Ухвала
від 26.02.2020 по справі 910/2231/17
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

27 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 910/2231/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

Катеринчук Л.Й. - головуючої, Погребняка В.Я., Ткаченко Н.Г.

за участі секретаря судового засідання Шпорт В.В.

за участі:

від позивача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Столичний млин" - представнику Мартовій Т.В. доступ до участі у судовому засіданні у справі №910/2231/17, матеріали якої містять відомості, що становлять державну таємницю, не наданий у зв`язку з відсутністю у неї допуску до державної таємниці;

від відповідача - Державного агентства резерву України

представники - Михайлець О.В. (наказ №357-к від 30.09.2002, довіреність за вих. №693/0/4-19 від 27.02.2019), Висотенко І.М. (наказ №80-к від 20.02.2020, довіреність №2360/0/4 від 08.08.2019)

розглянув заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Столичний млин"

про відвід судді Касаційного господарського суду Погребняка В.Я.

у розгляді справи №910/2231/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Столичний млин", Державного підприємства "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Астравест"

до Державного агентства резерву України

про визнання недійсним рішення, визнання договорів купівлі-продажу укладеними та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 поштовим відправленням через Північний апеляційний господарський суд Державне агентство резерву України звернулося безпосередньо до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою за вих. №2760/0/4-19 від 20.09.2019 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №910/2231/17.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №910/2231/17 визначено колегію суддів Верховного Суду у складі Катеринчук Л.Й. - головуючої, Погребняка В.Я., Ткаченко Н.Г., що підтверджується витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.12.2019.

Ухвалою Верховного Суду від 27.12.2019 у складі колегії суддів Верховного Суду Катеринчук Л.Й. - головуючої, Погребняка В.Я., Ткаченко Н.Г. відкрито касаційне провадження у справі №910/2231/17 за касаційною скаргою Державного агентства резерву України на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2019 та призначено її розгляд на 13.02.2020; зупинено дію постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №910/2231/17 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

Ухвалою Верховного Суду від 13.02.2020 оголошено перерву у судовому засіданні 13.02.2020 з розгляду касаційної скарги Державного агентства резерву України на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2019 у справі №910/2231/17 до 27.02.2020.

25.02.2020 до Суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Столичний млин" (далі - ТОВ "Столичний млин") від 25.02.2020 про відвід судді Касаційного господарського суду Погребняка В.Я. у розгляді справи №910/2231/17.

Заяву мотивовано тим, що 24.02.2020 ТОВ "Столичний млин" стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, що суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Погребняк В.Я. приймав участь у касаційному розгляді справи №910/3846/17 за позовом ТОВ "Акцепт" до Державного агентства резерву України про визнання пункту рішення недійсним та визнання договору укладеним.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/3846/17 передано на розгляд колегії суддів Касаційного господарського суду у складі: Берднік І.С. - головуючої, Дроботової Т.Б., Львова Б.Ю., яка ухвалою Верховного Суду від 12.09.2018 прийняла касаційну скаргу ТОВ "Акцепт" до провадження та призначила її до розгляду у судовому засіданні на 27.09.2018; за наслідками розгляду даного спору 27.09.2018 постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Берднік І.С.. - головуючої, Дроботової Т.Б., Погребняка В.Я. у задоволенні касаційної скарги ТОВ "Акцепт" відмовлено.

Заявник зауважив, що суддя Погребняк В.Я. вступив у справу №910/3846/17 замість судді Львова Б.Ю.; реєстр судових рішень не містить ухвали Касаційного господарського суду про відвід, самовідвід судді Львова Б.Ю., а тому участь судді Погребняка В.Я. при розгляді справи №910/3846/17 є, на думку заявника, підозрілою та незаконною.

За таких обставин, ТОВ "Столичний млин" вважає, що суддя Погребняк В.Я. не може брати участь у розгляді справи №910/2231/17, відповідачем у якій, так як і в справі №910/3846/17 є Державне агентство резерву України, оскільки є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді; у зв`язку з цим суддя Верховного Суду Погребняк В.Я. підлягає відводу у розгляді справи №910/2231/17 в порядку статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Частиною 3 статті 3 ГПК України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Отже, при розгляді відводу, заявленого 25.02.2020 ТОВ "Столичний млин" судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Погребняку В.Я. у розгляді справи №910/2231/17, Суд керується приписами процесуального закону, чинного на час подання та розгляду такого відводу, а саме ГПК України в редакції Закону України від 15.01.2020 №460-IX, який набрав чинності 08.02.2020.

Пунктом 3 частини 1 статті 42 ГПК України учасникам справи надано право на подання заяв та клопотань, в тому числі згідно з частиною 2 статті 38 ГПК України - на заявлення відводу судді з підстав, передбачених статтями 35-37 цього Кодексу.

Відповідно до частин 2, 3 статті 38 ГПК України, з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи. Відвід повинен бути вмотивованим.

Згідно з частиною 1 статті 35 ГПК України, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді (пункт 5 частини 1 цієї статті).

Положеннями частин 1, 2 статті 39 ГПК України, передбачено, що питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Частиною 3 статті 39 ГПК України визначено, що якщо суд доходить до висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід вирішується судом, що розглядає справу.

Розглянувши складом Верховного Суду, що вирішує справу №910/2231/17, заяву ТОВ "Столичний млин" про відвід судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Погребняка В.Я. у розгляді справи №910/2231/17, яка надійшла до Суду 25.02.2020 за умов призначеного наступного судового засідання у справі №910/2231/17 на 27.02.2020 , Верховний Суд не вбачає підстав для задоволення заяви з огляду на таке.

Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини під терміном "суд, встановлений законом" у статті 6 Конвенції мається на увазі, що "судова влада у демократичному суспільстві регулюється законами, джерелом яких є Парламент". Зазначений термін охоплює не лише правові підстави існування суду, але і його склад у кожній конкретній справі (рішення ЄСПЛ у справі "Занд проти Австрії" та у справі "Сокуренко і Стригун проти України").

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

У Рішенні ЄСПЛ у справі "Бочан проти України" від 03.05.2007 Суд визначив, що для того, щоб встановити, чи може суд вважатися "незалежним" відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції, необхідно, зокрема, звернути увагу на спосіб призначення його членів та строки їх повноважень, існування гарантій проти зовнішнього тиску та наявність зовнішніх ознак незалежності (Рішення ЄСПЛ у справі "Фіндлей проти Сполученого Королівства" від 25.02.1997). Суд зазначив, що "безсторонність", в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції, має визначатися відповідно до суб`єктивного критерію, на підставі особистих переконань та поведінки конкретного судді у конкретній справі - тобто, жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження, та об`єктивного критерію - тобто, чи були у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні сумніви з цього приводу (Рішення ЄСПЛ у справі "Булут проти Австрії" від 22.02.1996, у справі "Томан проти Швейцарії" від 10.06.1996). Відповідно до об`єктивного критерію має бути визначено, чи наявні факти, що можуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо відсутності безсторонності судів. У цьому зв`язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення.

При цьому, особиста безсторонність суду, як суб`єктивний критерій, презюмується, поки не надано доказів протилежного (пункт 50 Рішення ЄСПЛ у справі "Білуха проти України" від 09.11.2006).

Між суб`єктивним та об`єктивним критеріями не існує беззаперечного розмежування, оскільки поведінка суду не може викликати об`єктивні побоювання щодо його безсторонності з точки зору стороннього спостерігача (об`єктивний критерій), а й може бути пов`язана з питанням його або її особистих переконань (рішення у справі "Кіпріану проти Кіпру" (ВП), заява №73797/01, п. 119, ECHR 2005-XII).

Отже, при вирішенні питання про відвід судді (складу суду) необхідно перевірити додержання як об`єктивного, так і суб`єктивного критеріїв безсторонності суду, а саме формування суду (колегії суддів) для розгляду конкретної справи (об`єктивний критерій) у встановлений законом спосіб, та надати оцінку доводам заявника на предмет недодержання вимог щодо особистої безсторонності суду (суб`єктивний критерій).

За змістом заяви ТОВ "Столичний млин" про відвід вбачається, що заявником ставиться під сумнів суб`єктивний критерій безсторонності суду у розгляді справи №910/2231/17 колегією суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за участі судді Погребняка В.Я., який брав участь у розгляді справи №910/3846/17 за позовом ТОВ "Акцепт" до Державного агентства резерву України про визнання пункту рішення недійсним та визнання договору укладеним у складі колегії суддів Верховного Суду 27.09.2018 з прийняттям постанови від 27.09.2018. Суд вважає, що такі сумніви, з огляду на доводи заяви про відвід, не є виправданими.

Частиною 2 статті 8 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.

Отже, судді не мають жодного впливу на формування складу суду для розгляду конкретної справи, що спрямовано на забезпечення реалізації учасниками справи права на судовий захист незалежним та безстороннім судом, встановленим законом, як складової права на суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У судовому засіданні Верховного Суду 27.02.2020 присутні уповноважені представники відповідача - Висотенко І.М. і Михайлець О.В. заперечували проти задоволення відводу.

Доводи заявника про те, що участь судді Верховного Суду Погребняка В.Я. у розгляді справи №910/3846/17 є незаконною, безпідставні, оскільки склад колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: Берднік І.С. - головуюча, Дроботова Т.Б., Львов Б.Ю., яка ухвалою Суду від 12.09.2018 прийняла касаційну скаргу ТОВ "Акцепт" на постанову апеляційного суду від 21.03.2018 та рішення місцевого суду від 13.12.2017 у справі №910/3846/17 до провадження та призначила її до розгляду в судовому засіданні на 27.09.2018, було змінено за наслідком повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями 24.09.2018 у зв`язку з відрядженням судді Львова Б.Ю.; для розгляду касаційної скарги ТОВ "Акцепт" у справі №910/3846/17 сформовано колегію суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: Берднік І.С. - головуюча, Дроботова Т.Б., Погребняк В.Я. автоматизованою системою документообігу суду за принципом вірогідності на підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями 24.09.2018. Водночас, судді не впливають на процес розподілу судових справ, що надходять до Верховного Суду, а також на формування складу колегії суддів у разі відрядження судді, що входить до складу колегії суддів, визначеної в автоматизованому порядку для розгляду касаційної скарги при її надходженні до Верховного Суду.

Склад колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду: Катеринчук Л.Й. - головуюча, Погребняк В.Я., Ткаченко Н.Г. для розгляду справи №910/2231/17 визначено автоматизованою системою документообігу суду відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями 06.12.2019.

Отже, не вбачається порушення об`єктивного критерію безсторонності суду при формуванні складу колегії суддів Верховного Суду для розгляду справи №910/3846/17 за участі судді Погребняка В.Я., що було зазначено ТОВ "Столичний млин" підставою для відводу судді Касаційного господарського суду Погребняка В.Я. у розгляді справи №910/2231/17 за подібного складу сторін (відповідачем у справах №910/3846/17 та №910/2231/17 є Державне агентство резерву України) за суб`єктивним критерієм безсторонності суду.

З огляду на таке, заява ТОВ "Столичний млин" від 25.02.2020 про відвід судді Касаційного господарського суду Погребняка В.Я. у розгляді справи №910/2231/17 не містить обставин, які викликають сумнів у його неупередженості або об`єктивності при розгляді справи №910/2231/17 в розумінні пункту 5 частини 1 статті 35 ГПК України, у зв`язку з чим Суд дійшов висновку про необґрунтованість заявленого відводу та відмовляє у задоволенні заяви ТОВ "Столичний млин" від 25.02.2020.

На підставі викладеного та керуючись статтями 35, 38, 39, 34, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Столичний млин" від 25.02.2020 про відвід судді Касаційного господарського суду Погребняка В.Я. у розгляді справи №910/2231/17 залишити без задоволення.

2. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий Л.Й. Катеринчук

Судді В.Я. Погребняк

Н.Г. Ткаченко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено27.02.2020

Судовий реєстр по справі —910/2231/17

Ухвала від 13.06.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Плотницька Н.Б.

Ухвала від 23.05.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Плотницька Н.Б.

Ухвала від 20.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ярмак О.М.

Ухвала від 20.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ярмак О.М.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ярмак О.М.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Ярмак О.М.

Постанова від 04.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Катеринчук Л.Й.

Ухвала від 06.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Катеринчук Л.Й.

Ухвала від 04.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Катеринчук Л.Й.

Ухвала від 04.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Катеринчук Л.Й.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні