ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33013 , м. Рівне, вул. Набережна, 26А

______________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

Про затвердження ліквідаційного балансу, закриття провадження у справі.

м. Рівне

"13" лютого 2020 р. Справа № 918/86/17

Господарський суд Рівненської області у складі судді Марач В.В. при секретарі судового засідання Мельник В.Я., розглянувши матеріали справи

за заявою Приватного підприємства "Фламінго-Тойс" (35304 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Тракторна, 2 Код ЄДРПОУ 38058937)

про визнання банкрутом

В засіданні приймали участь:

від боржника: не з`явився;

від кредиторів: не з`явився;

від арбітражного керуючого: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 21.02.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Фламінго-Тойс" (35304, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Тракторна, 2, ІК 38058937), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та призначено підсумкове засідання.

Постановою Господарського суду Рівненської області у справі № 918/86/17 від 06.03.2017 року ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО\-ТОЙС" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено Чепелюка Олександра Олександровича.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури щодо Приватного підприємства Фламінго-Тойс , номер публікації 40958 від 07.03.2017 року.

Ухвалою суду від 10.04.2018 р. продовжено строк ліквідаційної процедури ПП Фламінго-Тойс та строк повноважень ліквідатора на три місяці до 06.07.2018р.

Ліквідатор за результатами роботи склав і подав звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс Приватного підприємства Фламінго-Тойс , в якому просить:

- затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Приватного підприємства "Фламінго-Тойс", звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора;

- ліквідувати юридичну особу ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО\-ТОЙС";

- закрити провадження у справі №918/86/17.

Ухвалою суду від 13.08.2018р. призначено до розгляду звіт про проведену роботу ліквідатора, звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою суду від 18.09.2018р. відкладено розгляд звіту про проведену роботу ліквідатора, звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута.

Супровідним листом господарського суду Рівненської області матеріали справи направлені до суду апеляційної інстанції, а в подальшому до суду касаційної інстанції.

17.01.2020 року до господарського суду Рівненської області повернулись матеріали справи №918/86/17, після апеляційного та касаційного оскарження.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 21.01.2020 року розгляд справи №918/86/17 (звіт про роботу ліквідатора та ліквідаційний баланс) призначено на "11" лютого 2020 року.

В судове засідання 11 лютого 2020 року не з`явились ні ліквідатор, ні кредитори. Про дату, час та місце розгляду справи повідомленні належним чином, про що свідчать наявні в матеріалах справи поштові повідомлення.

Крім того, через відділ канцелярії та документального забезпечення суду від ліквідатора надійшла заява із додатками, в якій останній просить розглянути справу у відсутності ліквідатора. До заяви додано: ліквідаційний баланс станом на 11.02.2020 року, уточнений звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат від 10.02.2020 року; копія довідки від 17.09.2019 року, клопотання про стягнення основної грошової винагороди та відшкодування витрат ліквідатора. Дана заява прийнята судом до розгляду.

11.02.2020 року представником ДПС України у Рівненській області подано клопотання про розгляд справи за відсутності повноважного представника.

Згідно з ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Неявка учасників процесу не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи.

Розглянувши документи і матеріали, які подані учасниками судового процесу, з`ясувавши обставини на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, безпосередньо дослідивши докази у справі, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 21.02.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Фламінго-Тойс" (35304, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Тракторна, 2, ІК 38058937), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та призначено підсумкове засідання.

Постановою господарського суду Рівненської області від 06 березня 2017 р. визнано банкрутом ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО\-ТОЙС", відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців та призначено ліквідатором банкрута Чепелюка О.О..

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Приватного підприємства Фламінго-Тойс номер публікації 40958 від 07.03.2017 року.

На адресу банкрута, ліквідатора надійшли заяви з вимогами кредиторів, які були розглянуті ліквідатором. За результатами розгляду вимог кредиторів ліквідатором було сформовано реєстр вимог кредиторів на загальну суму 14 800499 (чотирнадцять мільйонів вісімсот тисяч чотириста дев`яносто дев`ять) грн. 03 коп., який затверджений хвалою господарського суду Рівненської області від 21.07.2017 року.

В ході здійснення провадження у справі про банкрутство ліквідатором було вжито заходів з пошуку та виявлення майна боржника. З метою виявлення майна боржника ліквідатором було надіслано відповідні запити до державних органів на яких покладено функції реєстрації та обліку права власності. Відповідно до наданих відповідей будь-якого рухомого та нерухомого майна, яке обліковується відповідними реєструючими органами за ПП Фламінго-Тойс не зареєстровано та не виявлено.

Наказом № 3 від 28 листопада 2017 року ліквідатором було сформовано інвентаризаційну комісію і розпочато інвентаризацію майна боржника ПП Фламінго-Тойс . Інвентаризація завершена 28 грудня 2017 року, результати проведеної інвентаризації оформлено відповідними Актами. У підприємства банкрута було проінвентаризовано основні засоби (заставне та не заставне рухоме майно), дебіторську та кредиторську заборгованість, нематеріальні активи.

За результатами проведеної інвентаризації, ліквідатором було вирішено сформувати ліквідаційну масу. Окремо, в ході проведення інвентаризації було виявлено майно яке не входить до ліквідаційної маси оскільки перебуває в заставі кредиторів, а саме: ФОП Назарчук В.П., ТОВ Велнат , ОСОБА_2., ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" на загальну суму 5 812 947,70 грн.. Будь-якого іншого майна в процедурі ліквідації ні інвентаризаційною комісією, ні ліквідатором виявлено не було.

З метою здійснення реалізації майна в ході провадження ліквідаційної процедури 11 жовтня 2017 року в газеті Aviso Рівне №36 ліквідатором було розміщено оголошення про умови конкурсу на визначення організатора аукціону майном підприємства-банкрута.

За результатами надходжень заяв та пропозицій на визначення організатора аукціону від учасників: Рівненська товарна біржа, Універсальна товарна біржа Україна-Захід та Приватне підприємство Компанія з управлінням майном банкрутів , було вирішено обрати організатором аукціону - Універсальну товарну біржу Україна-Захід .

У зв`язку із здійсненням реалізації майна у складі цілісного майнового комплексу за початковою вартістю у розмірі всіх визнаних вимог кредиторів, у відповідності до вимог ст. 44 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , ліквідатором, для можливості здійснення реалізації майна боржника, яке перебуває у заставі у порядку ст.42 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом було направлено заставним кредиторам, а саме: ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" , ФОП Назарчук В.П., ТОВ Велнат та ОСОБА_2 . відповідні заяви про надання згоди на реалізацію заставного майна боржника у складі цілісного майнового комплексу.

Кредитори банкрута, вимоги яких було забезпечено заставою майна банкрута, а саме: ФОП Назарчуком В.П. від 05.01.2018 року; ТОВ Велнат від 04.01.2018 року, та ОСОБА_2 від 05.01.2018 року було надано ліквідатору відповідні згоди на реалізацію заставного майна боржника у складі цілісного майнового комплексу.

Кредитор ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" надав згоду на реалізацію заставного майна боржника у складі цілісного майнового комплексу з умовою, що не передбачена Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , а тому у ліквідатора виникла необхідність отримання згоди суду у справі про банкрутство на реалізацію заставного майна забезпеченого кредитора у складі цілісного майнового комплексу за початковою вартістю, яка є сукупністю вимог кредиторів банкрута ПП Фламінго-Тойс . Ухвалою господарського суду Рівненської області від 07 лютого 2018 року надано згоду на реалізацію майна яке перебуває в заставі ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" .

Окремо, у ході здійснення провадження у справі про банкрутство, виникла необхідність вжиття заходів щодо збереження майна Боржника.

Листом №7082/03/17-70-03-02 від 27 грудня 2017 року Рівненська митниця ГУ ДФС у Рівненській області повідомила, що має намір самостійно розпорядитися майном Боржника (станки (інженерно-ливарні машини) DKM118SV Injection molding machine- 1 шт.; DKM330SV Injection molding machine -1 шт.) яке перебуває у неї на зберіганні. Однак, оскільки вищезазначене майно належить Боржнику та за рахунок реалізації якого в ліквідаційній процедурі можливо було б здійснити погашення кредиторської заборгованості ПП Фламінго-Тойс , забезпеченої заставою, ліквідатором 05 січня 2018 року до Рівненської митниці ДФС було скеровано лист щодо недопущення порушення вимог законодавства Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та подано заяву до господарського суду Рівненської області в процедурі банкрутства про забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення заборони для Митниці щодо розпорядження майном банкрута. Ухвала господарського суду про забезпечення вимог кредиторів була прийнята 25 січня 2018 року.

Окрім цього, на виконання вимог ч.2 ст. 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ліквідатором вживались заходи по стягненню дебіторської заборгованості. За результатами вжитих заходів ліквідатором було частково повернуто (стягнено) дебіторську заборгованість. Від повернення дебіторської заборгованості на ліквідаційний рахунок банкрута надійшло: від ТОВ Епіцентр К 4400,00 грн., Рівненської митниці ДФС 128,44 грн., ТОВ Велнат 58866,00 грн.. Всього повернено (стягнено) 63394,44 (шістдесят три тисячі триста дев`яносто чотири гривні 44 коп.) гривень. Залишок нестягненої дебіторської заборгованості була включена як актив до складу ліквідаційної маси та виставлялась на продаж у складі цілісного майнового комплексу Банкрута.

Також ліквідатором вживались заходи для продовження строків ліквідаційної процедури та було направлено відповідне клопотання до господарського суду Рівненської області. В ході розгляду даного клопотання Ухвалою суду від 10 квітня 2018 року по справі №918/86/17 господарським судом було продовжено строки ліквідаційної процедури до 06.07.2018 року.

Враховуючи, що в ході інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та основних засобів підприємства банкрута було виявлено майно, нематеріальні активи та дебіторська заборгованість та з метою погашення вимог кредиторів, 28 грудня 2017 року ліквідатором, керуючись ст.ст. 43 та 44 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом було прийнято рішення про продаж майна ПП Фламінго-Тойс шляхом проведення аукціону як цілісного майнового комплексу одним лотом за початковою вартістю, яка є сукупністю вимог кредиторів банкрута ПП Фламінго-Тойс в сумі 14 800499 (чотирнадцять мільйонів вісімсот тисяч чотириста дев`яносто дев`ять) гривень 03 коп., а в разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдасться, здійснити продаж майна банкрута частинами. Продаж майна ПП Фламінго-Тойс здійснювався на підставі Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Інформація (оголошення) про продаж майна банкрута відображалась на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України (публікації: - 21.02.2018 № 49516; 28.02.2018 № 49671; 20.03.2018 № 50042; 26.03.2018 №50191; 30.03.2018 №50321; 03.04.2018 №50408; 11.04.2018 № 50565; 04.04.2018 №50437; 19.04.2018 №50754; 15.05.2018 №51340; 10.05.2018 №51223; 23.05.2018 №51490).

Також, у відповідності до публікації 03.04.2018 №50408 було скасовано аукціон з реалізації майна банкрута, призначений на 19.04.2018 року (оголошення про аукціон від 20.03.2018№ 50042 ), оскільки ліквідатором було виявлено додатковий актив банкрута, який підлягав включенню до складу ліквідаційної маси та реалізації у складі цілісного майнового комплексу.

Згідно наказу №4 від 13 березня 2018 року ліквідатором було призначено додаткову інвентаризацію та виявлено дебіторську заборгованість ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" перед ПП Фламніго-Тойс , яка включена до складу цілісного майнового комплексу ПП Фламінго-Тойс .

Після проведення додаткової інвентаризації та доповнення складу цілісного майнового комплексу новим активом, реалізація майна банкрута (основних засобів, немайнових активів, дебіторської заборгованості) у складі цілісного майнового комплексу здійснювалась повторно за початковою вартістю у розмірі всіх визнаних кредиторських вимог - 14 800499 (чотирнадцять мільйонів вісімсот тисяч чотириста дев`яносто дев`ять) гривень 03 коп..

Оголошення про продаж майна банкрута в якості цілісного майнового комплексу, який виставлявся на аукціон і оголошення про результати проведення аукціонів розміщувались на офіційних сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України відповідні номери оголошень та дати вказано вище.

За результатами проведення 22 травня 2018 року другого повторного аукціону майно банкрута ПП Фламінго-Тойс було реалізовано в складі цілісного майнового комплексу, що складався з заставного та не заставного майна, нематеріальних активів та дебіторської заборгованості. Перелік всього майна, що входило до складу цілісного майнового комплексу відображено у матеріалах інвентаризації, оголошеннях про проведення аукціону, протоколу проведення аукціону, договору купівлі-продажу та актах приймання-передачі, які додаються до даного звіту. Загальна сума з реалізації цілісного майнового комплексу становить: 947 231 (дев`ятсот сорок сім тисяч двісті тридцять одна) гривень 92 коп.. Дані кошти були сплачені покупцем в повному розмірі.

За результатами проведення аукціону визначений переможець, протягом п`яти робочих днів оплатив вартість майна та здійснив укладення відповідного договору купівлі-продажу. Всього в ліквідаційній процедурі від стягнення дебіторської заборгованості та реалізації майна боржника (із врахуванням залишку коштів на ліквідаційному рахунку) надійшло коштів в сумі 1 014482 (один мільйон чотирнадцять тисяч чотириста вісімдесят дві) гривні 18 коп..

Кошти отримані в межах ліквідаційної процедури ПП Фламінго-Тойс були направлені на погашення кредиторської заборгованості банкрута у черговості, визначеній ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , Кодексом України з процедур банкрутства, а саме здійснено часткове погашення вимог кредиторів забезпечених заставою та було здійснено погашення першої та другої черги вимог кредиторів, в тому числі часткове відшкодування витрат в ліквідаційній процедурі та часткове погашення основної винагороди ліквідатора.

Таким чином, внаслідок проведення ліквідаційної процедури були погашеними наступні вимоги кредиторів:

Позачергово заставним кредиторам :

публічне акціонерне товариство "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" - 17 974 (сімнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок (повністю);

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 - 77 897 (сімдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто сім) гривень 81 коп. (частково);

Товариство з обмеженою відповідальністю Велнат - 198 081 (сто дев`яносто вісім тисяч вісімдесят одна) гривня 08 коп. (частково);

ОСОБА_2 - 442 184 (чотириста сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири) гривні 28 коп. (частково);

Вимоги першої черги затверджені ухвалою господарського суду в повному обсязі :

ТОВ "Оріон" - 480,02 грн. (судовий збір);

ОСОБА_4 - 3200,00 грн. (судовий збір);

ФОП Назарчук Людмила Омелянівна- 3200,00 грн. (судовий збір);

ОСОБА_2 - 3200,00 грн. (судовий збір);

ПАТ КБ "Приватбанк" - 3200,00 грн. (судовий збір);

ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" - 3200,00 грн. (судовий збір);

ФОП ОСОБА_2 - 3200,00 грн. (судовий збір);

ТОВ "Велнат" - 3200,00 грн. (судовий збір);

Головне управління ДФС у Рівненській області - 3200,00 грн. (судовий збір);

ОСОБА_5 - 9762,44 грн. (заробітна плата).

Вимоги другої черги затверджені ухвалою господарського суду в повному обсязі:

Головне управління ДФС у Рівненській області - 2361,67 грн.

Станом на день розгляду справи непогашеними є вимоги у розмірі 14 026157,73 гривень, із яких :

Частково непогашені вимоги забезпечені заставою на загальну суму 2 639120,38 гривень, із них :

Фізична особа-підприємець Назарчук Василь Петрович - 286260 (двісті вісімдесят шість тисяч двісті шістдесят) гривень 44 коп. ;

Товариство з обмеженою відповідальністю Велнат - 727912 (сімсот двадцять сім тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень 32 коп.;

ОСОБА_2 - 1 624947,62 (один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі дев`ятсот сорок сім) гривень 62 коп. ;

Не погашені вимоги четвертої черги на суму 3 114092, 48 грн. із них :

ОСОБА_4 , і.п.к. НОМЕР_1 - 77492,74 гривень;

ФОП Назарчук Людмила Омелянівна, і.п.н. НОМЕР_1 - 17143,00 гривень;

ОСОБА_2, і.п.к. НОМЕР_2 - 226230,47 гривень;

ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570 - 236375,97 гривень;

ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ЄДРПОУ 20057663 - 2556850,30 гривень;

Не погашені вимоги шостої черги на суму 8272944,87 гривень із них :

ПАТ КБ "Приватбанк", ЄДРПОУ 14360570 - 25781,99 гривень;

ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ЄДРПОУ 20057663 - 1593949,29 гривень;

ТОВ "Оріон", ЄДРПОУ 13920050 - 32000,00 гривень

ПП Шустак В., і.п.н. 3058220956 - 37656,00 гривень;

ООО "Мега Тойс" - 9263,90 грн.;

ФОП Горбатюк Тарас Григорович, і.п.к. 3208810855 - 10,00 гривень;

ПП "ІНТЕРСОФТ", ЄДРПОУ 30504548 - 600,00 гривень;

ТОВ "МЕГАБАЙТ ПЛЮС", ЄДРПОУ 33615926 - 13,20 гривень;

ПП "МСВ ПІВЧЕ", ЄДРПОУ 38357656 - 1813845,18 гривень;

ПП "НЕО-Х" , ЄДРПОУ 31258761 - 2300,00 гривень;

ТОВ "НІКА ДРУК", ЄДРПОУ 39168974 - 4670,78 гривень;

ПП "Нова експедиторська компанія", ЄДРПОУ 36290031 - 458,10 гривень;

ТОВ "Текстиль-контракт", ЄДРПОУ 32043747 - 5632,00 гривень;

ПП "Транс Експрес", ЄДРПОУ 21743596 - 6500,00 гривень;

Управління держпраці у Рівненській області, ЄДРПОУ 39780243 - 1450,00 гривень;

ТОВ "ІНФІНІТІ ЦЕНТР", ЄДРПОУ 36832466 - 130160,00 гривень;

ТОВ "Best toys" - 1344,86 гривень;

Maksimoff Sp.z.o.o - 1708015,70 гривень;

Taizhou Huangyan Fow Mould CO., LTD - 63722,86 гривень;

ОСОБА_7, і.п.к. НОМЕР_3 - 740000,00 гривень;

Головне управління ДФС у Рівненській області, ЄДРПОУ 39394217 - 2095571,01 гривень.

Також вжито заходів та закрито рахунки, які знаходились у ПАТ ПриватБанк , ПАТ Кредобанк та ПАТ Укрсоцбанк .

В ході здійснення ліквідаційної процедури ПП Фламінго-Тойс ліквідатором було здійснено формування та передачу документів боржника ПП Фламінго-Тойс , які підлягають довготривалому зберіганню, до архіву та отримано відповідну довідку архівної установи.

Будь яких інших коштів чи майна банкрута, за рахунок якого можливо було б здійснити задоволення вимог кредиторів у ході здійснення провадження у справі про банкрутство ліквідатором не виявлено, станом на сьогодні таке майно та кошти у банкрута відсутні, зважаючи на що підприємство не вільне від боргів і не може здійснити погашення всієї кредиторської заборгованості.

За наслідками проведення ліквідаційної процедури, продажу майна банкрута та погашення вимог кредиторів було створено ліквідаційний баланс станом 11.02.2020 року.

Господарський суд дійшов висновку, що ліквідатором в повній мірі виконані обов`язки з розшуку кредиторів банкрута та виявленню майна (активів) банкрута.

Відповідно до частини 7 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно зі статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, який набув чинності на момент винесення даної ухвали, після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Отже, законодавством передбачено певну сукупність дій, які необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури, та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом, та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком усіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства до повноважень ліквідатора, зокрема, відноситься формування ліквідаційної маси, заявлення до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу, про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, дослідивши матеріали ліквідаційної процедури, суд вважає, що ліквідатором вжито всіх встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який діяв на момент визнання приватного підприємства "Фламінго-Тойс" банкрутом, та Кодексом України з процедур банкрутства заходів по здійсненню та завершенню ліквідаційної процедури. Згідно з матеріалами справи та документами, що підтверджують проведену ліквідаційну процедуру, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки за боржником не зареєстровані, виконавчих документів в органах ДВС не перебуває.

Проведеною ліквідатором роботою встановлено, що майно банкрута, за рахунок якого можливо було б погасити кредиторську заборгованість, відсутнє, що підтверджено матеріалами ліквідаційної процедури. У ліквідаційному балансі підприємства-банкрута відображено відсутність майнових активів.

Згідно з ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Частиною 6 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

За приписами ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Арбітражним керуючим Чепелюком О.О. у встановленому порядку подано суду звіт про нарахування, виплату грошової винагороди та відшкодування витрат, та уточнений звіт ліквідатора у сумі 377975,83 грн., з яких грошова винагорода ліквідатора 159867,64 грн. (сплачено 47788,21 грн., заборгованість 112079,43 грн.); витрати в ході ліквідаційної процедури 218108,19 грн. (відшкодовано 206352,67 грн., заборгованість 11755,52 грн.) за період з 06.03.2017 року по 01.02.2020 року.

Розглянувши звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, та відшкодування витрат, та уточнений звіт ліквідатора суд дійшов висновку про його затвердження.

Виходячи з того, що вимоги кредиторів не задоволені, боржник не вільний від боргів і не може продовжувати свою підприємницьку діяльність, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО\-ТОЙС" підлягає ліквідації.

Звіт ліквідатора про роботу, про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у сумі 377975,83 грн. за період з 06.03.2017 року по 11.02.2020 року та ліквідаційний баланс підлягають затвердженню.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом, є підставою для закриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, про закриття провадження у справі про банкрутство постановляється ухвала.

Відповідно до ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, випадках, передбачених пунктами 4 - 6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Відповідно до частини п`ятої статті 240 Господарського процесуального кодексу України датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Керуючись статтями 2, 30, 60, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, статями 232-235, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1. Затвердити звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора Приватного підприємства "Фламінго-Тойс" у сумі 377975,83 грн. за період з 06.03.2017 року по 11.02.2020 року.

2. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Приватного підприємства "Фламінго-Тойс" (35304 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Тракторна, 2, ЄДРПОУ 38058937)

3. Ліквідувати юридичну особу - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО\-ТОЙС" (35304 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Тракторна, 2, ЄДРПОУ 38058937).

4. Вимоги, що не задоволені за недостатністю майна, вважати погашеними.

5. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

6. Зобов`язати ліквідатора, орган державної реєстрації провести відповідні дії по виключенню юридичної особи банкрута - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО\-ТОЙС" (35304 Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Тракторна, 2, ЄДРПОУ 38058937) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Закрити провадження у справі № 918/86/17.

Копію ухвали направити боржнику, кредиторам, арбітражному керуючому, Реєстраційній службі Рівненського районного управління юстиції (33027, м. Рівне, вул. Білякова, 4а).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду, через місцевий суд, що її постановив або безпосереднього до апеляційного суду протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://rv.arbitr.gov.ua.

Суддя Марач В.В.

Дата ухвалення рішення 13.02.2020
Оприлюднено 17.02.2020

Судовий реєстр по справі 918/86/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.09.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 13.02.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 21.01.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 21.01.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 13.01.2020 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.12.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.11.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 31.10.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 28.10.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 23.10.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 918/86/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону