Ухвала
від 26.02.2020 по справі 925/1535/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

27 лютого 2020 року справа № 925/1535/19

м. Черкаси

Господарський суд Черкаської області в складі судді Дорошенка М.В. за участю представника відповідача Костриці Ю.М. із секретарем судового засідання Рябенькою Я.В., розглянувши у судовому засіданні у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом фізичної особи - підприємця Кисленка Володимира Вікторовича до приватного підприємства "ВАТ Компані" про стягнення 93944 грн. 88 коп.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа - підприємець Кисленко Володимир Вікторович звернувся до Господарського суду Черкаської області із позовною заявою до приватного підприємства "ВАТ Компані" про стягнення 84000,00 грн. заборгованості за надані послуги за договором про надання юридичних послуг від 04.01.2018 №3-01/18.

Ухвалою від 02.01.2020 Господарський суд Черкаської області у складі судді Дорошенка М.В. прийняв позов фізичної особи - підприємця Кисленка Володимира Вікторовича до розгляду, відкрив провадження у справі №925/1535/19, вирішив розглядати її у порядку спрощеного позовного провадження, призначив у ній судове засідання на 10 год. 00 хв. 04.02.2020 у приміщенні Господарського суду Черкаської області і встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов - протягом п`ятнадцяти днів з дня одержання вказаної ухвали.

21 січня 2020 року до господарського суду надійшов відзив відповідача на позов із запереченнями проти останнього.

Заявою від 13.01.2020, яка надійшла до господарського суду 23.01.2020, представник позивача збільшив розмір позовних вимог з 84000,00 грн. до 93944,88 грн. за рахунок пред`явлення до стягнення з відповідача 6651,32 грн. інфляційних нарахувань та 3343,56 грн. 3% річних.

27 січня 2020 року до господарського суду надійшла відповідь позивача на відзив на позов з поясненнями, міркуваннями та аргументами щодо наведених представником відповідача у відзиві заперечень та мотивами їх відхилення.

У судовому засіданні, яке відбулося у цій справі 04.02.2020 за участю позивача і його представника та представника відповідача, господарський суд прийняв збільшення позивачем розміру позовних вимог з 84000,00 грн. до 93944,88 грн. та оголосив перерву до 10 год. 00 хв. 27 лютого 2020 року, про що повідомив сторони (їх представників) під розписку.

27 лютого 2020 року після закінчення перерви позивач чи його представник у судове засіданні не явилися. Натомість представник позивача адвокат Горобець С.О. подав до господарського суду клопотання про відкладення розгляду справи на інший день у зв`язку з неможливістю його з`явлення у судове засідання, призначене на 27.02.2020, через прийняття ним участі у цей день у судових засіданнях Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області у справах №696/1258/19 та №401/1242/19.

Крім того, під час оголошеної господарським судом 04.02.2020 перерви у судовому засіданні до господарського суду від представника позивача адвоката Горобця С.О надійшли:

- клопотання від 14.02.2020 №2 про допит генерального директора приватного підприємства "ВАТ Компані" Дубини Григорія Володимировича як свідка про відомі йому обставини, що мають значення для справи та підтвердять факт надання позивачем послуг;

- клопотання від 14.02.2020 №3 про отримання показань від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як свідків про відомі їм обставини, що мають значення для справи та підтвердять факт надання позивачем послуг, зокрема з таких питань:

1. Чи зверталися свідки ОСОБА_1 чи ОСОБА_2 до ОСОБА_3 у лютому, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні 2018 року за отриманням юридичних консультацій?

2. Чи надавав ОСОБА_3 юридичні послуги шляхом консультування, в тому числі телефоном, ОСОБА_1 чи ОСОБА_2 у лютому, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні 2018 року?

3. Чи передавала ОСОБА_2 позивачу у справі у січні 2018 року та починаючи з липня 2018 року договори оренди землі з метою проведення державної реєстрації права оренди по цих договорах?

4. Чи отримували ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період з 20 по 30 жовтня 2018 року від ОСОБА_3 договори оренди землі, право оренди по яких були проведені за заявою ОСОБА_3 , вчиненині в інтересах приватного підприємства "ВАТ Компані"?

5. Чи видавалися у вересні, жовтні 2018 року довіреність на ім`я ОСОБА_3 з метою представництва інтересів приватного підприємства "ВАТ Компані" перед державними реєстраторами щодо здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з реєстрацією за відповідачем права оренди землі?;

- клопотання від 27.02.2020 №1 про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України показання свідків є одним із засобів, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Стаття 74 Господарського процесуального кодексу України містить такі приписи:

1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

2. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

3. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

4. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідно до частин 1 та 3 статті 87 Господарського процесуального кодексу України показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Сторони, треті особи та їх представники за їхньою згодою, в тому числі за власною ініціативою, якщо інше не встановлено цим Кодексом, можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.

Частинами 1 та 4 статті 88 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка. Заява свідка має бути подана до суду у строк, встановлений для подання доказів.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 89 Господарського процесуального кодексу України свідок викликається судом для допиту за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти. Суд має право зобов`язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку свідка до суду або його участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Стаття 90 Господарського процесуального кодексу України передбачає право учасника справи поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитів іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

Отже, саме сторони мають подавати до господарського суду докази, у тому числі і показання свідків у формі заяв свідків на підтвердження обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.

Наразі жоден із учасників справи не подав до господарського суду заяв свідків і не поставив в порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України у першій своїй заяві по суті справи або у додатку до неї питання іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Відповідно до вимог статті 89 Господарського процесуального кодексу України суд викликає свідка для допиту лише у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти.

Без подання учасниками справи заяв свідків, у тому числі і в порядку опитування учасників справи як свідків згідно із статтею 90 Господарського процесуального кодексу України, у суду немає підстав для виклику будь-яких осіб, у тому числі сторін та їх представників, у засідання суду для їх допиту.

З огляду на викладене господарський суд без виходу в нарадчу кімнату постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засідання про залишення без задоволення клопотань представника позивача адвоката Горобця С.О. від 14.02.2020 №2 про допит генерального директора приватного підприємства "ВАТ Компані" Дубини Григорія Володимировича і від 14.02.2020 №3 про отримання показань від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Частиною 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

1) ціну позову;

2) значення справи для сторін;

3) обраний позивачем спосіб захисту;

4) категорію та складність справи;

5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;

6) кількість сторін та інших учасників справи;

7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;

8)думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі.

Таким чином клопотання представника позивача адвоката Горобця С.О. про розгляд справи за правилами загального позовного провадження відповідає наданому йому Господарським процесуальним кодексом України праву, тому, враховуючи значення цієї справи для сторін, господарський суд дійшов до висновку про необхідність задоволення цього клопотання і перехід до розгляду справи №925/1535/19 за правилами загального позовного провадження, що передбачає початок її розгляду зі стадії відкриття провадження у справі і призначення у ній підготовчого засідання. У зв`язку з цим суд залишив без задоволення клопотання представника позивача адвоката Горобця С.О. про відкладення судового засідання на інший день.

На підставі викладеного, керуючись статей 119, 176, 177, 234, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області,

УХВАЛИВ:

1. Перейти до розгляду справи №925/1535/19 за правилами загального позовного провадження.

2. Призначити у справі №925/1535/19 підготовче засідання на 11 год. 00 хв. 20 березня 2020 року в приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: 18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, зал судових засідань №313.

3. Роз`яснити учасникам справи про їх обов`язок повідомляти суд про причини неявки в у підготовче засідання і, що у разі їх неявки наступають наслідки передбачені статтями 183, 202 Господарського процесуального кодексу України.

4. Повідомити веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, - с ourt.gov.ua/fair/

Ця ухвала набирає законної сили після її оголошення суддею і не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Суддя М.В. Дорошенко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —925/1535/19

Рішення від 29.06.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 19.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні