Ухвала
від 25.02.2020 по справі 922/4348/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"26" лютого 2020 р. м. ХарківСправа № 922/4348/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

без участі представників сторін

розглянувши заяву ТОВ "Ерідон Тех" (вх. № 4824 від 24.02.2020 р.) про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову по справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерідон Тех", с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область до Державного підприємства "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук, с. Гонтарівка, Харківська область про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Ерідон Тех" звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про стягнення з Державного підприємства "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук" (надалі - Відповідач) суму у розмірі 1991979,08 грн. (де: сума заборгованості за товар - 1764018,49 гри.; сума штрафних санкцій (пені) - 129172,59 грн.; сума 24 % річних - 98788,00 грн.) Також просить суд стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати.

Ухвалою суду від 02.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за правилами загального позовного провадження з повідомленням сторін та призначенням підготовчого засідання на "21" січня 2020 р. о 10:40. Ухвалою від 21.01.2020 повідомлено учасників справи про наступне підготовче засідання - 11.02.2020 о 10:00. Ухвалою суду від 11.02.2020 р. було закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті в судовому засіданні на 03.03.2020 р. о 10:40.

24.02.2020 р. до суду від ТОВ "Ерідон Тех" за вх. № 4824 надійшла заява про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову, в якій просить суд:

- накласти арешт на майно Державного підприємства "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва НААНУ - тюковий прес-підбирач CLAAS - QUADRANT 4200 RF (Німеччина) заводський номер № J3000266;

- накласти арешт на грошові кошти Державного підприємства "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва НААНУ та на будь-який інший рахунок відповідача виявлений під час виконання ухвали суду про накладення арешту;

- зобов`язати Державного підприємства "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва НААНУ передати ТОВ "Ерідон Тех" на зберігання майно - тюковий прес-підбирач CLAAS - QUADRANT 4200 RF (Німеччина) заводський номер № J3000266.

Дослідивши заяву про забезпечення позову (вх. № 4824 від 24.02.2020 р.), суд дійшов до висновку про відмову у її задоволенні з наступних підстав.

Статтею 136 ГПК України визначені підстави для забезпечення позову, де господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

У першому із зазначених випадків заявник повинен обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Позивач звертаючись до суду з відповідною заявою про забезпечення позову зазначає, що позовні вимоги стосуються боргу, що виник з договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 13/02/19 ХАР від 13.02.2019 р., згідно якого продавець - ТОВ "Ерідон Тех" доставив, передав, ввів в експлуатацію, а також передав у користування покупцю - Державного підприємства "Дослідне господарство "Гонтарівка" Інституту тваринництва НААНУ товар (сільськогосподарську техніку) - тюковий прес-підбирач CLAAS - QUADRANT 4200 RF (Німеччина) заводський номер № J3000266, що підтверджується договором купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № 13/02/19 ХАР від 13.02.2019 р., актом введення в експлуатацію від 05.06.2019 р.

Позивач зазначає, що Відповідач може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, передавши третім особам тюковий прес-підбирач CLAAS - QUADRANT 4200 RF (Німеччина) заводський номер № J3000266 та за передачу даного товару в оренду отримувати кошти від третіх осіб.

Відповідно п. 3 Постанови пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення. Отже, найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Заява Позивача ґрунтована на припущеннях. Позивач не надав жодних доказів, з чого б можна було зробити висновок про те, що невжиття заходів до забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду, а також не надано доказів належного виконання договірних зобов`язань, чи порушень Відповідачем цих зобов`язань.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ГПК України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Так ч. 6 ст. 140 ГПК України визначено, що про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення.

Керуючись статтями 136, 137, 139, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерідон Тех" про забезпечення позову (вх. № 4824 від 24.02.2020 р.) щодо накладення арешту на грошові кошти Відповідача; накладення арешту на майно Відповідача (тюковий прес-підбирач CLAAS - QUADRANT 4200 RF (Німеччина) заводський номер № J3000266 .) та зобов`язання Відповідача передати Позивачу на зберігання майно - відмовити.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 26 лютого 2020 року.

Суддя І.П. Жигалкін

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/4348/19

Постанова від 14.09.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Ільїн Олег Володимирович

Ухвала від 12.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Ільїн Олег Володимирович

Ухвала від 04.08.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Ільїн Олег Володимирович

Ухвала від 14.07.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Рішення від 14.05.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 19.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні