Рішення
від 25.02.2020 по справі 916/3853/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3853/19 Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Бойко А.Ю., Індюкова Т.В.,

від відповідача: Вішневський О.Л.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТРЕЙДГАРАНТ» до Приватного акціонерного товариства ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» про стягнення 138731,87 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.12.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/3853/19, призначено судове засідання для розгляду справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження на 21.01.2020 р., задоволено письмове клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТРЕЙДГАРАНТ» та доручено Господарському суду Дніпропетровської області забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Цьому ж суду доручено проведення в режимі відеоконференції судових засідань, які відбулись 24.02.2020 р. та 26.02.2020 р. Проведення в режимі відеоконференції судового засідання 18.02.2020 р. доручено Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

Протокольними ухвалами Господарського суду Одеської області від 21.01.2020 р. оголошено перерву в судовому засіданні до 18.02.2020 р., від 18.02.2020 р. - до 24.02.2020 р., а від 24.02.2020 р. - до 26.02.2020 р.

Згідно із приписами ст.ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 26.02.2020 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ТРЕЙДГАРАНТ» (далі - ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» ) звернулось в Господарський суд Одеської області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» (далі - ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» ) про стягнення заборгованості у розмірі 138731,87 грн, з яких 88419,30 грн основного боргу, 37074,21 грн пені, 4353,14 грн 3% річних, 8885,22 грн інфляційних нарахувань, вказуючи на невиконання відповідачем умов договору транспортно-експедиторського обслуговування від 04.01.2018 р. № 03/Е-2018 в частині оплати наданих послуг.

Обґрунтовуючи позов, ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» посилається на приписи ст.193 ГК України, ст.ст.530,625 ЦК України, умови названого вище договору та додаткової угоди від 04.01.2018 р. № 1 до нього, заявку від 04.01.2018 р., імпортну накладну від 26.04.2018 р., додатковий лист до відправлення № 42050153, рахунок на оплату від 26.04.2018 р. № 289, рахунок-фактуру до заявки № 2104, платіжні доручення від 24.05.2018 р. № 1252, від 01.06.2018 р. № 1269, акт надання послуг від 31.05.2019 р. № 126, акт прийому-передачі виконаних робіт від 10.05.2018 р. № 2104 згідно договору від 01.04.2016 р. № М01-139, вимогу (претензію) від 11.07.2018 р. № 1 про сплату заборгованості згідно договору, вимогу від 26.11.2019 р. тощо.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, визнавши факт надходження 27.04.2018 р. на його адресу вантажу, названого в накладній СМГС 42050153, заперечив проти задоволення позову. Позиція ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» ґрунтується на тому, що договір від 04.01.2018 р. № 03/Е-2018 між сторонами не укладався, позивачем не надано оригінал або належним чином засвідчену копію цього договору, а також додаткової угоди № 1. Крім того відповідач зазначає, що у нього немає примірника заявки, на підставі якої позивач начебто надав експедиторські послуги, а в матеріалах справи відсутні підтвердження її направлення. За таких обставин, оскільки не існує доказів укладання договору, неможливо стверджувати про належне виконання обов`язків позивача та те, що саме внаслідок дій останнього відбулось прибуття вантажу на станцію призначення.

ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» зауважує, що вантаж йому не належав, у нього не було жодних зобов`язань перед третіми особами щодо доставки вантажу на станцію Ізмаїл, тому немає підстав вважати, що дії позивача здійснювались в інтересах або на користь відповідача. Вантаж, що прибув на адресу відповідача в вагоні № 29002086 за накладною СМГС 42050153, був власністю компанії Redmond Sales LP (Великобританія) та отриманий відповідачем на зберігання на митному ліцензійному складі, що підтверджується вантажною митною декларацією UA500480/2018/000664 та інвойсом компанії Redmond Sales LP від 20.05.2017 р. № 01/17 з відмітками митних органів України про ввезення. В організації перевезення відповідач участі не приймав, а лише виступав відправником та отримувачем вантажу на території свого підприємства.

Крім того ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» зазначає, що докази перерахування коштів на користь ТОВ ,,Градалогістік» не є підтвердженням оплати витрат, пов`язаних з перевезенням отриманого відповідачем вантажу, т.я. назване товариство не зазначено в перевізних документах. З інших документів також не вбачається причетність ТОВ ,,Градалогістік» до організації перевезення, вартість якого заявлено до стягнення ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» .

Відповідач вважає безпідставним нарахування пені, 3% річних та інфляційних втрат, вказуючи на відсутність основного зобов`язання, за порушення якого вони нараховані. До того ж, на думку ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» , позивачем здійснено нарахування пені всупереч вимогам, викладеним в ч.6 ст.232 ГК України, та після спливу позовної давності, наведеної в п.1 ч.2 ст.258 ЦК України.

Окремо відповідач повідомляє суд про те, що витрати на правову допомогу, надану позивачу, є необґрунтовано завищеними, адже сплата 1700,00 грн за годину роботи адвоката не відповідає складності та обсягу необхідної роботи, значно перевищує діючі середні ставки адвокатської винагороди.

ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» додатково письмово пояснило, що на виконання п.6.12 договору претензія щодо сплати ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» пені не виставлялась, адже цей пункт угоди є нікчемним.

Реагуючи на доводи відповідача щодо здійснення нарахування пені з порушенням ч.6 ст.232 ГК України, позивач подав заяву про зменшення розміру позовних вимог, в якій просить стягнути з ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» заборгованість у розмірі 112798,49 грн, з яких 88419,30 грн основного боргу, 11140,83 грн пені, 4353,14 грн 3% річних, 8885,22 грн інфляційних нарахувань. Вказану заяву в судовому засіданні 24.02.2020 р. не прийнято до розгляду, тому що ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» пропущено встановлений п.2 ч.2 ст.46 ГПК України строк для звернення з нею.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши відповідність тверджень сторін фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з такого.

04.01.2018 р. між ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» (Експедитор) та ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» (Клієнт) укладено договір № 03/Е-2018 транспортно-експедиторського обслуговування (Договір), відповідно до п.2.1 якого Клієнт доручає, а Експедитор приймає на себе обов`язки від свого імені та за рахунок Клієнта виконати доручення щодо здійснення транспортно-експедиційного обслуговування внутрішніх, експортно-імпортних та транзитних вантажів Клієнта залізничним, а також іншими видами транспорту (автомобільним, морським, авіа) по території України, країн СНД та інших держав.

Клієнт зобов`язується прийняти та оплатити виконання доручення в сумі, узгодженій сторонами в заявці на перевезення… В суму доручення включено витрати Експедитора на виконання доручення Клієнта, а також його винагороду (п.2.2 Договору).

Заявки, узгоджені сторонами, регулюють взаємовідносини сторін щодо кожного окремого доручення Клієнта. В заявках можуть відображатися також інші істотні умови щодо перевезення вантажу Клієнта, що не були обумовлені сторонами в момент підписання даного Договору. Заявки є невід`ємною частиною даного Договору (п.2.3 Договору).

На підставі заявки на перевезення вантажу, направленої Клієнтом факсимільним зв`язком або електронною поштою, Експедитор має узгодити з Клієнтом маршрут, умови перевезення вантажу та розмір плати за виконання доручення. Підпис Експедитора на заявці або виставлення рахунку на оплату підтверджує прийняття заявки Експедитором (п.3.1.1 Договору).

В рамках цього Договору Експедитор може надавати у користування вагони, виступати вантажовідправником/вантажоодержувачем, платником залізничного тарифу, додаткових зборів, інших платежів при перевезенні вантажів, у т.ч. іншими видами транспорту, по території України, країн СНД та інших держав (п.3.1.4 Договору).

Експедитор має право надати інші послуги, пов`язані з перевезенням вантажу Клієнта, що не були обумовлені в момент підписання цього Договору або заявки до цього Договору, про що сторони укладають додаткову угоду до даного Договору (п.3.1.8 Договору).

Для виконання Експедитором доручення, згідно цього Договору, Клієнт зобов`язується надавати Експедитору заявку на перевезення вантажів не пізніше, ніж за 7 (сім) діб до дати подачі рухомого складу, з визначенням маршруту перевезення та повними відомостями про вантаж. Заявка повинна містити таку інформацію: маршрут перевезення (станція відправлення, вантажовідправник, станція призначення, вантажоодержувач, прикордонні пункти перетину), країна відправлення, країна призначення, найменування вантажу із зазначенням його коду і розмірів (якщо необхідно), рід і приналежність рухомого складу, завантаження вагона, загальний об`єм і період перевезення, іншу інформацію та/або документи, необхідні для організації перевезення вантажу… (п.3.2.1 Договору).

Клієнт зобов`язується узгодити умови перевезення та суму, належну до сплати Експедитору, що підтверджується підписом Клієнта на заявці (п.3.2.2 Договору).

Клієнт зобов`язується своєчасно здійснювати оплату згідно умов Договору, а також відшкодовувати документально підтверджені додаткові витрати, понесені Експедитором в зв`язку з виконанням даного Договору… (п.3.2.6 Договору).

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Експедитора акту надання послуг та звіту до нього Клієнт зобов`язується їх розглянути, підписати та один примірник підписаного акту надання послуг та звіту до нього разом з оригіналом заявки повернути Експедитору. У разі наявності зауважень, підписати відповідний акт надання послуг та звіт до нього із зауваженнями і повернути їх Експедитору у вказаний строк разом з оригіналом заявки. У разі відсутності письмових зауважень Клієнта до акту надання послуг та/або звіту до нього після закінчення 10 (десяти) робочих днів з дати отримання ним відповідного акту надання послуг та звіту до нього, акт надання послуг та/або звіт до нього вважаються прийнятими Клієнтом, а послуги, обумовлені в них, - наданими Експедитором в повному обсязі, належним чином відповідно до вимог Клієнта та підлягають сплаті Клієнтом Експедитору. Якщо Клієнт відмовляється підписати акт надання послуг та/або звіту до нього, не надаючи при цьому Експедитору мотивованих зауважень в письмовому вигляді, акт надання послуг та звіт до нього, підписані Експедитором в односторонньому порядку, є підставою для сплати Клієнтом наданих йому послуг у повному обсязі, а також підтвердженням того, що обумовлені в акті надання послуг та звіті до нього послуги надані Експедитором Клієнту належним чином відповідно до його вимог (п.3.2.26 Договору).

Клієнт здійснює 100% попередню оплату в розмірі заявленого обсягу перевезення вантажів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Експедитора на підставі виставлених рахунків протягом 5 (п`яти) календарних днів, але не пізніше дати оформлення перевізного документу (залізничної накладної) на навантажений рейс/дати оформлення перевізного документу (залізничної накладної) на підсил вагону (за наявності підсилу), якщо інше не узгоджено в заявці. Сторони домовилися вважати, що рахунок визнається належним чином пред`явленим до оплати з моменту його відправлення Експедитором Клієнту по електронній пошті або засобами факсимільного зв`язку. Після фактичного надання послуг, Клієнт не має права посилатися на неотримання рахунку від Експедитора, як на підставу для відмови від погашення виниклої заборгованості (п.4.1 Договору).

Замовленням Клієнта на надання послуг, передбачених цим Договором, є направлена факсом або електронною поштою заявка Клієнта, засвідчена підписом уповноваженої особи Клієнта та скріплена печаткою Клієнта. Клієнт зобов`язується направити на поштову адресу Експедитора оригінал відповідної заявки у строк та в порядку, що передбачені цим Договором. До надання оригіналу заявки, копія що була направлена через електронну пошту або факсимільний зв`язок, має силу оригіналу (п.5.1 Договору).

Замовлення вважається прийнятим Експедитором до виконання за наявності складеного сторонами додатку до даного Договору щодо погодження умов та вартості організації конкретного перевезення (п.5.2 Договору).

Строк дії Договору встановлюється з моменту його підписання до 31 грудня 2018 р… (п.11.1 Договору).

ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» в письмовій заявці від 04.01.2018 р. до Договору звернулось до ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» з проханням організувати переадресування вагону № 29002086, що прибув на станцію Поті 12.06.2017 р. з вантажем, на адресу ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» на станцію Ізмаїл і оплатити тарифи за перевезення вагону по території Грузії, поромній переправі Грузія - Україна, території України.

В додатковій угоді від 04.01.2018 р. № 1 до Договору сторонами узгоджено, що на підставі заявки Клієнта від 04.01.2018 р. вартість транспортно-експедиційних послуг Експедитора за організацію перевезення завантаженого вагону № 29002087 зі станції Поті Грузинської залізниці до станції Ізмаїл Одеської залізниці, а саме: вартість накатки на паром у порту Грузії та вартість паромної переправи Поті - Чорноморськ становить 2947,00 дол. США за один вагон по курсу НБУ на дату виставлення рахунку (рахунок повинен бути датований не пізніше дати прибуття вагону № 29002086 на станцію Ізмаїл); вартість залізничного тарифу за перевезення вагону від порту Чорноморськ до станції Ізмаїл становить 11000,00 грн.

Договір, додаткову угоду та заявку підписано повноважними представниками та скріплено печатками контрагентів.

На виконання Договору Експедитором надано Клієнту обумовлені в додатковій угоді послуги та відповідно до умов заявки здійснено перевезення вантажу зі станції Поті Грузинської залізниці до станції Ізмаїл Одеської залізниці. Факт надходження товару 26.04.2018 р. до м. Ізмаїл підтверджується імпортною накладною з відмітками митниці, а також не заперечується Клієнтом.

З метою оплати послуг Експедитором оформлено акт надання послуг від 31.05.2019 р. № 126 та рахунок на оплату від 26.04.2018 р. № 289 на суму 88419,30 грн. Вказані документи надіслано Клієнту 04.06.2019 р., проте ним проігноровані, що спричинило спочатку направлення вимоги з додатками, а в подальшому - подачу позову до господарського суду в рамках провадження у даній справі.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно абз.1 ч.1 ст.929 ЦК України, яка повністю кореспондується зі змістом ч.1 ст.316 ГК України, за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов`язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов`язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов`язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов`язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов`язання, пов`язані з перевезенням.

Господарський суд, проаналізувавши наведені приписи матеріального права в аспекті спірних правовідносин, зазначає, що між сторонами виникли господарські зобов`язання, підставою яких є письмовий Договір транспортно-експедиторського обслуговування.

ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» як Експедитором виконано належним чином взяті на себе обов`язки та надано ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» послуги на загальну суму 88419,30 грн, що підтверджується, окрім дослідженої вище імпортної накладної, платіжними дорученнями від 24.05.2018 р. № 1252 на суму 35000,00 грн та від 01.06.2018 р. № 1269 на суму 42430,18 грн, які доводять оплату ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» на користь ТОВ ,,Градалогістік» коштів за організацію перевезення вантажу на поромі Поті - Чорноморськ, а також підписаним Експедитором в односторонньому порядку актом надання послуг від 31.05.2019 р. № 126, який згідно п.3.2.26 Договору являється підставою для сплати Клієнтом послуг та підтвердженням того, що послуги надано Експедитором Клієнту належним чином, т.я. останнім не оформлено мотивованих зауважень в письмовому вигляді з приводу наведених в акті надання послуг відомостей.

В свою чергу ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» в порушення приписів ст.ст.525,526,610,629,929 ЦК України, ст.ст.193,316 ГК України, умов Договору та додаткової угоди № 1 вартість отриманих послуг не оплачено, не дивлячись на те, що з урахуванням приписів ч.1 ст.530 ЦК України та умов п.4.1 Договору строк виконання відповідних зобов`язань настав 26.04.2018 р. на суму 88419,30 грн (вартість перевезення поромом (2947 дол. США х 26,270545 (курс НБУ станом на 26.04.2018 р.) = 77419,30 грн) + вартість перевезення залізницею (11000,00 грн)).

Приймаючи до уваги наведене, позовна вимога про стягнення основного боргу підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За прострочення виконання грошового зобов`язання ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» має сплатити:

- 4353,14 грн 3% річних, нарахованих на суму 88419,30 грн за період з 27.04.2018 р. по 17.12.2019 р. (фактично розмір 3% річних за вказаний період складає 4360,40 грн, проте позивач просить менше, що є його правом);

- 8352,22 грн інфляційних втрат, нарахованих на суму 88419,30 грн за період з 01.05.2018 р. по 17.12.2019 р. (травень 2018 р. - грудень 2019 р.).

Відтак, позов про стягнення 3% річних слід задовольнити в повному обсязі, а інфляційних втрат - частково в зв`язку з допущеною помилкою в їх розрахунку.

Згідно ч.1 ст.548 ЦК України виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

В силу ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою (штраф, пеня).

В ст.549 ЦК України надано визначення неустойки (штрафу, пені), під якою слід розуміти грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання… Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом п.3 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

У разі порушення строків оплати послуг, що надаються Експедитором Клієнту за цим Договором (в тому числі відшкодування витрат, понесених Експедитором в інтересах Клієнта), Клієнт сплачує Експедитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, від вартості неоплачених в строк послуг, передбачених цим Договором, за кожен день прострочення платежу. Обов`язок сплати пені наступає у Клієнта у випадку надсилання йому Експедитором відповідного рахунку та/або вимоги (претензії). Нарахування пені є правом Експедитора (п.6.12 Договору).

Посилаючись на названі норми законодавства та умову Договору, ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» нарахувало та заявило до стягнення з ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» 37074,21 грн пені. Судом встановлено, що, користуючись закріпленою в ст.ст.3,627 ЦК України засадою цивільного законодавства під названою ,,свобода договору» , контрагенти в п.6.12 Договору пов`язали виникнення в Клієнта обов`язку зі сплати пені з направленням йому Експедитором відповідного рахунку або претензії. Враховуючи те, що докази надсилання рахунку або претензії щодо сплати пені відсутні, господарський суд у задоволенні позовної вимоги про її стягнення відмовляє, оскільки строк виконання обов`язку відповідача ще не настав. Окремо слід зауважити, що п.6.12 Договору не є нікчемним за правилами ч.2 ст.215 ЦК України з огляду на відсутність у законі прямої вказівки на його недійсність.

Надавши оцінку доводам відповідача, наведеним у відзиві на позовну заяву, господарський суд визнає їх хибними, адже:

- укладання Договору та додаткової угоди № 1 до нього вбачається із засвідчених копій цих документів, оригінали яких досліджено судом в засіданні 26.02.2020 р. Відсутність оригіналу заявки, яка за змістом п.3.1.1 Договору повинна направлятись Клієнтом факсимільним зв`язком або електронною поштою, жодним чином на укладання Договору не впливає. Усі істотні умови угоди на транспортно-експедиторське обслуговування сторонами погоджено, в т.ч. ціну послуг та маршрут перевезення затверджено в підписаній та скріпленій печатками сторін додатковій угоді № 1;

- посилання ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» на відсутність підстав вважати, що дії позивача здійснювались в інтересах або на користь відповідача, спростовуються, по-перше, визнанням ним факту надходження вантажу саме на його адресу, по-друге, змістом імпортної накладної, де ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» вказано одержувачем вантажу, а, по-третє, ненаданням відповідачем пояснень щодо способу одержання вантажу, перевіривши які суд дійшов би висновку про те, що ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» не має відношення до надходження вантажу на адресу ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» ;

- докази існування правовідносин з ТОВ ,,Градалогістік» позивачем представлено з метою підтвердження реальності розміру понесених витрат. На зобов`язання ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» перед ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» відносини із залученою позивачем для організації перевезення третьою особою ніякими чином не впливають;

- ТОВ ,,ТРЕЙДГАРАНТ» має право на нарахування 3% річних та інфляційних втрат у розмірах, наведених вище по тексту цього рішення.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

В п.3 ч.4 цієї ж статті зазначено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч.ч.2-4 ст.126 ГПК України за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в т.ч. гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в т.ч. впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

До складу судових витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок ПрАТ ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» , судом включаються витрати позивача по оплаті судового збору в сумі 1516,16 грн (пропорційно розміру задоволених вимог від сплачених 2080,00 грн судового збору) та на оплату професійної правничої допомоги адвоката Гусакової Оксани Борисівни в сумі 9111,52 грн (пропорційно розміру задоволених судом позовних вимог від сплачених за послуги адвоката 12500,00 грн). Факт понесення витрат на правничу допомогу підтверджується договором про надання правової допомоги від 26.11.2019 р. № 106, свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю серії ДП № 3583, адвокатським ордером серії ДП № 2201/042 від 26.11.2019 р., квитанцією до прибуткового касового ордера від 26.11.2019 р. № 113 на суму 12500,00 грн, детальним описом робіт адвоката від 20.02.2020 р.

Визначаючи розмір адвокатських послуг, який слід стягнути з відповідача, суд враховує фактичний обсяг роботи адвоката, який полягає в написанні позовної заяви, збиранні доказів, участі в судових засіданнях, співмірність адвокатської винагороди та значення справи для сторони тощо. Посилання відповідача на необґрунтоване завищення витрат на правову допомогу, їх невідповідність існуючим середнім ставкам адвокатської винагороди нічим не підтверджені, тому під час розподілу судових витрат не враховуються.

Керуючись ст.ст.129,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства ,,ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ ,,ДУНАЙ-ПАК» (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, Аеродромне шосе, буд. 2Б, код 00383716) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ТРЕЙДГАРАНТ» (51934, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Запорізька, буд. 20, кв. 56, код 39883246) 88419/вісімдесят вісім тисяч чотириста дев`ятнадцять/грн 30 коп. основного боргу, 4353/чотири тисячі триста п`ятдесят три/грн 14 коп. 3% річних, 8352/вісім тисяч триста п`ятдесят дві/грн 22 коп. інфляційних нарахувань, 1516/одну тисячу п`ятсот шістнадцять/грн 16 коп. судового збору, 9111/дев`ять тисяч сто одинадцять/грн 52 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

У решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного його тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 02 березня 2020 р.

Суддя Л.В. Лічман

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —916/3853/19

Постанова від 14.06.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Ухвала від 17.05.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Постанова від 26.04.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Ярош А.І.

Рішення від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Лічман Л.В.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Лічман Л.В.

Ухвала від 19.02.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Лічман Л.В.

Ухвала від 21.01.2020

Господарське

Господарський суд Одеської області

Лічман Л.В.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Одеської області

Лічман Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні