Ухвала
від 26.02.2020 по справі 904/4294/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

27.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4294/19

за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д; ідентифікаційний код 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "НОВОФАРМ" (51233, селище Кільчень Новомосковського району Дніпропетровської області, вул. Привокзальна, буд. 1А; ідентифікаційний код 31040792)

відповідача-2: POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England; адреса уповноваженого представника відповідача-2 в Україні - Адвокатського об`єднання "Юстус" (49044, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 6))

про стягнення 4 023 660 936 грн. 58 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від позивача: Самсонович О.А. - представник (адвокат), довіреність від 06.03.2019р. №41 та свідоцтво від 14.08.2018р. ЖТ№000970 про право на заняття адвокатської діяльності;

від відповідача-1: Кузьменко В.С.- представник (адвокат), дов. від 27.02.2020 №27022020-1;

від відповідача-2 : представник не з`явився .

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№4380/19 від 24.09.2019р.) до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "НОВОФАРМ" та відповідача-2: POINTEX SALE LLP, в якій просить суд:

- прийняти до розгляду позовну заяву та відкрити провадження по справі;

- позовні вимоги Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" задовольнити у повному обсязі;

- стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "НОВОФАРМ" (51233, селище Кільчень Новомосковського району Дніпропетровської області, вул. Привокзальна, буд. 1А; ідентифікаційний код 31040792) та компанії POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England, реєстраційний номер 359398) на користь Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д; ідентифікаційний код 14360570) 1 976 618 831 грн. 40 коп. - заборгованості за тілом кредиту за кредитним договором від 16.12.2016р. №DNHSLOK06944;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "НОВОФАРМ" (51233, селище Кільчень Новомосковського району Дніпропетровської області, вул. Привокзальна, буд. 1А; ідентифікаційний код 31040792) на користь Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д; ідентифікаційний код 14360570) 2 047 042 105 грн. 18 коп., що складає:

• 1 179 698 403 грн. 18 коп. - заборгованості за тілом кредиту за кредитним договором від 16.12.2016р. №DNHSLOK06944;

• 597 464 549 грн. 87 коп. - заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом,

• 269 879 152 грн. 13 коп. - пені;

- здійснити розподіл судових витрат за результатами розгляду справи;

- повідомлення учасника справи - відповідача-2 компанії POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) здійснювати у визначеному статтею 242 Господарського процесуального кодексу України порядку за адресою уповноважених представників відповідача-2 в Україні - Адвокатського об`єднання "Юстус" (49044, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 6).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, справу призначено до розгляду у підготовче засідання на 29.10.2019 о 11:00 год.

У судове засідання 29.10.2019р. з`явився представник позивача, представники відповідачів-1, -2 у судове засідання не з`явилися.

Відповідач-1 у клопотанні (вх.№49147/19 від 29.10.2019р.) просить суд:

- відкласти розгляд справи №904/4294/19 на іншу дату та час, з метою надання Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "НОВОФАРМ" можливості прийняти участь у розгляді справи через свого представника - адвоката, і з використанням правової допомоги адвоката;

- на підставі пункту 5 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України - роз`яснити учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування і які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи, встановити додатковий строк для подання таких доказів;

- надати представнику позивача можливість ознайомитися з матеріалами справи №904/4294/19, та зняти її фотокопії за допомогою власного фото-приладу.

Представником позивача у судовому засіданні 29.10.2019р. щодо заявленого клопотання відповідача-1 було повідомлено, що йому відомо та зрозуміло, які обставини входять до предмета доказування і які докази мають надати учасники справи. Також представником позивача було повідомлено, що представник відповідача-1 адвокат Дорошенко С.О. був представником відповідача-1 в інших справах раніше, і тому його повідомлення про укладення Договору про надання правової допомоги тільки 28.10.2019р. не відповідає дійсності.

Щодо клопотання відповаідача-1 у частині роз`яснення учасникам справи на підставі пункту 5 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, які обставини входять до предмета доказування і які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи, встановити додатковий строк для подання таких доказів, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Доказування - це розумова і практична діяльність компетентних учасників процесуальних відносин, що полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення спору. При цьому, метою доказування є встановлення істини у конкретній справі, вирішення спору між сторонами (розв`язання конфлікту).

Предмет доказування - це обставини, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Тобто предметом доказування фактично є обставини, які викладені сторонами у заявах по суті.

У даному випадку позивачем у позовній заяві викладені обставини:

- щодо видачі відповідачу-1 - Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Новофарм" кредитних коштів згідно умов Кредитного договору від 16.12.2016р. №DNHSLOK06944;

- щодо забезпечувальних правовідносин, а саме, що зобов`язання позичальника забезпечуються: Договором від 16.12.2016р. №DNHSLOK06944/DZ1 застави частки у статутному фонді; Договором від 16.12.2016р. №DNHSLOK06944/DZ2 застави цінних паперів; Договором поруки від 16.12.2016р. №16-12/16р;

- щодо обставин виконання сторонами умов кредитного договору;

- щодо наявності у позивача правових підстав вимагати дострокового повернення кредиту за Кредитним договором;

- щодо порушення відповідачем-1 зобов`язання з дострокового повернення кредиту за кредитним договором та сплати процентів за його користування;

- щодо солідарної відповідальності компанії POINTEX SALE LLP як фінансового поручителя за Договором поруки.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України). При цьому кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (частина 3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Тобто відповідачі-1, -2 повинні були подати докази разом з відзивами на поданий позивачем позов.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019р. у справі №904/4294/19 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі відповідачам-1, -2 належало надати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2019р. відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 19.11.2019 о 11:00 год.

Відповідачем-1 подано відзив (вх.№52824/19 від 18.11.2019р.), в якому просить відмовити в задоволенні позовних вимог позивачу, посилаючись на те, що у справі відсутній головний доказ - доказ виконання позивачем кредитного зобов`язання з передачі у власність відповідача кредитних коштів по договору від 16.12.2016р. №DNHSLOK06944 в сумі 3 156 317 234 грн.58 коп.

Адвокатське об`єднання "Юстус" у заяві (вх.№52997/19 від 19.11.2019) просить:

* повідомлення учасника справи - відповідача-2 компанії POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) здійснювати у відповідності до вимог та порядку, визначеному Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або кримінальних справах від 15.11.1965р.;

* покласти на позивача обов`язок здійснити переклад повного тексту ухвал Господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/4294/19 від 30.09.2019р., від 29.10.2019р., а також всіх інших послідуючих судових актів у справі №904/4294/19 (ухвал, рішень, постанов, прохань про вручення за кордоном судових або позасудових документів; -викликів ( повідомлень) про день судового засідання) англійською мовою, які нотаріально посвідчити, та надати суду у трьох примірниках;

* зупинити провадження у справі №904/4294/19 на час, достатній для повідомлення учасника справи - відповідача-2 компанію POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) у відповідності до вимог та порядку, визначеному Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або кримінальних справах від 15.11.1965р.

Відповідач -1 у клопотанні (вх.№53060/19 від 19.11.2019р.) просить :

* повідомлення учасника справи -відповідача-2 компанії POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) здійснювати у відповідності до вимог та порядку, визначеному Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або кримінальних справах від 15.11.1965р.;

* покласти на позивача обов`язок здійснити переклад повного тексту ухвал Господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/4294/19 від 30.09.2019р., від 29.10.2019р., а також всіх інших послідуючих судових актів у справі №904/4294/19 (ухвал, рішень, постанов, прохань про вручення за кордоном судових або позасудових документів; -викликів ( повідомлень) про день судового засідання) англійською мовою, які нотаріально посвідчити, та надати суду у трьох примірниках;

* зупинити провадження у справі №904/4294/19 на час, достатній для повідомлення учасника справи - відповідача-2 компанію POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) у відповідності до вимог та порядку, визначеному Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або кримінальних справах від 15.11.1965р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2020р. відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 27.02.2020 о 11:30 год., постановлено направити до Центрального органу Сполученого Королівства Великої Британії доручення про вручення за кордоном необхідних документів відповідачу-2 - POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England, провадження у справі зупинено до дати проведення підготовчого судового засідання.

25.11.2019р. на виконання ухвали від 19.11.2020р. направлено Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" листом про зобов`язання в строк до 19.12.2019 р. здійснити переклад англійською мовою, який нотаріально посвідчити, та надати суду у трьох примірниках наступні документи: - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019р., від 29.10.2019р., від 19.11.2019р. у справі №904/4294/19; - прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів; - виклик (повідомлення) про день судового засідання; постановлено направити до Центрального органу Сполученого Королівства Великої Британії доручення про вручення за кордоном необхідних документів відповідачу-2 - POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England); зупинено провадження у справі № 904/4294/19 до дати проведення підготовчого судового засідання.

Позивач у клопотанні (вх.№56526/19 від 06.12.2019р.) просить на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2020р. прийняти та долучити до матеріалів справи належне виконання позивачем вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2020р., а саме: - докази повноважень представника позивача; - нотаріально засвідчений переклад англійською мовою у трьох примірниках ухвал від 30.09.2019р., від 29.10.2019р., від 19.11.2019р. у справі №904/4294/19; - прохання про вручення за кордоном судових та позасудових документів; -виклик (повідомлення) про день судового засідання.

06.12.2019р. листом Господарського суду Дніпропетровської області було направлено на адресу Unisted Kingdom - Central Authority The Senior Master For the attention of the Foreign Process Section Room E16 Royal Courts of Justice Strand London WC24 2 LL такі документі:

1) ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019 року у справі №904/4294/19 українською та англійською мовами у трьох примірниках / The definition of Economic court of Dnipropetrovsk region from 30.09.2019 year in the case of №904/4294/19 Ukrainian and English languages in three copies.

2) ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2019 року у справі №904/4294/19 українською та англійською мовами у трьох примірниках / The definition of Economic court of Dnipropetrovsk region from 29.10.2019 year in the case of №904/4294/19 Ukrainian and English languages in three copies.

3) ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2019 року у справі №904/4294/19 українською та англійською мовами у трьох примірниках / The definition of Economic court of Dnipropetrovsk region from 19.11.2019 year in the case of №904/4294/19 Ukrainian and English languages in three copies.

4) прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів українською та англійською мовами у трьох примірниках / А request for service abroad of judicial or extrajudicial documents in Ukrainian and English languages in three copies.

5) короткий виклад документа, що підлягає врученню українською та англійською мовою у трьох примірниках; / А summary of the document to be presentation of Ukrainian and English languages in three copies.

16.12.2019р. на адресу Господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга від Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2019р. про зупинення провадження у справі.

16.12.2019р. справу №940/4294/19 було направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

27.01.2020р. Господарським судом Дніпропетровської області одержано від Центрального апеляційного господарського суду справу №904/4294/19; постановою Центрального апеляційного господарського суду від 22.01.2020р. апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на ухвалу від 19.11.2019р. залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2019р залишено без змін.

У судове засідання 27.02.2020 з`явилися представники позивача та відповідача-1, представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився, повідомлень від Центрального органу Сполученого Королівства Великої Британії про вручення за кордоном документів про судове засідання до матеріалів справи не надійшло.

Відповідно до статті 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій; строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

При здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (стаття 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини").

При цьому Конвенція в розумінні Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" - це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України (абзац 1 частини 1 статті 1 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".

У відповідності до приписів статті 6 Конвенції кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

З метою дотримання принципу рівності сторін та надання розумного (достатнього) строку для вчинення певних процесуальних дій та враховуючи необхідність звернення господарського суду із судовим дорученням з метою повідомлення відповідача-2 - компанію POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) про розгляд справи, підготовче провадження у справі підлягає відкладенню.

Статтею 365 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що іноземні особи мають такі самі процесуальні права і обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 366 Господарського процесуального кодексу України підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 120 Господарського процесуального кодексу України саме на суд покладено обов`язок повідомляти сторін про дату, час та місце розгляду справи.

Згідно зі статтею 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регламентовано Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 р. (далі - Конвенція).

Як вбачається Компанія POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England) по справі є нерезидентом.

Великобританія є учасником Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 р.

Україна приєдналася до Конвенції 19.10.2000 р.

Отже, до правовідносин щодо вручення судових документів відповідачу-2 слід застосовувати положення зазначеної Конвенції.

Відповідно до статті 2 Конвенції кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Враховуючи рекомендації Вищого господарського суду України, викладені в листі від 29.05.2009 р. № 01-08/315 "Про деякі питання, пов`язані із застосуванням Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", суд вважає за необхідне звернутися з відповідним дорученням про вручення за кордоном судового документа відповідачу-2.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

З метою належного повідомлення відповідача-2 про дату, час та місце судового засідання, враховуючи Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р., провадження у справі № 904/4294/19 підлягає зупиненню.

Керуючись статтями 228, 234, 235, 367 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 24.06.2020р. о 12:00 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. До судового засідання запропонувати сторонам виконати у повному обсязі вимоги суду, вказані в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019р., у строки, визначені вказаною ухвалою суду від 30.09.2019р..

3. Зобов`язати позивача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" в строк до 27.03.2020 р. здійснити переклад англійською мовою , який нотаріально посвідчити, та надати суду у трьох примірниках наступні документи: - ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2020р. у справі №904/4294/19; - прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів; - виклик (повідомлення) про день судового засідання.

4. Направити до Центрального органу Сполученого Королівства Великої Британії доручення про вручення за кордоном необхідних документів відповідачу-2 - POINTEX SALE LLP (175 Darkes Lane, Suit B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW, England).

5. Зупинити провадження у справі № 904/4294/19 до дати проведення підготовчого судового засідання .

6. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набирає законної сили - 27.02.2020р.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі №904/4294/19 може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.

Повний текст ухвали підписано 03.03.2020.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/4294/19

Судовий наказ від 21.11.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Судовий наказ від 21.11.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Судовий наказ від 21.11.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Рішення від 26.10.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 26.09.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 20.09.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 29.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 27.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 27.06.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Загинайко Тетяна Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні