Постанова
від 26.02.2020 по справі 913/529/19
СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2020 р. Справа № 913/529/19

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Істоміна О.А. , суддя Барбашова С.В. , суддя Пелипенко Н.М.

секретар судового засідання Марченко В.О.

за участю представників:

позивача - Муха Р.А., свідоцтво на право заняття адвокатської діяльністю серія ДП№3823 від 17.08.2018, ордер №2372/018 від 26.02.2020

відповідача - Мельника В.А., наказ №3-к від 20.02.2018, дов.№1/19-65 від 14.02.2020

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації (вх. №459Л/3) на рішення Господарського суду Луганської області від 24.12.2019 (суддя Драгнєвіч О.В., повний текст рішення складено та підписано 28.12.2019) по справі №913/529/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж Плюс» , м.Дніпро

до Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації, м. Сєвєродонецьк Луганської області

про стягнення 708.439,20 грн,

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж Плюс» 26.09.2019 звернулось до Господарського суду Луганської області з позовом до Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації про стягнення заборгованості за договором №19/2018 на виконання проектних робіт від 10.07.2018 у сумі 525.134,78 грн, а також у зв`язку із допущеним відповідачем простроченням виконання грошового зобов`язання - нарахованих 3% річних у сумі 13.423,31 грн, інфляційних втрат у сумі 37.284,57 грн, пені у сумі 95.837,10 грн, штрафу в сумі 36.759,44 грн.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 24.12.2019 у справі №913/529/19 позов ТОВ «Будмонтаж Плюс» до Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації про стягнення 708.439,20 грн задоволено частково. Стягнуто з Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації (просп. Центральний, буд.59, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93406, ідентифікаційний код 41908217) на користь ТОВ «Будмонтаж Плюс» (просп. Слобожанський, б.137, кв.10, м. Дніпро, 49000, ідентифікаційний код 42138426) основний борг в сумі 525.134,78 грн, 3% річних в сумі 13.380,15 грн, втрати від інфляції в сумі 27.843,64 грн, а також витрати зі сплати судового збору в сумі 8.495,38 грн. В іншій частині позову відмовлено.

Відповідач звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Луганської області від 24.12.2019 у справі №913/529/19 в повному обсязі. Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, заявник посилається на те, що суд першої інстанції при вирішення оскаржуваного рішення, неповно встановив обставини, які мають значення для справи, порушив норми процесуального права та неправильно застосував норми матеріального права.

В якості доводів про неповне з`ясування обставин справи відповідач зазначає, що умовами договору сторони погодили зобов`язання передати проектну документацію та позитивний експертний звіт замовнику в терміни, передбачені договором. Однак, під час перевірки наданих підрядником проектів виявлено їх не відповідність нормативам зі складання проектно-кошторисної документації, зокрема: відсутність у ньому розділів з питань екології, пожежної безпеки, наявність яких є необхідним для проведення обов`язкової комплексної експертизи проектів будівництва об`єктів, відсутність комплексної експертизи. Замовник підписав акт здачі-приймання робіт №19/2018 від 04.10.2018, однак 10.10.2018 відповідачем було направлено претензію про відкликання підпису з акту здачі-приймання виконаних робіт ТОВ «Будмонтаж Плюс» у зв`язку з невідповідністю проекту вимогам законодавства та невиконанням підрядником умов договору. Вартість експертизи проекту будівництва та виконавці експертизи в порушення умов договору управлінням не погоджувались. В строки, передбачені договором, експертизи за об`єктами не були виконані.

25.07.2019 системою автоматизованого розподілу апеляційних скарг (справ) між суддями для розгляду справи №905/765/19 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя (суддя-доповідач) Істоміна О.А.; суддя Барбашова С.В.; суддя Пелипенко Н.М.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 07.02.2020 було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації та надано позивачу строк до 21.02.2020 для надання відзиву на апеляційну скаргу та доказів надсилання (надання) копії цього відзиву та доданих до нього документів заявнику апеляційної скарги в порядку ст. 263 ГПК України. Розгляд апеляційної скарги призначено на 27.02.2019.

Позивач відзиву на апеляційну скаргу не надав.

У судовому засіданні 27.02.2020 уповноважений представник відповідача просив апеляційну скаргу задовольнити, а рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове судове рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Уповноважений представник позивача у судовому засіданні 27.02.2020 просив скаргу відповідача залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Заслухавши в судовому засіданні доповідь судді-доповідача, розглянувши матеріали справи, доводи в обґрунтування апеляційної скарги, в межах вимог, передбачених ст. 269 ГПК України, перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції обставин справи та доказів на їх підтвердження, а також правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як свідчать матеріали справи та встановлено судом першої інстанції, 10.07.2018 між Управлінням розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації, як замовником (відповідач по справі) та ТОВ «Будмонтаж Плюс» , як підрядником (позивач по справі) укладено договір №19/2018 на виконання проектних робіт, згідно з яким:

- підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами за рахунок замовника виконати вказані в п.1.2 проектні роботи, а замовник зобов`язується прийняти результат цих робіт і сплатити підряднику вартість виконаних робіт;

- проектні роботи стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт на капітальний ремонт по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги С13167 Валуйське - Болотене - Сизе на ділянці км 0+00 - км 3+100 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги), згідно з ДК 021:2015:71240000-2 (п. 1.2 договору);

- ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №1), розрахованою відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 (зі змінами). Договірна ціна є твердою і складає 750.192,53 грн, без ПДВ (п. 2.1 договору);

- розрахунки за виконану роботу здійснюються замовником згідно актів здачі-приймання виконаних проектних робіт по цьому договору, які підписані замовником і підрядником відповідно до умов цього договору . Плата за виконану роботу робиться по мірі надходження грошових коштів з відповідного бюджету на розрахунковий рахунок замовника після реєстрації фінансових зобов`язань в Державному казначействі (п.2.2 договору);

- підрядник зобов`язується надати послуги замовнику по збору вихідних даних на проектування та виконати експертизу проектно-кошторисної документації . Вартість експертизи проектно-кошторисної документації в ціну договору не включено та буде визначено окремою додатковою угодою (п. 2.3 договору) .

- оплата здійснюється за безготівковим розрахунком, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника в два етапи: 1-й етап - перерахування авансового платежу в розмірі 375.096,26 грн - тобто 50% від суми договору, на строк до 3 місяців; 2-й етап - остаточний розрахунок здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт (п.2.4 договору);

- термін виконання робіт за договором є жовтень 2018 року, з правом дострокового виконання робіт (п.3.1.1 договору);

- передача проектно-кошторисної документації здійснюється за накладною. Замовник розглядає проектну документацію протягом 5 робочих днів з дня її отримання після чого підписує акт здачі-приймання виконаних проектних робіт, або надає обґрунтовані причини відмови від його підписання. У разі, якщо впродовж 5 робочих днів зауваження від замовника підряднику не надішли, проектна-документація вважається прийнятою без зауважень (п.п. 3.3, 3.4 договору);

- датою прийняття проектних робіт вважається дата підписання акту здачі-приймання виконаних проектних робіт, зазначеного у п.2.2 цього договору;

- замовник зобов`язаний: здійснювати підряднику оплату виконаних проектних робіт в порядку і в терміни, встановлені договором за умови підписання сторонами актів здачі-приймання виконаних робіт; у будь-який час зажадати письмовий звіт про виконану роботу і готовність її до здачі (п.п.4.1.1, 4.2.2);

- підрядник зобов`язується передати замовнику в терміни, передбачені договором, проектну документацію та позитивний експертний звіт; усунути за свій рахунок, у строки, узгоджені з замовником недоліки, виявлені при прийнятті проектних робіт та у ході проведення експертизи. У разі порушень строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену цим договором та чинним законодавством України (п.п. 4.3.3, 4.3.5 договору).

- робочий проект передається замовнику в чотирьох друкарських екземплярах і один екземпляр в електронному вигляді (графічна частина у форматі pdf та кошторисна частина у форматі ims та bdsu) (п.8.5 договору). Відповідно до п.8.5 договору коригування робочого проекту після позитивного висновку експертизи і до закінчення будівництва, пов`язану зі зміною діючих правил і норм проектування, внесення змін за заявкою замовника виконується підрядником відповідно до укладених додаткових угод до цього договору.

- договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами усіх зобов`язань за цим договором (п.9.1 договору).

До спірного договору сторонами було підписано відповідні додатки до нього:

- додатком №1 встановлено розмір договірної ціни на розробку проектної документації в сумі 750.192,53 грн і цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між замовником та виконавцем;

- додатком №2 підписано зведений кошторис на проектні роботи на вказану суму;

- додатком №3 визначено календарний план робіт із терміном виконання - жовтень 2018 року.

Також сторонами затверджено завдання на розробку проектної документації.

19.07.2018 додатковою угодою сторони внесли зміни до договору, зокрема:

п.п. 4.3.3 п. 4.3 виклавши його в такій редакції : « 4.3. підрядник зобов`язується передати замовнику в терміни, передбачені договором, проектну документацію» ;

п.п. 4.3.5 п. 4.3 виклавши його в такій редакції : « 4.3. підрядник зобов`язаний: 4.3.5. усунути за свій рахунок, у строки, узгоджені з замовником недоліки, виявлені при прийнятті проектних робіт. У разі порушень строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену цим договором та чинним законодавством України.

На виконання умов договору, в якості попередньої оплати відповідач перерахував позивачу 225.057,75 грн, що підтверджується копією платіжного доручення №5 від 24.07.2019.

В свою чергу позивач виконав замовлені проектно-вишукувальні роботи, передбачені п.1.1 договору, за результатами чого 04.10.2018 сторони підписали відповідний Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №19/2018 та накладну про передання розробленої позивачем проектної документації в обумовленій кількості примірників.

Умови договору вимагали остаточного розрахунку після спливу 10 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт, проте, в порушення вимог п.2.4 договору відповідач з позивачем не розрахувався, в наслідок чого утворилася заборгованість в сумі 525.134,78 грн.

З приводу зазначеної заборгованості між сторонами по справі виник спір, який сторони намагались вирішити шляхом листування.

Так, 13.11.2018 позивач звернувся до відповідача з вимогою щодо проведення остаточного розрахунку за виконану роботу листом №1311-2 та направив для узгодження сум два примірники акту звіряння, другий примірник з підписами останній просив повернути на адресу підрядника.

12.12.2018 відповідач відповів листом №1/19-927, в якому зазначив про порушення позивачем вимог законодавства та умов договору, з огляду на те, що в наданих підрядником проектах відсутні томи (розділи) з питань екології, пожежної безпеки, тощо, наявність яких є необхідною для проведення обов`язкової комплексної експертизи проектів будівництва об`єктів. Отже, повний розрахунок буде можливим лише після доопрацювання проектів та проведення їх експертизи.

18.01.2019 позивач в листі нагадав, що єдиною умовою за спірним договором за якою проектно-кошторисна документація вважається переданою, а роботи виконаними - є підписання сторонами накладної, за якою відбувається передача проектно-кошторисної документації та підписання акту приймання-передачі виконаних робіт . Замовником підписано акт №19/2018 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 04.10.2018 без зауважень і претензій. Неповне передання проектно-кошторисної документації спростовуються наявністю накладної, підписаної також без зауважень. Наявність чи відсутність висновку експертизи не є підставою для оплати чи відтермінування строків оплати по договору. Сторони окремою додатковою угодою можуть (при наявності волевиявлення) визначити вартість експертизи проектної документації, яка на сьогоднішній день сторонами не узгоджена, при цьому, вартість експертизи в ціну договору не входить. Без узгодження такої істотної умови, як ціна експертизи, сторони не мають права приступити до виконання п.2.3 договору, тому що він не узгоджений в повному обсязі, та, відповідно, має статус попереднього або неукладеного.

Зважаючи на те, що відповідач тривалий час не вчиняв належних дій щодо проведення остаточного розрахунку за виконані проектні роботи та щодо узгодження сторонами вартості проведення експертизи проектної документації та її замовлення, позивач самостійно звернувся та оплатив експертне дослідження розробленої проектної документації за договором.

Так, 07.06.2019 Інститутом «НДІпроектреконструкція» складено експертний звіт №249/е/19 за результатом розгляду проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт автомобільної дороги С131617 Валуйське - Болотене - Сизе на ділянці км 0+00 - км 3+100» по договору. Згідно вказаного експертного звіту, за результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, кошторисної частини проекту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку.

21.08.2019 позивач листом №2108/1 направив відповідачу зазначений експертний звіт та робочий проект по договору №19/2018 від 10.07.2018 в 5 друкарських екземплярах та один в електронному вигляді з урахуванням висновків Інституту.

03.09.2019 позивач знову звернувся до відповідача листом з проханням оплатити виконані роботи, оскільки відповідач майже рік ігнорує прохання щодо проведення остаточного розрахунку 525.134,78 грн, у зв`язку з чим відповідач не має змоги платити податки та заробітну плату інженерам. Розроблена проектна документація успішно пройшла державну експертизу. Незважаючи на те, що умовами договору в ціну договору не було включено вартість експертизи, позивач за власний рахунок здійснив її оплату.

Вимоги позивача щодо проведення остаточного розрахунку за виконані роботи були залишені відповідачем без виконання, що стало підставою для звернення позивача до суду із відповідним позовом за захистом своїх прав. Крім того, посилаючись на неналежне виконання відповідачем грошових зобов`язань за договором підряду внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 525.134,78 грн, позивачем нараховані 3% річних у сумі 13.423,31 грн, інфляційні втрати у сумі 37.284,57 грн, пені у сумі 95.837,10 грн, штрафу в сумі 36.759,44 грн.

Господарський суд, частково задовольняючи позовні вимоги, зазначив, що відповідач в порушення умов п.2.2, п.2.4 договору у встановлений 10 денний строк з моменту підписання акту приймання-передачі робіт остаточний розрахунок з позивачем не провів та не надав суду доказів погашення заборгованості за договором в сумі 525.134,78 грн, доводів позовної заяви не спростував. Отже, заявлена позивачем вимога про стягнення з відповідача основного боргу за договором є обґрунтованою, як і нарахування 3% річних та інфляційних на суму боргу, відповідно до ст. 625 ЦК України.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному і об`єктивному дослідженні в судовому засіданні з урахуванням всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи їх взаємний зв`язок, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга відповідача не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 270 Господарського процесуального кодексу України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій Главі.

У відповідності до вимог частин першої, другої та п`ятої статті 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. В суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

У відповідності до пункту 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов`язків. Цивільні права і обов`язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

З приписів статті 3 Цивільного кодексу України вбачається, що однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору.

Разом із тим частиною 7 статті 179 Господарського кодексу України передбачено, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу , інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 Цивільного кодексу України ).

Укладений між сторонами договір за своєю природою є договором підряду. Зобов`язання за договором підряду регулюються главою 61 Цивільного кодексу України.

Так, згідно з вимогами частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Згідно з ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до ст. 887 Цивільного кодексу України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

За приписами ч. 1 ст. 889 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

Частиною 1 ст. 889 ЦК України передбачено, що замовник зобов`язаний якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, зокрема сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України , інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до п. 7 ст. 193 Господарського кодексу України не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

З аналізу викладених норм вбачається, що договір підряду є оплатним, і обов`язок підрядника виконати певну роботу відповідає обов`язку замовника цю роботу прийняти та оплатити.

Матеріали, наявні у даній справі, свідчать про те, що позивач в повному обсязі та в строк виконав проектні роботи, які визначені умовами договору підряду №19/2018 від 10.07.2018 у жовтні 2018 року на суму 750.192,53 грн, що підтверджується Актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №19/2018 від 04.10.2018 та накладною від 04.10.2018 про передання розробленої позивачем проектної документації.

Підписуючи спірний договір, сторони визначили чіткий алгоритм щодо порядку виконання і здачі робіт, який закріплено у розділі 3.

Так, передача проектно-кошторисної документації здійснюється за накладною. Замовник розглядає проектну документацію протягом 5 робочих днів з дня її отримання після чого підписує акт здачі-приймання виконаних проектних робіт, або надає обґрунтовані причини відмови від його підписання. У разі, якщо впродовж 5 робочих днів зауваження від замовника підряднику не надішли, проектна-документація вважається прийнятою без зауважень. Датою прийняття проектних робіт вважається дата підписання акту здачі-приймання виконаних проектних робіт, зазначеного у п.2.2 цього договору.

В даному випадку замовником підписано акт здачі-приймання робіт без зауважень , без претензій . Накладна підписана сторонами договору також без зауважень, що свідчить про передання проектно-кошторисної документації в повному об`ємі. При цьому, відповідач не скористався правом наданим йому умовами договору на відмову від підписання акту з обґрунтуванням причин.

Отже, сторони погодили здійснення передачі саме проектно-кошторисної документації, що здійснюється за накладною. Зазначений розділ договору не містить вказівки на те, що результат роботи повинен бути переданий разом з виконаною експертизою проектної документації. В затвердженому замовником технічному завданні, зведеному кошторисі та календарному плану робіт, також відсутні такі роботи з проведення експертизи проекту, що був предметом договору.

Ціна предмету договору, погоджена сторонами, була визначена лише для замовлених проектних робіт, без урахування вартості експертного дослідження.

Таким чином, аналізуючи вищенаведені умови спірного договору, колегія суддів зазначає, що єдиною підставою оплати за умовами договору є акт здачі-приймання виконаних проектних робіт і остаточний розрахунок за виконані проектні роботи не поставлений в залежність від проведення експертизи таких робіт.

Зважаючи на те, що 04.10.2018 підписаний акт здачі-приймання проектний робіт, у відповідача виникло зобов`язання провести остаточний розрахунок з позивачем по сплаті грошової суми в розмірі 525.134,78 грн протягом 10 календарних днів з моменту підписання акту - тобто по 16.10.2018 (з урахуванням положень ст.253, ч.3 ст.254 ЦК України).

Відповідач же у встановлений 10 денний строк з моменту підписання акту приймання-передачі робіт остаточний розрахунок з позивачем не провів, доказів погашення заборгованості не надав, чим порушив умови п.2.2, п.2.4 договору. Висновок суду першої інстанції про обґрунтованість заявленої позивачем вимоги про стягнення з відповідача основного боргу за договором в сумі 525.134,78 грн є правомірним.

Доводи апеляційної скарги відповідача зводяться до того, що суд першої інстанції не прийняв до уваги положення постанови Кабінету міністрів України №560 від 11.05.2011 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання таким, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» . Також відповідач зазначає, що в основу рішення суду першої інстанції покладено сфальсифікований доказ, а саме додаткову угоду від 19.07.2018, якою сторонами виключено з договору умову щодо обов`язку підрядника передати замовнику позитивний експертний звіт. На момент підписання актів здачі-приймання робіт проекти не відповідали нормативам зі складання проектно-кошторисної документації та була відсутня комплексна експертиза, в зв`язку з чим відповідач не провів остаточного розрахунку. Крім того, управлінням було надіслано претензію про відкликання підпису з акту здачі-приймання виконаних робіт.

Колегія суддів не погоджується із доводами апеляційної скарги з огляду на таке.

В пункті 2.3 сторони домовились, що підрядник зобов`язується надати послуги замовнику по збору вихідних даних на проектування та виконати експертизу проектно-кошторисної документації . Вартість експертизи проектно-кошторисної документації в ціну договору не включено та буде визначено окремою додатковою угодою (п. 2.3 договору) .

Отже, умови, строки та вартість проведення такого експертного дослідження виконаних проектних робіт за договором є додатковими умовами , які не входять до предмету вказаного договору №19/2018 від 10.07.2018 та мали визначатися сторонами у додатковій угоді, виходячи з положень п.2.3 договору.

Зазначене не суперечить положенням постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання таким, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» , на яку посилається відповідач. Оскільки зазначеною постановою встановлений порядок саме затвердження проектів будівництва, чому має передувати проведення їх експертизи, а не здача підрядником замовнику виконаних проектних робіт.

Позивач зі свого боку пропонував відповідачу листом від 18.01.2019 погодити умови проведення експертизи, проте відповідачем не відреагував на цю пропозицію, в зв`язку з чим позивач самостійно звернувся та оплатив експертне дослідження розробленої проектної документації за договором.

Відповідно до експертного звіту від 07.06.2019 №249/е/19 складеного Державним підприємством «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектконструкція» , за результатом розгляду замовленої проектної документації встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, кошторисної частини проекту будівництва і може бути затверджена в установленому порядку.

Так, в матеріалах справи наявна додаткова угода від 19.07.2018 до договору на виконання проектних робіт №19/2018 від 10.07.2018, якою сторони внесли зміни до договору, зокрема: п.п. 4.3.3 п. 4.3 виклали в наступній редакції - підрядник зобов`язується передати замовнику в терміни, передбачені договором, проектну документацію .

Відповідно до положень статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Зазначена додаткова угода є чинною, недійсною в судовому порядку не визнавалася. На підтвердження факту її сфальсифікування чи підробки - відповідачем не надано жодного доказу ані в суд першої інстанції, ані в суд апеляційної інстанції.

Посилання відповідача на претензію про відкликання підпису з акту здачі-приймання виконаних робіт, також не може бути прийнято апеляційним судом до уваги, адже чинним законодавством не передбачено відзиву підпису з акту здачі-приймання виконаних робіт.

Крім того, позивачем у зв`язку із допущеним відповідачем простроченням виконання грошового зобов`язання, позивачем на підставі ст.625 ЦК України нараховані до стягнення 3% річних та інфляційні втрати за період з жовтня 2018 року по серпень 2019 року.

Відповідно до пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши розрахунок позивача, розрахунок суду першої інстанції та здійснивши свій розрахунок за допомогою інформаційно-правової бази Законодавство (з урахуванням умов спірного договору та дат виникнення прострочення з урахуванням вимог ст.253, ч.3 ст.254 ЦК України, періодів нарахування інфляції) суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність правових підстав для стягнення з відповідача 3% річних в сумі 13.380,15 грн та інфляційних втрат в розмірі 27.843,64 грн.

Крім того, позивач на підставі абз.3 ч.2 ст.231 ГК України заявив до стягнення з відповідача суми пені та штраф в розмірі 7% за прострочення понад 30 днів, однак судом першої інстанції було відмовлено в цій частині в задоволенні позову з огляду на те, що в даному випадку відповідач допустив порушення грошового зобов`язання за договором №19/2018 від 10.07.2018 в частині несвоєчасної оплати виконаних проектних робіт, що виключає застосування до спірних правовідносин приписів абз.3 ч.2 ст.231 ГК України.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Стаття 74 ГПК України закріпляє обов`язок доказування і подання доказів. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статей 76 - 79 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Враховуючи викладене, місцевий господарський суд, приймаючи оскаржуване рішення, повністю з`ясував обставини, які мають значення для справи, правильно застосував норми матеріального та процесуального права, доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, а тому підстави для скасування або зміни вказаного рішення відсутні.

Оскільки апеляційна скарга відповідача не підлягає задоволенню, то, з урахуванням положень статті 129 ГПК України, здійснені ним судові витрати за апеляційною скаргою останньому не відшкодовуються.

Керуючись статтями 129, 270, пунктом 1 частини 1 статті 275, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Луганської області від 24.12.2019 у справі №913/529/19 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст постанови складено 02.03.2020

Головуючий суддя О.А. Істоміна

Суддя С.В. Барбашова

Суддя Н.М. Пелипенко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —913/529/19

Ухвала від 13.08.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 30.07.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 22.07.2020

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Постанова від 02.03.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Істоміна Олена Аркадіївна

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Істоміна Олена Аркадіївна

Рішення від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 24.11.2019

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

Ухвала від 16.10.2019

Господарське

Господарський суд Луганської області

Драгнєвіч О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні