Ухвала
від 26.02.2020 по справі 19/5005/11173/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.02.2020м. ДніпроСправа № 19/5005/11173/2011

За позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ", м. Дніпро

до Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

про стягнення 21 778,76 грн.

Суддя Панна С.П.

Представники:

від Заявника: не з`явився;

від Позивача: не з`явився;

від Відповідача: не з`явився;

СУТЬ СПОРУ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області стягнуто з суб`єкта підприємницької діяльності Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий", 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93 (к/р 1200301001 у Головному Управлінні НБУ в м.Дніпропетровську, код ЄДРПОУ 19361982) суму 13 542 (тринадцять тисяч п`ятсот сорок дві) грн. 19 коп. заборгованості по основній сумі боргу; суму 5 741 (п`ять тисяч сімсот сорок одна) грн. 27 коп. заборгованості по сплаті відсотків за період з 21.02.2009 року по 30.06.2011 року; суму 2 250 ( дві тисячі двісті п`ятдесят) грн. 00 коп. заборгованості по сплаті комісії станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 4 (чотири) грн. 61 коп. пені по основній сумі боргу станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 175 (сто сімдесят п`ять) грн. 83 коп. пені за прострочення строків сплати відсотків станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 126 (сто двадцять шість) грн. 12 коп. пені за прострочення строків сплати комісії станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 217 (двісті сімнадцять) грн. 79 коп. державного мита та суму 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На виконання рішення суду 25.10.2011 було видано наказ.

06.02.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "ЕСАЙМЕНТ" подана заява в якій останній просить:

- замінити у справі №19/5005/11173/2011 за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК НОВИЙ " до Фізичної особи-підприємця Пашкевич В`ячеслава Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, сторону позивача Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" (49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 93, код ЄДРПОУ: 19361982) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕСАЙМЕНТ" (03035, м. Київ, Солом`янська площа, буд.2, офіс 701, код ЄДРПОУ: 39114866),

- замінити у наказі виданому 25 жовтня 2011 року у справі № 19/5005/11173/2011 про стягнення з Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича, на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" (49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 93, код ЄДРПОУ: 19361982) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕСАЙМЕНТ" (03035, м. Київ, Солом`янська площа, буд.2, офіс 701, код ЄДРПОУ: 39114866).

- поновити строк пред`явлення до виконання виконавчого документа - наказу виданому 25 жовтня 2011 року у справі № 19/5005/11173/2011 про стягнення з Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича, на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" з огляду на те, що строк пред`явлення пропущений із об`єктивної та незалежної від Заявника сторони.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.02.2020 призначено заяву до розгляду у судовому засіданні на 27.02.2020 року о 11:00 год.

Заявник 06.02.2020 року в судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду заяви не заявляв, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

06.02.2020 року Позивач та Відповідач в судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення розгляду заяви не заявляв, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" мотивована наступними підставами.

Відповідно до Договору про відступлення права вимоги №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019р., Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" відступив шляхом продажу Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент", крім іншого, належні ПАТ АКБ Новий права вимоги до Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича за кредитним договором №2927108/01 від 16.07.2008р., стягнення заборгованості за яким є предметом розгляду справи №19/5005/11173/2011.

Згідно п.2.1. Договору, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників та/або іпотеководавців та/або поручителів, зазначених у Додатку №1 цього Договору, далі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників за кредитними договорами та/або договорами поруки (договорами поручительства) та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього Договору, далі за текстом - Основні договори, далі - Права вимоги. Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у поярку, визначених цим Договором.

Приписами п.3.3 Договору, Новий кредитор підтверджує, що в момент укладення цього Договору отримав від банку усі наявні в Банку документи (оригінали або копії (у разі вісутності оригіналів), що підтверджують Права вимоги до Боржників.

Розглядаючи заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" суд виходив з наступного.

Згідно з ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст.334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

У відповідності до ч.5 ст.15 Закону України Про виконавче провадження , у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Отже, за своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку зі зміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і заміна новим кредитором проводиться відповідно до ч.5 ст.15 Закону України Про виконавче провадження (в чинній на час постановлення оскаржуваних ухвал редакції) заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена будь-якій стадії процесу.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд вбачає підстави для задоволення вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" щодо заміни у справі №19/5005/11173/2011 позивача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 93, ЄДРПОУ 19361982) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" (03035, м.Київ, Солом`янська площа, буд.2, офіс 701, ЄДРПОУ 39114866).

Стосовно вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" щодо заміни Позивача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 93, ЄДРПОУ 19361982) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" (03035, м.Київ, Солом`янська площа, буд.2, офіс 701, ЄДРПОУ 39114866) у наказі господарського суду від 25.10.2011р. у справі №19/5005/11173/2011, суд не вбачає підстав для задоволення з огляду на те, що нормами Господарського процесуального кодексу України та статтями 52, 334 передбачена заміна сторони правонаступником у справі.

Тобто, у разі задоволення судом саме цих вимог, заявник автоматично за наказом господарського суду на підставі відповідної ухвали набуває статус Стягувача, а замінити сторону саме у наказі господарського суду вказані норми Господарського процесуального кодексу України не передбачають.

З огляду на викладене, вимоги в частині заміни сторони Позивача Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 93, ЄДРПОУ 19361982) на його правонаступника в наказі господарського суду від 25.10.2011р. у справі №19/5005/11173/2011 задоволенню не підлягають.

Заявник просить суд поновити строк пред`явлення виконавчого документа - наказу господарського суду від 25.10.2011р., з огляду на те, що строк пред`явлення пропущений із об`єктивної та незалежної від Заявника причини.

Обґрунтовуючи обставини пропуску строку Заявник вказує , що 13.07.2017р. в АКБ Новий відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №3012 запроваджено тимчасову адміністрацію, а з 01.09.2017р. АКБ Новий перебуває в стані припинення провадження (ліквідації), відповідно до рішення Правління Національного банку України від 31.08.2017р. №562-рш Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ Новий та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.09.2017 року № 3907 Про початок процедури ліквідації АКБ НОВИЙ та делегування повноважень ліквідатора банку , згідно з яким запроваджено процедуру ліквідації АКБ НОВИЙ строком на два роки з 01 вересня 2017 року по 31 серпня 2019 року включно.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.10.2018 №2738 з 11.10.2018 уповноваженою собою Фонду на ліквідацію АКБ НОВИЙ призначено Тимоніна Олександра Олексійовича, рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.05.2019 № 1125 продовжено строк ліквідації АКБ НОВИЙ до 31.08.2020 та делеговано повноваження на ліквідацію АКБ НОВИЙ Тимоніну Олександру Олексійовичу.

Інформація щодо запровадження тимчасової адміністрації та ліквідації АКБ НОВИЙ розміщена в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а отже є загальновідомою та не потребує додаткового доказування.

У зв`язку із зазначеними організаційними змінами в банку, а також у зв`язку із скороченням штату та звільненням працівників відділу повернення проблемної заборгованості виникла необхідність передачі документів до інших структурних підрозділів банку та продажу частини кредитного портфелю через електронний майданчик.

Водночас, організаційні проблеми, які призвели до погіршення показників АКБ НОВИЙ та подальше введення у ньому тимчасової адміністрації та ліквідації існували задовго до прийняття Правлінням Національного банком України рішення від 13 липня 2017 року № 441-рш/БТ Про віднесення ПАТ КБ Новий до категорії неплатоспроможних .

У зв`язку із зазначеними організаційними проблемами у АКБ НОВИЙ була наявна плинність кадрів, та пов`язана із нею обмеженість обсягу відповідальності окремих працівників.

У подальшому, внаслідок призначення тимчасової адміністрації та, згодом, відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та призначення ліквідації банку, відбулись значні скорочення персоналу та закриття філій і відділень банку, та пов`язані із ними втрати важливих документів та пропущення важливих процесуальних строків.

З підстав викладених вище, АКБ Новий пропущений строк пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Дослідивши докази надані Заявником суд встановив, що 11.10.2019р. між сторонами в особі ПАТ АКБ Новий та Заявником підписано Договір №33-11.10.2019-1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, про що вказується у п.2.1. Договору та який стосується Боржника у справі в особі Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича.

Відповідно до п.3.3. Договору №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019р. про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, новий кредитор (Заявник) підтверджує, що в момент укладення цього Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи (оригінали або копії, у разі відсутності оригіналів), що підтверджує права вимоги до Боржників.

Частиною 1 ст.12 Закону України Про виконавче провадження крім іншого, визначено, що виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років.

При цьому, ч.6 ст.12 вищезазначеного закону встановлює, що стягувач, який пропустив строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Водночас, згідно з ч.1 ст.329 Господарського процесуального кодексу України, у разі пропуску строку для пред`явлення судового наказу до виконання з причин, визначних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Підписуючи Договір №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019р. про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, Заявник отримавши документи (п.3.3. Договору) стосовно Боржника за виконавчим документом фактично повинен був розуміти про наслідки неможливості пред`явлення цього наказу до виконання у подальшому, так як термін його пред`явлення відповідно до вказаних вище норм спливає через 3 роки , тобто 25.10.2014 року.

Обставини на які посилається Заявник, що внаслідок призначення тимчасової адміністрації та згодом відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності, а також призначення ліквідації банку, відбулись закриття філій та відділень банку, що призвело до пропуску строку пред`явлення виконавчого документа Стягувача (ПАТ АКБ Новий ) до виконання та укладення Договору заявником лише 11.10.2019 року не можуть бути підставою для поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа - наказу господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2011р. про стягнення з Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий" 13 542 грн. 19 коп. заборгованості по основній сумі боргу; суму 5 741 грн. 27 коп. заборгованості по сплаті відсотків за період з 21.02.2009 року по 30.06.2011 року; суму 2 250 грн. 00 коп. заборгованості по сплаті комісії станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 4 грн. 61 коп. пені по основній сумі боргу станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 175 грн. 83 коп. пені за прострочення строків сплати відсотків станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 126 грн. 12 коп. пені за прострочення строків сплати комісії станом на день пред`явлення позову - 25.08.2011 р.; суму 217 грн. 79 коп. державного мита та суму 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

З огляду на викладене, вказана вимога задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 52, 234, 235, 329, 334 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст.12, 15 Закону України Про виконавче провадження , господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" про заміну сторони у справі та поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання задовольнити частково.

Замінити у справі №19/5005/11173/2012 за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Новий" до Фізичної особи-підприємця Пашкевича В`ячеслава Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, позивача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, 93, ЄДРПОУ 19361982) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" (03035, м.Київ, Солом`янська площа, буд.2, офіс 701, ЄДРПОУ 39114866).

В решті вимог щодо заміни сторони Позивача Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Новий" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Есаймент" в наказі господарського суду від 25.10.2011р. у справі №19/5005/11173/2012 , а також стосовно поновлення строку пред`явлення до виконання виконавчого документа - наказу господарського суду Дніпропетровської області від 25.10.2011 року у справі №19/5005/11173/2012 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили у відповідності до ст.235 Господарського процесуального кодексу України - 27.02.2020 року та може бути оскаржена в порядку ст.ст. 255-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.П. Панна

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено02.03.2020

Судовий реєстр по справі —19/5005/11173/2011

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Панна Світлана Павлівна

Ухвала від 23.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Панна Світлана Павлівна

Ухвала від 04.11.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Ігор Васильович

Рішення від 23.10.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Ігор Васильович

Ухвала від 20.09.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Ігор Васильович

Ухвала від 08.09.2011

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Ігор Васильович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні