Рішення
від 20.02.2020 по справі 922/4036/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/4036/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шарко Л.В.

при секретарі судового засідання Васильєвій Л.О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, м. Харків до Приватного підприємства "Серж" про стягнення 15 669,79 грн., розірвання договору оренди та зобов`язання вчинити певні дії за участю представників:

позивача - Шафаростова О.М., довіреність № 58 від 26.12.19р.;

відповідача - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областям, м. Харків звернулось до господарcького суду Харківської області з позовною заявою, в якій просить:

- стягнути з ПП "Серж" м. Харків на користь Державного бюджету заборгованість з орендної плати за невиконання Договору оренди № 6502-Н від 18.04.2018р. в сумі 12 897,70 грн.; пені у сумі 1 869,25 грн.; штрафу у розмірі 7% від суми заборгованості, у сумі 902,84 грн.;

- розірвати договір оренди № 6502-Н від 18.04.2018р., укладений між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області та Приватним підприємством Серж ;

- зобов`язати Приватне підприємство Серж вчинити певні дії, а саме: повернути державне окреме індивідуально визначене майно - нежитлове приміщення - кім. №1 на першому поверсі будівлі майстерні (цех №1), інв. № 89000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ239, літ. А- 2, (далі - Майно), загальною площею 114,60 м2, за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6-А Балансоутримувачу - Східній філії Концерну Військторгсервіс (ідентифікаційний номер 38746882) шляхом підписання акту приймання-передачі.

Судові витрати просить покласти на відповідача.

Ухвалою суду від 11.12.19р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на "09" січня 2020 р. о 10:30 год.

Підготовче засідання у справі №922/4036/19 було відкладено протокольною ухвалою суду на 10.02.20р. о 10:00 год., яка занесена до протоколу підготовчого засідання від 09.01.20р.

Ухвалою суду від 10.02.20р. закрито підготовче провадження по справі та призначено розгляд справи по суті в судовому засіданні на "21" лютого 2020 р. о 15:00 год.

Представник позивача в судовому засіданні 21.02.20р. підтримав позовні вимоги, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання 21.02.20р. не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про, що свідчать поштові повідомлення з відміткою про отримання ухвал суду. (а.с. 48, 58). Правом на подання відзиву на позовну заяву не скористався.

Враховуючи те, що одним з принципів судочинства є свобода в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих ним повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, та вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Розглянувши матеріали справи, повно та всебічно дослідивши обставини та докази на їх підтвердження, судом встановлено наступне.

18.04.2018р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області та Приватним підприємством Серж (далі - Відповідач, Орендар) було укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 6502-Н (далі - Договір), відповідно до умов п. 1.1. якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене майно: нежитлове приміщення - кім. №1 на першому поверсі будівлі майстерні (цех №1), інв. № 89000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ239, літ. А-2, (далі - Майно), загальною площею 114,60 м2, за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6-А, що обліковується на балансі Східної філії Концерну Військторгсервіс (ідентифікаційний номер 38746882) (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість на 26 жовтня 2017р. і становить за незалежною оцінкою 166 200,00 (сто шістдесят шість тисяч двісті) гривен, без ПДВ.

Згідно з п. 10.1. Договору, договір укладено на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців та діє до 18.03.2021р.

У відповідності до п. 3.1 та 3.6. Договору передбачено, що орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати та перераховується орендарем до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 70% та 30% щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до пропорцій розподілу, установлених КМУ і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

Відповідно до п. 3.7. Договору, орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному п. 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

14.08.2019р. на адресу Відповідача та Балансоутримувача Регіональним відділенням було направлено повідомлення від 14.08.2019 № 11-03-02-00893 про відмову від Договору оренди №6502-Н від 18.04.2018р. в порядку ст. 782 Цивільного кодексу України у зв`язку з невнесенням плати за користування об`єктом оренди протягом трьох місяців підряд. Крім цього, означена заява містила вимогу про необхідність повернення Орендарем орендованого Майна Балансоутримувачу за актом приймання-передавання, на підставі п.п. 10.9., 10.10. договору оренди (Докази направлення означеної заяви додаються.)

08.11.2019р. на адресу Відповідача Позивач направив лист № 11-03-02-03590 від 08.11.2019р. з повідомленням про необхідність сплати заборгованості.

Зважаючи на систематичне невиконання своїх зобов`язань щодо внесення орендних платежів за Договором оренди № 6502-Н від 18.04.2018р. з боку ПП «Серж» позивач звернувся до суду з позовною вимогою про розірвання зазначеного договору оренди та повернення майна та стягнення заборгованості по орендним платежам.

Надаючи правову кваліфікацію доказам які надані сторонами та викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог і заперечень проти них суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов`язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 ЦК України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є договір та інші правочини та юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

У відповідності із ст.173 ГК України та ст.509 ЦК України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт господарювання (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вичинити певну дію господарського чи управлінсько - господарського характеру на користь іншого суб`єкту (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утримуватися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язків.

Господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ст. 174 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч.7 ст.179 ГК України господарські договори укладаються за правилами, встановленими ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 598 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Згідно з ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не припустив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст.193 ГК України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

У відповідності до положень ст. ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України Про оренду державного та комунального майна встановлено, що орендар зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі незалежно від наслідків господарської діяльності. Аналогічні положення закріплені в п. 5.3 Договору оренди.

Станом на момент розгляду справи, відповідач не сплатив 12897,70 грн. заборгованості та не надав суду жодних доказів, які б спростовували суму заявленого боргу.

Враховуючи, що відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, статей 193, 198 Господарського кодексу України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином у встановлений строк відповідно до умов і порядку укладеного між сторонами договору та згідно вимогам закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, приймаючи до уваги викладені обставини, та враховуючи те, що відповідач не надав суду жодного документу, який би підтверджував сплату заборгованості за договором у сумі 12897,70 грн., суд вважає позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 12897,70 грн. заборгованості, правомірні та обґрунтовані, такі, що не спростовані відповідачем, тому підлягають задоволенню.

Пунктом 3.8. Договору сторони передбачили, що у разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці , Орендар, також, сплачує штраф у розмірі 7% від суми заборгованості.

Оскільки, відповідачем не сплачувались орендні платежі більше ніж три місяці підряд, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимоги позивача про стягнення з відповідача 7% штрафу від суми заборгованості, за порушення п. 3.8. Договору, у сумі 902,84 грн.

Відповідно до ч.1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 статті 548 Цивільного кодексу України, виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено законом або договором.

Згідно статям 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до статті 546 Цивільного кодексу України, виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення.

Відповідно до п. 3.7. Договору, орендна плата перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному п. 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Частиною 6 статті 232 Господарського кодексу України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконане.

Відповідно до п.1 частини 2 статті 258 Цивільного кодексу України, позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

В частині 2 статті 343 Господарського кодексу України прямо зазначається, що пеня за прострочення платежу встановлюється за згодою сторін господарських договорів, але її розмір не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України.

Позивачем обґрунтовано нараховано відповідачу пеню на суму заборгованості у розмірі 1869,25 грн., розрахунок пені перевірено судом з урахуванням вимог діючого законодавства та не заперечується відповідачем.

Наведені законодавчі приписи та установлені фактичні дані, зокрема й щодо вини в невиконанні взятих на себе зобов`язань по сплаті грошових коштів у строк, встановлений договором, дають підстави для висновку суду про стягнення на користь позивача пені у сумі 1869,25 грн.

Щодо вимог позивача про розірвання договору оренди та повернення майна, суд зазначає наступне.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 782 ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

В свою чергу, у відповідності до ч.1 ст.785 ЦК України, у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Зі змісту ст. 27 Закону України Про оренду державного та комунального майна вбачається, що у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов`язаний повернути орендодавцеві об`єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Пунктом 10.9 Договору передбачено, що у разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу по Акту приймання - передачі, погодженим з Орендодавцем. У разі якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

Відповідно п. 10.10 Договору майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання акту приймання-передавання між Орендарем та Балансоутримувачем, або особою яку вкаже орендодавець. Обов`язок щодо складання акту приймання - передавання про повернення Майна покладається на Орендодавця.

Таким чином, у зв`язку з невиконанням відповідачем своїх зобов`язань по договору оренди та несплатою орендних платежів більше як три місяці, суд вважає за можливе задовольнити вимогу позивача про розірвання договору оренди та повернення майна.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується ст. 129 ГПК України. Судовий збір покладається: 1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; 2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином судові витрати покладаються на відповідача в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України; ст. ст. 18, 19, 27 Закону України Про оренду державного та комунального майна ; ст.ст. 526, 546, 548, 549, 610-612, 623-625, 629, 631, 782, 785 Цивільного кодексу України; ст.ст. 173, 174, 179, 224, 225 Господарського кодексу України; ст.ст. 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 73, 74, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 256, 257, 259 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства Серж (майдан Конституції, 1, м. Харків, 61003, код ЄДРПОУ 30236820) заборгованість з орендної плати в сумі 12897,70 грн.; пені у сумі 1869,25 грн.; штрафу у розмірі 7% від суми заборгованості, у сумі 902,84 грн. на користь Державною бюджету (р/р - UА708999980000031110094020003, МФО - 899998, код бюджетної класифікації 22080300, отримувач: УК Шевченкі/мХар Шевченківс/22080300, банк отримувача (ГУДКСУ) Казначейство України, код СДРПОУ 37999654).

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з Приватного підприємства Серж (майдан Конституції,1, м. Харків, 61003, код ЄДРПОУ 30236820) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях (61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, код ЄДРПОУ 43023403, р/р 35210024022001, МФО 820172, ДКС України) витрати зі сплати судового збору в сумі 5 763,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Розірвати договір оренди № 6502-Н від 18.04.2018р., укладений між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області та Приватним підприємством Серж .

Зобов`язати Приватне підприємство Серж повернути державне окреме індивідуально визначене майно - нежитлове приміщення - кім. №1 на першому поверсі будівлі майстерні (цех №1), інв. № 89000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ239, літ. А-2, (далі - Майно), загальною площею 114,60 м.кв., за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6-А Балансоутримувачу - Східній філії Концерну Військторгсервіс (ідентифікаційний номер 38746882) шляхом підписання акту приймання-передачі.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку для оскарження. Зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, або до суду першої інстанції відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано 28.02.20р.

Суддя Л.В. Шарко

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/4036/19

Ухвала від 08.05.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Шарко Л.В.

Ухвала від 27.04.2023

Господарське

Господарський суд Харківської області

Шарко Л.В.

Рішення від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Шарко Л.В.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Шарко Л.В.

Ухвала від 09.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Шарко Л.В.

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Шарко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні