Ухвала
від 23.02.2020 по справі 914/69/19
ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81


УХВАЛА

"24" лютого 2020 р. Справа № 914/69/19

Головуючий (суддя-доповідач) Західного апеляційного господарського суду - Якімець Г.Г.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Яворівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), вих.№11790 від 17 лютого 2020 року

на ухвалу Господарського суду Львівської області від 04 лютого 2020 року (суддя Козак І.Б.), винесену за результатами розгляду скарги на дії органу ДВС

у справі № 914/69/19

за позовом Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Нафтогаз України , м. Київ

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства Енергія-Новояворівськ , м. Новояворівськ, Львівська область

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, м. Київ

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Приватне підприємство Гарант Енерго М , м. Київ

про стягнення інфляційних втрат, 3% річних та штрафних санкцій за неналежне виконання грошового зобовязання в сумі 23 421 500,10 грн.

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2020 року до Західного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга Яворівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) на ухвалу Господарського суду Львівської області від 04 лютого 2020 року у справі № 914/69/19.

Відповідно до ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Проаналізувавши матеріали апеляційної скарги, судом встановлено, що апелянтом пропущено 10-тиденний термін на апеляційне оскарження ухвали місцевого господарського суду, оскільки, ухвала Господарського суду Львівської області у справі №914/69/19 постановлена 04 лютого 2020 року, повний текст ухвали підписано 07 лютого 2020 року, а апеляційна скарга, як вбачається з відтиску поштового штемпеля на поштовому конверті, надіслана до апеляційного господарського суду - 18 лютого 2020 року, в той час як останнім днем на подання апеляційної скарги було 17 лютого 2020 року.

З огляду на наведене, апелянтом пропущено встановлений законом термін на апеляційне оскарження ухвали місцевого господарського суду, при цьому, відповідного клопотання про поновлення пропущеного строку на подання апеляційної скарги з обґрунтуванням причин його пропуску скаржником суду не надано. Поряд з цим, долучена до апеляційної скарги копія першої сторінки оскаржуваної ухвали з вхідним номером та датою не є належним доказом отримання такої ухвали стороною, оскільки така дата проставляється самою стороною.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.258 ГПК України до апеляційної скарги додаються, зокрема, докази сплати судового збору.

В тексті апеляційної скарги скаржник просить суд відстрочити сплату судового збору до ухвалення рішення у справі, в разі необхідності сплати такого, посилаючись на стислі строки подання апеляційної скарги на ухвалу суду.

Частиною 2 ст.123 ГПК України передбачено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.

Згідно з ст.8 ЗУ Про судовий збір враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Слід зазначити, що відстрочення, розстрочення судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати можливе лише у випадках та за наявності умов, передбачених ст.8 ЗУ Про судовий збір . Наведений перелік підстав для вчинення судом вказаних дій є вичерпним.

Відтак, скаржником не наведено та судом не встановлено будь-яких з наведених вище обставин, які б слугували підставою, у відповідності до ст.8 ЗУ Про судовий збір , для відстрочення скаржнику сплати судового збору.

Зважаючи на наведене, подаючи апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Львівської області від 04 лютого 2020 року у справі № 914/69/19 Яворівський районний відділ державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) повинно сплатити судовий збір у порядку та розмірі, що встановлені Законом України Про судовий збір .

Згідно з ч.1 ст.4 ЗУ Про судовий збір судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Ставка судового збору за подання до господарського суду апеляційної скарги на ухвалу суду становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (пп.5 п.2 ч.2 ст.4 ЗУ Про судовий збір ).

Статтею 7 ЗУ Про Державний бюджет України на 2020 рік установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2020 року - 2 102 грн.

Відтак, за подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Львівської області від 04 лютого 2020 року у справі № 914/69/19 апелянт повинен сплатити судовий збір в розмірі 2 102 грн.

Частиною 2 ст.260 ГПК України встановлено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до ч.3 ст.260 ГПК України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції із заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

Згідно з ч.2 ст.174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи наведене вище, суд дійшов висновку про залишення апеляційної скарги Яворівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) без руху та роз`яснення апелянту, що протягом 10-ти днів з дня вручення цієї ухвали, останній має право усунути недоліки апеляційної скарги та подати суду: заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали з обґрунтуванням причин його пропуску та поданням відповідних доказів; а також докази сплати судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 2 102 грн.

Слід зазначити, що у випадку не усунення недоліків апеляційної скарги у строк, встановлений судом, настають наслідки, передбачені ч.4 ст.260 та п.4 ч.1 ст.261 ГПК України.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст.ст.174, 234, 256, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Західний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1.Апеляційну скаргу Яворівського районного відділу державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) на ухвалу Господарського суду Львівської області від 04 лютого 2020 року у справі № 914/69/19 залишити без руху .

2.Роз`яснити апелянту, що протягом 10-ти днів з дня вручення цієї ухвали він має право усунути недоліки апеляційної скарги та подати суду: заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали з обґрунтуванням причин його пропуску та поданням відповідних доказів, а також докази сплати судового збору за подання апеляційної скарги в розмірі 2 102.

3.Копію ухвали суду надіслати скаржнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню .

Головуючий (суддя-доповідач) Якімець Г.Г.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено25.02.2020

Судовий реєстр по справі —914/69/19

Постанова від 06.09.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 26.07.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 29.06.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 31.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 11.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 31.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 15.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Матвіїв Р.І.

Ухвала від 23.02.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Якімець Ганна Григорівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні