Ухвала
від 26.02.2020 по справі 905/1187/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


У Х В А Л А

27.02.2020 Справа № 905/1187/19

Господарський суд Донецької області у складі:

Судді Фурсової С.М.,

при секретарі судового засідання Корецькій А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду заяву Акціонерного товариства ВТБ Банк про виправлення помилки в наказах Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 у справі №905/1187/19

у справі за позовом Акціонерного товариства ВТБ Банк (01004, місто Київ, бульвар Т.Шевченко/вулиця Пушкінська, 8/26; код ЄДРПОУ - 14359319)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Баскетбольний клуб Азовмаш (87535, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, будинок № 1, код ЄДРПОУ - 34697161)

за участю третьої особи1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Приватного акціонерного товариства Азовелектросталь (87500, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 83, код ЄДРПОУ 25605170)

за участю третьої особи2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17, код ЄДРПОУ 21708016)

про звернення стягнення на предмет іпотеки , -

за участю представників сторін:

від заявника (стягувача): Сербінов О.В (адвокат за посвідченням)

від боржника: не з`явився

від третьої особи1: не з`явився

від третьої особи2: не з`явився

В С Т А Н О В И В

В провадженні Господарського суду Донецької області перебуває справа за позовом Акціонерного товариства ВТБ Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Баскетбольний клуб Азовмаш про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 17.12.2019 у справі №905/1187/19 позовні вимоги Акціонерного товариства ВТБ Банк про звернення стягнення на предмет іпотеки задоволено частково. Вирішено питання про розподіл судових витрат.

На примусове виконання зазначеного рішення Господарським судом Донецької області 14.02.2020 було видано накази.

На адресу суду 21.02.2020 від Акціонерного товариства ВТБ Банк надійшла заява про виправлення помилок в наказах Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 у справі №905/1187/19.

Заява мотивована тим, що накази Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 у справі №905/1187/19 не містять відомостей щодо стягувача та боржника, а тому останні не відповідають вимогам, пред`явленим до виконавчого документу Законом України Про виконавче провадження .

Ухвалою суду від 24.02.2020 заяву Акціонерного товариства ВТБ Банк призначено до розгляду у судовому засіданні на 27.02.2020.

У судове засідання з`явився представник заявника, наполягав на задоволенні заяви.

Представники боржника та третіх осіб у судове засідання не з`явились.

Розглянувши заяву, судом встановлено наступне.

Відповідно до ст.326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ст.1 Закону України Про виконавче провадження виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з ч.ч.1, 3 ст.327 ГПК України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України Про виконавче провадження , у виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред`явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв`язку та адреси електронної пошти.

Вказаним Законом визначено вичерпний перелік вимог до виконавчого документа, які є обов`язковими для органу, який його видав, а, також, визначено вичерпний перелік підстав, за яких виконавчий документ повертається.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.15 Закону України Про виконавче провадження сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник . Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

Отже, з моменту видачі такого виконавчого документа юридична особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача, а юридична особа, на яку покладається обов`язок щодо виконання рішення - статус боржника.

У наказі Господарського суду Донецької області зазначено: Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Баскетбольний клуб Азовмаш (87535, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, будинок № 1, код ЄДРПОУ - 34697161) на користь акціонерного товариства ВТБ Банк (01004, місто Київ, бульвар Т.Шевченко/вулиця Пушкінська, 8/26; код ЄДРПОУ - 14359319) 670 860,03 гривень судового збору. .

У другому наказі Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 зазначено: В рахунок погашення заборгованості приватного акціонерного товариства Азовелектросталь (87500, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, будинок 83, код ЄДРПОУ 25605170) перед акціонерним товариством ВТБ Банк (01004, місто Київ, бульвар Т.Шевченко/вулиця Пушкінська, 8/26; код ЄДРПОУ - 14359319) за кредитним договором №19ВД від 27.06.2008 (з усіма змінами та доповненнями до нього) у сумі 1 259 429,07 гривень та 76 308 488,88 доларів США, яка складається з…….

…. на належне товариству з обмеженою відповідальністю Баскетбольний клуб Азовмаш (87535, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, будинок № 1, код ЄДРПОУ - 34697161) майно, яке передано в іпотеку акціонерному товариству ВТБ Банк за Іпотечним договором від 27.06.2008, посвідченим приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Скоробагатько О.В. 27.06.2008 за реєстровим №2060 з подальшими змінами та доповненнями…… .

Тобто, з наведених наказів вбачається, що стягувачем є: Акціонерне товариство ВТБ Банк (01024, місто Київ, бульвар Т.Шевченко, будинок №8/26; код ЄДРПОУ - 14359319), боржником - Товариство з обмеженою відповідальністю Баскетбольний клуб Азовмаш (87535, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, будинок № 1, код ЄДРПОУ - 34697161).

Судом зазначені повні найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження та ідентифікаційні коди відповідають інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Накази Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 у справі №905/1187/19 повністю відповідають резолютивній частині рішення Господарського суду Донецької області від 17.12.2019 у справі №905/1187/19.

Крім того, виконавчі документи підписані уповноваженою посадовою особою, а саме суддею Фурсовою С.М., та скріплені печаткою Господарського суду Донецької області з зображенням Державного Герба України.

Окреме зазначення статусу стягувача та боржника Законом України Про виконавче провадження не передбачається.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.

Враховуючи те, що накази відповідають вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України Про виконавче провадження , суд дійшов висновку про відмову в задоволенні заяви Акціонерного товариства ВТБ Банк про виправлення помилки в наказах Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 у справі №905/1187/19, що полягає у вимозі про приведення наказів у відповідність із вимогами до виконавчого документу.

Керуючись ст. ст. 233-234, 235, 328 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В

У задоволенні заяви Акціонерного товариства ВТБ Банк про виправлення помилки в наказах Господарського суду Донецької області від 14.02.2020 у справі №905/1187/19 - відмовити .

В судовому засіданні 27.02.2020 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 28.02.2020.

Ухвала набрала чинності з моменту її проголошення - 27.02.2020.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом десяти днів з дня її проголошення.

Суддя С.М. Фурсова

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/1187/19

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Рішення від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Рішення від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

Ухвала від 17.11.2019

Господарське

Господарський суд Донецької області

Фурсова Світлана Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні