ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"26" лютого 2020 р. Справа № 4/5007/33-Б/11.

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Гнисюка С.Д.

За заявою: Управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області (м. Житомир)

До боржника: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

В межах справи про банкрутство розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна.

26.02.2020 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшла заява від 26.02.2020 про відвід судді. У даній заяві посилається на наступні підстави. 04.02.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Остер" Укрпоштою направило уточнену позовну заяву до суду з доказами направлення сторонам даної уточненої позовної заяви про визнання торгів недійсними, скасування державної реєстрації права власності та повернення майна до ліквідаційної маси. Ухвалою від 06.02.2020 суддею Гнисюком С.Д. винесено ухвалу, згідно якої суд встановив наступне. 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшла ксерокопія клопотання (без електронного цифрового підпису); 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшов текст письмового пояснення від 05.02.2020, в кінці тексту зазначено - представник Мітасов М.В.; 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшов текст уточненої позовної заяви. Також судом було встановлено факт відсутності ЕЦП (електронного цифрового підпису) під кожним із зазначених документів, проте це не відповідає дійсності. Заявник зазначає що з електронної пошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" було направлено 9 файлів. Вказує на те, що суддею Гнисюком С.Д. встановлено факти, які не відповідають дійсності, більш того, з метою, щоб Товариство з обмеженою відповідальністю "Остер" не міг довести недійсність даних фактів, оскарживши їх в апеляційному суді, суддею в ухвалі зазначено, що "ухвала не підлягає оскарженню", що прямо обмежуючи права заявника в межах даної справи. Вважає, що в цілому всі ці факти викликають сумнів неупередженості судді чи наявності факту впливу на нього з метою прийняття рішень на користь однієї з сторін. З огляду на зазначене просить суд відвести суддю Гнисюка С.Д. від розгляду справи № 4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль".

Розглянувши подану заяву, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кожен суддя об`єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснює правосуддя, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснює повноваження та виконує обов`язки судді, дотримуючись етичних принципів і правил поведінки судді, підвищує свій професійний рівень, не вчиняє дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Згідно ст.9 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Згідно частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 35 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Згідно ст.39 ГПК України, питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу.

Питання про відвід вирішується невідкладно.

Суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи.

За результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів справи ухвалою Господарського суду Житомирської області від 06.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні по суті заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна на 27.02.2020.

Дана ухвала не входить до переліку рішень суду, визначеному ст. 255 ГПК України, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, окремо від рішення суду першої інстанції.

Згідно частини 1 статті 116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Судом встановлено, що розгляд заяви у межах даної справи призначено на 27.02.2020.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" про відвід судді Гнисюка С.Д. подано до суду 26.02.2020.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку, що вказану заяву про відвід подано за 1 робочий день до судового засідання, а тому вона підлягає розгляду в порядку визначеному абзацом 2 частини 3 статті 39 ГПК України.

При винесенні ухвали від 06.02.2020, судом зазначено фактичні обставини надходження та реєстрації документів, до судового засідання 06.02.2020.

Відповідно до штампу загального відділу Господарського суду Житомирської області зазначені вище документи, що надійшли до господарського суду Житомирської області від ТОВ "Остер" не підписано ЕЦП.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Остер" в заяві про відвід не наведено та не обґрунтовано наявності підстав, визначених частинами першою, другою та третьою статті 35, статтею 36 Господарського процесуального кодексу України.

Викладені в заяві про відвід обставини за своєю суттю є незгодою Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" з процесуальним судовим рішенням судді Гнисюка С.Д.

Заява, яка містить незгоду з процесуальним рішенням судді не може бути підставою для відводу судді.

Окрім того, в порушення приписів статті 74 ГПК України (кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень) заявником не надано доказів упередженості судді Гнисюка С.Д.

Відсутність таких доказів унеможливлює висновок про те, що такі побоювання є об`єктивно обґрунтованими, а не власними суб`єктивними припущеннями заявника.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Остер" в задоволенні заяви від 26.02.2020 про відвід судді Гнисюка С.Д. у справі № 4/5007/33-Б/11.

Крім того, суд зазначає про те, що основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів встановлені Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", нормами якого при прийнятті документів в електронному вигляді керується загальний відділ Господарського суду Житомирської області.

Керуючись статтями 35, 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Остер" в задоволенні заяви від 26.02.2020 про відвід судді Гнисюка С.Д. у справі № 4/5007/33-Б/11.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 26.02.2020.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 26.02.2020
Зареєстровано 27.02.2020
Оприлюднено 28.02.2020

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.06.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону