Ухвала
від 24.02.2020 по справі 913/709/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

25 лютого 2020 року Справа № 913/709/19

м.Харків Провадження №33/913/709/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» , вул. Первомайська, буд.104 А, м.Попасна, Попаснянський р-н, Луганська область, 93300,

до відповідача Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» , вул.Пивоварова, буд.5, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, 93403

про стягнення грошових коштів

Суддя Драгнєвіч О.В.

Секретар судового засідання Ашрафова І.Р.

У засіданні брали участь:

від позивача: адвокат Холод С.М., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЛГ №000251 від 04.10.2019, ордер серія ВВ №1002901 від 04.02.2020;

від відповідача: представник не прибув.

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» звернулось до Господарського суду Луганської області з позовом до Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» про стягнення заборгованості за договором на виконання підрядних робіт №27/УЗ/19-32 від 01.07.2019 в сумі 2 638 830 грн 79 коп., зокрема: 2 584 544 грн 64 коп.- основного боргу за виконані роботи на об`єктах відповідача, 49 496 грн 16 коп - пені, 4 789 грн 99 коп.- 3% річних, нарахованих у зв`язку із допущеним простроченням у здійсненні розрахунків.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що виконуючи свої обов`язки, передбачені п.5.1 договору, відповідач (замовник) перерахував позивачу (підряднику) грошові кошти у сумі 1 525 486 грн 82 коп. у якості передплати, а саме : 12.07.12019 - 1 065 141 грн 02 коп. за платіжним доручення №52344, 16.07.2019 - 305 057 грн 54 коп. за платіжним дорученням №52996), 16.07.2019 - 155 288 грн 26 коп. за платіжним дорученням №53001. Позивач в свою чергу, в повному обсязі і належним чином виконав свої зобов`язання за договором на загальну суму 4 289 699 грн 71 коп., що підтверджується підписаними між сторонами актами приймання виконаних будівельних робіт. На адресу відповідача позивач надіслав претензію з рахунком на оплату суми заборгованості, яка була отримана відповідачем 15.11.2019. На зазначену претензію відповідач відповіді не надав, але 22.11.2019 перерахував грошові кошти у сумі 69 668 грн 25 коп. за платіжним дорученням №66416 та 12.12.2019 у сумі 110 000 грн 00 коп. за платіжним дорученням №68024. Таким чином заборгованість відповідача перед позивачем складає 2 584 554 грн 64 коп.

У зв`язку із допущеним відповідачем простроченням виконання грошового зобов`язання на підставі ст.625 ЦК України позивачем були нараховані інфляційні втрати та 3% річних, а підставі п.6.3.7 договору - пеня у вказаних розмірах.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.12.2019 справа передана на розгляд судді Драгнєвіч О.В.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 26.12.2019 позовну заяву за вих.№1812-5 від 18.12.2019 Товариства з обмеженою відповідальністю «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» до Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об`єднання Азот » про стягнення грошових коштів залишено без руху на підставі ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку із недодержання вимог п.3, 4 ч.3 ст.162, ч. 1 ст.164 Господарського процесуального кодексу України.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» встановлено строк - протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 13.01.2020 після усунення позивачем недоліків позовної заяви, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 06.02.2020.

Протокольною ухвалою від 06.02.2020 задоволено клопотання відповідача про відкладення судового засідання; відкладено підготовче судове засідання на 25.02.2020, про що сторонам повідомлено ухвалу-повідомлення від 10.02.2020.

В судове засідання 25.02.2020 прибув лише представник позивача, який надав відповіді на запитання суду.

Відповідач повноважного представника в судове засідання не направив, був належним чином повідомлений.

24.02.2020 від відповідача на електронну адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку із необхідністю проведення переговорів з позивачем на предмет вирішення спору.

Згідно з Актом від 24.02.2020, складеним начальником відділу інформаційних технологій Ластовицьким Д.А., начальником відділу Лук`яновою Н.Ф та заступником начальника відділу організаційно-документального забезпечення роботи Григоровою А.А., вказаний документ було отримано Господарським судом Луганської області електронним листом, який не засвідчено електронним цифровим підписом.

В акті зазначено, що відправнику електронного листа надіслано повідомлення про те, що документи отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису не належать до офіційних та запропоновано надіслати документ у встановленому порядку або надати оригінал документа в електронній формі.

Відповідно до ст.5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа.

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Обов`язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб`єктами електронного документообігу, є електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується утворення електронного документа (ст.6 зазначеного Закону).

Згідно приписів ст. 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» , оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

У відповідності до ст. 1 Закону України Про електронні довірчі послуги (в редакції на час формування відзиву) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов`язуються і використовуються ним як підпис; кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Згідно ч. 4, 5 ст.18 вказаного Закону кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Отже, за відсутності Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та впровадження відповідного електронного документообігу документи, які надійшли на електронну пошту суду, повинні бути підписані електронним підписом.

З урахуванням викладеного, надіслане на електронну адресу без електронного цифрового підпису клопотання відповідача про відкладення розгляду справи не може вважатися офіційним документом, та залишається судом без розгляду, про що суд постановив протокольну ухвалу.

Також 17.02.2020 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог за вих.№14/02-02 від 14.02.2020, в якій останній зменшив розмір заявлених вимог в частині основного боргу (враховуючи сплату відповідачем заборгованості у сумі 32 900) до 2 551 644 грн 64 коп.; пені - до 48 210 грн 80 коп.; 3% річних - до 4 665 грн 60 коп.

В судовому засіданні представник позивача підтримав подану заяву про зменшення позовних вимог та просив прийняти її до розгляду.

Відповідно до п.2 ч.2 cт.46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві.

З огляду на дотримання позивачем встановленої процедури та відповідності поданої заяви вимогам ст.46 Господарського процесуального кодексу України, суд прийняв подану заяву про зменшення розміру позовних вимог до розгяду, про що постановив протокольну ухвалу.

Отже, враховуючи прийняття судом поданої позивачем заяви про зменшення розміру позовних вимог, подальшому розгляду підлягають наступні позовні вимоги позивача до відповідача про стягнення: 2 551 644 грн 64 коп. - основного боргу; 48 210 грн 80 коп. - пені; 3% річних - 4 665 грн 60 коп .

Суд враховує, що позивачем подано заяву про зменшення позовних вимог, яка була прийнята судом до розгляду, тому з метою дотримання процесуальних гарантій, суд вважає за необхідне надати додатковий час відповідачу для здійснення перевірки правильності наведеного позивачем розрахунку заявлених позовних вимог та подання відзиву з урахуванням поданої заяви про зменшення розміру позовних вимог із викладенням власної правової позиції, а тому судове засідання у підготовчому провадженні слід відкласти.

Згідно з ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Строк проведення підготовчого провадження у даній справі закінчується 13.03.2020.

З метою забезпечення належної підготовки даної справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, по 12.04.2020 включно.

Керуючись ст.ст.46, 120, 177, 179, 182 - 183, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Залишити без розгляду клопотання відповідача про відкладення судового засідання.

2. Прийняти заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог за вих..№14/02-2 від 14.02.2020, подальший розгляд здійснювати з її урахуванням.

3. Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, по 12.04.2020 (включно).

4. Відкласти підготовче засідання на 19.03.2019 року о 14 год. 00 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, в залі судових засідань №205 .

5. Повторно встановити відповідачу строк - протягом 7 днів з моменту отримання цієї ухвали суду, для подання відзиву з урахуванням поданої заяви про зменшення розміру позовних вимог (докази направлення його іншій стороні надати до суду).

6. Запропонувати сторонам , зокрема позивачу надати відповідь на відзив протягом 5 днів з моменту отримання відзиву; відповідачу - заперечення на відповідь на відзив протягом 5 днів з дня їх отримання.

7. Присутність представників учасників справи в судовому засіданні не визнається обов`язковою.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписано 28.02.2020.

Суддя О.В. Драгнєвіч

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —913/709/19

Постанова від 19.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Постанова від 19.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 20.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Россолов Вячеслав Володимирович

Рішення від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 03.05.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні