Ухвала
від 24.02.2020 по справі 902/1145/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про стягнення штрафу

"25" лютого 2020 р. Cправа № 902/1145/19

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Тварковського А.А., розглянувши без виклику представників сторін матеріали справи

за позовом : Виконавчого комітету Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050)

до: Житлово-будівельного кооперативу "Місто-сад восьмий будівельний 4б" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001)

до: Житлово-будівельного кооперативу "Резиденція-2" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001)

до: Житлово-будівельного кооперативу "Резиденція-3" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001)

до: Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001)

до: Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт-2" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001)

до: Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт-3" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001)

треті особи , які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

КП "Вінницяоблводоканал" (вул. Київська, буд. 173, м. Вінниця, 21022)

АТ "Оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" (пров. Костя Широцького, буд. 24, м. Вінниця, 21012)

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області (вул. Театральна, 14, м. Вінниця, 21050)

про зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

Господарським судом Вінницької області в порядку загального позовного провадження розглядається справа №902/1145/19 за позовом Виконавчого комітету Вінницької міської ради до: Житлово-будівельного кооперативу "Місто-сад восьмий будівельний 4б", Житлово-будівельного кооперативу "Резиденція-2", Житлово-будівельного кооперативу "Резиденція-3", Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт", Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт-2", Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт-3", за участю у розгляді справи КП "Вінницяоблводоканал", АТ "Оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" та Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, про зобов`язання вчинити дії.

За результатами слухання справи 29.01.2020 суд у протокольній формі ухвалив відкласти підготовче засідання на 25.02.2020 та визнав явку представників відповідачів у наступне судове засідання обов`язковою.

Так, ухвалою від 29.01.2020 здійснено виклик відповідачів у судове засідання, яке призначено на 25.02.2020. Вказану ухвалу вручено усім учасникам справи, що підтверджується наявними у матеріалах справи рекомендованими поштовими повідомленнями.

У судове засідання 25.02.2020 з`явилися представник позивача та присутні Бондарчук Л.А. та Рабенчук Б.В., відповідачі всупереч вимогам ухвали явки уповноважених представників не забезпечили. При цьому 12.02.2020 на адресу суду надійшли заяви від кожного з відповідачів про розгляд справи 25.02.2020 без участі представників останніх, у яких викладено заперечення щодо заявлених позовних вимог.

Житлово-будівельним кооперативом "Будкомфорт-2" ухвалу суду від 29.01.2020 отримано завчасно, а саме 06.02.2020, що стверджується відповідним поштовим повідомленням, яке наявне у матеріалах справи. При цьому відповідач проігнорував вимоги ухвали від 29.01.2020 щодо обов`язкового забезпечення явки у судове засідання уповноваженого представника.

Разом з тим, у заяві вказаного відповідача (вх. № 02.1-34/1284/20 від 12.02.2020) міститься клопотання про розгляд справи за відсутності представника, при цьому обґрунтування з наданням підтверджуючих доказів щодо об`єктивних обставин неможливості забезпечити явку уповноваженого представника ЖБК "Будкомфорт-2" не надано.

Таким чином, суд розцінює неявку представника ЖБК "Будкомфорт-2" як перешкоду для повного, всебічного, об`єктивного встановлення усіх обставин справи, що є намаганням затягнути розгляд справи.

Суд наголошує на положеннях ст. 326 ГПК України, відповідно до якої судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

За приписами частин 2 та 3 ст. 42 ГПК України, учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Суд зазначає, що обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 ГПК України, заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Заходами процесуального примусу, згідно зі ст. 132 ГПК України, є: 1) попередження; 2) видалення із залу судового засідання; 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 4) штраф.

Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1-5 ст. 135 ГПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; 5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу.

У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У випадку невиконання процесуальних обов`язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд, з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.

Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції.

Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.

Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.

З урахуванням викладених обставин, враховуючи факт ухилення відповідачем від вчинення дій в частині забезпечення явки в судове засідання, з метою спонукання вказаного учасника судового процесу до добросовісного виконання процесуальних обов`язків, суд дійшов висновку про необхідність застосування заходів процесуального примусу у вигляді стягнення в дохід Державного бюджету штрафу у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2102 грн за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом.

Окремо суд наголошує, що в силу ч. 6 ст. 135 ГПК України, суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 43, 135, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Застосувати до Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт-2" заходи процесуального примусу у вигляді штрафу.

2. Стягнути з Житлово-будівельного кооперативу "Будкомфорт-2" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001, код ЄДРПОУ 39474136) в дохід Державного бюджету (отримувач коштів: УК у Печерському районі (Печерський район) 21081100; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); рахунок отримувача: UA118999980313090106000026007; код класифікації доходів бюджету: 21081100) штраф у розмірі 2102 грн.

3. Ухвала про стягнення штрафу в силу ч.5 ст.135 Господарського процесуального кодексу України є виконавчим документом.

4. Ухвала може бути пред`явлена до виконання відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" протягом трьох місяців.

5. Стягувач: Державна судова адміністрація України (01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, ідентифікаційний код 26255795).

Боржник: Житлово-будівельний кооператив "Будкомфорт-2" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001, код ЄДРПОУ 39474136).

6. Згідно з приписами ст.235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

7. За приписами п.16 ч.1 ст.255 ГПК України ухвалу про стягнення штрафу в порядку процесуального примусу може бути оскаржено окремо від рішення суду першої інстанції до Північно-західного апеляційного господарського суду.

8. Згідно з положеннями ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

9. Копію ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, (ДСА України - примірник ухвали з підписом судді та відтиском гербової печатки суду).

Дата складання повного тексту ухвали 02.03.2020 р.

Суддя Тварковський А.А.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - Виконавчому комітету Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050);

3,4,5,6,7,8 - ЖБК "Місто-сад восьмий будівельний 4б, ЖБК "Резиденція-2", ЖБК "Резиденція-3", ЖБК "Будкомфорт", ЖБК "Будкомфорт - 2", ЖБК "Будкомфорт - 3" (вул. Володимирська, буд.109, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29001);

9 - КП "Вінницяоблводоканал" (вул. Київська, буд. 173, м. Вінниця, 21022);

10 - АТ "Оператор газорозподільної системи "Вінницягаз" (пров. Костя Широцького, буд. 24, м. Вінниця, 21012);

11 - Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Вінницькій області (вул. Театральна, 14, м. Вінниця, 21050);

12 - ДСА України (вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601).

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/1145/19

Ухвала від 12.06.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 05.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 09.02.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 13.01.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Ухвала від 16.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Стратієнко Л.В.

Постанова від 01.11.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 21.10.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 13.10.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 14.09.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 27.08.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні