ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

24.02.2020справа №910/13019/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні письмових пояснень підприємства з іноземними інвестиціями МакДональдз Юкрейн ЛТД (02140, м. Київ, вул. Гришка, 7; ідентифікаційний код 23744453; далі - Підприємство) про відшкодування судових витрат

у справі №910/13019/19

за позовом громадської спілки Українська ліга авторських та суміжних прав (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 1016; ідентифікаційний код 42502769)

до Підприємства

про стягнення 187 785 грн.,

за участю представників:

позивача - Сербуль О.Ю. (довіреність від 15.08.2019 №б/н);

відповідача - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 03.02.2020 у справі №910/13019/19 відмовлено в задоволенні позову громадської спілки Українська ліга авторських та суміжних прав (далі - Спілка) про стягнення з Підприємства 187 785 грн. збитків.

Відповідач 07.02.2020 подав суду письмові пояснення та докази щодо відшкодування судових витрат, в яких просить стягнути з позивача 201 254,64 грн. витрат на правову (правничу) допомогу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.02.2020 судове засідання з розгляду заяви Підприємства призначено на 24.02.2020.

Представник відповідача у судове засідання 24.02.2020 не з`явився, проте 17.02.2020 подав клопотання про відкладення розгляду заяви у зв`язку з неможливістю брати участь у судовому засіданні, оскільки представник бере участь в іншому судовому засіданні.

Разом з тим, частиною четвертою статті 244 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.12.2019 не було визнано обов`язковою явку представників сторін у судове засідання.

Отже, підстав для відкладення розгляду заяви відповідача у суду немає.

Представник позивача у судовому засіданні 24.02.2020 надала пояснення щодо судових витрат відповідача та просила зменшити їх розмір.

Відповідно до статті 221 ГПК України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.

У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

Частинами першою і третьою статті 123 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з пунктом 2 частини четвертої і частини п`ятої статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує:

1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи;

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо;

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

05.08.2004 Підприємством (клієнт) і адвокатським об`єднанням Василь Кісіль і партнери (далі - Фірма) було укладено договір №093-04 про надання юридичних послуг, за умовами підпункту iv пункту 2.1 якого Фірма за усним чи письмовим дорученням клієнта буде надавати клієнту юридичні послуги, а саме представництво інтересів клієнта в судах, третейських судах, а також в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед громадянами та юридичними особами.

31.10.2019 Підприємством і Фірмою укладено додаток №2/2019 до вказаного договору (далі - Додаток), за умовами якого:

- Фірма надає клієнту послуги з представництва інтересів клієнта у справі №910/13019/19 у суді першої інстанції, включаючи підготовку та подачу процесуальних документів: заяв, пояснень, клопотань тощо, участь в судових засіданнях, ознайомлення з матеріалами справи (підпункт 4.1 пункту 4 Додатку);

- звичайні погодинні ставки адвокатів і юристів Фірми становлять: партнер - від 350 до 500 євро; радники - від 250 до 300 євро; старші юристи - від 190 до 250 євро; юристи - від 120 до 190 євро; молодші юристи - від 90 до 120 євро; ставки вказані без ПДВ (пункт 5 Додатку);

- сторони погоди бюджет за представництво інтересів клієнта у справі №910/13019/19 у суді першої інстанції в сумі 167 160 грн., не включаючи ПДВ; клієнт сплачує всю суму фіксованого гонорару на підставі рахунку (підпункт 6.1 пункту 6 Додатку);

- якщо умови Додатку суперечать умовам договору від 05.08.2004 №093-04 про надання юридичних послуг, до відносин сторін застосовуються положення Додатку (пункту 10 Додатку).

Відповідно до опису наданих послуг, Фірмою надані Підприємству такі послуги:

- вивчення позовної заяви (адвокатом) - 30.10.2019, 0,20 годин;

- вивчення та аналіз судової практики стос. актів фіксації публічного виконання (помічником адвоката) - 31.10.2019, 1,50 годин;

- обговорення аргументації, збирання доказів (адвокатом) - 31.10.2019, 1,00 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо права УЛАПС на звернення з позовом) (адвокатом) - 31.10.2019, 1,20 годин;

- підготовка ордеру, клопотання про ознайомлення з матеріалами справи №910/13019/19 (помічником адвоката) - 01.11.2019, 0,20 годин;

- вивчення матеріалів справи №910/13019/19 (помічником адвоката) - 01.11.2019, 0,70 годин;

- візит до господарського суду міста Києва, подача клопотання про ознайомлення у справі №910/13019/19 (помічником адвоката) - 01.11.2019, 0,30 годин;

- обговорення проекту з І. Томаровим (щодо стос. актів фіксації публічного виконання) (помічником адвоката) - 01.11.2019, 0,60 годин;

- вивчення інформації стос. принципу роботи додатку Shazam (помічником адвоката) - 01.11.2019, 1,00 годин;

- вивчення судової практики щодо ОКУ, відеофіксацій (помічником адвоката) - 04.11.2019, 1,10 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо відеофіксацій та фонограм), вивчення судової практики (адвокатом) - 04.11.2019, 1,60 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо відеофіксацій та ідентифікації фонограм) (адвокатом) - 05.11.2019, 2,20 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо відеофіксацій та ідентифікації фонограм, розрахунку збитків) (адвокатом) - 06.11.2019, 1,90 годин;

- візит до господарського суду міста Києва, ознайомлення з матеріалами справи №910/13019/19 (адвокатом) - 06.11.2019, 0,70 годин;

- ел повідомлення клієнту щодо результатів ознайомлення (помічником адвоката) - 06.11.2019, 0,30 годин;

- вивчення відеозаписів, підготовка коментарів до відеофіксації (помічником адвоката) - 06.11.2019, 1,70 годин;

- вивчення відеозаписів, підготовка коментарів до відеофіксації (помічником адвоката) - 06.11.2019, 1,10 годин;

- вивчення судової практики щодо ОКУ, відеофіксацій (помічником адвоката) - 06.11.2019, 0,60 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо вилучення та договорів) (адвокатом) - 07.11.2019, 2,50 годин;

- обговорення проекту з І. Томаровим (щодо обрахунку ціни позову) (помічником адвоката) - 07.11.2019, 0,80 годин;

- вивчення тарифів УЛАПС, підготовка обрахунку оплати для відзиву (помічником адвоката) - 07.11.2019, 0,50 годин;

- вивчення відеозаписів, інформації про моб. додатки Shazam, SoundHound (помічником адвоката) - 07.11.2019, 0,80 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо моб. додатків Shazam, SoundHound) (помічником адвоката) - 07.11.2019, 1,00 годин;

- підготовка відзиву на позов (щодо розрахунку збитків) (адвокатом) - 08.11.2019, 1,40 годин;

- підготовка відзиву (внесення правок, обговорення), підготовка пакету документів для відправлення стороні, подачі до суду (помічником адвоката) - 08.11.2019, 1,80 годин;

- вивчення та аналіз судової практики стос. визнання недійсними актів індивідуальної дії (помічником адвоката) - 11.11.2019, 1,50 годин;

- підготовка до участі в судовому засіданні (адвокатом) - 11.11.2019, 0,80 годин;

- візит до господарського суду міста Києва, участь в судовому засіданні (адвокатом) - 11.11.2019, 1,20 годин;

- ел. повідомлення клієнту (звіт про судове засідання) (адвокатом) - 12.11.2019, 0,50 годин;

- вивчення судової практики щодо скасування актів індивідуальної дії (адвокатом) - 15.11.2019, 1,30 годин;

- візит до господарського суду міста Києва, ознайомлення з матеріалами справи №910/13019/19 (адвокат) - 26.11.2019, 0,80 годин;

- вивчення відповіді на відзив (адвокатом) - 27.11.2019, 0,80 годин;

- вивчення відповіді на відзив, матеріалів справи (для підтвердження/заперечення доводів УЛАПС, судової практики, на яку посилається УЛАПС) (помічником адвоката) - 28.11.2019, 0,90 годин;

- обговорення відповіді на відзив з І. Томаровим , контраргументації для заперечення (помічником адвоката) - 28.11.2019, 1,10 годин;

- вивчення судової практики щодо повноважень ОКУ, скасування нормативних та індивідуальних актів (помічником адвоката) - 28.11.2019, 0,80 годин;

- ел. повідомлення клієнту щодо відповіді на відзив (помічником адвоката) - 28.11.2019, 0,40 годин;

- підготовка заперечення на відповідь на відзив (помічником адвоката) - 29.11.2019, 3,10 годин;

- підготовка заперечення на відповідь на відзив (адвокатом) - 29.11.2019, 1,50 годин;

- підготовка заперечення на відповідь на відзив (помічником адвоката) - 02.12.2019, 0,80 годин;

- підготовка заперечення на відповідь на відзив (адвокатом) - 02.12.2019, 1,00 годин;

- підготовка заперечення на відповідь на відзив для відправлення стороні, подачі до суду (помічником адвоката) - 02.12.2019, 0,80 годин;

- візит до господарського суду міста Києва; подача заперечення на відповідь на відзив (помічником адвоката) - 03.12.2019, 0,40 годин;

- вивчення документів; підготовка клопотання про долучення доказів (помічником адвоката) - 06.12.2019, 0,60 годин;

- підготовка примірників клопотання, надсилання стороні; візит до господарського суду міста Києва, подача клопотання про долучення доказів (помічником адвоката) - 06.12.2019, 0,80 годин;

- підготовка до судового засідання (адвокатом) - 07.12.2019, 0,70 годин;

- підготовка до судового засідання (адвокатом) - 09.12.2019, 0,60 годин;

- візит до господарського суду міста Києва; участь в судовому засіданні (адвокатом) - 09.12.2019, 0,90 годин;

- підготовка до судового засідання (обговорення щодо аналізу порівняння аудіозаписів) (адвокатом) - 23.12.2019, 0,80 годин;

- вивчення відеофіксацій, фонограм (помічником адвоката) - 24.12.2019, 1,00 годин;

- прослуховування фонограм і вибір фрагментів для порівняння (адвокатом) - 24.12.2019, 1,00 годин;

- прослуховування фонограм і вибір фрагментів для порівняння (адвокатом) - 27.12.2019, 0,80 годин;

- вивчення матеріалів справи; підготовка до судового засідання (підготовка питань до позивача) (адвокатом) - 08.01.2020, 1,30 годин;

- вивчення судової практики; підготовка до судового засідання (підготовка питань для позивача) (адвокатом) - 09.01.2020, 1,90 годин;

- підготовка до судового засідання (аналіз стану розгляду справ стос. визнання недійсним наказу МЕРТ, справ щодо атестації УЛАПС) (помічником адвоката) - 10.01.2020, 0,50 годин;

- підготовка до судового розгляду (адвокатом) - 13.01.2020, 0,60 годин;

- візит до господарського суду міста Києва; участь в судовому засіданні (адвокатом) - 13.01.2020, 2,40 годин;

- обговорення з І. Томаровим стратегії для наступного судового засідання (помічником адвоката) - 14.01.2020, 0,60 годин;

- підготовка до судового засідання (підготовка питань для позивача, заключного слова) (адвокатом) - 23.01.2020, 0,60 годин;

- підготовка до судового засідання (підготовка питань для позивача, заключного слова) (адвокатом) - 24.01.2020, 0,60 годин;

- обговорення з І. Томаровим щодо судового засідання; підготовка до судового засідання (помічником адвоката) - 29.01.2020, 1,30 годин;

- вивчення матеріалів справи; підготовка до судового засідання - (помічником адвоката) - 29.01.2020, 0,60 годин;

- підготовка до судового засідання (підготовка питань для позивача, заключного слова) (адвокатом) - 31.01.2020, 1,30 годин;

- підготовка до судового засідання (підготовка питань для) (адвокатом) - 03.02.2020, 0,60 годин;

- візиту до господарського суду міста Києва; участь в судовому засіданні (адвокатом) - 03.02.2020, 1,80 годин.

Підприємством і Фірмою 03.02.2020 підписано акт приймання виконаних робіт на суму 201 254,64 грн.

Оплата вказаних послуг підтверджується платіжним дорученням від 07.02.2020 №1897 на суму 201 254,64 грн.

Враховуючи обставини даної справи, її складність, предмет та підстави позовних вимог, а також прийняття судом рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, суд дійшов висновку, що визначений відповідачем розмір витрат на послуги адвоката та його помічника є завищеним, не відповідає критеріям розумності та співрозмірності і становить надмірний тягар для позивача, що суперечить принципу розподілу витрат.

У зв`язку з наведеним суд дійшов висновку про необхідність зменшення витрат на професійну правничу допомогу адвоката і його помічника, які підлягають розподілу між сторонами, та наявність підстав для стягнення з позивача на користь відповідача витрат на професійну правничу допомогу у сумі 130 000 грн.

Керуючись статтями 123, 126, 129, 221 і 244 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Стягнути з громадської спілки Українська ліга авторських та суміжних прав (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 1016; ідентифікаційний код 42502769) на користь підприємства з іноземними інвестиціями МакДональдз Юкрейн ЛТД (02140, м. Київ, вул. Гришка, 7; ідентифікаційний код 23744453) 130 000 (сто тридцять тисяч) грн. витрат на професійну правничу допомогу.

2. Після набрання даним судовим рішенням законної сили видати відповідний наказ.

3. У стягненні решти суми витрат на професійну правничу допомогу відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 25.02.2020.

Суддя О.В. Марченко

Дата ухвалення рішення 24.02.2020
Зареєстровано 26.02.2020
Оприлюднено 26.02.2020

Судовий реєстр по справі 910/13019/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.06.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 10.06.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.06.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 01.06.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.04.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.03.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.03.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 24.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 03.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону