Рішення
від 24.02.2020 по справі 904/6046/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 35/7/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020 Справа № 904/6046/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: головуючий суддя - Топчій О.А.,

за участю секретаря судового засідання Авраменко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні господарську справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Агросфера ЛТД (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кім. 516)

до відповідача-1 Приватного підприємства Веста (72100, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Комсомольська, б. 1)

до відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю Агро-Філд (52520, Дніпропетровська обл., Синельниковський р-н, с. Старолозуватка, вул. Центральна, б. 1-А)

про стягнення коштів

за участю представників сторін:

від позивача: Жижин Р.В., ордер АЕ №1016760 від 21.02.2020;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

10.01.2020 до Господарського суду Запорізької області відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2019 надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» до відповідачів Приватного підприємства «Веста» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Філд» про солідарне стягнення боргу по договору купівлі-продажу №3866 від 10.04.2018 в сумі 255 522,11 грн.

10.01.2020 автоматизованою системою документообігу Господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справі присвоєно єдиний унікальний номер 904/6046/19, справу передано на розгляд судді Топчій О.А.

Ухвалою суду від 15.01.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/6046/19, присвоєно справі номер провадження №35/7/20. Розгляд справи призначено за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні 12.02.2020.

Ухвалою суду від 25.02.2020 відкладено розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження на 25.02.2020 у зв`язку з неявкою сторін.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань за договором купівлі-продажу №3 866 від 10.04.2018 щодо оплати отриманого товару, а також на порушення відповідачем-2 умов договору поруки 33868/2-ПОР від 10.04.2018. Просить стягнути з відповідачів солідарно проіндексовану суму вартості товару (боргу) в розмірі 175 617,51 грн, суму процентів за користування товарним кредитом в розмірі 72 051,31 грн, суму пені в розмірі 7 853,29 грн, а всього 255 522,11 грн.

В судовому засіданні 25.02.2020 представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у позові.

Відповідачі у призначені судове засідання не з`являлися, про причини неявки суду не повідомили. Про час та місце слухання справи повідомлялася у встановленому порядку шляхом направлення на адреси відповідних ухвал. Клопотань про розгляд справи без уповноваженого представника або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило. Вимоги ухвали суду не виконані, відзив на позов не надано.

Ухвала суду від 15.01.2020 про відкриття провадження управі, надіслана на адресу відповідача-1, отримана відповідачем 21.01.2020, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.

Ухвала сулу від 15.01.2020, надіслана на адресу відповідача-2 - 52520, Дніпропетровська обл., Синельниковський р-н, с. Старолозуватка, вул. Центральна, б. 1-А, повернулася з відміткою підприємства зв`язку За зазначеною адресою не проживає .

В той же час, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження відповідача-2 є : 52520, Дніпропетровська обл., Синельниковський р-н, с. Старолозуватка, вул. Центральна, б. 1-А

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки (п. 2).

Отже, враховуючи, що відповідачі були належним чином повідомлені про дату, час та місце призначеного судового засідання, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників відповідачів за наявними в матеріалах справи документами.

Розгляд справи відповідно до вимог ст. 222 ГПК України здійснювався за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а саме програмно - апаратного комплексу Акорд .

В судому засіданні 25.02.2020 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 5 днів.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

УСТАНОВИВ:

10.04.2018 між ТОВ Агросфера ЛТД - продавець та ПП Веста - покупець було укладено договір купівлі-продажу №3 866, за умовами п. 1.1. якого продавець зобов`язується передати, а покупець зобов`язується прийняти та сплатити вартість Засобів Захисту Рослин, Мікродобрив іменованих у подальшому товар, відповідно до умов даного договору (додаткових угод та специфікацій до нього).

За умовами п.п. 3.1., 3.2. договору, конкретний вид товару, його асортимент, кількість, ціна, строк поставки та умови оплати товару наведені в Специфікаціях до даного договору. Специфікації с невід`ємною частиною даного договору. Ціна товару встановлена по домовленості сторін, а сторони визначили грошовий еквівалент зобов`язання в іноземній валюті - долар США. Оплата вартості товару (виконання зобов`язання) підлягає у гривні, згідно розділу 4 цього Договору.

Загальна сума договору складається із суми вартості товару по всіх специфікаціях, підписаних в рамках цього договору, які є його невід`ємною частиною, з урахуванням зміни ціни у спосіб передбачений пунктами 4.7., 4.8. та суми процентів за користування товарним кредитом.

Відповідно до п. 4.1. договору, умови оплати товару, порядок та отроки здійснення платежів зазначаються у специфікації(ях) до Договору.

За умовами п. 4.2. товарний кредит з відстроченням або з розстроченням платежу по даному договору надається на умовах сплати 0,01 % річних за користування Товарним кредитом. Товарний кредит наданий продавцем покупцю в межах строків визначених Умовами оплати товару у специфікації - є отроком правомірного користування товарним кредитом. Користування товарним кредитом за межами строків встановлених Умовами оплати товару - є неправомірне користування покупцем товарним кредитом. Якщо покупець прострочив оплату товару, він продовжує користуватись товарним кредитом (неправомірне користування) по ставці згідно п. 7.2. (протягом 10-ти календарних днів), а далі по ставці згідно п. 7.3. Договору,

Відповідно до п. 4.3. договору, нарахування процентів по договору здійснюється на суму товарного кредиту, тобто на суму вартості Товару, що передавався на умовах товарного кредиту, за період: з моменту фактичного відвантаження Товару до дня фактичної оплати Покупцем суми вартості Товару отриманого на умовах товарного кредиту. Момент фактичного відвантаження товару - дата вказана у видатковій накладній. Якщо буде мати місце факт, що передбачений п. 4.7., 4.8. даного Договору, то відповідно і нарахування процентів за користування товарним кредитом здійснюється на уже проіндексовану. згідно п.4.7. чи п. 4.8, суму вартості Товару (боргу) по Договору, тобто на ПСП.

При розрахунку процентів день надання товару у кредит та оплата вартості Товару проданого у кредит вважається як один день, при цьому день надання Товару у кредит не включається до розрахунку, а день оплата - включається. При розрахунку процентів кількість днів в місяці приймається за фактичну кількість днів, а в році - 365. Якщо Покупець прострочив оплату Товару проданого в кредит, проценти нараховуються на суму заборгованості по Товарному кредиту і за весь період прострочення, до дати його фактичної оплати. Дата фактичної оплати це - дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця 9п. 4.4. договору).

А умовами п. 4.5. договору, сплата процентів за користування товарним кредитом здійснюється Покупцем у термін, який визначається:

- датою, яка вказана в Умовах оплати у Специфікації, як останній день строку оплати вартості Товару проданого в кредит, а якщо Покупець прострочив оплату Товару (неправомірне користування), оплата процентів здійснюється Покупцем щоденно і по дату фактичної оплати вартості Товару проданого в кредит;

- датою фактичної оплати вартості Товару проданого в кредит, у випадку дострокової оплати Товару;

Товар вважається оплаченим Покупцем у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

В п. 4.7. договору сторони узгодили, якщо у періоди часу: з моменту підписання специфікації до відвантаження (поставки товару) та протягом всього строку користування покупцем товарним кредитом (як правомірне користування так і неправомірне), офіційний курс гривні до іноземної валюти - долар США - зміниться в більшу або меншу сторону від офіційного курсу гривні до іноземної валюти - долар США, що визначений у специфікації до договору на момент її підписання, покупець зобов`язаний сплатити продавцю проіндексовану сум вартості товару у гривні по договору.

Проіндексована сума вартості Товару у гривні встановлюється як (А1/А0) х СП = ПСП…

Відповідно до п. 4.8 договору, якщо офіційний курс гривні до іноземної валюти - (Долар США) А1 існуючий на певну дату у періодах, про які йдеться мова у п.4.7. Договору, буде величиною меншою, ніж існуюча на ту ж дату ставка міжбанківського валютного курсу гривні до долара США (курс продажу), підтвердженого довідкою банку, то Продавець має право на індексацію суми вартості Товару у гривні, а Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю уже проіндексовану суму вартості Товару у гривні, з врахуванням ставки міжбанківського валютного курсу гривні до долара США (курс продажу, згідно наступної формули:

Проіндексована сума вартості Товару у гривні встановлюється як (М1 + АО)х СП = ПСП…

Міжбанківський курс гривні до Долара США (курс продажу) підтверджується довідкою банку: ПАТ ПУМБ . а якщо діяльність ПАТ ПУМБ припинено чи/або відсутня інформація щодо ставки валютного курсу на певну дату, то ставка міжбанківського валютного курсу гривні до долара США (курс продажу) підтверджується довідкою ПАТ УКРСОЦБАНК .

Кількість разів при яких може бути задіяна індексація суми вартості Товару у гривні (боргу) є необмеженою і прямо пропорційно залежить від кількості разів зміни курсу гривні до Долара США, згідно пунктів 4.7., 4.8. Договору, у періоди: починаючи з моменту підписання Специфікації до відвантаження (поставки Товару Покупцю), та протягом всього періоду користування Покупцем товарним кредитом (як правомірного користування так і неправомірного).

За умовами п. 7.1. договору, у випадку порушення строків оплати, обумовлених у Специфікації(ях) до Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення оплати. Сторони прийшли до взаємної згоди, що нарахування пені припиняється через рік (365 календарних днів) від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Згідно п. 7.2. договору, якщо Покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, на прострочену суму нараховуються 35 процентів річних за користування товарним кредитом від останнього дня строку, коли товар мав бути оплачений, та протягом 10-ти календарних днів, тобто до моменту, коли починає діяти інша процентна ставка, визначена у п. 7.3. цього договору.

Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, через 10 календарних днів від останнього дня строку, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати, на прострочену суму нараховуються 350 процентів за користування товарним кредитом (п. 7 3. Договору).

Пунктом 8.1. договору сторони визначили, що товарний кредит, наданий Продавцем, забезпечується всім належним Покупцю майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. В забезпечення належного виконання зобов`язань Покупця за цим Договором, Продавець приймає поруку відповідно до двостороннього або багатостороннього Договору поруки, заставу відповідно до Договору застави.

На виконання умов п. 8.1. договору 10.04.2018 між ТОВ Агросфера ЛТД - Кредитором, ТОВ Агро-Філд - Поручителем та ПП Веста - Боржником укладений договір поруки № 3868/2-ПОР (надалі - Договір поруки). Предметом Договору поруки є зобов`язання Поручителя перед Кредитором відповідати за порушення Боржником перед Кредитором по Договору купівлі-продажу.

Пунктом 5.1. Договору поруки узгоджено, що у разі порушення Боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, Боржник і Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник.

Відповідно до пункту 8.1. Договору поруки цей договір поруки набирає чинності з дати його підписання та діє протягом 4-х (чотирьох) років.

На виконання умов договору купівлі-продажу сторонами підписано наступні специфікації:

- №1 від 13.04.2018 на суму 77 366,93 грн (2 977,22 доларів США). Умови оплати товару - товар по даній специфікації продається на умовах надання продавцем покупцю товарного кредиту з відстроченням платежу. Покупець зобов`язаний сплатити продавцю загальну вартість товару, отриманого згідно специфікації до договору у строк до 25.10.2018;

- №2 від 26.09.2018 на суму 17 931,24 грн (639,00 доларів США). Умови оплати товару - товар по даній специфікації продається на умовах надання продавцем покупцю товарного кредиту з відстроченням платежу. Покупець зобов`язаний сплатити продавцю загальну вартість товару, отриманого згідно специфікації до договору у строк до15.12.2018;

- №3 від 06.05.2019 на суму 94 567,68 грн (3 571,23 доларів США). Умови оплати товару - товар по даній специфікації продається на умовах надання продавцем покупцю товарного кредиту з розстроченням платежу. Продавець надає покупцю товарний кредит з розстроченням платежу з наступними строками його сплати: 13% від суми вартості всього товару по специфікації покупець має сплатити до 25.08.2019; решту 87% від суми вартості всього товару по специфікації покупець має сплатити до 25.10.2019;

- №4 від 16.05.2019 на суму 9 030,72 грн (342,41 доларів США). Умови оплати товару - товар по даній специфікації продається на умовах надання продавцем покупцю товарного кредиту з розстроченням платежу. Продавець надає покупцю товарний кредит з розстроченням платежу з наступними строками його сплати: 13% від суми вартості всього товару по специфікації покупець має сплатити до 25.08.2019; решту 87% від суми вартості всього товару по специфікації покупець має сплатити до 25.10.2019;

- №5 від 02.07.2019 на суму 91 618,56 грн (3 496,02 доларів США). Умови оплати товару - товар по даній специфікації продається на умовах надання продавцем покупцю товарного кредиту з відстроченням платежу. Покупець зобов`язаний сплатити продавцю загальну вартість товару, отриманого згідно специфікації до договору у строк до 25.10.2019.

Товар поставлений відповідачеві-1 за наступними видатковими накладними:

- №1738 від 13.04.2018 на суму 77 366,93 грн;

- №8531 від 31.10.2018 на суму 17 997,12 грн;

- №1856 від 07.05.2019 на суму 94 625,28 грн;

- №2885 від 22.05.2019 на суму 8 940,48 грн;

- №4210 від 03.07.2019 на суму 91 618,56 грн.

Товар відповідачем-1 отриманий, про що свідчить підпис уповноваженої особи на видаткових накладних та печатка підприємства.

Покупцем здійснено оплату товару та позивачем оплата зарахована наступним чином:

- 1-й платіж від 19.11.2018 в сумі 82 824,05 грн., зарахований в рахунок повного погашення проіндексованої суми вартості товару (боргу) по Специфікації № 1. Тобто, по Специфікації № 1 борг відсутній.

- 2-й платіж від 31.01.2019 в сумі 17 764,20 грн., зарахований в рахунок повного погашення проіндексованої суми вартості товару (боргу) по Специфікації № 2. Тобто, по Специфікації № 2 борг відсутній.

Враховуючи неналежне виконання відповідачем-1 зобов`язань по договору щодо своєчасної оплати отриманого товару, позивачем на підставі п. 4.7, 4.8. договору нараховано 175 617,51 грн проіндексованої вартості товару (боргу), на підставі п.п. 7.2., 7.3. договору нараховано 72 051,31 грн процентів, на підставі п. 7.1. договору нараховано 7 853,29 грн пені.

Невиконання відповідачами взятих на себе зобов`язань за договорами купівлі-продажу та поруки стало підставою звернення позивача до суду з вимогою про солідарне стягнення з відповідачів суми штрафних санкції в примусовому порядку.

Аналіз норм чинного законодавства та наданих матеріалів, дає суду можливість зробити висновки, що правовідносини сторін врегульовані договором поставки.

Згідно з приписами ст.ст. 11, 509 Цивільного кодексу України підставами виникнення зобов`язання - правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 525, ч. 1 ст. 526 ЦК України).

Статтею 712 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно з ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За приписами ч. 1 ст. 673 ЦК України продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

З урахуванням вимог ст. 638 Цивільного кодексу України, сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору а відтак договір є укладеним.

Доказів розірвання договору, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, або визнання недійсним договору внаслідок недодержання сторонами в момент його вчинення вимог чинного законодавства України, сторонами у справі не надано. Не надано також і доказів того, що сторони відмовились від виконання договору в силу певних об`єктивних обставин.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 222 ГК України учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб`єктів, зобов`язані поновити їх, не чекаючи пред`явлення їм претензії чи звернення до суду. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб`єкт господарювання чи інша юридична особа - учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За умовами ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

В той же час відповідно до ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 218 ГК України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України визначено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Перевіривши надані позивачем розрахунки, судом встановлено, що розрахунки виконано вірно, відтак стягненню підлягає 175 617,51 грн проіндексованої вартості товару (боргу), 72 051,31 грн процентів, 7 853,29 грн пені.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 553 Цивільного кодексу України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Частинами 1 та 2 статті 554 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Оскільки умовами п. 5.1. договору поруки від 10.04.2018 поручитель відповідає у тому ж обсязі, що і боржник, відтак заявлена позивачем сума підлягає солідарному стягненню з відповідачів.

Частинами 3, 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно із ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Позивачем надано всі належні та допустимі докази на підтвердження своїх вимог. При цьому відповідачі правом участі у судовому засіданні та правом наданні відзиву на позов не скористалися, доказів належного виконання зобов`язань за договорами не надали.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідачів.

Керуючись ст. ст. 73, 86, 202, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Агросфера ЛТД до Приватного підприємства Веста та Товариства з обмеженою відповідальністю Агро-Філд про стягнення коштів задовольнити в повному обсязі.

Стягнути солідарно з Приватного підприємства Веста (72100, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Комсомольська, б. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 31177164) та Товариства з обмеженою відповідальністю Агро-Філд (52520, Дніпропетровська обл., Синельниковський р-н, с. Старолозуватка, вул. Центральна, б. 1-А, ідентифікаційний код юридичної особи 36910643) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1, кім. 516, ідентифікаційний код юридичної особи 36910643) суму 175 617,51 грн (сто сімдесят п`ять тисяч шістсот сімнадцять гривень 51 коп.) проіндексованої вартості товару (боргу), 72 051,31 грн (сімдесят дві тисячі п`ятдесят одна гривня 31 коп.) процентів, 7 853,29 грн (сім тисяч вісімсот п`ятдесят три гривня 29 коп.)пені, судовий збір у розмірі 3 832,84 грн (три тисячі вісімсот тридцять дві гривні 84 коп.).

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Запорізької області протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 02 березня 2020 року.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —904/6046/19

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 27.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 20.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 14.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 06.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Ухвала від 02.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Колодій Н.А.

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні