Ухвала
від 25.02.2020 по справі 905/2746/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002


У Х В А Л А

26.02.2020р. Справа № 905/2746/16

За заявою Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро , м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Балтика , м. Краматорськ

з поточними вимогами до боржника

ліквідатор - Карауш Ю.В.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

Кредиторів - Пасацька В.В. (адвокат від ПАТ Банк Кредит Дніпро )

ліквідатор - не з`явився

Судом оголошена перерва у судовому засіданні

26.02.2020р. з 10:56год. до 11:07год.

Суд перебував у нарадчій кімнаті

26.02.2020р. з 11:10год. до 11:14год.

23.09.2016р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансметко", м.Київ про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика", м. Краматорськ на підставі ст.9-12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі по тексту - Закон про банкрутство).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 27.09.2016р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансметко" м.Київ про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БАЛТИКА" м.Краматорськ Донецька область прийнято до розгляду та призначено підготовче судове засідання на 05.10.2016р.; зобов`язано арбітражного керуючого Карауш Ю.В. протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали про прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство надати господарському суду заяву про згоду на участь у даній справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За результатами підготовчого засідання 05.10.2016р. порушено провадження у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансметко" м.Київ про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика" м.Краматорськ Донецька область, розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Карауш Юлія Вікторівна, встановлено дату попереднього засідання суду на 22.11.2016р.

06.10.2016р. за №36101 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюдненне повідомлення про порушення справи №905/2746/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика" м.Краматорськ Донецька область.

Ухвалою господарського суду за результатами попереднього судового засідання від 19.12.2018р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика", м.Краматорськ; призначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; призначено дату підсумкового засідання суду.

Постановою господарського суду від 28.08.2019р. визнано боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтика" (код ЄДРПОУ 30250625) банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 28.08.2020р.; призначено ліквідатором ТОВ "Балтика" арбітражного керуючого Карауш Юлію Вікторівну (свідоцтво №1051 від 11.07.13р.)

28.08.2019р. за №62058 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюдненне повідомлення про визнання боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтика" (код ЄДРПОУ 30250625) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №905/2746/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика".

27.09.2019р. до господарського суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника, за якою просить суд визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Балтика" поточні вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" на суму 45058921,47грн. та 3842,00грн. судового збору.

01.10.2019р. ухвалою господарського суду призначено заяву Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника, до розгляду у судовому засіданні на 20.11.2019р.

20.11.2019р. на електрону пошту господарського суду Донецької області, з накладанням ЕЦП, надійшов відзив ліквідатора Карауш Ю.В. № 02-23-19/278 на заяву кредитора.

Ухвалою господарського суду від 20.11.2019р. відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника на 28.01.2020 року о 12:00 год.; ліквідатора до дати судового засідання зобов`язано надати суду докази спрямування відзиву № 02-23-19/278 на адресу ПАТ"Банк Кредит Дніпро" (поштова квитанція);запропонувано ПАТ "Банк Кредит Дніпро" до дати судового засідання надати суду відповідь на відзив ліквідатора Карауш Ю.В. № 02-23-19/278.

22.11.2019р. до господарського суду надійшла копія запиту ПАТ "Банк Кредит Дніпро" про надання інформації арбітражним керуючим Карауш Ю.В. б/н від 18..11.2019р.

28.01.2020р. до господарського суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Карауш Ю.В. №02-23-20/24 про долучення до матеріалів справи копії поштової квітанції про направлення відзиву № 02-23-19/278 кредитору ПАТ "Банк Кредит Дніпро".

28.01.2020р. до господарського суду надійшло клопотання ПАТ "Банк Кредит Дніпро" б/н від 28.01.2020р., в якому кредитор просить суд відкласти розгляд заяви ПАТ "Банк Кредит Дніпро" б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника до надання Великою Палатою Верховного Суду правової оцінки правовідносинам у справі №912/1120/16.

Ухвалою господарського суду від 28.01.2020р. відкладено розгляд заяви Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро б/н від 24.09.2019р.з поточними вимогами до боржника на 26.02.2020р.

25.02.2020р. на електрону пошту господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Карауш Ю.В. №02-23-20/47 від 24.02.2020р. про проведення судового засідання 26.02.2020р. без її участі.

Розглянувши у судовому засіданні 26.02.2020р. розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро б/н від 24.09.2019р.з поточними вимогами до боржника, дослідивши матеріали справи та надані сторонами документи, заслухавши присутнього представника ПАТ Банк Кредит Дніпро , суд встановив:

27.09.2019р. до господарського суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника, за якою просить суд визнати та включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ Балтика поточні вимоги Акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро на суму 45058921,47грн. та 3842,00грн. судового збору.

Обґрунтовуючи заяву, заявник посилається на наявність у боржника заборгованості за процентами по кредитним договорам №300611-К/2 від 30.06.2011р. та №300611-К/1 від 30.06.2011р.

Згідно відзиву №02-23-19/278 від 15.11.2019р., вимоги Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро до ТОВ Балтика , які становлять суму нарахованих процентів у розмірі 45058921,47грн., ліквідатор не визнає у повному обсязі, посилаючись на правовий висновок, викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018р.

Відповідно до ст.86 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Дослідивши надані сторонами документи та усні пояснення, суд зазначає наступне:

Ухвалою господарського суду за результатом попереднього засідання від 19.12.2018р., визнано кредитором, зокрема, Публічне акціонерне товариство Банк Кредит Дніпро на суму 2756,00грн. - перша черга; 81818067,23грн. - вимоги кредитора, включені окремо до реєстру вимог кредиторів, як забезпечені заставою майна боржника.

Згідно тексту вказаної ухвали, визнані судом кредиторські вимоги ПАТ Банк Кредит Дніпро у розмірі 81818067,23грн. складаються з:

1) за договором №300611-К/1 від 30.06.2011р.:

- 47582125,49грн. (1841350,45дол.США) - несплачена частка кредиту (з урахуванням часткового погашення у розмірі 40232954,00грн. за рахунок прийняття ПАТ Банк Кредит Дніпро у власність предмета іпотеки, яке належало боржнику, згідно іпотечного договору №300611-І/1 від 30.06.2011р., яким забезпечувалось виконання зобов`язань за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р.);

- 2778805,77грн. (107535,24дол.США) - несплачені відсотки за користування кредитом за період з 01.02.2014р. по 20.06.2014р.;

2) за договором №300611-К/2 від 30.06.2011р.:

- 30492244,30грн. (1180000,00дол.США) - несплачена частка кредиту;

- 964891,67грн. (37339,73дол.США) - несплачені відсотки за користування кредитом. за період з 01.02.2014р. по 20.06.2014р.

Також, даною ухвалою судом відмовлено ПАТ Банк Кредит Дніпро у визнанні кредиторських вимог до боржника на суму 51749068,93грн., у тому числі відсотки за користування кредитом за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р., нараховані кредитором після 20.06.2014р. - дати пред`явлення вимоги ПАТ Банк Кредит Дніпро до позичальника про негайне виконання зобов`язань за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р.

Дана ухвала набрала законної сили та станом на теперішній час є чинною.

Як вбачається з тексту заяви ПАТ Банк Кредит Дніпро б/н від 24.09.2019р.з поточними вимогами до боржника, заявлені кредиторські вимоги ПАТ Банк Кредит Дніпро у розмірі 45058921,47грн. є нарахованими відсотками за користування ТОВ Балтика кредитом за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р., а саме:

- 1779356,85дол. США (44777390,58грн.) - несплачені відсотки за користування кредитом за кредитним договором №300611-К/1 від 30.06.2011р. за період з 01.10.2016р. по 28.08.2019р. ;

- 11187,43дол. США (281530,89грн.) - несплачені відсотки за користування кредитом за кредитним договором №300611-К/2 від 30.06.2011р. за 31.05.2016р. та за період з 01.10.2016р. по 19.10.2016р .

Щодо донарахування кредитором відсотків за користування ТОВ Балтика кредитом за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р., суд зазначає:

Частиною 2 ст.1050 Цивільного кодексу України встановлено, що, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

В постанові від 28 березня 2018 року у справі №444/9519/12 Велика Палата Верховного суду, зокрема, зазначила, що відповідно до ч.1 ст.1048 та ч.1 ст.1054 ЦК України кредитодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми кредиту, розмір і порядок одержання яких встановлюються договором.

Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування (строку, на який позичальник отримав кредит) чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з ч.2 ст.1050 ЦК України .

Права та інтереси позивача у цих правовідносинах забезпечені ч.2 ст.625 ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов`язання.

Як було встановлено ухвалою суду за результатом попереднього засідання від 19.12.2018р., банком ПАТ Банк Кредит Дніпро 20.06.2014р. була направлена вимога №26-567 до ТОВ Балтика та вимога №26-574 до ТОВ Фірма ВТО ЛТД та ТОВ Балтика , про негайне виконання зобов`язань за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р.

З огляду на наведене, нарахування відсотків за користування кредитом за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р. є правомірними саме до 20.06.2014р. - дати пред`явлення вимоги ПАТ Банк Кредит Дніпро до позичальника про негайне виконання зобов`язань за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р.

При цьому, як зазначалось вище, ухвалою господарського суду за результатом попереднього засідання від 19.12.2018р. було відмовлено ПАТ Банк Кредит Дніпро у визнанні кредиторських вимог до боржника в частині відсотків за користування кредитом за кредитними договорами №300611-К/1 від 30.06.2011р. та №300611-К/2 від 30.06.2011р., які були нараховані кредитором після 20.06.2014р .

Дана ухвала набрала законної сили та станом на теперішній час є чинною.

Таким чином, суд вважає нарахування кредитором ПАТ Банк Кредит Дніпро відсотків за користування ТОВ Балтика кредитом за кредитним договором №300611-К/1 від 30.06.2011р. за період з 01.10.2016р. по 28.08.2019р. у розмірі 44777390,58грн, а також за кредитним договором №300611-К/2 від 30.06.2011р. за 31.05.2016р. та за період з 01.10.2016р. по 19.10.2016р. у загальному розмірі 281530,89грн., необґрунтований та таким, що суперечать правовим висновкам Великої Палати Верховного суду, які викладені у постанові від 28 березня 2018 року у справі №444/9519/12.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку відмовити у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника у розмірі 45058921,47грн.

Згідно ст.129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір в сумі 3842,00грн. покладається на Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро .

Керуючись ст.ст. 2, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства Банк Кредит Дніпро б/н від 24.09.2019р. з поточними вимогами до боржника .

У судовому засіданні 26.02.2020р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2020р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала може бути оскаржена протягом строку, встановленого ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя І.К. Чорненька

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —905/2746/16

Ухвала від 23.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 20.11.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 30.10.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 24.10.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 26.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 01.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 01.09.2023

Господарське

Господарський суд Донецької області

Лейба Максим Олександрович

Ухвала від 07.11.2021

Господарське

Господарський суд Донецької області

Чорненька Ірина Кузьмінічна

Ухвала від 24.10.2021

Господарське

Господарський суд Донецької області

Чорненька Ірина Кузьмінічна

Ухвала від 26.09.2021

Господарське

Господарський суд Донецької області

Чорненька Ірина Кузьмінічна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні