ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 461/1754/20

Провадження № 1-кс/461/1849/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.04.2020 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Івасюти Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Канус Х.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000855 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Канус Х.І., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу, з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 38853521), за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 6, зокрема до усіх оригіналів документів по об`єкту будівництва Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по вул. Героїв ОУН УПА у м. Бориславі, Львівської області , а саме до: договору підряду укладеного між Департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації та ТОВ ВІ.АЙ.ПІ БК (ЄРДПОУ 38127429), рішення Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради щодо затвердження проектної документації, рішення щодо виділення коштів, затвердження бюджетних програм на 2015-2016 рр., Положення про Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації, дефектні акти по вказаному об`єкті реконструкції, вихідні дані по вказаному об`єкті реконструкції, технічна документація, проектно-кошторисна документація на вказаний об`єкті реконструкції (в тому числі робочий проект, ескіз, технічні паспорти, пояснювальні записи, креслення, завдання на проектування), тендерна документація, календарні плани до договору підряду, всі додатки (додаткові угоди) до договору, накази про призначення комісій з приймання вищевказаного об`єкта до експлуатації, повідомлення від підрядної організації про готовність об`єкта до експлуатації, повідомлень про виявлені недоліки у роботі (якщо такі мали місце), наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення із займаних посад осіб, які підписували договір підряду, посадових інструкцій останніх, актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3, претензій, скарг, що стосуються виконання робіт по вищевказаному договорі, паспортів та сертифікатів використовуваних матеріалів та обладнання, актів пусконалагоджувальних робіт і випробувань, рахунків про оплату, проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, розпоряджень про усунення відхилень від проекту, недоробок, договірних цін по вищевказаному об`єкті, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об`єкті, додатків до вказаних договорів, договору щодо розроблення проектної документації по вищевказаному об`єкті, актів про виконаний технічний нагляд, кошторисної документації витрат з ведення технічного нагляду та додаткових витрат, протоколів погодження договірної ціни по виконанню робіт із технічного нагляду, актів прихованих робіт, вільних взірців підписів осіб, які підписували договір підряду, актів прийому-передачі капітальних вкладень на об`єктах, вхідної-вихідної кореспонденції, яка мала місце між розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації та ТзОВ Ві.Ай.Пі Будівельна компанія , експертних звітів розроблених проектів та документів на підставі яких останні були проведені, журналів авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкті, журналів ведення загальних робіт на об`єкті, інформації щодо оплати грошових коштів по вказаних договорах станом на теперішній час, локальних та зведених кошторисів по об`єкті, актів перевірок, які проводилися Департаментом ДАБІ у Львівській області (у випадку наявності таких), - з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження, а саме у Департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації, що розташований за адресою: місто Львів, вул. Винниченка, 6.

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість після дослідження вилучених оригіналів вищевказаних документів та проведення відповідних експертиз, перевірити факт вчинення службовими особами Департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ ЛОДА розтрати бюджетних коштів по об`єкті: Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по вул. Героїв ОУН-УПА у м. Бориславі Львівської області в групі із службовими особами ТзОВ Ві.Ай.Пі Будівельна компанія , до завдання матеріальної шкоди (збитків) спеціального фонду обласному бюджету на загальну суму 328 924, 00 гривень. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий, згідно матеріалів, клопотання просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Слідчим не доведено, що за даних обставин існує реальна загроза зміни чи пошкодження речей і документів, які знаходяться у володінні особи (установи), вказаної у клопотанні.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (інформація), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів. Зокрема така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені слідчим речі і документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів договору підряду укладеного між Департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації та ТОВ ВІ.АЙ.ПІ БК (ЄРДПОУ 38127429), а також оригіналів фінансової та технічної документації щодо виконання даного договору..

Разом з тим, необхідності вилучення оригіналів інших документів слідчим не доведено, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій решти затребуваних документів.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Канус Х.І ., Гундзі Д.В., Хомину М.С., Дембовському О.В. дозвіл на тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ - 38853521), за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 6, зокрема документів по об`єкту будівництва Реконструкція котельні із встановлення котлів на твердому паливі по вул. Героїв ОУН УПА у м. Бориславі, Львівської області , а саме:

- з можливістю отримання оригіналів документів: договору підряду укладеного між Департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації та ТОВ ВІ.АЙ.ПІ БК (ЄРДПОУ 38127429), всі додатки (додаткові угоди) до договору, актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість за формою КБ-3, рахунків про оплату, проміжних платежів, платіжних доручень та документів з додатками, квитанцій, кошторисної документації витрат з ведення технічного нагляду та додаткових витрат, протоколів погодження договірної ціни по виконанню робіт із технічного нагляду, актів прихованих робіт, вільних взірців підписів осіб, які підписували договір підряду, актів прийому-передачі капітальних вкладень на об`єктах;

- з можливістю отримання належним чином завірених копій документів: рішення Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради щодо затвердження проектної документації, рішення щодо виділення коштів, затвердження бюджетних програм на 2015-2016 рр., Положення про Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації, дефектні акти по вказаному об`єкті реконструкції, вихідні дані по вказаному об`єкті реконструкції, технічна документація, проектно-кошторисна документація на вказаний об`єкті реконструкції (в тому числі робочий проект, ескіз, технічні паспорти, пояснювальні записи, креслення, завдання на проектування), тендерна документація, календарні плани до договору підряду, накази про призначення комісій з приймання вищевказаного об`єкта до експлуатації, повідомлення від підрядної організації про готовність об`єкта до експлуатації, повідомлень про виявлені недоліки у роботі (якщо такі мали місце), наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення із займаних посад осіб, які підписували договір підряду, посадових інструкцій останніх, претензій, скарг, що стосуються виконання робіт по вищевказаному договорі, паспортів та сертифікатів використовуваних матеріалів та обладнання, актів пусконалагоджувальних робіт і випробувань, розпоряджень про усунення відхилень від проекту, недоробок, договірних цін по вищевказаному об`єкті, договорів на здійснення технічного та авторського нагляду на об`єкті, додатків до вказаних договорів, договору щодо розроблення проектної документації по вищевказаному об`єкті, актів про виконаний технічний нагляд, вхідної-вихідної кореспонденції, яка мала місце між розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації та ТзОВ Ві.Ай.Пі Будівельна компанія , експертних звітів розроблених проектів та документів на підставі яких останні були проведені, журналів авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкті, журналів ведення загальних робіт на об`єкті, інформації щодо оплати грошових коштів по вказаних договорах станом на теперішній час, локальних та зведених кошторисів по об`єкті, актів перевірок, які проводилися Департаментом ДАБІ у Львівській області (у випадку наявності таких).

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені та після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій - за минуванням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Стрельбицький

Зареєстровано 08.04.2020
Оприлюднено 09.04.2020
Дата набрання законної сили 06.04.2020

Судовий реєстр по справі 461/1754/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.04.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 06.04.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.02.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 27.02.2020 Галицький районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону