Ухвала
№ 87927997
від 20.02.2020 по справі 910/22597/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

21.02.2020Справа № 910/22597/17

Господарський суд міста Києва, в складі судді Баранова Д.О., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/22597/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а; ідентифікаційний код 03327664)

до Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 103 Голосіївського району" (03040, м. Київ, вул. Деміївська, 33; ідентифікаційний код 26385316)

про стягнення 1 078 065, 13 грн.

Представники сторін: не з`явилися

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва (суддя Баранов Д.О.) перебувала справа за позовом Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" до Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 103 Голосіївського району" про стягнення 1 078 065,13 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" задоволено повністю, стягнуто Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 103 Голосіївського району" на користь Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" інфляційні втрати в розмірі 986 033 (дев`ятсот вісімдесят шість тисяч тридцять три) грн. 86 коп., 3% річних в розмірі 92 031 (дев`яносто дві тисячі тридцять одна) грн. 27 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 16 170 (шістнадцять тисяч сто сімдесят) грн. 98 коп.

12.03.2018 Господарським судом міста Києва на виконання вказаного вище рішення видано наказ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2019 (суддя Турчин С.О.) заяву Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" про заміну сторони виконавчого провадження задоволено частково та відповідно здійснено на стадії виконання судового рішення у справі №910/22597/17 заміну сторони (стягувача) Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" (ідентифікаційний код 03327664) на його правонаступника - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (ідентифікаційний код 39647639) в частині вимог про сплату 986 033,86 грн. інфляційних втрат та 92031,27 грн. 3% річних. В іншій частині заяви відмовлено.

06.02.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" про заміну сторони виконавчого провадження, якою товариство просить суд замінити стягувача - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "МАРІАНЕЛЛІ" щодо виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 у справі № 910/22597/17 на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.02.2020 вказану заяву призначено до розгляду на 21.02.2020.

У судове засідання 21.02.2020 представники Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн", Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "МАРІАНЕЛЛІ" та Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 110 Голосіївського району" не з`явилися, належним чином повідомлялися про місце дату та час судового розгляду повідомлялися належним чином.

Так, частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відтак, з огляду на наведену норму процесуального закону, суд вважає за можливе розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/22597/17.

Приписами статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 45 Господарського кодексу України порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб`єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами.

Згідно з ч. 1 ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.

Частиною 3 ст. 63 Господарського кодексу України залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об`єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника (ч. 4 ст. 63 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 83 Цивільного кодексу України товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

Положеннями ч. 1 ст. 80 Господарського кодексу України передбачено, що до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Згідно з ч. 3 ст. 80 Господарського кодексу України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

Судом встановлено, що 10.12.2019 Акціонерним товариством "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" прийнято рішення про створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн"; затверджено статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" у сумі 47 836 000,00 грн (відповідно до Рішення № 1 від 10.12.2019, копія якого долучена заявником до заяви).

Вказаним рішенням також визначено порядок формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" та розподіл часток учасників товариства у статутному капіталі:

- спосіб формування - 47 835 346,70 грн за рахунок передачі прав вимоги виконання грошових зобов`язань та 653,30 грн як грошовий внесок Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі";

- частка учасника Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" становить 47 836 000,00 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства;

- строк формування - протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

Статтею 85 Господарського кодексу України визначено, що господарське товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності товариства; іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

Згідно ч. 1 ст. 139 Господарського кодексу України майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.

У ст. 115 Цивільного кодексу України зазначено, що господарське товариство є власником: 1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу; 2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; 3) одержаних доходів; 4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Згідно з ч. 1 ст. 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом (ч. 1 ст. 13 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю").

Отже, вкладом (внеском) до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути права вимоги.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом (ч. 1 ст. 58 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 3 ст. 83 Господарського кодексу України господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 11.12.2019 до Реєстру внесено запис 10731020000041638 про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн"; засновник - Акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі", розмір внеску до статутного фонду - 47 836 000,00 грн.

Згідно зі ст. 14 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Судом встановлено, що за актом приймання-передачі документів від 19.12.2019, який було складено представником Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" та директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн", первісний кредитор (як засновник) передав в рахунок своєї частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн", а новий кредитор (Товариство з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн") прийняв згідно з Рішенням № 1 від 10.12.2019 право вимоги на стягнення боргу, що складається з інфляційних втрат і 3% річних та судового збору на загальну суму 47 835 346,70 грн, що перейшли первісному кредитору за договором про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги) від 25.06.2019, та за рішеннями суду, на виконання яких видані судові ухвали, у зв`язку з чим первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв документи, перелік яких наведений у пункті 1 акту приймання-передачі документів від 19.12.2019, серед яких оригінал наказу Господарського суду міста Києва від 12.03.2018 у справі № 910/22597/17 та ухвала Господарського суду міста Києва від 20.08.2019 у справі № 910/22597/17.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор (ч. 1 ст. 510 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

У ч. 2 ст. 512 Цивільного кодексу України зазначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 514 Цивільного кодексу України).

Враховуючи викладені вище обставини, суд дійшов висновку, що у зв`язку з внесенням Акціонерним товариством "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (як засновником товариства) у якості вкладу до статутного капіталу новоствореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" прав вимоги до Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 103 Голосіївського району" 1 078 065, 13 грн (з яких інфляційні втрати в розмірі 986 033, 86 грн, 3 % річних в розмірі 92 031, 27 грн), які підтверджені рішенням Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 у справі № 910/22597/17 (з урахуванням ухвали Господарського суду міста Києва від 20.08.2019 про заміну сторони виконавчого провадження), беручи до уваги, що товариство є власником майна, яке передане йому у власність засновниками як внески (ст. 85 Господарського кодексу України), суд дійшов висновку, що у матеріальних правовідносинах відбулась заміна кредитора у зобов`язанні щодо сплати боржником (Комунальним підприємством "Житлово-експлуатаційна організація - 103 Голосіївського району") грошових коштів у сумі 1 078 065, 13 грн (з яких інфляційні втрати в розмірі 986 033, 86 грн, 3 % річних в розмірі 92 031, 27 грн) з Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн".

У зв`язку з чим, суд дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" заяви про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/22597/17.

Водночас, як вбачається з прохальної частини заяви, заявник просить суд замінити стягувача - Акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" щодо виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 у справі № 910/22597/17 на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн".

Оскільки рішенням Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 у справі № 910/22597/17 стягнуто з боржника інфляційні витрати в розмірі в розмірі 986 033, 86 грн, 3 % річних в розмірі 92 031, 27 грн та витрати по сплаті судового збору у розмірі 16 170, 98 грн, в той час, як відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 20.08.2019 здійснено заміну сторони (стягувача) - Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" його правонаступником - Акціонерним товариством "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" в частині про сплату 986 033, 86 грн. інфляційних втрат та 92 031, 27 грн. 3% річних, то за таких підстав суд дійшов висновку про заміну стягувача - Акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" щодо виконання вказаного рішення суду виключно в частині інфляційних втрат в розмірі 986 033, 86 грн. та 3% річних в розмірі 92 031, 27 грн.

Керуючись статтями 233, 234 та 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 910/22597/17 - задовольнити.

2. Замінити стягувача - Акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Винокурова, буд. 5; ідентифікаційний код: 39647639) щодо виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 у справі № 910/22597/17 в частині інфляційних витрат в розмірі 986 033, 86 грн. та 3% річних в розмірі 92 031, 27 грн його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Колдев Солюшн" (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, буд. 13; ідентифікаційний код: 43401900).

3. Дану ухвалу вважати невід`ємною частиною наказу Господарського суду міста Києва у справі № 910/22597/17 від 12.03.2018.

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 27.02.2020

Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Д.О. Баранов

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/22597/17

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Баранов Д.О.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Баранов Д.О.

Ухвала від 21.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Турчин С.О.

Ухвала від 12.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Турчин С.О.

Рішення від 19.02.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Баранов Д.О.

Ухвала від 25.01.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Баранов Д.О.

Ухвала від 21.12.2017

Господарське

Господарський суд міста Києва

Баранов Д.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні