ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 461/1754/20

Провадження № 1-кс/461/1406/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.02.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Івасюти Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Хомина М.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140090000000855 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Хомин М.С., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації, за адресою м. Львів, вул. Винниченка,6, зокрема до усіх оригіналів документів, по об`єкту: Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по вул. Героїв ОУІ1 УПА у м. Бориславі, Львівської області , до договорів підряду, субпідряду, укладеного між Департаментом ЖКГ ЛОДА (надалі Замовник), в особі директора ОСОБА_1 (іншими посадовими особами), які діяли на підставі Положення про Департамент, з однієї сторони та ТОВ ВІ.АЙ.ПІ БК (ЄРДПОУ 38127429), (надалі Підрядник), з іншої сторони, рішень (ухвал, наказів, постанов) ЛОДА та Львівської обласної ради щодо вказаного вище об`єкта, зокрема щодо затвердження проектної документації, рішень щодо виділення коштів, затвердження бюджетних програм на 2015-2016 рр., Положення про Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА, дефектних актів по вказаному об`єкті, вихідних даних по вказаному об`єкті, технічної документації, проектно-кошторисної документації на вище вказаний об`єкт (в тому числі робочого проекту, ескізу, технічних паспортів, пояснювальних записок, креслень, завдань на проектування,), тендерної документації, пропозицій конкурсних торгів кожного із учасників, які брали участь у торгах, з метою отримання акцепту їх пропозиції, по вище вказаних об`єктах, календарних планів до договорів підряду, всіх додатків (додаткових угод) до договору, наказів про призначення комісій з приймання вище вказаних об`єктів до експлуатації, повідомлень від підрядної організації про готовність об`єктів до експлуатації, повідомлень, про виявлені недоліки у роботі (якщо такі мали місце), наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення із займаних посад осіб, наказів про відрядження, про надання відпусток, з якими було укладено договори підряду, додаткових угод на вище вказані об`єкти, посадових інструкцій останніх, актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3, претензій, скарг, що стосуються виконання робіт по вище вказаних договорах, паспортів та сертифікатів використовуваних матеріалів та обладнання, актів пусконалагоджувальних робіт і випробувані, рахунків про оплату, проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, розпоряджень про усунення відхилень від проекту, недоробок, договірних цін по вище вказаному об`єкті, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об`єкті, додатків до вказаних договорів, договорів щодо розроблення проектної документації по вище вказаному об`єкті, актів про виконаний технічний нагляд, кошторисної документації витрат з ведення технічного нагляду та додаткових витрат, протоколів погодження договірної ціни по виконанню робіт із технічного нагляду, актів прихованих робіт, вільних взірців підписів осіб, між якими було укладено договори, актів прийому-передачі капітальних вкладень на об`єктах, вхідної-вихідної кореспонденції, яка мала місце між Департаментом ЖКГ ЛОДА та підприємством, яке фактично виконувало роботи по вище вказаному об`єкті, щодо проведення робіт по вище вказаному об`єкті, експертних звітів розроблених проектів та документів на підставі яких останні було проведено, журналів авторського та технічного нагляду по вказаних об`єктах, журналів ведення загальних робіт на об`єктах, інформації щодо оплати грошових коштів по вказаних договорах станом на теперішній час, локальних та зведених кошторисів по об`єктах, актів перевірок, які проводилися Департаментом ДАБІ у Львівській області (у випадку наявності таких) та інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість після дослідження вилучених оригіналів вищевказаних документів та проведення відповідних експертиз, перевірити факт вчинення службовими особами Департаменту розвитку фінансово-господарської діяльності Департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ ЛОДА розтрати бюджетних коштів по об`єкту: Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по вул. Героїв ОУН-УПА у м. Бориславі Л/о в групі із службовими особами ТзОВ Ві.Ай.Пі Будівельна компанія , до завдання матеріальної шкоди (збитків) спеціального фонду обласному бюджету на загальну суму 328 924 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому порядку .

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вважаю, що матеріалами клопотання та долученими до нього документами не підтверджено, що вказана слідчим інформація (документи) може знаходитись у зазначеного володільця і має доказове значення для даного кримінального провадження. Долучений як на підтвердження доводів клопотання рапорт про виявлення кримінального правопорушення та акт ревізії належними доказами не являються, оскільки зазначених у мотивувальній частині клопотання слідчого відомостей не містять. Крім цього, такий документ як рапорт є документом внутрішнього діловодства та не передбачений чинними КПК України, як засіб доказування. Також зазначені документи не засвідчені належним чином, зокрема на них відсутні відомості про особу яка їх засвідчує.

Вважаю, що у матеріалах клопотання відсутні докази, які вказують на наявність затребуваних документів у зазначеного слідчим володільця, що виключає можливість встановити наявність зв`язку між обставинами кримінального провадження та інформацією з приводу якої подано клопотання, а тому не може слугувати законною підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів.

За наведених обставин, приходжу до висновку, що доводи слідчого, викладені у клопотанні, належним чином не обґрунтовані та не підтверджені відповідними доказами, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-165,222 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.

Зареєстровано 28.02.2020
Оприлюднено 28.02.2020
Дата набрання законної сили 27.02.2020

Судовий реєстр по справі 461/1754/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.04.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 06.04.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.02.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.02.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону