Ухвала
від 24.02.2020 по справі 910/10961/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про вжиття заходів запобігання зловживанню процесуальними правами

м. Київ

25.02.2020Справа № 910/10961/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Росущан К.О., розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи № 910/10961/19

за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17)

до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17)

про стягнення 718 250,00 грн,

представники сторін - не з`явився

ВСТАНОВИВ

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває позов ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (далі - Тов РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ ) до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (далі - ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ ) 718 250,00 грн. боргу за неналежне виконання зобов`язань за договором №28/022-2019 від 25.02.2019.

28.01.2020 позивач в особі директора Підгорного Ігоря Віталійовича подав заяву про залишення позову без розгляду та з підстав п.1 ч.2 ст.46 ГПК України просить залишити позовну заяву без розгляду.

Для вирішення клопотання підготовче засідання було відкладене на 25.02.20.

Крім того, Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 №910/10961/19 викликано Підгорного Ігоря Віталійовича в засідання, явку визнано обов`язковою.

В засіданнях 06.02.2020 і 25.02.2020 сторони і Підгорний Ігор Віталійович не з`явились, причин неявки не повідомили.

Також виявлено неотримання поштової кореспонденції.

З огляду на ці обставини суду зазначає про таке.

Приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень" судові рішення, внесені до реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

Ухвала Господарського суду міста Києва від 06.02.2020 була оприлюднена на офіційному сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

З урахуванням викладеного, за висновком суду, позивач не був позбавлений права та можливості ознайомитись з процесуальними документами за ініційованим ним позовом в Єдиному державному реєстрі судових рішень ( www.reyestr.court.gov.ua ).

Європейський суд з прав людини у рішенні від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України" зазначив, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Отже суд дійшов висновку, що не явка не є підставою для відкладення чергового підготовчого засідання.

Дослідивши матеріали справи 910/10961/19 та клопотання позивача від 28.01.2020 про залишення без позовної заяви, яке мотивоване тривалим розглядом справи та обґрунтоване з посиланням на положення ГПК України відповідно до яких позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог)приписи ГПК України щодо права позивача суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання дій позивача зловживанням

Відповідно до ст. 43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ч.1). Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч.3).

Згідно з пунктом 3 частини другої цієї Статті, залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер.

Імперативна норма частини четвертої цієї Статті визначає, що суд зобов`язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи 718 250,00 грн. за неналежне виконання зобов`язань за договором №28/022-2019 від 28.02.2019 (далі - Договір), а саме: 718 250,00 грн. боргу.

Товариство обґрунтовує позовні вимоги таким:

25.02.2019 тов РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898), як продавець та ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817) (покупець) було укладено Договір поставки товару №28/022-2019 відповідно пункту 1.1до якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар - металеві труби;

Пунктом 2.1 Договору передбачено, що продавець зобов`язаний доставити товар не пізніше 5 днів після надходження до продавця авансового платежу від покупця, передбаченого пунктом 3.1. Покупець зобов`язаний прийняти товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 3 даного договору (2.2 Договору).

Згідно пункту 3.1 Договору оплата товару здійснюється покупцем в гривнях - протягом двох банківських днів з моменту підписання сторонами даного договору авансовим платежем на розрахунковий рахунок продавця.

Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання (пункт 4.1 Договору). Термін даного Договору починається в момент, визначений у пункті 4.1 даного Договору, та закінчується виконанням сторонами прийнятих на себе зобов`язань (пункт 4.2 Договору).

У позовній заяві позивач зазначив, що на виконання умов Договору за видатковою накладною № 5 від 01.03.2019 ним було поставлено відповідачу узгоджений сторонами товар на загальну суму 718 250,00 грн. Факт поставки товару також підтверджується наявною в матеріалах справи товарно-транспортною накладеною № 30 від 01.03.2019.

Після цього позивачем було надано відповідачу рахунок на оплату № 5 від 01.03.2019.

Звертаючись з даним позовом до суду, Товариство зазначило, що ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ не оплатив товар, поставлений за видатковою накладною № 5 від 01.03.2019, у зв`язку з чим прострочена заборгованість відповідача склала 718 250,00 грн.

Враховуючи що, відповідач взяті на себе зобов`язанні за Договором щодо повної та своєчасної оплати за поставлений позивачем товар не виконав, позивач звернувся за захистом своїх порушених прав до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з відповідача 718 250,00 грн. заборгованості за Договором.

В ході підготовчого провадження було з`ясовано таке.

В підготовчому засіданні 19.11.19 з`явився Підгорний І.В. паспорт серія НОМЕР_1 , як керівник відповідача, та зазначив, що позов визнає, однак юридична особа розрахуватись немає змоги через блокування рахунків Приватбанком .

Відповідач пояснив, що немає змоги сплати грошові кошти тому, що Приватбанк заблокував рахунок, підстави директору ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ невідомі.

Водночас з довідки Приватбанк( №18-12/15632/19 від 18.12.19), яка була в подальшому надана в справу, вбачається, що грошові кошти на рахунках відкритих для ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817) заблоковано на підставі рішення №ВФМ -1-/12/18 від 12.07.2018 про припинення обслуговування поточних ранків клієнта.

Отже, з 12.07.2018 ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817) взагалі позбавлений можливості проводити розрахунки, чого керівник не міг не знати, оскільки юридична особа крім господарських зобов`язань має виконувати і адміністративні як-то сплата податків, обов`язкових платежів.

У підготовчому засіданні адвокат Вахатов О.А., як представник позивача надавав консультації і поради Підгорному Ігорю Віталійовичу , який діяв як представник відповідача, директор.

Ціль угоди №28/022-2019 від 25.02.2019 і обставини її виконання Підгорному Ігорю Віталійовичу також невідомі, оскільки на той час він не був керівником покупця.

На підтвердження поставки надано видаткову накладну №5 від 01.03.2019 та товарно-транспортну накладну № 30 від 01.03.19, підписану представником Продавця Колісником В.В.

05.08.19 Підгорний Ігор Віталійович , як директор ТОВ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898) уповноважив на представництво в т.ч. в суді гр. Колісника Владислава Вікторовича (паспорт НОМЕР_2 , виданий органом 8089 27.01.2017).

В подальшому Колісник В.В., вже як представник ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817), подав відзив на позовну заяву з використанням печатки цієї юридичної особи.

Разом з тим, надав довіреність від імені ТОВ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898), втім підписану Підгорним І.В. і скріплену печаткою ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817).

З ЄДРЮОФОПГФ (витяг 1005697067 від 30.08.19) вбачається, що керівником ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) є також Підгорний Ігор Віталійович (місце реєстрації АДРЕСА_1 ).

Щодо оформлення документів сторонами і суперечливості відомостей викладених у них у суду виникли сумніви щодо реальності господарської операції та дійсної потреби у судовому захисті.

З цих підставі у суду виникла необхідність в збиранні і отриманні доказів з власної ініціативи.

Здійснюючи підготовку до розгляду господарської справи №910/10961/19 в порядку ст.43, 74, 177 Господарського процесуального кодексу України в т.ч. шляхом доступу до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень з метою усунення сумнівів щодо можливих зловживань процесуальними правами учасниками процесу було виявлено таке.

Старшим слідчим Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич М. В.проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019230000000003 від 16.01.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, зокрема, щодо ТОВ Гнар Плюс + код 38545817.

Також вбачається, що щодо ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817 вчинено ряд реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження та керівника 01.06.17, зміни складу або інформації засновників 26.06.17, зміни керівника та складу і інформації про засновників 29.05.18, зміни складу і інформації про засновників 24.09.18, зміна повного найменування , місцезнаходження та керівника 25.09.18, зміни складу і інформації про засновників 11.04.19, зміна повного найменування , місцезнаходження та керівника 11.04.19, зміна керівника та складу і інформації про засновників 16.05.19

Реєстраційні дії вчинялись переважно реєстраторами КП Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області; Київської обласної філії КП Новозаводське Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ; Київської обласної філії КП Правочин Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області; та КП Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу .

В ході підготовчого провадження представник позивача Вахатов О.А.,адвокат, надав в якості доказів права власності та первинну бухгалтерської документації видаткову накладну №3435 від 18.02.2019 про поставку ТОВ "Металл Холдинг" код 38650127, 65045, м. Одеса, вул.Базарна, 63 трубу 25х1 сталь 12х18Н1ОТ вагою 8тонн вартістю 927864,00 грн. з ПДВ на адресу ТОВ "Рикито Інтернешнал" 04119, м. Київ, вул.Білоруська, 17, видаткова накладна підписана Лойчук О . М від імені постачальника та невстановленою особою від імені покупця, підписи скріплені печатками юридичних осіб.

Ухвалою суду від 15.01.2020 в поярдку ст.81 ГПК України витребувано у ТОВ "Металл Холдинг" код 38650127, 65045, м. Одеса, вул.Базарна, 63 підтвердження поставки 18.02.19 за видатковою накладною №3435 трубу 25х1 сталь 12х18Н1ОТ вагою 8тонн вартістю 927864,00 грн. з ПДВ на адресу ТОВ "Рикито Інтернешнал" 04119, м. Київ, вул.Білоруська, 17, видаткова накладна підписана Лойчук О . М від імені постачальника та невстановленою особою від імені покупця, підписи скріплені печатками юридичних осіб.

Крім того, витребувано відомості та документи у

ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві (03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 5а) за місцезнаходженням ТОВ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17);

ДПІ у Святошинському районі ГУ ДПС у м. Києві (03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9) за місцезнаходженням ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) про податкову звітність (податкові накладні, податкові декларації з ПДВ і додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів) до них та квитанції про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до неї в ЄРПН) за березень 2019 за операціями поставки між ТОВ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17) та ТОВ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) труби 25х1 сталь 12х18Н1ОТ вагою 3.250 тонн вартістю 718250,00 грн. з ПДВ (накладна від 01.03.2019 №5).

Південного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області (65104, Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Академіка Глушко, буд. 17/2) за місцезнаходженням ТОВ "Металл Холдинг" код 38650127, 65045, м. Одеса, вул.Базарна, 63) про податкову звітність (податкові накладні, податкові декларації з ПДВ і додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів) до них та квитанції про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до неї в ЄРПН) за лютий 2019 за операціями поставки між ТОВ "Металл Холдинг" код 38650127, 65045, м. Одеса, вул.Базарна, 63 і ТОВ "Рикито Інтернешнал" 04119, м. Київ, вул.Білоруська, 17, код 42836898) труби 25х1 сталь 12х18Н1ОТ вагою 8тонн вартістю 927864,00 грн. з ПДВ (накладна від 18.02.19 №3435).

05.02.2020 ГУ ДПС у м. Києві листом №9/26-15-04-12-16 від 03.02.20 (4011/9/26-15-04-12-16 від 03.02.20) повідомило , що відповідно інформаційного ресурсу ДПС України, станом на 30.01.2020 податкову декларацію з податку на додану вартість, Додаток 5 шифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ "РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ" (код ЄДРПОУ 42836898), "СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 38545817) за період березень 2019 року до ГУ ДПС у м. Києві не надавали.

Крім того, інформація щодо реєстрації податкової накладної ТОВ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код ЄДРПОУ 42836898), ТОВ "СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 38545817) за березень 2019 року від 01.03.2019 № 5 на суму 718 250, 00 грн., відсутня в Єдиному реєстрі податкових накладних.

24.02.20 ГУ ДПС в Одеській області листом №4083/9/15-32-08-04-11 від 20.02.20 повідомило , що ТОВ Металл Холдинг не звітує з податку на додану вартість з травня 2014 року. Свідоцтво платника ПДВ анульовано 04.02.2015 за рішенням контролюючого органу.

На підставі викладеного, господарський суд дійшов висновку про неподання сторонами належних, допустимих, достовірних і вірогідних доказів на підтвердження реальності здійсненої господарської операції на підставі Договору поставки товару №28/022-2019 від 25.02.2019 , оформленої видатковою накладною №5 від 01.03.2019 та товарно-транспортною накладною № 30 від 01.30.19.

За таких обставин, дії ТОВ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17) , його посадових та службових осіб, а також і "СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 38545817) та його посадових та службових осіб, свідчать про пред`явлення і визнання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер.

Метою здійснення правосуддя у господарських справах є захист порушеного або оспорюваного права чи законного інтересу позивача.

Право на звернення до суду за судовим захистом прав та охоронюваних законом інтересів є елементом одного з фундаментальних прав, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод - права на справедливий суд. Кожному гарантується таке право.

Право на судовий захист гарантується кожному статтею 55 Конституції України. Зокрема, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Під зловживанням правом, як матеріальним, так і процесуальним, Європейський Суд з прав людини у своїй практиці розуміє таке його використання, яке спрямоване на боротьбу із закладеним у ньому ж позитивним регулятивним потенціалом, в тому числі, що суперечить принципу правової визначеності.

Зловживання процесуальним правом у судовому процесі також може виникнути у зв`язку з недобросовісними діями осіб, які беруть участь у справі, починаючи з моменту звернення позивача до суду за захистом потенційно порушеного права.

Наділяючи учасників процесу різними правами, закріплюючи принципи диспозитивності, змагальності, рівноправності в цивільному процесі, законодавець виходить з імперативного правила недопущення обмеження прав інших осіб. З урахуванням викладеного, зловживання процесуальними правами можна визначити як дії або бездіяльність учасників процесуальних правовідносин, які спрямовані на реалізацію належних їм процесуальних прав з метою заподіяти майнову або нематеріальну шкоду іншим учасникам процесу, або як діяльність, спрямовану на реалізацію належній такій особі прав всупереч закону.

Визначення дієвих механізмів правового регулювання запобігання зловживанню процесуальними правами призводить до необхідності аналізу такої правової категорії як фіктивний процес . Фіктивний судовий процес за своєю суттю є формою зловживання процесуальними правами, особами, які беруть участь у справі, судом, іншими учасниками процесу.

Під фіктивним процесом розуміємо судовий спір, у якому сторони на підставі попередньої домовленості заявляють перед судом про наявність неіснуючого спору для досягнення своєї, прихованої від суду, мети.

Звернення з позовом до суду для порушення фіктивного процесу є однією з форм зловживання правом на позов, так як позивач, заявляючи, за згодою відповідача, про існування порушення його суб`єктивних прав чи законних інтересів, в дійсності не потребує надання йому судового захисту, тобто подає безпідставний позов, зловживаючи своїм правом. Таким чином, фіктивний судовий процес це процес, при якому справа порушується без мети захисту прав, або в ході якого особи, які беруть участь у справі, зловживають своїми процесуальними правами без достатніх на те підстав і таке зловживання, як правило, заподіює шкоду особам які не беруть участь у справі.

Визнавши факт зловживання процесуальними правами, суд повинен припинити таку процесуальну діяльність, тим самим, відмовивши в реалізації права недобросовісним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 ГПК України одними з основних засад (принципів) господарського судочинства є неприпустимість зловживання процесуальними правами, а також розумність строків розгляду справи судом.

При цьому суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків (ч. 5 ст. 13 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 43 цього Кодексу учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 43 ГПК України суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом.

Так, для запобігання зловживанню процесуальними правами у кожному конкретному випадку може бути вжито, зокрема, таких заходів як залишення без розгляду або повернення скарг, заяв, клопотань (ч. 3 ст. 43 ГПК України).

При цьому суд враховує, що в силу особливої конституційної значущості державних механізмів судового захисту, суд має право відмовити у реалізації права лише після попередження осіб про виявлення в її діях зловживання.

Керівник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) Підгорний Ігор Віталійович (місце реєстрації АДРЕСА_1 ) викликався в засідання, його явка визнавалась обов`язковою, проте з 19.11.2019 в суд не з`явився.

Сторони попереджені ухвалами суду, а їх представники в засіданнях про неприпустимість зловживання процесуальними правами та правом на судових захист.

Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 частини першої статті 3 ЦК України).

З конструкції частини третьої статті 13 ЦК України випливає, що дії особи, які полягають у реалізації такою особою свого права, однак вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, є формою зловживання правом.

Звертаючись з позовом про стягнення коштів, позивач і відповідач, який визнав позов, переслідують як кінцеву мету створення перевірених і підтверджених судом доказів дійсної та реальної господарської діяльності обох юридичних осіб.

Відповідно до частини третьої статі 16 ЦК України суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 цього Кодексу, зокрема відмовити у захисті права, яким особа зловжила.

Тому, суд дійшов висновку, що позов у даній справі, поданий позивачем, який є продавцем за договором поставки, і визнаний відповідачем, який є покупцем за цим договором вчинено з метою створення доказової бази реальності господарської операції та діяльності двох юридичних осіб, не підлягає судовому розгляду як такий, що спрямований на одержання судового захисту права, яким особа зловжила.

Суд враховує, що разі спростування судом презумпції добросовісності поведінки особи під час здійснення нею свого права, за захистом якого вона звернулася до суду, що втілюється у доведенні у суді факту здійснення такого права особою поза межами, встановленими частинами другою - п`ятою статті 13 Цивільного Кодексу України, суд відмовляє у його захисті, що узгоджується із приписами частини третьої статті 16 Цивільного кодексу України.

За таких обставин, суд залишає без розгляду заяву позивача ТОВ Рикито Інтернешинал від 28.01.2020 подану директором Підгорним І.В. про залишення позовної заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17) до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) про стягнення 718 250,00 грн. без розгляду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про узгоджені дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817) щодо пред`явлення безпідставного позову та його визнання пов`язаними особами, а отже такими, що суперечать завданню господарського судочинства і є зловживанням процесуальними правами.

Керуючись ст.43, 233-235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ

1.Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817) такими, що суперечать завданню господарського судочинства і є зловживанням процесуальними правами.

2.Залишити без розгляду заяву ТОВ Рикито Інтернешинал від 28.01.2020, подану директором Підгорним І.В. про залишення позовної заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17) до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) про стягнення 718 250,00 грн. без розгляду.

3. Залишити без розгляду позовну заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РИКИТО ІНТЕРНЕШИНАЛ (код 42836898, 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 17) до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦМЕДКОМПЛЕКТ (код 38545817, 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 17) про стягнення за договором №28/022-2019 від 28.02.2019 718 250,00 грн. як захід запобігання зловживанню процесуальними правами.

Ухвала набрала законної сили з 25.02.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Повне судове рішення складено 28.02.2020.

Суддя І.Д. Курдельчук

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/10961/19

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 09.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 19.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 05.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 28.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

Ухвала від 21.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Курдельчук І.Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні