Рішення
від 15.06.2020 по справі 925/1535/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року справа № 925/1535/19

м. Черкаси

За позовом фізичної особи - підприємця Кисленка Володимира Вікторовича

до приватного підприємства "ВАТ Компані"

про стягнення 93994,88 грн.

Суддя Дорошенко М.В.

Секретар судового засідання Рябенька Я.В.

Представники сторін:

від позивача: адвоката Горобець С.О. за ордером;

від відповідача: Костриця Ю.М. за довіреністю.

Фізична особа - підприємець Кисленко Володимир Вікторович (далі також - позивач) звернувся до Господарського суду Черкаської області із позовною заявою до приватного підприємства "ВАТ Компані" (далі також - відповідач) про стягнення 84000,00 грн. заборгованості за надані послуги за договором про надання юридичних послуг від 04.01.2018 №3-01/18.

Позивач у позовній заяві також просить господарський суд стягнути з відповідача на користь позивача витрати на сплату судового збору та витрати на професійну правничу допомогу.

В обґрунтування позову позивач вказав на неналежне виконання відповідачем грошових зобов`язань за укладеним між сторонами договором про надання юридичних послуг від 04.01.2018 №3-01/18 щодо оплати наданих йому позивачем у лютому, липні - грудні 2018 року юридичних послуг, в тому числі шляхом консультування телефоном.

Ухвалою від 02.01.2020 Господарський суд Черкаської області прийняв позовну заяву позивача до розгляду, відкрив провадження у справі, вирішив проводити її розгляд в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін о 10 год. 00 хв. 04.02.2020 у приміщенні Господарського суду Черкаської області і встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов.

21 січня 2020 року до господарського суду надійшов відзив на позов із запереченнями проти останнього, в обґрунтування яких відповідач вказав на таке:

- відповідач жодного разу не надавав позивачу будь - які завдання, запити, замовлення на надання послуг за договором про надання юридичних послуг від 04.01.2018 №3-01/18 ні в усній, ні в письмовій чи електронній формі;

- позивач разом з позовом не подав докази на підтвердження виконання ним договору від 04.01.2018 №3-01/18, у тому числі на підтвердження одержання ним від відповідача замовлень на надання послуг юридичного характеру;

- акт приймання-передачі наданих послуг позивачем не складався і не міг бути складеним з огляду на фактичне ненадання послуг, а твердження позивача що відповідач уникає спілкування та ухиляється від укладання акту приймання-передачі наданих послуг є неправдивим та не підтверджено жодним доказом.

Заявою від 13.01.2020, яка надійшла до господарського суду 23.01.2020, представник позивача збільшив розмір позовних вимог з 84000,00 грн. до 93944,88 грн. за рахунок пред`явлення до стягнення з відповідача нарахованих на суму боргу інфляційних нарахувань в сумі 6651,32 грн. та 3% річних в сумі 3343,56 грн..

27 січня 2020 року до господарського суду надійшла відповідь на відзив, у якій позивач, заперечуючи проти приведених у відзиві доводів відповідача, зазначив, що за договором від 04.01.2018 №3-01/18 відповідач має оплачувати вартість послуг у сталій сумі 12000,00 грн. щомісячно в останній день місяця незалежно від розміру та об`єму виконаних робіт без застережень про зміну розміру щомісячної плати чи про здійснення оплати лише за ті місяці, в яких надавалися послуги. Позивач вважає, що договір від 04.01.2018 №3-01/18 не містить вимоги, що оплата наданих послуг здійснюється лише після підписання акту приймання-передачі наданих послуг і вказує при цьому на здійснення відповідачем оплати послуг за січень, березень-червень 2018 року за відсутності підписаних актів приймання-передачі наданих послуг. За твердженням позивача юридичні послуги ним надавалися відповідачу шляхом консультування працівників відповідача по телефону, електронною поштою, в ході особистих зустрічей., підготовки проектів договорів тощо.

У судовому засіданні, яке відбулося у цій справі 04.02.2020, господарський суд прийняв заявлене заявою позивача від 13.01.2020 збільшення позивачем розміру позовних вимог з 84000,00 грн. до 93944,88 грн. та оголосив перерву до 10 год. 00 хв. 27 лютого 2020 року, про що повідомив сторони (їх представників) під розписку.

14 лютого 2020 року від представника позивача адвоката Горобця С.О. до Господарського суду Черкаської області надійшли:

- клопотання від 14.02.2020 №2 про допит генерального директора приватного підприємства "ВАТ Компані" ОСОБА_3 як свідка про відомі йому обставини, що мають значення для справи та підтверджують факт надання позивачем послуг;

- клопотання від 14.02.2020 №3 про отримання показань від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як свідків про відомі їм обставини, що мають значення для справи та підтверджують факт надання позивачем послуг.

27 лютого 2020 року від представника позивача адвоката Горобця С.О. до Господарського суду Черкаської області надійшли:

клопотання від 27.02.2020 №1 про розгляд справи за правилами загального позовного провадження;

клопотання від 27.02.2020 про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні, яке відбулося 27.02.2020, Господарський суд Черкаської області розглянув клопотання представника позивача адвоката Горобця С.О. від 14.02.2020 №2 про допит генерального директора приватного підприємства "ВАТ Компані" ОСОБА_3 і від 14.02.2020 №3 про отримання показань від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засіданні про залишення цих клопотань без задоволення.

Ухвалою від 27.02.2020 Господарський суд Черкаської області перейшов до розгляду справи №925/1535/19 за правилами загального позовного провадження і призначив у ній підготовче засідання на 11 год. 00 хв. 20.03.2020 у приміщенні Господарського суду Черкаської області.

18 березня 2020 року до Господарського суду Черкаської області надійшла заява представника "ВАТ Компані" Костриці Ю.М. від 16.03.2020 з відповідями на поставлені позивачем відповідачу питання.

19 березня 2020 року до Господарського суду Черкаської області від позивача надійшли клопотання від 19.03.2020 про відкладення підготовчого засідання та клопотання від 19.03.2020 про зобов`язання відповідача надати суду відповіді на поставлені йому позивачем в порядку письмового опитування питання.

У підготовчому засіданні, яке відбулося 20.03.2020, господарський суд розглянув клопотання позивача від 19.03.2020 і без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу про залишення без задоволення клопотання позивача про зобов`язання відповідача надати суду відповіді на поставлені йому позивачем в порядку письмового опитування питання, а також ухвалу про відкладення підготовчого засідання у справі №925/1535/19 на 09 год. 00 хв. 16.04.2020.

13 квітня 2020 року позивач електронною поштою подав до Господарського суду Черкаської області:

1) клопотання про проведення підготовчого засідання за відсутності позивача та його представника, закриття підготовчого провадження та призначення справи №925/1535/19 до судового розгляду по суті поза межами строку дії карантину;

2) клопотання про витребування в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України від державного реєстратора Виконавчого комітету Кам`янської міської ради Черкаської області належним чином завірених копій документів;

3) заяву про виклик в порядку статі 89 Господарського процесуального кодексу України для допиту у справі №925/1535/19 свідків: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Ухвалою від 16.04.2020 Господарський суд Черкаської області задовольнив клопотання позивача від 13.04.2020 про витребування від державного реєстратора виконавчого комітету Кам`янської міської ради Черкаської області доказів і витребував такі докази, залишив без задоволення заяву позивача від 13.04.2020 про виклик в порядку статі 89 Господарського процесуального кодексу України для допиту у справі №925/1535/19 свідків: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 і відклав підготовче засідання у справі №925/1535/19 на 10 год. 00 хв. 08.05.2020 в приміщенні Господарського суду Черкаської області.

30 квітня 2020 року від позивача до Господарського суду Черкаської області надійшло клопотання від 28.04.2020 про зобов`язання відповідача подати до суду заяву свідка з відповідями на поставлені позивачем у додатку до позовної заяви питання щодо письмового опитування учасників справи як свідків, яка б відповідала вимогам статті 88 Господарського процесуального кодексу України, оскільки раніше подана заява від 16.03.2020 за підписом представника відповідача Костриці Ю.М. вимогам цієї статті названого Кодексу не відповідає.

06 травня 2020 року до Господарського суду Черкаської області від виконавчого комітету Кам`янської міської ради Черкаської області надійшли витребувані ухвалою від 16.04.2020 докази.

У підготовчому засіданні, яке відбулося 08.05.2020, господарський суд розглянув клопотання позивача від 28.04.2020 про зобов`язання відповідача подати до суду заяву свідка з відповідями на поставлені позивачем у додатку до позовної заяви питання щодо письмового опитування учасників справи як свідків і не виходячи до нарадчої кімнати постановив ухвалу із занесенням до протоколу судового засідання про відмову в задоволенні цього клопотання. Крім того, у цьому ж підготовчому засіданні господарський суд постановив ухвалу про закриття підготовчого провадження у справі №925/1535/19 і призначення її до розгляду в судовому засіданні на 10 год. 00 хв. 16.06.2020 в приміщенні Господарського суду Черкаської області.

У судовому засіданні, яке відбулося 16.06.2020 за участю представників позивача та відповідача:

представник позивача підтримав позов з викладених у ньому підстав;

представник відповідача підтримав заперечення проти позову, викладені у відзиві на позов;

господарський суд розглянув справу по суті і оголосив вступну і резолютивну частини прийнятого ним у нарадчій кімнаті рішення.

Заслухавши представників сторін, з`ясувавши обставини справи, дослідивши наявні у справі докази, Господарський суд Черкаської області

УСТАНОВИВ:

04 січня 2018 року фізична особа - підприємець Кисленко Володимир Вікторович як виконавець і приватне підприємство "ВАТ Компані" як замовник уклали між собою договір про надання юридичних послуг №3-01/18 (далі - договір від 04.01.2018 №3-01/18).

Договір від 04.01.2018 №3-01/18 містить, зокрема, такі умови (пункти):

1.1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання щодо надання юридичних послуг з питань консультування (в тому числі телефоном) щодо окремих питань здійснення господарської діяльності замовника.

Юридичні послуги включають такі види:

1.1.1. Підготовка проектів юридичних документів (оформлення звернень, запитів, претензій, клопотань, заяв тощо) з питань діяльності Замовника:

юридичні консультації в письмовій формі, які надаються за запитами співробітників замовника;

юридична експертиза проектів та укладених договорів замовника, розробка проектів договорів, експертиза проектів договорів на відповідність чинному законодавству України та можливих ризиків замовника;

підготовка проектів рішень, протоколів та інших документів;

розробка та експертиза внутрішніх (локальних) актів для замовника (положень, правил, інструкцій, наказів, тощо).

1.1.2. Надання правової допомоги процесі укладення та виконання угод щодо нерухомості (аналіз документів, участь у переговорах, розробка проектів договорів та інших документів, представництво інтересів в державних органах з питань укладення та виконання угоди).

1.1.3. Представництво інтересів замовника у відносинах з органами державної влади та управління, іншими юридичними та фізичними особами (участь в переговорах, слідчих діях, перевірки тощо).

1.1.4. Представництво інтересів замовника при вирішення спорів у судах всіх юрисдикцій та інстанцій, третейському суді.

1.1.5. Надання правової допомоги в процесі отримання ліцензій, погоджень та інших дозвільних документів.

1.1.6. Розробка рекомендацій з питань оптимізації оподаткування замовника.

1.1.7. Державна реєстрація (перереєстрація) підприємств, замовником яких виступає замовник, а також перереєстрація замовника: розробка установчих документів, реєстрація в органах державної влади в Україні.

1.1.8. Інформування замовника про зміни у законодавстві, організація вивчення нормативних актів співробітниками клієнта.

1.1.9. Узагальнення і аналіз результатів розгляду претензій, результатів перевірок, судових справ, практики діяльності замовника у правовій сфері.

1.2. Сторони домовились, що кожен конкретний та наступний вид юридичних послуг, що надаються виконавцем, узгоджується між ними. Робота по наданню замовлених послуг проводиться виконавцем виключно після надходження замовлення на виконання цих послуг.

2.2. Замовник зобов`язаний:

2.2.2. Надати належним чином посвідчену довіреність на ведення справи на ім`я виконавця, або вказаної ним особи.

2.2.3 Сплатити вартість наданих послуг в розмірах та порядку, визначених договором.

2.4. Виконавець зобов`язується:

2.4.1. Надавати консультацій в письмовій формі, за запитом замовника.

2.4.2. Здійснювати правову експертизу проектів договорів, внутрішніх актів, претензій, інших документів замовника.

4.1. Вартість наданих послуг за цим договором складають ціну договору.

4.2. Вартість наданих послуг, вказаних у цьому договорі, становить 12000 (дванадцять тисяч) гривень на місяць. Вказана вартість не залежить від об`єму та обсягу наданих послуг та є сталою протягом строку дії договору.

4.3. Сторони домовились, що оплата послуг здійснюється щомісячно, в останній день місяця, протягом дії договору.

4.4. Акт наданих послуг складається по закінченню строку дії договору.

4.5. Розрахунок за даним договором здійснюється шляхом перерахування вартості наданих послуг, узгоджених між сторонами, на розрахунковий рахунок виконавця.

5.1. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2018 року.

5.2. Цей договір продовжує свою дію на той самий строк якщо жодна зі сторін за місяць до закінчення строку дії договору не надішле іншій стороні письмову заяву про припинення цього договору.

5.3. Закінчення терміну дії договору не звільняє сторони від виконання зобов`язань, що виникли під час його дії.

6.1. Здача - приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом виконаних робіт.

6.2. Сторони погодилися, що в разі перерахування замовником вартості послуг, акт виконаних робіт вважається підписаним, навіть за відсутності на ньому підписів та печаток сторін.

За твердженням позивача останній у лютому, липні - грудні 2018 року на виконання договору від 04.01.2018 №3-01/18 надавав відповідачу юридичні послуги, в тому числі консультування телефоном, однак відповідач не оплатив позивачу ці послуги загальною вартістю 84000,00 грн. із розрахунку 12000,00 грн. щомісячної плати за сім місяців.

За порушення встановленого п. 4.3 договору від 04.01.2018 №3-01/18 строку оплати наданих послуг позивач нарахував відповідачу до сплати передбачені ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України інфляційні нарахування у сумі 6651,32 грн. та три проценти річних у сумі 3343,56 грн. станом на 10.01.2020.

Відповідач у добровільному порядку суму основного боргу за надані послуги та нараховані позивачем суми трьох процентів річних та інфляційні нарахування не сплатив, що й спричинило даний спір.

З поданих сторонами заяв по суті справи №925/1535/19 вбачається, що сторони по різному розуміють зміст своїх зобов`язань за цим договором, зокрема, щодо підстав надання позивачем відповідачу юридичних послуг і їх оплати відповідачем.

Оцінивши умови договору від 04.01.2018 №3-01/18 в їх сукупності, господарський суд не убачає у цьому договорі умов про абонентське юридичне обслуговування позивачем відповідача, за якими (умовами) позивач мав би право на щомісячну плату в сумі 12000,00 грн. незалежно від факту користування відповідачем юридичними послугами. Навпаки з договору від 04.01.2018 №3-01/18 однозначно вбачається, що оплаті підлягають лише замовлені і фактично надані юридичні послуги, а не сама можливість відповідача користуватися ними. При цьому обсяг замовлених і наданих юридичних послуг на розмір плати в сумі 12000,00 грн. не впливає.

Згідно з ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Отже, позивач у цій справі має довести обставини фактичного надання відповідачу замовлених ним юридичних послуг у період дії договору від 04.01.2018 №3-01/18.

На підтвердження надання відповідачу за договором від 04.01.2018 №3-01/18 юридичних послуг позивач надав суду відомості з власного телефону номер НОМЕР_1 про здійснені у період з липня по грудень 2018 року з цього телефону і телефону генерального директора відповідача ОСОБА_3 . номер НОМЕР_2 , телефону комерційного директора відповідача ОСОБА_1 номер НОМЕР_3 та телефону головного бухгалтера відповідача ОСОБА_2 номер НОМЕР_1 розмови, а також копії шести електронних листів, якими обмінювався позивач з головним бухгалтером відповідача ОСОБА_2

Дослідивши ці докази господарський суд дійшов висновку, що вони є неналежними через неможливість на їх підставі встановити відношення вказаних телефонних розмов і електронного листування до юридичних послуг, які позивач зобов`язався надавати відповідачу за договором від 04.01.2018 №3-01/18.

Виконавчий комітет Кам`янської міської ради Черкаської області на виконання ухвали Господарського суду Черкаської області від 16.04.2020 подав до Господарського суду Черкаської області належним чином завірені копії таких письмових доказів:

- трьох заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) від 23.10.2018, підписаних позивачем від імені відповідача на підставі довіреності від 17.10.2018, на реєстрацію за відповідачем права оренди на земельні ділянки:

ОСОБА_5 з кадастровим номером 7121884000:02:000:1084;

ОСОБА_6 з кадастровим номером 7121884000:02:000:0360;

ОСОБА_6 з кадастровим номером 7121884000:02:000:0970;

- довіреності від 17.10.2018, виданої відповідачем позивачу на представництво інтересів відповідача у відносинах із суб`єктами державної реєстрації права оренди земельних ділянок, в тому числі і вказаних вище;

- трьох банківських квитанцій від 19.10.2018 на здійснені відповідачем через позивача платежі зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Надані виконавчим комітетом Кам`янської міської ради Черкаської області копії письмових доказів свідчать про надання позивачем в жовтні 2018 року за замовленням відповідача, що підтверджується довіреністю останнього від 17.10.2018, передбачених договором від 04.01.2018 №3-01/18 юридичних послуг з представництва інтересів відповідача у відносинах із суб`єктом державної реєстрації права оренди земельних ділянок.

Таким чином, доказаним є лише факт надання позивачем відповідачу юридичних послуг за договором від 04.01.2018 №3-01/18 в жовтні 2018 року вартістю 12000,00 грн., які відповідач позивачу не оплатив. Прострочення в оплаті цих послуг розпочалося з 01.11.2018.

Сума інфляційних нарахувань за прострочення в оплаті наданих в жовтні 2018 року юридичних послуг за вказаний у розрахунку позивача період з листопада 2018 року по грудень 2019 року становить 762,55 грн. а три проценти річних за вказаний у розрахунку позивача період з 01.11.2018 по 10.01.2020 - 430,03 грн.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України визначено, що договір є обов`язковим для виконання.

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України передбачає право кожного суб`єкта господарювання на захист своїх прав і законних інтересів шляхом присудження до виконання обов`язку в натурі, застосування штрафних санкцій.

З огляду на викладені вище обставини та норми чинного законодавства господарський суд дійшов до таких висновків.

Відповідач не виконав зобов`язання за договором від 04.01.2018 №3-01/18 щодо оплати наданих йому позивачем у жовтні 2018 року юридичних послуг в сумі 12000,00 грн. і тим самим порушив права позивача на своєчасне і повне одержання вказаної суми коштів.

Отже, позивач в порядку захисту свого порушеного права вправі вимагати примусового виконання відповідачем грошових зобов`язань за договором від 04.01.2018 №3-01/18 в натурі шляхом стягнення з нього на свою користь 12000,00 грн. боргу, а також передбачених ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України інфляційних нарахувань в сумі 762,55 грн. і трьох процентів річних в сумі 430,03 грн.

Позивач за квитанцією від 25.12.2019 №96083 при поданні позову сплатив 1921,00 грн. судового збору.

На підтвердження витрат позивача на професійну правничу допомогу, надану йому адвокатом Горобець С.О. в розмірі 9750,00 грн., представник позивача надав господарському суду копію свідоцтва про право Горобця С.О. на заняття адвокатською діяльністю від 16.11.2016 серія ЧК №000665, копію ордера від 23.12.2019 серія ЧК №142563 на здійснення представництва позивача адвокатом Горобцем С.О., копію укладеного між позивачем і адвокатом Горобцем С.О. договору про надання правничої (правової) допомоги від 23.12.2019 №, копію акта приймання - передачі наданих послуг від 13.01.2020 з детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом Горобцем С.О., копію прибуткового касового ордеру від 03.01.2020 №1 про прийняття адвокатом Горобець С.О. від позивача плати за актом приймання - передачі наданих послуг від 13.01.2020 у сумі 9750,00 грн.

За оцінкою господарського суду перелічені вище докази надання позивачу адвокатом Горобець С.О. професійної правничої допомоги, розміру витрат на неї і здійснення позивачем витрат на оплату такої допомоги у сумі 9750,00 грн. відповідають вимогам частин 2 та 3 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України і є достатніми для цілей розподілу таких судових витрат у цій справі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку із частковим задоволенням позову понесені позивачем витрати на оплату судового збору і професійну правничу допомогу підлягають відшкодуванню йому за рахунок відповідача у розмірі, пропорційному розміру задоволених позовних вимог, а саме 269,62 грн. судового збору і 1368,45 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Судовий збір за подання позову покласти на позивача в сумі 1651,38 грн. і на відповідача в сумі 269,62 грн.

Витрати позивача на професійну правничу допомогу покласти на позивача в сумі 8381,55 коп. і на відповідача в сумі 1368,45 грн.

Стягнути з приватного підприємства "ВАТ Компані" (вул. Героїв Майдану, 1-А, с. Михайлівка, Кам`янський район, Черкаська область, 20825, код ЄДРПОУ 31947768) на користь фізичної особи - підприємця Кисленка Володимира Вікторовича ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) - 12000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.) боргу, 762,55 грн. (сімсот шістдесят дві гривні 55 коп.) інфляційних нарахувань, 430,03 грн. (чотириста тридцять гривень 03 коп.) три проценти річних, 269,62 грн. (двісті шістдесят дев`ять гривень 62 коп.) витрат на сплату судового збору та 1368,45 грн. (одна тисяча триста шістдесят вісім гривень 45 коп.) витрат на професійну правничу допомогу

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 30 червня 2020 року.

СУДДЯ М.В. Дорошенко

Дата ухвалення рішення15.06.2020
Оприлюднено30.06.2020

Судовий реєстр по справі —925/1535/19

Рішення від 15.06.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 07.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 19.03.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

Ухвала від 01.01.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Дорошенко М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні