Ухвала
від 23.02.2020 по справі 908/261/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 17/14/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24.02.2020 Справа № 908/261/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Корсун В.Л., при секретарі судового засіданя - Юсубовій Д.В., розглянувши клопотання ПАТ Запоріжжяобленерго за вих. від 18.02.2020 № 001-33/2542 про скасування заходів забезпечення позову у справі № 908/261/20

позивач: товариство з обмеженою відповідальністю Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс , 71101, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Кабельників, 1-а

відповідач (заявник): публічне акціонерне товариство Запоріжжяобленерго , 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14

позовні вимоги про: зобов`язання вчинити певні дії

Присутні представники сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача (заявника): Білич Н.С., довіреність від 01.01.20 № 12

ВСТАНОВИВ:

18.02.20 на адресу суду надійшло клопотання ПАТ «Запоріжжяобленерго» за вих. від 18.02.2020 № 001-33/2542 про скасування заходів забезпечення позову у вигляді заборони ПАТ «Запоріжжяобленерго» та його структурним підрозділам вчиняти дії спрямовані на припинення (обмеження) постачання електричної енергії за договором від 06.12.05 № 1149 споживачу - ТОВ «БАРК» , яка постачається іншою третьою особою.

Витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, 18.02.20 вказане вище клопотання передано на розгляд судді Корсуну В.Л.

Ухвалою від 19.02.20 судом призначено розгляд клопотання ПАТ «Запоріжжяобленерго» у справі № 908/261/20 в судовому засіданні, яке відбудеться на 24.02.20 о 15 год. 00 хв.

В судове засідання, призначене на 24.02.20 для розгляду клопотання ПАТ «Запоріжжяобленерго» у справі № 908/261/20 про скасування заходів забезпечення позову з`явився представник заявника, підтримав зазначене клопотання і просив суд:

- скасувати заходи забезпечення позову по справі № 908/261/20, заявлені ТОВ БАРК у вигляді заборони ПАТ «Запоріжжяобленерго» та його структурним підрозділам вчиняти дії спрямовані на припинення (обмеження) постачання електричної енергії за договором від 06.12.05 № 1149 споживачу - ТОВ «БАРК» , яка постачається іншою третьою особою,

- визнати зловживанням процесуальними правами дії ТОВ БАРК щодо подання безпідставного позову, який має очевидно штучний характер та застосувати заходи встановлені ст. 135 ГПК України та постановити ухвалу про стягнення з ТОВ БАРК в дохід Державного бюджету України штраф в розмірі 21 020,00 грн.

Представник ТОВ БАРК не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив. Про дачу, час і місце розгляду вище вказаного клопотання був належним чином повідомлений, шляхом направлення на юридичну адресу позивача ухвали суду від 19.02.20 у даній справі.

Оскільки, згідно із приписами ст. 145 ГПК України, не передбачена обов`язкова явка учасників справи та ін. осіб, то суд не вбачає перешкод для вирішення питання про скасування заходів забезпечення позову (в порядку ст. 145 ГПК України).

Розглянувши клопотання про скасування заходів забезпечення позову у справі № 908/261/20 суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 145 ГПК України, суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Згідно з частинами 4 і 5 вказаної статті, за результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала. Ухвала господарського суду про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, або про відмову в скасуванні забезпечення позову, може бути оскаржена.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання про скасування заходів забезпечення ПАТ Запоріжжяобленерго вважає заяву позивача (ТОВ БАРК ) про забезпечення позову необґрунтованою та безпідставною, оскільки такі заходи обмежують права та законні інтереси ПАТ Запоріжжяобленерго , як Оператора системи розподілу, позбавляє права на отримання доходу, є втручанням та перешкоджанням господарської діяльності відповідача та унеможливлює виконання обов`язків, покладених на відповідача законодавством України у сфері електроенергетики. Свої твердження ПАТ Запоріжжяобленерго виклав у наступних аргументах. З 01.01.19 ПАТ Запоріжжяобленерго є Оператором системи розподілу та не здійснює діяльність з постачання електричної енергії. Посилаючись на п. 7.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затв. постановою НКРЕКП від 14.03.18 № 312 (Правила), ПАТ Запоріжжяобленерго зазначає, що електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов`язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та НПА, у т.ч. цими Правилами. Відповідно до п. 7.5. вказаних Правил, … припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи та електропостачальником. Пунктом 7.10 Правил встановлено, що припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу. А розділом 11.5 Кодексу системи розподілу встановлено випадки припинення розподілу електричної енергії, а саме за заявою Користувача, за зверненням електропостачальника, за ініціативою ОСР, за ініціативою адміністратора комерційного обліку, за форс-мажорних обставин.

Так, випадки припинення розподілу електричної енергії за ініціативою Оператора системи розподілу відбувається у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником якого є ОСР. З огляду на вищезазначене, заявник клопотання зазначає, що судом заборонено ПАТ Запоріжжяобленерго припиняти постачання електричної енергії та припиняти розподіл електричної енергії ТОВ БАРК з усіх підстав, які визначені розділом 7.5 Правил та 11.5 Кодексу системи розподілу на невизначений термін, оскільки вчинення (не вчинення) таких дій залежить від наявності або відсутності конкретних обставин, що можуть виникнути або припинитись у будь-який момент.

Крім того, ПАТ Запоріжжяобленерго зазначає, що обраний ТОВ БАРК спосіб захисту неспроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову, оскільки у ТОВ БАРК перед ПАТ Запоріжжяобленерго існує заборгованість за спожиту активну електроенергію, а обраний позивачем захід забезпечення позову може забезпечити фактичне виконання судового рішення, так як до моменту погашення заборгованості ТОВ БАРК у ПАТ Запоріжжяобленерго встановлений обов`язок здійснювати припинення постачання та послуги з розподілу.

За змістом ч. 2 ст. 136 ГПК України, забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Обґрунтування необхідності забезпечення позову полягає у доказуванні обставин, з якими пов`язано вирішення питання про забезпечення позову. Забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача.

Під час вирішення питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: - розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; - забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; - наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; - імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; - запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

З урахуванням загальних вимог, передбачених ст. 73 ГПК України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Як вбачається із п. 3.2 Статуту ПАТ Запоріжжяобленерго , затв. протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжжяобленерго від 10.04.19 № 25, основним видом діяльності товариства є розподіл електричної енергії.

Так, відповідно до п. 7.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затв. постановою НКРЕКП від 14.03.18 № 312, електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов`язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами.

Разом з тим, п. 7.5 вказаних Правил передбачено, що припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється:

1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі:

- відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади);

- недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв`язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача;

- заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи;

несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем цих Правил, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом рішення щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь оператора системи);

- невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади;

- закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та оператором системи;

- закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником останньої надії (за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником);

- порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 р. № 209 (далі - Правила охорони електричних мереж).

Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади);

2) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

- заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;

- недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу (п. 7.10 Правил).

Так, п. 11.5.2. Кодексу системи розподілу передбачені випадки припинення розподілу електричної енергії, зокрема

1) за заявою Користувача:

…;

2) за зверненням електропостачальника:

…;

3) за ініціативою ОСР:

у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР;

4) за ініціативою адміністратора комерційного обліку:

…;

5) за форс-мажорних обставин, у т.ч. застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України;

Як вбачається із змісту прохальної частини позовної заяви за вих. від 06.02.20 № 9, яку ТОВ БАРК подав разом із заявою за вих. від 06.02.20 № 8 про забезпечення позову, останній просить суд зобов`язати ПАТ Запоріжжяобленерго вчинити певні дії щодо врахування на користь ТОВ БАРК частину суми штрафу визначеною Актом № 1 від 01.06.17 в сумі 988 856,28 грн. у відповідності до п. 6.46 Правил користування електричною енергією, ст. 24 Закону України Про електроенергетику на умовах Договору від 06.12.05 № 1149 за період липень 2016 р. по 31 грудня 2018 р.

ПАТ Запоріжжяобленерго до матеріалів клопотання про скасування заходів забезпечення позову надано:

- постанову Донецького апеляційного господарського суду від 18.04.17 по справі № 908/3004/16 відповідно якої з ПАТ Запоріжжяобленерго стягнуто двократну вартість недовідпущеної електричної енергії в розмірі 312 330,84 грн.,

- постанову Донецького апеляційного господарського суду від 26.03.18 по справі № 908/2068/17 відповідно до якої з ПАТ Запоріжжяобленерго стягнуто двократну вартість недовідпущеної електричної енергії в розмірі 268 563,55 грн.,

- рішення господарського суду Запорізької області від 13.05.19 по справі № 908/310/19 відповідно до якої ТОВ БАРК відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення з ПАТ ЗОЕ недовідпущеної електричної енергії в розмірі 268 563,55 грн.,

- рішення господарського суду Запорізької області від 26.07.19 по справі № 908/1032/18 відповідно до якої ТОВ БАРК відмовлено в задоволенні позовних вимог про стягнення з ПАТ ЗОЕ недовідпущеної електричної енергії в розмірі 268 563,55 грн.

- постанову Центрального апеляційного господарського суду від 19.03.19 по справі № 908/2848/19 відповідно до якої судом апеляційної інстанції скасовано ухвалу господарського суду Запорізької області від 02.01.19 у справі № 908/2848/18 про задоволення заяви ТОВ Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс про забезпечення позову та заборону ПАТ Запоріжжяобленерго та його структурним підрозділам вчиняти дії на припинення (обмеження) постачання електричної енергії споживачу - ТОВ Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс .

На підтвердження викладених у своєму клопотанні обставин, заявником надано вимогу за вих. від 10.02.20 № 007-007/2317 на суму 130 386,21 грн., яка адресована директору ТОВ БАРК`ПАТ Запоріжжяобленерго вимагало від ТОВ БАРК в 7-денний термін з моменту її пред`явлення (вимоги) сплатити на поточний рахунок ПАТ Запоріжжяобленерго заборгованість у розмірі 130 386,21 грн., що виникла на підставі договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.19 № 1415, укладеного відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.18.

Проаналізувавши викладені у клопотанні обставини та надані докази, приймаючи до уваги, що:

- підстави припинення постачання електричної енергії споживачам чітко регламентується, зокрема, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 04.03.18 за № 312 , якими встановлено вичерпний та обов`язковий до виконання перелік підстав припинення постачання електричної енергії,

- з 01.01.19 ПАТ Запоріжжяобленерго розпочав провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії на території Запорізької області на підставі отриманої ліцензії,

- з 01.01.19 ПАТ «Запоріжжяобленерго» є Оператором системи розподілу та не здійснює діяльність з постачання електричної енергії,

- припинення постачання електричної енергії ТОВ БАРК з підстав передбачених п. 7.5 Правил на невизначений термін, є неможливим, оскільки вчинення (не вчинення) таких дій залежить від наявності або відсутності конкретних обставин, що можуть виникнути або припинитись у будь-який момент. Тобто, позивач (ТОВ БАРК ) є Споживачем на якого взагалі не розповсюджуються вимоги п. 7.5 Правил у разі настання будь-якої із підстав встановлених даним пунктом,

- а також приймаючи до уваги вимоги розумності, обґрунтованості, адекватності, збалансованості інтересів сторін, інших учасників судового процесу,

- наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову (скасування забезпечення позову) і предметом позовної вимоги,

суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання ПАТ Запоріжжяобленерго за вих. від 18.02.20 № 001-33/2542 щодо скасування заходів забезпечення позову по справі № 908/261/20, заявлений ТОВ БАРК , у вигляді заборони ПАТ Запоріжжяобленерго та його структурним підрозділам вчиняти дії спрямовані на припинення (обмеження) постачання електричної енергії за договором від 06.12.05 № 1149 споживачу - ТОВ БАРК , яка постачається іншою третьою особою.

При цьому, оскільки судом вказану справу не розглянуто та процесуальне рішення по суті спору станом на час винесення цієї ухвали не прийнято, судом визнається таким, що подано передчасно та, як наслідок, відмовляється у задоволенні викладеного в п. 2 прохальної частини клопотання відповідача про визнання зловживання процесуальними правами дії ТОВ Базовий Азовський Рибопереробний Комплекс в частині тверджень щодо безпідставного подання позову у цій справі, який (на думку відповідача) має штучний, очевидний характер та застосувати до позивача у цій справі штраф у розмірі 21 020,00 грн.

Керуючись ст.ст. 42, 46, 145, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ПАТ Запоріжжяобленерго за вих. від 18.02.2020 № 001-33/2542 про скасування заходів забезпечення позову задовольнити частково.

Скасувати вжиті ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.02.20 у справі № 908/261/20 заходи забезпечення позову у вигляді заборони ПАТ «Запоріжжяобленерго» та його структурним підрозділам вчиняти дії спрямовані на припинення (обмеження) постачання електричної енергії за договором від 06.12.05 № 1149 споживачу - ТОВ «БАРК» , яка постачається іншою третьою особою. В іншій частині клопотання відмовити.

Примірник ухвали про забезпечення позову надіслати заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати.

Ухвала про скасування заходів забезпечення позову набирає законної сили, з моменту її оголошення, та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя В.Л. Корсун

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/261/20

Ухвала від 17.06.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Селіваненко В.П.

Ухвала від 18.05.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Селіваненко В.П.

Постанова від 14.04.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Ухвала від 31.01.2021

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Широбокова Людмила Петрівна

Рішення від 30.12.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 17.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 05.11.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 08.10.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 19.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

Ухвала від 14.07.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Корсун В.Л.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні