ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

___________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "27" лютого 2020 р. Справа № 4/5007/33-Б/11

За заявою: Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (м. Житомир)

До боржника: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" (м.Житомир)

про визнання банкрутом

(заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 та повернення майна)

Суддя Гнисюк С.Д.

Представники:

- від кредиторів: Денисенко О.М. - довіреність №45668/01 від 24.12.2019 (ГУ ПФ України в Житомирській області);

- від боржника: Кошліченко В.В. - довіреність від 02.01.2020;

- від прокуратури: Ільченко П.Л. - посвідчення №038633 від 11.01.2016;

- за участю: Власюк Ю.В. - паспорт №002351035.

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

В межах справи про банкрутство розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна.

06.02.2020 на електронну пошту Господарського суду Житомирської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшла уточнена позовна заява від 30.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 06.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні по суті заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна на 27.02.2020.

07.02.2020 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшли уточнені позовні заяви від 30.01.2020 ідентичного змісту. До однієї з заяв додано додатки.

В засіданні суду 27.02.2020 розглядалось питання щодо уточнених позовних заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020.

Представник ліквідатора в засіданні суду 27.02.2020 заперечив проти прийняття даних заяв. Надав усні пояснення по суті заперечень.

Інші представники позицію щодо заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" в засіданні суду 27.02.2020 не висловили.

Досліджуючи питання щодо уточненої позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020, яка надійшла на електронну адресу суду 06.02.2020, суд встановив наступне.

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів встановлені Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", нормами якого при прийнятті документів в електронному вигляді керується загальний відділ Господарського суду Житомирської області.

Роздруківка електронного листування не може вважатись електронним документом (копіями електронних документів) в розумінні частини першої статті 5 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", відповідно до якої електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа.

Відповідно до частин першої, другої статті 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", електронний підпис є обов`язковим реквізитом електронного документа, яка використовується для ідентифікації автора та/або підписування електронного документа іншим суб`єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершує створення електронного документа.

Згідно даних електронної пошти Господарського суду Житомирської області та даних сервісу АЦСК (акредитованого центру сертифікації ключів) суд дослідив, що вищезазначена уточнена позовна заява підписана електронним цифровим підписом та не містить додатків.

Судом долучено до матеріалів справи відповідні роздруківки.

Дослідивши заяви, заслухавши пояснення представника ліквідатора, Господарський суд Житомирської області встановив наступне.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Згідно ст.9 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Згідно частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 та повернення майна розглядається за правилами загального позовного провадження.

06.02.2020 судом досліджено, що у ході проведення підготовчого засідання здійснені усі передбачені ч. 2 ст. 182 ГПК України, дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи. Підготовче засідання відкрите і проведене за правилами загального позовного провадження, передбаченими ГПК України.

Як вже зазначалось ухвалою Господарського суду Житомирської області від 06.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні по суті заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна.

Відповідно до ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, сторони користуються рівними процесуальними правами.

Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу:

1) позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

2) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження;

3) відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Заява про зміну предмету позову по своїй природі є позовною заявою, а отже повинна відповідати усім вимогам до позовної заяви, встановлених ст. 162 ГПК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Остер" є заявником з розгляду питання про визнання недійсними результатів аукціону та повернення майна банкрута.

Як вже зазначалось 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшла уточнена позовна заява від 30.01.2020.

Зазначена уточнена позовна заява надійшла перед судовим засіданням з ЕЦП представника Мітасов М.В., тобто до закриття підготовчого засідання та до призначення заяви до розгляду по суті, а отже подана у визначені нормами ГПК України строки (ч.4 ст. 46 ГПК України).

Всупереч ч. 5 ст. 46 ГПК України, до заяви не долучено доказів направлення копії такої заяви іншим учасникам справи.

Відтак, відсутні підстави для прийняття поданої заяви і така підлягає поверненню заявнику.

Щодо уточнених позовних заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020, які надійшли 07.02.2020 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, суд зазначає про наступне.

Уточнені позовні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020 надійшли після закриття підготовчого засідання та після призначення заяви до розгляду по суті, а отже подані з порушенням визначених нормами ГПК України строків (ч.4 ст. 46 ГПК України).

Крім того, слід зазначити про те, що уточненні заяви, які надішли до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" 06.02.2020 (електронною поштою) та 07.02.2020 (поштою) ідентичного змісту однак підписані різними представниками, а тому суд розглядає їх окремо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно ч. 1 ст. 172 ГПК України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Належним доказом направлення копії позовної заяви є розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція) та опис вкладення, який відповідає спеціалізованій формі бланків №107.

Вимогами п. 6.1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку" передбачено, що у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля.

За змістом зазначеного пункту правил, для здіснення перевірки працівниками поштового відділення відповідності вкладення опису, останній має містити поіменний перелік предметів.

До однієї з заяв від 30.01.2020 додано додатки, а саме:

- опис вкладення у лист рекомендований на ім`я Господарський суд Житомирської області;

- фіскальний чек Укрпошти (Фіскальний номер 3000357539 від 03.02.2020);

- список №237 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих (штемпель Укрпошти від 03.02.2020).

Зі списку згрупованих відправлень вбачається перелік учасників провадження у справі про банкрутство, їхні адреси, маса відправлення, плата за пересилання, номер відправлення.

Відомостей, що саме було відправлено адресатам, зазначений список не містить.

Суду не надано описи вкладення у листи, який повинен містити поіменний перелік предметів, які відправляються.

З огляду на встановлене, суд дійшов до висновку, що заявником до заяви не додано належних доказів направлення копії такої заяви іншим учасникам справи, що також не відповідає наведеним вище приписам ст.46 ГПК України.

Відтак, відсутні підстави для прийняття поданих уточнених позовних заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020 і вони підлягають поверненню заявнику.

Також, слід зазначити про те, що згідно заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019, останній просить суд: визнати недійсними торги з реалізації майна; повернути майно.

За розгляд даних вимог заявником, згідно квитанції № 234910007 від 29.05.2019, за дві заявлені вимоги сплачено судовий збір у сумі 3842,00грн.

Згідно уточнених позовних заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020, останнє просить суд: визнати недійсними торги з реалізації майна; визнати недійсним свідоцтво; визнати недійсним договір купівлі-продажу; визнати недійсним акт приймання-передачі нерухомого майна; повернути майно.

За додатково заявлені вимоги повинно було сплачено судовий збір в розмірах, визначених Законом України "Про судовий збір".

Доказів сплати судового збору, за додатково заявлені вимоги, суду не надано.

Керуючись частинами 3, 5 статті 46, статтями 232-235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 60 Кодексу України з процедур банкрутства, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Не приймати до розгляду та повернути уточнені позовні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020 (з додатками).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257 та підпунктом 17.5 підпункту 17 пункту 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено: 02.03.2020.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 27.02.2020
Зареєстровано 03.03.2020
Оприлюднено 04.03.2020

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.06.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 27.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 27.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 27.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону