з неможливістю останнього погасити заборгованість у розмірі 2 767 030, 35 грн..

За протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.12.2019 р. дану заяву було передано на розгляд судді Ореховській О.О.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полтавський автоагрегатний завод" ( код ЄДРПОУ 40651030) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", м. Кременчук ( код ЄДРПОУ 37468941) про відкриття провадження у справі про банкрутство було залишено без руху, встановлено заявнику строк - 5 днів з дня вручення цієї ухвали на усунення її недоліків, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про відкриття справи про банкрутство .

08.01.2020 р. заявником через канцелярію господарського суду Полтавської області подано клопотання ( вх. № 2511/19 від 20.12.2019 р.) з додатками про усунення недоліків заяви.

Увалою господарського суду Полтавської області від 13.01.2020 р. було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полтавський автоагрегатний завод" ( код ЄДРПОУ 40651030 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", м. Кременчук ( код ЄДРПОУ 37468941) про відкриття справи про банкрутство, підготовче засідання суду призначено на 27.01.2020 р. об 11:00, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника, для визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1)Рабчуна Р.О.; 2) Проскуріна Д.О. ; 3) Власової С.А., встановлено строк до 27.01.2020 р. для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати в засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", м. Кременчук надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

17.01.2020 р. на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство з накладенням ЕЦП ( вх.№ 611 від 17.01.2020 р.).

21.01.2020 р. через канцелярію господарського суду Полтавської від арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство з додатковими документами до неї ( вх. №704 від 21.01.2020 р.).

20.01.2020 р. через канцелярію господарського суду Полтавської від арбітражного керуючого Рабчуна Р.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство з додатковими документами до неї ( вх. № 644 від 20.01.2020 р.).

Через канцелярію господарського суду Полтавської області, на виконання вимог ухвали суду від 13.01.2020 р. боржником наданий відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ( вх. № 881 від 27.01.2020 р.) з додатками: копія статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", м. Кременчук ; довідка про відсутність на балансі державного майна, що в процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу Товариства; довідка про наявне майно; відомості про рахунки; довідка про відсутність дяльності пов`язаної з державною таємницею ; довідка про загальну суму заборгованості перед кредиторами за зобов`язаннями, що передбачають виплату грошових коштів, у тому числі податків і зборів, з виплати заробітної плати; довідка про відсутність рахунків, на яких ведеться облік прав на цінні папери, що належать Товариству. У вищевказаному відзиві боржник визнає заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полтавський автоагрегатний завод" в сумі 2 767 030, 35 грн. основного боргу , що виникли на підставі договорів № 2ТД від 07.09.2016 р. та №23 від 22.06.2018 р..

У підготовче судове засідання 27.01.2020 р. з`явився представник заявника, який надав суду оригінали документів для огляду, пояснення щодо заяви про порушення провадження у справі банкрутство, підтримав подану заяву, просив відкрити провадження у справі про банкрутство.

У підготовче судове засідання 27.01.2020 р. з`явився представник боржника , зазначив в судовому засіданні про визнання заявлених вимог ініціюючого кредитора та повідомив про неможливість погашення кредиторської заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полтавський автоагрегатний завод", так як станом на 01.11.2019 р. загальна сума не погашених кредиторських зобов`язань Товариства становить 871 855 291, 03 грн., а грошові кошти для погашення заборгованості у боржника відсутні, рахунки боржника арештовані в рамках наявних виконавчих проваджень.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цимо Кодексом. Відповідно до приписів ст. 1 Кодексу України під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши фактичні обставини заяви, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у заяві доказів відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, розглянувши у підготовчому засіданні подані документи, заслухавши пояснення представників заявника та боржника , суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", м. Кременчук, код ЄДРПОУ 37468941, зареєстровано як юридична особа 12.01.2011 р.

Станом на час проведення підготовчого засідання місцезнаходженням юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вказано: Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Київська, буд. 62, код ЄДРПОУ 37468941.

Відповідно до наявного у матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ" є ОСОБА_1 ( адреса - АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду - 1 000, 00 грн..

В обґрунтування заявлених вимог заявник посилається на невиконання боржником умов Договору №2 ТД від 07.09.2016 р., відповідно до умов якого Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полтавський автоагрегатний завод ( надалі в тексті - ТОВ ТД "Полтавський автоагрегатний завод ) поставив покупцю - Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ"( надалі в тексті - ТОВ ТД "Торговий Дім "АвтоКраАЗ ) продукцію - гальмівну пневмоапаратуру і станом на 05.12.2019 року заборгованість боржника за отриману продукцію склала 468 660, 78 грн..

26.06.2018 р. між - ТОВ ТД "Полтавський автоагрегатний завод ( продавець) та ТОВ ТД "Торговий Дім "АвтоКрАЗ ( покупець) укладено договір № 23 ТД , відповідно до умов якого продавець поставив покупцю продукцію - гальмівну пневмоапаратуру і станом на 05.12.2019 р. заборгованість ТОВ ТД "Торговий Дім "АвтоКрАЗ за отриману продукцію перед заявником становить 2 298 369, 57 грн..

Поставка продукції заявником боржнику згідно умов договорів №2 ТД від 07.09.2016 р. та № 23ТД від 26. 06.2018 р. підтверджується специфікаціями до договорів, видатковими накладним, експрес накладними, товарно-транспортними накладними, накладними на повернення товару постачальнику, платіжними дорученнями про часткову оплату товару ( а.с. а.с.25-143 т.1; 1-124 т.2; 1-167 т.3).

Божником у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство визнана наявність заборгованості перед ініціюючим кредитором в загальній сумі 2 767 030, 35 грн. основного боргу , боржником повідомлено про відсутність фінансової можливості погасити вказану суму заборгованості.

Отже, через невиконання боржником своїх грошових зобов`язань , строк яких настав, ТОВ ТД "Полтавський автоагрегатний завод звернувся до господарського суду Полтавської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ ТД"АвтоКрАЗ .

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

На підтвердження заяви про ініціювання процедури банкрутства ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ було надано: докази сплати судового збору; докази авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за три місяці виконання повноважень; копію статуту ТОВ ТД "Полтавський автоагрегатний завод "; копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ТД "Полтавський автоагрегатний завод , копії договорів №2 ТД від 07.09.2016 р. та № 23 ТД від 26. 06.2018 р., специфікації до договорів, видаткові накладні, експрес накладні , товарно-транспортні накладні, накладні на повернення товару постачальнику, платіжні доручення про часткову оплату товару ; докази надсилання боржнику копії позовної заяви і доданих до неї документів, тощо…

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрута перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Отже, за наслідками розгляду поданих заявником документів, заслуханих судом пояснень та враховуючи визнання заявлених вимог боржником, з урахуванням встановлених судом обставин справи, судом встановлено обґрунтованість тверджень ТОВ ТД "Полтавський автоагрегатний завод" про наявність у ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ грошових зобов`язань перед заявником, строк яких настав, в загальному розмірі 2 767 030, 35 грн. основого боргу .

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі. До відзиву боржника додаються докази відправлення заявнику копії відзиву. Відсутність відзиву на заяву про відкриття провадження у справі не перешкоджає провадженню у справі (ч. 4 ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства).

Боржником у відзиві визнано факт наявності простроченої заборгованості перед заявником в сумі 2 767 030,35 грн., не підтверджена спроможність виконати свої зобов`язання та погасити вищевказану заборгованість.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі або відмову у відкритті провадження у справі.

Відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

У підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", перелічених у ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Зважаючи на викладене вище, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АвтоКрАЗ", суд вважає правомірним її задовольнити.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства питання введення процедури розпорядження майном боржника, призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати вирішується господарським судом в ухвалі підготовчого засідання.

Зі змісту ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства вбачається, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі. У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією. У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Так, з матеріалів справи вбачається, що на відповідний електронний запит судді автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справі було визначено три кандидатури арбітражних керуючих, за принципом випадкового вибору, а саме: 1) Рабчуна Р.О.; 2) Проскуріна Д.О. ; 3) Власову С.А ..

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, заява від арбітражного керуючого Рабчуна Руслана Олександровича ( свідоцтво № 1861 від 01.02.2018 р. ) про згоду на участь у справі про банкрутство надійшли до суду 20.01.2020 р. вх.№ 644.

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Рабчун Руслан Олександрович здійснював управління боржником або ж є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

Станом на час розгляду матеріалів заяви у підготовчому засіданні до суду надійшла заява на участь у справі арбітражного керуючого Проскуріна Дмитра Олександровича ( свідоцтво № 380 від 27.02.2013 р. ). За обставин подання арбітражним керуючим заяви Рабчуном Русланом Олександровичем про призначення його розпорядником майна боржника у справі № 917/2206/19, заява арбітражного керуючого Проскуріна Дмитра Олександровича судом залишається без розгляду.

При цьому, судом зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі. (абз. 6,7 ч.2 ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства).

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для закінчення підготовчого засідання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 28, 34, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства , 234 ГПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

1 . Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" ( Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 62 , код ЄДРПОУ 37468941).

2. Визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Полтавський автоагрегатний завод" ( м.Полтава, вул. Зіньківська , 57, ідентифікаційний код 40651030) у розмірі 2 767 030,35грн. основного боргу.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" ( Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 62 , код ЄДРПОУ 37468941).

4. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

- забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника),

- забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

- не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

- зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

- не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

5. Ввести процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" ( Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 62 , код ЄДРПОУ 37468941).

6. Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" ( Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 62 , код ЄДРПОУ 37468941) призначити арбітражного керуючого Рабчуна Руслана Олександровича

( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1861 від 01.02.2018р.) з наданням йому повноважень відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

7. Залишити без розгляду заяву арбітражного керуючого Проскуріна Дмитра Олександровича.

8. Встановити основну грошову винагороду арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" у розмірі не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу (ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства).

9. З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника здійснити офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім АвтоКрАЗ" ( Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, 62 , код ЄДРПОУ 37468941) шляхом офіційного оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

10. Зобов`язати розпорядника майна повідомити орган державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та знаходженням його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Докази повідомлення надати господарському суду.

11. Зобов`язати розпорядника майна в подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстр заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), докази повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду ( строк подання вказаних відомостей не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду.

12 . Зобов`язати розпорядника майна скласти та подати на затвердження господарського суду реєстр вимог кредиторів ( строк подання реєстру не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду.

13. Розгляд справи в попередньому засіданні призначити на 05.03.20р. на 10:00год.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Полтавської області (м.Полтава, вул. Зигіна, 1).

14. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

15. Зобов`язати розпорядника майна не пізніше двох місяців подати до господарського суду акт інвентаризації майна боржника після дати проведення підготовчого засідання, за можливості проведення санації боржника - план санації останнього.

16 . З моменту відкриття провадження у справі про банкрутство:

пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі;

пред`явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом;

арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство;

корпоративні права засновників (учасників, акціонерів) боржника реалізуються з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом;

задоволення вимог засновника (учасника) боржника - юридичної особи про виділення частки у майні боржника у зв`язку з виходом із складу його учасників забороняється;

рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної особи - боржника приймається в порядку, визначеному цим Кодексом (ч. 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства).

17. Копію ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство направити боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), до контролюючого органу, визначеного Податковим кодексом України, місцевого загального суду, відповідного органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду в порядки та строки, визначені ст. ст. 255-257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено 06.02.2020 р.

Суддя О.О. Ореховська

Дата ухвалення рішення 27.01.2020
Зареєстровано 11.02.2020
Оприлюднено 11.02.2020

Судовий реєстр по справі 917/2206/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 17.02.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 02.02.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 28.01.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 28.01.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 25.01.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 25.01.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.01.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 21.01.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Судовий наказ від 18.01.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 14.01.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 13.01.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону