КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

24 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 910/10105/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кролевець О.А. - головуючий, Губенко Н.М., Студенець В.І.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Енергетик"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019

(головуючий - Скрипка І.М., судді Михальська Ю.Б., Тищенко А.І.)

та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019

(суддя Літвінова М.Є.)

у справі №910/10105/19

за позовом Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум"

про зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ :

27.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Енергетик" (далі - ТОВ "Санаторій "Енергетик") звернулось з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 у справі №910/10105/19, як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета позову, разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження.

Ухвалою Верховного Суду від 10.02.2020 у справі №910/10105/19 касаційну скаргу ТОВ "Санаторій "Енергетик" на постанову Північного апеляційного господарського суду та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 у справі №910/10105/19 залишено без руху, надано скаржнику строк для усунення недоліків касаційної скарги, що не перевищує десять днів з дня вручення ухвали, а саме поданням уточненої касаційної скарги з зазначенням відомостей щодо оскаржуваної постанови Північного апеляційного господарського суду у справі №910/10105/19.

Копію ухвали Верховного Суду від 10.02.2020 у справі №910/10105/19 направлено скаржнику у паперовій формі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу за №0101614895676.

17.02.2020 скаржником, на виконання вимог ухвали Верховного Суду від 10.02.2020 у справі №910/10105/19, надіслано заяву про усунення недоліків касаційної скарги, до якої, додано уточнену касаційну скаргу ТОВ "Санаторій "Енергетик" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 у справі №910/10105/19.

08.02.2020 набрав чинності Закон України від 15.01.2020 № 460-ІХ "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ".

Пунктом 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону установлено, що касаційні скарги на судові рішення, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Перевіривши матеріали касаційної скарги ТОВ "Санаторій "Енергетик", Суд дійшов висновку, що слід відмовити у відкритті касаційного провадження з огляду на наступне.

Пунктом 2 абзацу 1 частини 2 статті 293 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК; у редакції, чинній до 08.02.2020) встановлено, що у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 у справі №910/10105/19 відмовлено ТОВ "Санаторій "Енергетик" у прийнятті позовної заяви про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору з посиланням на п. 1 ч. 1 ст. 175 ГПК України.

Позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Енергетик" та додані до неї документи у справі № 910/10105/19 повернуто без розгляду.

Ухвала обґрунтована неможливістю розгляду заявленої вимоги за правилами господарського судочинства, з огляду на те, що така вимога не призводить до поновлення порушених прав, не може самостійно розглядатися в окремій справі та підлягає розгляду лише під час розгляду спору про право щодо спірних цінних паперів.

Вказуючи про неможливість розгляду заявленої вимоги ТОВ "Санаторій "Енергетик" за правилами господарського судочинства, судом першої інстанції не зазначено, за правилами ж якого судочинства така вимога підлягає розгляду та до юрисдикції якого суду відноситься.

Разом з тим, за приписами ст. 49 ГПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін. Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу суд постановляє ухвалу.

При цьому позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають подаватися з дотриманням загальних правил пред`явлення позову, на що безпосередньо вказують положення ч. 5 ст. 49, ч. 4 ст. 180 ГПК України. Відповідно до цих норм до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, в якій відкрито провадження, застосовуються положення ст. 180 цього Кодексу. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред`явлення позову, повинна відповідати вимогам ст.ст. 162, 164, 172, 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 180 ГПК України зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об`єднуються в одне провадження з первісним позовом.

Ознаками зустрічного позову є його взаємопов`язаність із первісним позовом і доцільність його спільного розгляду з первісним позовом, зокрема коли позови виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом можуть різнитися з вимогами первісного позову, але вони об`єднуються в одне провадження з первісним позовом ухвалою суду.

Взаємна пов`язаність зустрічного та первісного позовів може виражатись у підставах цих позовів або поданих доказах, вимоги за зустрічним і первісним позовами можуть зараховуватись. Водночас подання зустрічного позову, задоволення якого виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову, має на меті довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб`єктивне право позивача за первісним позовом.

Таким чином, у процесі розгляду господарським судом спору між позивачем і відповідачем третя особа з метою захисту свого права може заявити самостійні вимоги саме щодо предмета спору, якщо вважає, що саме їй належить право на предмет спору чи його частину. При цьому під предметом спору слід розуміти матеріально-правовий об`єкт, з приводу якого виник правовий конфлікт між позивачем і відповідачем.

Тобто на відміну від зустрічного позову, який повинен бути лише взаємопов`язаним з первісним, позовна заява третьої особи відповідно до положень ч. 1 ст. 49 ГПК України має містити самостійні вимоги саме щодо предмета спору у справі.

Відповідно до приписів ч. 6 ст. 180 ГПК України зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

Водночас перевіривши наявність чи відсутність підстав для прийняття позову третьої особи з самостійними вимогами ТОВ "Санаторій "Енергетик" для розгляду з позовом Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ", Північний апеляційний господарський суд постановою від 21.11.2019 у справі №910/10105/19 скасував ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 про відмову у прийнятті позовної заяви у справі №910/10105/19, оскільки судом першої інстанції помилково застосовано положення ст. 175 ГПК України, якою врегульовано підстави для відмови у відкритті провадження у справі та прийняв нове рішення у справі, яким позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору у справі №910/10105/19 повернув ТОВ "Санаторій "Енергетик" на підставі ч. 6 ст. 180 ГПК України.

Судове рішення мотивоване тим, що прийняття позовної заяви третьої особи з самостійними вимогами щодо предмету спору до спільного розгляду з позовом Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" не знайшли свого підтвердження, оскільки передбачене ст. 49 ГПК України право особи вступити у справу шляхом подання позову до однієї або декількох сторін не є абсолютним. Таке право можна реалізувати лише за умови дотримання вимог процесуального законодавства.

Зокрема позовна заява третьої особи відповідно до положень ч. 1 ст. 49 ГПК України має містити самостійні вимоги саме на предмет спору у справі. При цьому під предметом спору слід розуміти матеріально-правовий об`єкт, з приводу якого виник правовий конфлікт між позивачем і відповідачем.

Відтак вимога третьої особи, спрямована на будь-що поза предметом спору між позивачем та відповідачем, не може бути визнана вимогою третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Водночас така позовна вимога може бути заявлена у самостійному позові.

Разом з тим, предметом позовної заяви Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум" про зобов`язання вчинити дії, а саме:

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвінтум" зняти обмеження (арешт), які накладені відповідно до ухвали Апеляційного суду міста Києва від 05.09.2018 щодо обігу цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Промінвестбанк", які належать на праві власності Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" (колишнє найменування - Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)".

Натомість предметом позову третьої особи з самостійними вимогами, ТОВ "Санаторій "Енергетик", є визнання відсутнім права у Державної корпорації "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)" вимагати у ТОВ "Інвінтум" зняти арешт на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства "Промінвестбанк", які належать Державній корпорації "Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)".

В обґрунтування вищезазначеної позовної заяви ТОВ "Санаторій "Енергетик" зазначає, що на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження №59036926 про стягнення з Російської Федерації, в особі Міністерства юстиції Російської Федерації, коштів, які було присуджено на користь третіх осіб відповідно до рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 у справі ПТС №2015-36.

З викладеного можна зробити висновок, що заявлена третьою особою позовна заява безпосередньо не спрямована на предмет спору між позивачем і відповідачем.

З огляду на викладене, Верховний Суд вважає, що судом апеляційної інстанції, обґрунтовано скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 про відмову у прийнятті позовної заяви у справі №910/10105/19 та прийнято нове рішення, яким позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ТОВ "Санаторій "Енергетик" повернуто у зв`язку з тим, що вона не є позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, у розумінні ч. 1 ст. 49 ГПК України.

Крім того, постанова Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 у справі №910/10105/19 ухвалена з урахуванням правової позиції, що викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 13.03.2019 у справі №916/3245/17.

Оцінивши доводи скаржника, Верховний Суд вважає, що судом апеляційної інстанції правильно застосовано ч. 6 ст. 180 ГПК України шляхом повернення позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у зв`язку з тим, що самостійні вимоги третьої особи безпосередньо не спрямовані на предмет спору між позивачем і відповідачем.

Отже правильне застосування Північним апеляційним господарським судом норм права, а саме ст.ст. 49 та 180 ГПК України у розгляді справи №910/10105/19 є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо їх застосування чи тлумачення.

Водночас аргументи, що викладені у касаційній скарзі ТОВ "Санаторій "Енергетик" не викликають розумних сумнівів щодо правильності застосування норм права судом апеляційної інстанції при ухваленні оскаржуваної постанови.

Враховуючи те, що суд апеляційної інстанції, дійшов правильного та обґрунтованого висновку щодо повернення позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у справі №910/10105/19 ТОВ "Санаторій "Енергетик", а аргументи, що викладені у касаційній скарзі не викликають розумних сумнівів щодо правильності застосування норм права господарським судом.

Враховуючи вищевикладене, Верховний Суд дійшов висновку про визнання касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019, якою скасовано ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 у справі №910/10105/19 необґрунтованою та про відмову у відкритті касаційного провадження, оскільки правильне застосування норм права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо їх застосування чи тлумачення на підставі п. 2 абз. 1 ч. 2 ст. 293 ГПК України.

Крім того, Верховний Суд звертає увагу скаржника, що повернення позовної заяви третьої особи на підставі ч. 6 ст. 180 ГПК України не позбавляє його права звернутися з самостійним позовом.

Разом з тим, оскільки Верховний Суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою скаржника, то клопотання про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження не розглядається.

Керуючись статтями 43, 234, 235, 293 Господарського процесуального кодексу України (у редакції, чинній до 08.02.2020), Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Енергетик" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.11.2019 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 у справі №910/10105/19.

2. Копії ухвали надіслати учасникам справи.

3. Надіслати скаржнику касаційну скаргу разом з доданими до неї матеріалами. Копію касаційної скарги залишити у Верховному Суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О.А. Кролевець

Судді Н.М. Губенко

В.І. Студенець

Дата ухвалення рішення 24.02.2020
Оприлюднено 27.02.2020

Судовий реєстр по справі 910/10105/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 06.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 13.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 14.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.06.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 25.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 21.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/10105/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону