Рішення
№ 87928811
від 24.02.2020 по справі 920/398/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25.02.2020 Справа № 920/398/19 м. Суми

Господарський суд Сумської області, у складі судді Джепи Ю.А. при секретарі судового засідання Галашан І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/398/19 в порядку загального позовного провадження

за позовом: Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Харківська, буд. 30/1, м. Суми, 40035, ідентифікаційний код 21119343),

до відповідача: фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ),

про стягнення 9864,00 грн на підставі рішення Адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017 Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу ,

представники сторін:

позивача: не з`явився,

відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України звернулося до суду з позовною заявою, в якій в якій просить стягнути з відповідача - фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни 9864,00 грн, з яких: 4932,00 грн пеня та 4932,00 грн штраф за невиконання рішення Адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017 Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу , а також позивач просить суд стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору в сумі 1921,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем вимог Закону України Про захист економічної конкуренції , невиконанням відповідачем рішення Адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017 Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу , у зв`язку з чим відповідач повинен сплатити пеню в сумі 4932,00 грн та штраф в сумі 4932,00 грн. на підставі статей 52, 56 Закону України Про захист економічної конкуренції .

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 23.04.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 920/398/19 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.05.2019, 12:00.

Ухвалою від 22.05.2019 у справі № 920/398/19 постановлено відкласти підготовче засідання на 26.06.2019, 10:30.

24.06.2019 до суду надійшла заява б/н, б/д представника відповідача б/н, б/д (від 24.06.2019 вх. № 1902), в якій адвокат Авраменко О.В. просить суд зупинити провадження у справі № 920/398/19 до вирішення справи № 920/636/17 в апеляційному порядку Північним апеляційним господарським судом.

Ухвалою від 24.06.2019 у справі № 920/398/19 постановлено продовжити строк підготовчого провадження в справі № 920/398/19 на тридцять днів; заяву представника відповідача б/н, б/д (від 24.06.2019 вх. № 1902) про зупинення провадження у справі задовольнити; зупинити провадження у справі № 920/398/19 до вирішення справи № 920/636/17 в апеляційному порядку Північним апеляційним господарським судом.

27.12.2019 до суду надійшло клопотання від 26.12.2019 № 03-08/2153 Сумського обласного територіального відділення про поновлення провадження у справі, в якому голова відділення Касьян Є.М. інформує суд, що обставини, які стали підставою для зупинення провадження у справі № 920/398/19 усунені, тому просить Господарський суд Сумської області поновити провадження у даній справі.

Ухвалою суду від 03.01.2020 у справі № 920/398/19 постановлено клопотання від 26.12.2019 № 03-08/2153 представника Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про поновлення провадження у справі задовольнити; поновити провадження у справі № 920/398/19; призначити підготовче судове засідання на 30.01.2020, 10:00.

Згідно зі статті 194 Господарського процесуального кодексу України завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

За приписами частини другої статті 195 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Враховуючи те, що судом остаточно з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті 30.01.2020 господарський суд виніс ухвалу, якою закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 25.02.2020 з підстав передбачених статями 177, 185 Господарського процесуального кодексу України.

Представники сторін в судове засідання по суті не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідач відзиву на позов та письмових заперечень по суті позовних вимог до суду не подав.

Згідно статті 114 Господарського процесуального кодексу України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

За змістом статті 9 Конституції України передбачено, Чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Відповідно до статті 11 Господарського процесуального кодексу України, суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

В силу вимог частини першої статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Розумність тривалості провадження повинна визначитися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Європейського Суду з прав людини у справах Савченко проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для підготовки до судового засідання та подання витребуваних судом документів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивність господарського процесу, закріплені пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України, статтями 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи по суті за наявними в ній матеріалами у відповідності до частини другої статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частини третьої статті 222 ГПК України фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до статті 233 ГПК України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих учасниками справи.

В судовому засіданні 25.02.2020 на підставі статті 240 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов та заперечення відповідача, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд встановив наступне.

Рішенням адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017, яке прийняте за результатами розгляду справи № 03-06/22-2015/23-2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу:

1) визнано, що фізична особа-підприємець Коренчук Наталія В`ячеславівна (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відповідно до частини першої статті 12 Закону України Про захист економічної конкуренції займала монопольне (домінуюче) становище із часткою 100 відсотків на:

- ринку послуг з перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах транспортом загального користування в межах міського автобусного маршруту загального користування № 1 у м. Кролевець у 2014, 2015 роках;

- ринку послуг з перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах транспортом загального користування в межах міського автобусного маршруту загального користування №3 у м. Кролевець у 2014 - 2015 роках.

2) визнано, що дії фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), які полягають у порушенні у 2014, 2015 роках діючого в Україні порядку розрахунку тарифів, що регламентується Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженою Міністерством транспорту та зв`язку України наказом від 17.11.2009 № 1175 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.11.2009 за № 1146/17162, для визначення обґрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, є порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України Про захист економічної конкуренції , як зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах транспортом загального користування у територіальних межах міських автобусних маршрутів загального користування № 1 та № 3 у м. Кролевець, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку;

3) відповідно до статті 52 Закону України Про захист економічної конкуренції за вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу-підприємця Коренчук Наталію В`ячеславівну (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) штраф розмірі 4932,00 (чотири тисячі дев`ятсот тридцять дві) гривні.

Відповідно до частини другої статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов`язковими до виконання.

Згідно зі статтею 22 Закону України Про Антимонопольний комітет України розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов`язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Копія рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017 року Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу направлена позивачем відповідачу разом із супровідним листом від 04.05.2017 № 02-06/850 відповідно до абзацу 1 частини першої статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції надіслана відповідачеві цінним листом з описом вкладення та отримана ним 22.05.2017, що підтверджується описом вкладення у цінний лист, фіскальним чеком та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, а також листом ПАТ Укрпошта від 17.08.2017 за № 03-21/1-322.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України Про захист економічної конкуренції , заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення і цей строк не може бути відновлено.

Згідно з частиною четвертою статті 60 Закону України Про захист економічної конкуренції , порушення господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого згідно з частиною першою статті 48 Закону України Про захист економічної конкуренції , зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) господарського суду.

Позивач зазначає, що з урахуванням строку, встановленого у пункті 3 рішення адмінколегії позивача № 1 від 27.04.2017, відповідач мав виконати вищезазначене рішення адмінколегії позивача в частині сплати штрафу у термін до 22.07.2017.

Відповідач скористався своїм правом, передбаченим частиною першою статті 60 Закону України Про захист економічної конкуренції та звернувся до Господарського суду Сумської області з позовною заявою від 10.07.2017 про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017, у зв`язку з чим виконання рішення адміністративної колегії позивача у цій справі зупинено з 12.07.2017 (за 13 днів до закінчення двомісячного строку сплати штрафу).

В провадженні господарського суду Сумської області перебувала справа № 920/636/17 за позовом фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Харківська, буд. 30/1, м. Суми, 40035, ідентифікаційний код 21119343) про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017.

Зазначена справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням Господарського суду Сумської області від 18.10.2017 у справі № 920/636/17 ухвалено позов задовольнити частково; визнати недійсним пункт 2, пункт 3 рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017; в частині визнання недійсним пункту 1 рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017 відмовити; стягнути з Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Харківська, буд. 30/1, м. Суми, 40035, ідентифікаційний код 21119343) на користь фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) 800,00 грн витрат по сплаті судового збору.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 26.02.2018 у справі № 920/636/17 ухвалено апеляційну скаргу Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України залишити без задоволення; рішення Господарського суду Сумської області від 18.10.2017 у справі № 920/636/17 залишити без змін.

Постановою Верховного суду від 12.06.2018 у справі № 920/636/17 ухвалено касаційну скаргу Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задовольнити частково; рішення Господарського суду Сумської області від 18.10.2017 у справі № 920/636/17 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 26.02.2018 у цій справі скасувати в частинах, що стосуються часткового задоволення позову, визнання недійсними пунктів 2 і 3 рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017 та стягнення суми витрат зі сплати судового збору; справу у відповідних частинах направити на новий розгляд до суду першої інстанції; у частині, яка стосується відмови в позові щодо визнання недійсним пункту 1 рішення адміністративної колегії Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 1 від 27.04.2017, відповідні рішення і постанову попередніх судових інстанцій залишити без змін.

Рішенням Господарського суду Сумської області від 05.02.2019 у справі № 920/636/17, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2019, ухвалено в задоволенні позовних вимог відмовити; стягнути з фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (вул. Харківська, буд. 30/1, м. Суми, 40035, ідентифікаційний код 21119343) витрати по сплаті судового збору в сумі 1760,00 грн за подання апеляційної скарги та витрати по сплаті судового збору в сумі 3524,00 грн за подання касаційної скарги.

Постановою Верховного суду від 12.12.2019 у справі № 920/636/17 ухвалено касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни залишити без задоволення; а рішення Господарського суду Сумської області від 05.02.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.08.2019 у справі № 920/636/17 залишити без змін.

Згідно з частиною 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній, адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлені ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, перебіг двомісячного строку, встановленого в пункті 3 резолютивної частини рішення адмінколегії позивача № 1 від 27.04.2017 для виконання зобов`язання, передбаченого цим же пунктом, поновився лише 13.12.2019 після прийняття Верховним Судом постанови від 12.12.2019 у справі № 920/636/17.

Згідно з частиною восьмою статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції протягом п`яти днів з дня сплати штрафу суб`єкт господарювання зобов`язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Як зазначає позивач у позовній заяві, на момент звернення до суду з даним позовом, відповідачем не надано позивачеві доказів на підтвердження сплати штрафу, накладеного рішенням адмінколегії позивача № 1 від 27.04.2017.

Відповідно до частини п`ятої статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції за кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5 % від суми штрафу.

Згідно з тією ж частиною п`ятою статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу.

Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом:

- справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу;

- відповідного рішення (постанови) господарського суду.

При цьому, згідно з пунктом 20.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства тривалість такого зупинення визначається виключно періодом часу, протягом якого фактично здійснювався зазначений розгляд чи перегляд (наприклад, у суді першої інстанції - від дня порушення провадження у справі до дня прийняття рішення в ній; у судах апеляційної та касаційної інстанцій - від дня прийняття апеляційної чи касаційної скарги до дня прийняття постанови), і в цей період не включається час знаходження матеріалів справи у суді, коли згадані розгляд чи перегляд не здійснювалися.

Згідно з пунктом 22 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства нарахування та стягнення пені, передбаченої частиною п`ятою статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції , має обов`язковий характер і не потребує прийняття будь-якого рішення органу державної влади про її застосування.

Дата отримання ФОП Коренчук Н.В. рішення адмінколегії позивача № 1 від 27.04.2017 - 22.05.2017.

Дата закінчення двомісячного строку для сплати штрафу - 24.07.2017.

Дата винесення ухвали господарського суду про порушення провадження у справі за позовом ФОП Коренчук Н.В. про визнання недійсним рішення адмінколегії (справа № 920/636/17) - 12.07.2017 (за 13 днів до закінчення двомісячного строку для сплати штрафу).

Дата прийняття рішення господарським судом Сумської області у справі № 920/636/17 - 18.10.2017.

Дата винесення постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 920/636/17 - 12.06.2018.

Дата закінчення строку для сплати штрафу, накладеного рішенням адмінколегії - 25.06.2018.

Дата початку нарахування пені - 26.06.2018.

Періоди часу протягом яких пеня не нараховувалася у зв`язку із судовим розглядом справи про визнання рішення адмінколегії недійсним: 04.07.2018-05.02.2019: розгляд справи № 620/636/17 Господарським судом Сумської області.

Періоди нарахування пені:

26.06.2018 - 03.07.2018 (8 днів);

06.02.2019 - 17.04.2019 (71 день); всього станом на 17.04.2019 включно позивачем правомірно нараховано відповідачеві пеню за 79 днів.

Штраф згідно з рішенням адмінколегії позивача № 1 від 27.04.2017 складає 4932,00 грн, розмір пені за один день прострочення сплати штрафу складає: 4932,00 грн х 1,5 % = 73,98 грн.

Отже, сума пені за прострочення сплати штрафу станом на 17.04.2019 включно складає: 73,98 грн х 79 = 5844,42 грн.

Згідно з частиною п`ятою статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України.

Таким чином, розмір пені, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача за несплату накладеного рішенням адмінколегії позивача № 1 від 27.04.2017 штрафу у визначений частиною третьою статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції строк, складає 4932,00 грн.

Згідно з частиною сьомою статті 56 Закону України Про захист економічної конкуренції у разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку.

Статтею 25 закону України Про Антимонопольний комітет України встановлено, що з метою захисту інтересів держави, споживачів та суб`єктів господарювання Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв`язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про зобов`язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах, що виникають з відносин, пов`язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов`язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, належать до юрисдикції господарських судів.

Станом на день розгляду спору штраф та пеня у вищезазначених розмірах відповідачем не сплачена, доказів зворотнього суду не надано.

Згідно частини дев`ятої статті 56 Про захист економічної конкуренції , суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача штрафу в сумі 4932,00 грн та пені в сумі 4932,00 грн є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставини, які мають значення для вирішення справи.

Згідно частин першої, третьої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір в сумі 1921,00 грн покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 73, 74, 76-79, 123, 129, 185, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) штраф в сумі 4932,00 грн та пеню в сумі 4932,00 грн до загального фонду Державного бюджету України на рахунки, відкриті в управліннях Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника податків (фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни) за кодом бюджетної класифікації доходів 21081100, символ звітності 106.

Стягувач: Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 30/1, ідентифікаційний код 21119343).

Боржник: фізична особа-підприємець Коренчук Наталія В`ячеславівна ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

3. Стягнути з фізичної особи-підприємця Коренчук Наталії В`ячеславівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 30/1, ідентифікаційний код 21119343) витрати по сплаті судового збору в сумі 1921,00 грн.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України) .

Повний текст рішення складено 02.03.2020.

Суддя Ю.А. Джепа

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —920/398/19

Судовий наказ від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Судовий наказ від 06.04.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 02.01.2020

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 01.07.2019

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 26.05.2019

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

Ухвала від 22.04.2019

Господарське

Господарський суд Сумської області

Джепа Юлія Артурівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні