Рішення
від 24.02.2020 по справі 922/4324/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р.м. ХарківСправа № 922/4324/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавровой Л.С.

при секретарі судового засідання Пунтус Д.А.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Корт-07", м. Ізюм про стягнення штрафу в сумі 278.910,00 грн за участю представників:

позивача - Кулініч А.П.

відповідача - Шох К.А.

ВСТАНОВИВ:

В грудні 2019 до господарського суду звернулось Акціонерне товариство "Українська залізниця" (031150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця,5, код ЄДРПОУ 40075815) та просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю " КОРТ-07" (64306, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Кооперативна, буд. 2/2, код ЄДРПОУ 34987976) штраф в розмірі 278 910,00 грн., за договором 164/2019-ЦЮ від 21.10.2019 про надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на порушення відповідачем умов договору 164/2019-ЦЮ від 21.10.2019 про надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів в частині порушення строку виконання ремонту колінчатого валу.

28.12.2019 року суд відкрив провадження у справі та призначив до розгляду справу за правилами спрощеного позовного провадженнях з повідомленням сторін на 27.01.2020.

Ухвалою від 27.01.2020 розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження було відкладено на "10" лютого 2020 р. о 09:00

07.02.2020 р. від представника відповідача надійшла заява про визнання поважною причину неподання належно оформленого доказу у строк та приєднання до матеріалів справи (вх. 3139) - листа BERK CZ s.r.o. від 04.11.2019 р. на українській мові. Заявник вказував, що поданий раніше доказ був підготовлений виконавчим органом відповідача, а не адвокатом, тому було допущено технічну помилку щодо відсутності перекладу на українську мову. Також, від відповідача надійшла заява про визнання поважним причин неподання доказів у строк та приєднання до матеріалів справи (вх. 3140), а саме: лист АТ «Укрзалізниця» від 17.01.2020 р. № ЦТ-08/07 та лист ТОВ «КОРТ-07» від 17.01.2020 р. №1701-2/020. За твердженням відповідача, вказані докази є важливими для вирішення справи, але не могли бути подані вчасно разом з відзивом, так як отримані вже після того, як він був поданий до суду. До вказаних заяв було надано заяву з доказами їх направлення позивачу (вх.3145 від 07.02.2020 р.).

Ухвалою суду від 10.02.20 було прийнято до розгляду заяви ТОВ "КОРТ-07" (вх.№3139 та вх.№3140 від 07.02.20) та задоволено заяву ТОВ "КОРТ-07" про визнання поважними причин неподання належно оформленого доказу у строк та приєднання до матеріалів справи(вх.№3139) та заяву ТОВ "КОРТ-07" про визнання поважними причин неподання доказів у строк та приєднання до матеріалів справи (вх.№3140).

Судове засідання було відкладено на "17" лютого 2020 року о 10:20.

17.02.20 від представника позивача через канцелярію суду надійшов супровідний лист з додатками (вх.№3981), а саме: копія акту приймання-передачі від 31.10.2019, копія транспортної накладної №530 від 31.10.2019; копія листа з електронного документообігу АТ "Укрзалізниця" від 06.11.19; копія акту приймання-передачі від 12.11.2019 та копія товарно-транспортної накладної №547 від 13.11.19. Вказані документи були подані позивачем з метою спростування висновків відповідача, викладених у заяві по суті справи.

17.02.20 від представника відповідача надійшла заява про відкладення розгляду справи (вх. №3994).

Судове засідання 17.02.2020 р. було відкладено на 25.02.2020 о 11:00.

25.02.2020 від представника відповідача надійшла заява про заперечення проти заяви про долучення доказів (вх.4953) у зв`язку з тим, що позивачем, за твердженням відповідача, було пропущено строк на подання зазначених доказів. Також, відповідачем було викладено заперечення відносно допустимості, належності та достовірності наданих доказів. Ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання від 25.02.2020 р., судом було відмовлено у задоволенні заяви відповідача про відмову у задоволенні заяви позивача про приєднання доказів до матеріалів справи.

В судовому засіданні 25.02.2020 р. представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача проти позовних вимог заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, повно та всебічно дослідивши докази, суд встановив наступне.

21.10.2019 між Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" ("Замовник") та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРТ-7" ("Виконавець") укладено договір № 164/2019-цю про надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів (надалі - Договір). За умовами договору, відповідач зобов`язався надати послуги з ремонту технічного обслуговування залізничного транспорту пов`язаного обладнання та супутні послуги - код ДК 021:2015:50220000-3 (послуги з ремонту колінчастих валів дизелів 5Д49 з комплектацією вкладишами) переданого Виконавцю Замовником в особі фактичних Отримувачів, згідно з Специфікацією (Додаток № 1 до цього Договору), Графіком подачі в ремонт та видачі з ремонту обладнання (Додаток № 2 до цього Договору), Протоколу узгодження цін (Додаток 3 до цього Договору), Технічними вимогами (Додаток 4 до цього Договору), які є невід`ємною частиною Договору, у порядку та строки, визначені цим Договором, а Замовник зобов`язався прийняти надані Послуги та здійснити оплату у порядку та на умовах, визначених даним Договором (п. 1.1 Договору).

У відповідності до умов даного Договору, послуги надаються ТОВ "КОРТ-7" відповідно до Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 тепловозів 2ТЕ116, затверджених наказом Укрзалізниці від 10.10.2005 № 505-ЦВ, правил технічного обслуговування та поточних ремонтів тепловозів 2ТЕ116, затверджених наказом Укрзалізниці від 20.03.2013 № 075-Ц/од. Технічних умов ТУ У 28.5-38322361-003:2017 або еквіваленту. Найменування, опис, обсяг Послуг визначається у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору), яка є невід`ємною частиною даного Договору. (п.1.2. договору).

Згідно з пунктами 3.1 та 3.2 ціна Договору визначена у Специфікаціях, яка включає в себе вартість заміни складових частин Обладнання та складає 2.789.100,00 грн. в т.ч. податок на додану вартість за ставкою 20 % - 464.850,00 грн.

Відповідно до п. 5.3 Договору здача та приймання обладнання в ремонт оформлюється Актом приймання обладнання в ремонт (за формою згідно з Додатком 9 до цього Договору), який підписують уповноважені представники Замовника і Виконавця.

Згідно з Актом приймання-передачі від 31.10.2019 р. Замовник передав, а Виконавець прийняв на ремонт наступне обладнання: колінчатий вал дизеля Д49 №8194; колінчатий вал дизеля Д49 №837; колінчатий вал дизеля Д49 №3434.

Листом від 05.11.19 за вих. № 0511/019 ТОВ "Корт-07" повідомив позивача про наявність технічних неполадок обладнання, що стались на виробництві підприємства та які унеможливлюють виконання зобов`язань за договором № 164/2019-цю від 21.10.2019, що укладені з АТ "Укрзалізниця" з ремонту колінчатих валів у м. Прага. Відповідно до чого виконати ремонт колінчатих валів згідно вище вказаного договору у строк до 31.12.2019 у ТОВ "Корт-7" немає технічної можливості (а.с.41).

Відповідно до акту приймання-передачі від 12.11.19, ТОВ КОРТ-07 повернуло, а ВП "Локомотивне депо ім.Шевченка" РФ "Одеська залізниця" АТ "Українська залізниця" прийняло обладнання без виконання ремонтних робіт.

Згідного другого листав відповідача від 15.11.2019 вих. № 1511/019 ТОВ "Корт-07" стверджує, що характер технічних неполадок обладнання, які сталися на виробництві Виконавця є таким, що унеможливлює виконання зобов`язань за договором № 164/2019-цю від 21.10.2019 та є однією з обставин, що передбачено у п. 9.1 Договору, у зв`язку з чим жодна сторона не несе відповідальності зі неповне або часткове невиконання будь-яких умов цього договору у разі настання наступних обставин: надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами Договору, дії або бездіяльність державних органів та її представників, обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, оголошення військового стану, антитерористична операція, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме епідемія, циклон, ураган, буревій, повінь, пожежа, просідання і зсув грунту, інші стихійні лиха та інші випадки передбачені законодавством.

Таким чином, пояснюючи підстави не виконання умов Договору щодо ремонту обладнання відповідач посилався на умови Договору, якими врегульовано обставини непереборної сили. В той же час згідно з п. 9.2 Договору сторони узгодили порядок підтвердження надзвичайних та невідворотних обставин за неможливість виконати свої зобов`язання за договором у наслідок дії обставини непереборної сили, а саме: не пізніше 7 робочих) днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, з подальшим наданням підтверджуючих документів. Неповідомлення, а також несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин непереборної сили, позбавляє Сторону права посилання на них. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (п. 9.3 Договору).

Таким чином, умовами Договору було встановлено, що жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього договору у разі настання наступних обставин: надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами Договору, дії або бездіяльність державних органів та її представників, обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, оголошення військового стану, антитерористична операція, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме епідемія, циклон, ураган, буревій, повінь, пожежа, просідання і зсув грунту, інші стихійні лиха та інші випадки передбачені законодавством.

Визначення форс-мажору дається у Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні» . Відповідно до ч. 2 ст. 141 вказаного Закону форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Ознаками форс-мажорних обставин є наступні:

- вони не залежать від волі учасників цивільних (господарських) відносин;

- мають надзвичайний характер;

- є невідворотними;

- унеможливлюють виконання зобов`язань за даних умов здійснення господарської діяльності.

Форс-мажорні обставини не мають «преюдиціальний» (заздалегідь встановлений) характер. При їх виникненні, сторона яка посилається на дію форс-мажорних обставин повинна це довести. Сторона яка посилається на конкретні обставини повинна довести те що вони є форс-мажорними і що ці обставини є форс-мажором саме для конкретного випадку. Виходячи з ознак форс-мажорних обставин довести їх надзвичайність та невідворотність. При укладенні договору сторони можуть реально оцінювати потенційні загрози прийняття того чи іншого нормативного акту, що зробить неможливим виконання зобов`язань за договором. Те що форс-мажорні обставини необхідно довести, не виключає того, що наявність форс-мажорних обставин може бути засвідчено відповідним компетентним органом.

Наявність форс-мажорних обставин засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, у відповідності до статей 14, 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України» № 671/97-ВР від 02 грудня 1997 року (із змінами та доповненнями), шляхом видачі сертифіката. Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), із зазначенням компетенції ТПП України та регіональних ТПП, форми заяви, необхідних документів, строків видачі сертифікату тощо, визначено Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), який затверджено рішенням президії Торгово-промислової палати України від 18.12.2014 № 44(5).

Відповідно до п. 9.3 укладеного сторонами Договору доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (п. 9.3 Договору).

Як зазначав позивач, станом на день звернення з позовом до АТ "Укрзалізниця" не надходило підтверджуючих документів про наявність обставин, що звільняють Виконавця (відповідача по справі) від відповідальності за невиконання зобов`язання. Таких документів не було надано і до суду.

Отже, посилання відповідача на те, що зазначена ним обставина є однією з обставин, що передбачено у п. 9.1 Договору, у зв`язку з чим жодна сторона не несе відповідальності за неповне або часткове невиконання будь-яких умов цього договору є хибною. Матеріали справи не містять підтверджуючих документів про наявність обставин, що звільняють Виконавця (відповідача по справі) від відповідальності, як того вимагає п. 9.2 Договору.

Також представник відповідача посилався на неможливість виконання ремонту, передбаченого Договором, через відсутність технічної можливості у фірми BERK CZ s.r.o., офіційним дистриб`ютором якої є ТОВ "Корт" для поставки на ремонт колінчастих валів з посиланням на лист BERK CZ s.r.o., переклад якого 07.02.2020 представником відповідача надано через канцелярію суду разом з заявою про визнання поважною причини неподання належно оформленого доказу у строк та приєднання до матеріалів справи. Ухвалою суду від 10.02.20 зазначене клопотання долучено до матеріалів справи, але наданий відповідачем доказ не береться до уваги судом з огляду на наступне.

Статтею 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Згідно з ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Передбачена статтею 77 ГПК України вимога процесуального законодавства щодо допустимості доказів знаходить своє вираження в тому, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1 ст.86 ГПК України).

Відповідно до статті 79 Закону України "Про нотаріат" передбачено, що нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус. Відповідно до пункту 7 глави 8 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 за № 296/5, у разі якщо документи, що посвідчуються, видаються або засвідчуються, викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути з`єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз`єднання без порушення їх цілісності, із зазначенням кількості прошитих (прошнурованих), пронумерованих і скріплених аркушів, з проставлянням підпису та печатки нотаріуса. В даному випадку, відповідач мав подати до суду прошиту та засвідчену нотаріальну копію документу (з офіційним перекладом) або з проставленим апостилем. Крім того, відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про нотаріат» консульські установи України також засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу.

Наданий відповідачем переклад листа від 04 листопада 2019 року не має засвідченого нотаріусом перекладу на українську мову у відповідності з вимогами статті 79 Закону України "Про нотаріат", що унеможливлює встановлення достовірного змісту зазначеної у листі інформації. Окрім того, надані відповідачем до відзиву документи не засвідчені належним чином, не містять дати засвідчення, прізвища особи, якою документи засвідчуються та надпису Згідно з оригіналом . З огляду на наведене, зазначені докази не беруться судом до уваги.

Окрім того, ведення господарської діяльності пов`язане з ризиками, а тому господарські відносити Відповідача з іншими суб`єктами господарювання, у тому числі з BERK CZ s.r.o., а також неможливість виконання зобов`язань третіх осіб перед відповідачем, не звільняють від відповідальності Відповідача перед Позивачем за укладеним сторонами Договором.

Також, суд не може визнати обґрунтованими посилання відповідача на невідповідність встановленій Договором формі оформлення акту передачі обладнання, оскільки формальна неточність оформлення вказаного документу не скасовує дійсність закріпленої в ньому інформації, як вбачається з матеріалів справи такий акт містить достатні ідентифікуючі реквізити та сам факт передачі обладнання визнається сторонами по справі.

Посилання відповідача на суперечності умов Договору щодо строку його дії, строків надання послуг та не діючі акти також не можуть бути прийняті судом як достатні підстави для звільнення відповідача від відповідальності за порушення умов Договору, оскільки беручи участь у відкритих торгах та підписуючи Договір в зазначеній редакції відповідач визнав для себе прийнятними і такими, що можуть бути виконані умови вказаного Договору, а тому відповідач вільно прийняв обов`язок належного виконання зобов`язань за Договором.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини 1 статті 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно зі статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у встановлений строк (термін). Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання); боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання, або не виконав його у строк, встановлений законом або договором.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, передбачені договором або законом, зокрема, припинення чи зміна зобов`язання, якщо це передбачено договором або законом, сплата неустойки. За статтею 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За статтею 230, пунктом 4 статті 231 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. У разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до п.8.1 Договору, сторони передбачили, що у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором. Згідно з п.8.2 Договору сторони передбачили, що у разі односторонньої не обґрунтованої відмови від виконання своїх зобов`язань за цим Договором Виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі 10% від загальної ціни цього Договору.

Отже, сторони передбачили відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 10% від ціни позову як санкцію за не обґрунтовану відмову Виконавця від виконання зобов`язання.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач не виконав своє зобов`язання перед позивачем, не надав послуги з ремонту технічного обслуговування залізничного транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги, повідомив повідомив Замовника про те, що не має можливості виконати зобов`язання у зв`язку з чим колінчасті вали відповідно до акту приймання-передачі були повернуті назад позивачеві, а отже, виконавець фактично відмовився від виконання зобов`язання в односторонньому порядку без належного підтвердження наявності обставин непереборної сили, які унеможливили належне та своєчасне виконання зобов`язання.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що у даному випадку наявна одностороння відмова ТОВ "КОРТ-07" від виконання умов договору 164/2019-ЦЮ від 21.10.2019 про надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів, а нарахована позивачем сума штрафу відповідно до п. 8.2 Договору є обґрунтованою та підлягає стягненню з відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона повинна подати до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Разом із позовною заявою позивачем було надано попередній розрахунок судових витрат, який складається з судового збору та 7771,50 грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Матеріали справи не містять доказів понесення позивачем витрат, пов`язаних з розглядом справи на суму 7771,50 грн. , в той же час, представником позивача в судовому засіданні було зроблено заяву про те, що позивачем буде подано докази понесених витрат протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Таким чином, судові витрати в цій частині будуть розподілені судом у разі подання позивачем доказів на підтвердження їх понесення протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

Враховуючи приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та те, що спір виник з вини відповідача, судові витрати по сплаті судового збору по даній справі покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями 2, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 73, 74, 80, 86, 129, 238, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги АТ "Українська залізниця" задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРТ-07" (64306, Харківська область, м.Ізюм, вул.Кооперативна, буд.2/2, код ЄДРПОУ 34987976) на користь Акціонерного товариства "Українська залізниця" (031150, м.Київ, вул.Єжи Гедройця, 5, код ЄДРПОУ 40075815) штраф у розмірі 278910,00 гривень, за договором 164/2019-ЦЮ від 21.10.2019 про надання послуг з ремонту лінійного обладнання локомотивів.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРТ-07" (64306, Харківська область, м.Ізюм, вул.Кооперативна, буд.2/2, код ЄДРПОУ 34987976) на користь Акціонерного товариства "Українська залізниця" (031150, м.Київ, вул.Єжи Гедройця, 5, код ЄДРПОУ 40075815) судовий збір у розмірі 4183,65 гривень.

4. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення його повного тексту. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається в строки та в порядку визначеному ст.ст. 256, 257 ГПК України з врахуванням п. 17.5 Перехідних положень ГПК України.

Повне рішення складено "02" березня 2020 р.

Суддя Л.С. Лаврова

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/4324/19

Ухвала від 28.09.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Ухвала від 06.09.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Могил С.К.

Постанова від 02.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Сіверін Володимир Іванович

Постанова від 27.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Сіверін Володимир Іванович

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Сіверін Володимир Іванович

Ухвала від 24.03.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Сіверін Володимир Іванович

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Лаврова Л.С.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Лаврова Л.С.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Лаврова Л.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні