Ухвала
№ 87928173
від 25.02.2020 по справі 910/12222/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.02.2020Справа № 910/12222/19

За позовом Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасний Факторинг"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Норкова ферма "Вікінг"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідо-інтернешнл"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія

Інвестохіллс Веста

про визнання нікчемних договорів недійсними та застосування наслідків їх

недійсності,

Суддя Ломака В.С.

Секретар судового засідання Вегера А.В.

Представники учасників справи:

від позивача: не з`явився;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: Довгаленко Л.О. - за довіреністю № 91/1 від 22.07.2019;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: Глевацька О.В. - за довіреністю від 10.09.2019.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Фортуна-Банк" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасний Факторинг" (далі - відповідач 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Норкова ферма "Вікінг" (далі - відповідач 2) про визнання недійсними: Договору відступлення права вимоги № 04У/77/1457/ЮР від 06.12.2016, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасний факторинг", Договору про відступлення права вимоги за договором застави від 06.12.2016, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасний факторинг", Договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 06.12.2016, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасний факторинг", що був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрованого в реєстрі за № 1812, Договору про відступлення права вимоги № 2 від 06.12.2016, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасний факторинг" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Норкова ферма "Вікінг", Договору про відступлення права вимоги за договором застави від 06.12.2016, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Норкова ферма "Вікінг" та зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Сучасний факторинг" повернути оригінали всіх договорів, отриманих під час укладення Договору відступлення права вимоги № 04К/77/1457/ЮР від 06.12.2016, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасний факторинг" та Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк", а саме: оригінал договору іпотеки від 31.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом нотаріального округу Михайленко С.А. від 31.07.2012 за реєстровим № 2386 (з усіма змінами та доповненнями), зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Норкова ферма "Вікінг" повернути оригінали всіх договорів, отриманих під час укладення Договору відступлення права вимоги № 2 від 06.12.2016 та Договору відступлення права вимоги за договором застави від 06.12.2016 (укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сучасний Факторинг" та Товариством з з обмеженою відповідальністю "Норкова ферма "Вікінг"), а саме: оригінал Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/77/1457/ЮР від 02.09.2011 (з усіма змінами та доповненнями); оригінал договору застави № 043Т/77/1457/ЮР від 31.03.2014 (товари в обороті) (з усіма змінами і доповненнями); виписку з позичкового рахунку боржника; виписку з процентного рахунку боржника; копію рішення суду по справі № 905/1783/15; копію постанови про відкриття виконавчого провадження.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на те, що вказані правочини є нікчемними відповідно до приписів частини 3 статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а відтак мають бути визнані недійсними на підставі статей 203, 216 Цивільного кодексу України, одночасно позивач просить суд застосувати наслідки недійсності правочину.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.09.2019 відкрито провадження у справі № 910/12222/19, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю Мідо-Інтернешнл , підготовче засідання призначено на 01.10.2019 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.10.2019 підготовче засідання відкладено на 29.10.2019 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.10.2019 відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання відкладено на 03.12.2019 року.

10.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подано заяву про заміну позивача у справі № 910/12222/19 з Публічного акціонерного товариства Фортуна-Банк його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста .

У підготовчому засіданні 14.01.2020 року судом відкладено розгляд вищевказаної заяви позивача до встановлення фактичних обставин справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.01.2020 року підготовче засідання відкладено на 29.01.2020 року, на підставі статті 50 Господарського процесуального кодексу України залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

29.01.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста подано заяву про заміну позивача - Публічного акціонерного товариства Фортуна-Банк на його процесуального правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста у справі № 910/12222/19.

10.02.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником відповідача-1 подано заперечення щодо заяви про заміну позивача у справі його правонаступником.

10.02.2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником третьої особи-2 подано заяву про уточнення заяви про заміну позивача його правонаступником.

У підготовчому засіданні 26.02.2020 року судом розглянуто вищевказані заяви про заміну позивача у справі його правонаступником, та вирішено задовольнити їх, враховуючи наступне.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частина 1 статті 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (статті 516 Цивільного кодексу України).

З врахуванням наведеного суд вважає, що передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги є правонаступництвом.

Судом встановлено, що 28.12.2019 року між позивачем (Банк) та ТОВ Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (Новий кредитор) було укладено Договір № ФБ-ПВ-12/19-1 про відступлення права вимоги, згідно з п. 1 якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), та договорами поруки та договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку № 1 до цього Договору, надалі за текстом - Основні договори , надалі за текстом - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Згідно з п. 2 Договору за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору та передбачених Основними договорами, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань, одержати, переважно перед іншими кредиторами іпотекодавців/заставодавців, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору, у порядку, визначеному Основними договорами, Законом України Про іпотеку , Законом України Про заставу , Законом України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень , Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у Банку такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, тощо), що випливають з умов Основних договорів, за рахунок майна, вказаного у договорах іпотеки/застави та додатках до цих договорів, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору. Розмір заборгованості за Основними договорами, Права вимоги за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів. Крім того, Права вимоги за Основними договорами переходять до Нового кредитора незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими Основними договорами. Якщо таке стягнення відбувалося, Новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувача у виконавчому провадженні. Сторони дійшли згоди, що Права вимоги включають всі права вимоги за вказаними Основними договорами, а також всі похідні вимоги з цих Основних договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але не виключно: вимоги зі стягнення індексу інфляції, трьох відсотків річних та/або збитків, вимоги про застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання нікчемними договорів, права, що випливають із судових справ, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та буде передане стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо.

Положеннями пункту 4 Договору передбачено, що сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за Основними договорами, відповідно до цього Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 5 209 249, 44 грн. без ПДВ, надалі за текстом - ціна відступлення, сплачена Новим кредитором Банку до моменту укладення цього Договору на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор, але не пізніше 18 робочих днів з дати складання такого протоколу.

Згідно з платіжним дорученням № 759 від 24.12.2019 ТОВ Інвестохіллс Веста сплатило позивачу 5 771 245, 07 грн. за відступлення права вимоги.

Відповідно до реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, Банк передав Новому кредитору права вимоги до ТОВ Мідо-Інтернешнл за кредитним договором № 04КЛ/77/1457/ЮР від 02.09.2011. Одночасно з відступленням права вимоги за кредитними договорами Банк відступає Новому кредитору права вимоги за договорами, які є забезпеченням виконання зобов`язань за кредитними договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, а саме: за Договором іпотеки від 31.07.2020 за реєстровим № 2386 (іпотекодавець - ТОВ Мідо-Інтернешнл , Договором застави № 04ЗТ/77/1457/ЮР від 31.03.2014 (заставодавець - ТОВ Мідо-Інтернешнл , Договором поруки від 06.10.2015 № 04П/77/1457/ЮР (поручитель ТОВ Норкова ферма Вікінг .

Оскільки у зв`язку з укладенням Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором відбулася заміна кредитодавця - Публічного акціонерного товариства Фортуна-Банк на його правонаступника за договірними зобов`язаннями - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста , суд заявлені позивачем та третьою особою-2 клопотання про заміну позивача у справі № 910/12222/19 його правонаступником задовольняє та здійснює заміну позивача - Публічне акціонерне товариство Фортуна-Банк на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста .

Керуючись статтями 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

Замінити позивача у справі № 910/12222/19 - Публічне акціонерне товариство Фортуна-Банк (04070, місто Київ, вулиця Боричів Тік, будинок 35-В; код ЄДРПОУ 26254732) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (04080, місто Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111; код ЄДРПОУ 41264766).

Відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та відповідно до підпункту 17.5 п.17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складання.

Повний текст ухвали складено та підписано 02.03.2020 року.

Суддя В.С. Ломака

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/12222/19

Ухвала від 21.11.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 09.11.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 24.10.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 20.10.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 07.10.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 19.09.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 31.08.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 08.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 31.05.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Постанова від 19.04.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Мартюк А.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні