Ухвала
від 26.02.2020 по справі 902/593/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

27 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 902/593/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Краснова Є.В. - головуючого, Мачульського Г.М., Кушніра І.В.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод" на постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 у справі

за позовом Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" до Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод" про стягнення 150 688 грн 47 коп,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2020 (згідно з поштовими відмітками на конверті) до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду подано касаційну скаргу від імені Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод" на постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 (у складі колегії суддів: Василишин А.Р., Бучинська Г.Б., Філіпова Т.Л.), яка підписана представником за довіреністю Бутиріною І.І., без врахування положень Конституції України щодо представництва органів місцевого самоврядування та змін процесуального законодавства щодо самопредставництва.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.02.2020 справу передано на розгляд колегії суддів Касаційного господарського суду у складі: Краснов Є.В. - головуючий, Мачульський Г.М., Кушнір І.В.

Колегія суддів ураховує висновок об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладений в ухвалі від 23.02.2018 у справі № 910/1396/16 щодо можливості розгляду касаційної скарги у паперовій формі, яка подана безпосередньо до Верховного Суду, зважаючи на те, що з 05.02.2018 Суд має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для перевірки представництва сторін та доступ до єдиної системи діловодства спеціалізованого суду, що забезпечує можливість отримання касаційним судом електронної копії судового рішення, а також з огляду на право суду касаційної інстанції витребувати справи у паперовій формі із судів нижчих інстанцій відповідно до частини 1 статті 294 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Положеннями статті 8 Конституції України передбачено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

За змістом частини 3 статті 3 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

За вимогами частини 4 статті 131 2 Конституції України, в редакції, яка набрала чинності з 30.09.2016 відповідно до Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Підпунктом 11 пункту 16 1 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України, передбачено, що представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131 1 та статті 131 2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Водночас, Суд звертає увагу, що 29.12.2019 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення" від 18.12.2019 №390-IX.

Згідно з частиною 3 статті 56 ГПК України (із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.12.2019 №390-IX) юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Відповідно ж до приписів частини 1 статті 58 ГПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Отже, наведені вище положення законодавства передбачають можливість здійснення процесуального представництва юридичної особи, як в порядку самопредставництва, так і іншими особами, як представниками юридичної особи.

В порядку самопредставництва юридичну особу може представляти за посадою її керівник або інші особи, повноваження яких визначені законодавством чи установчими документами.

Касаційна скарга підписана представником за довіреністю Бутиріною І.І. Поряд з цим, довіреність, долучена до матеріалів касаційної скарги на підтвердження наявності повноважень у Бутиріної І.І. представляти інтереси Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод", не містить інформації, що вказана особа має статус адвоката. Також матеріали, долучені до касаційної скарги, не містять доказів самопредставництва.

Разом з тим, за змістом частини 1 статті 58 ГПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник; при цьому слід зауважити, що до останніх (законних представників) особа, яка підписала касаційну скаргу подану від імені Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод", в силу положень статті 57 вказаного Кодексу, не відноситься.

Згідно з частиною 4 статті 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Відповідно до частини 3 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" повноваження адвоката як представника в господарському судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги відповідно до частини першої статті 26 вказаного Закону, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

При цьому підписання та подання касаційної скарги є процесуальною формою реалізації повноважень з представництва.

Відповідно до частини 3 статті 290 ГПК України касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження.

Таким чином, до матеріалів касаційної скарги не додано доказів на підтвердження того, що Бутиріна І.І. у даній справі має право відповідно до закону представляти Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод" у якості представника (адвоката) або в порядку самопредставництва, а тому, відсутні підстави вважати, що касаційну скаргу підписано особою, яка має право її підписувати.

Приписами пункту 1 частини 4 статті 292 ГПК України визначено, що касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо касаційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Враховуючи наведене, касаційну скаргу Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод", яку підписано Бутиріною І.І., не може бути прийнято до розгляду, тому скарга підлягає поверненню на підставі пункту 1 частини 4 статті 292 ГПК України.

За змістом частини 7 статті 292 ГПК України, касаційну скаргу належить залишити в суді касаційної інстанції.

Разом з тим, Суд касаційної інстанції вважає за необхідне зауважити, що подана скарга, оформлена з порушенням вимог, встановлених статтями 288, 290 ГПК України, оскільки скаргу подано поза межами строку, встановленого частиною першою статті 288 вказаного Кодексу без надання належних доказів отримання повного тексту постанови суду апеляційної інстанції (зокрема, поштовий конверт зі штрихкодовим ідентифікатором, довідка відділення поштового зв`язку тощо) та відсутній доказ сплати судового збору, що підтверджується Актом Верховного Суду від 20.02.2020 № 29.1-11/54. Зазначене вказує на неналежне користування заявником своїми процесуальними правами з метою реалізації права на касаційне оскарження.

Керуючись статтями 56, 58, 60, 234, 235, 288, 290, 292 ГПК України, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 15.01.2020 № 460-ІХ, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду,

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод" на постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 17.12.2019 у справі № 902/593/19 не приймати до розгляду та повернути.

2. Копію цієї ухвали разом з доданими до касаційної скарги матеріалами надіслати заявнику, копію ухвали - іншим учасника справи.

3. Касаційну скаргу Державного підприємства "45 Експерементальний механічний завод" залишити в суді касаційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя Є. Краснов

Суддя Г. Мачульський

Суддя І. Кушнір

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено27.02.2020

Судовий реєстр по справі —902/593/19

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Судовий наказ від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Постанова від 17.12.2019

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 30.10.2019

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Рішення від 30.09.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Ухвала від 22.08.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Ухвала від 28.07.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні