Рішення
від 26.02.2020 по справі 908/3576/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 26/89/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 Справа № 908/3576/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Підприємства «Юридична фірма ОВ» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3-г, кім. 3-16; код в ЄДР 30176950)

до відповідача - Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166; код в ЄДР 43143945)

про скасування податкових повідомлень-рішень

в межах справи № 908/3576/19

про банкрутство - Підприємства «Юридична фірма ОВ» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3-г, кім. 3-16; код в ЄДР 30176950)

За участю представників сторін: не з`явились

УСТАНОВИВ:

Підприємство «Юридична фірма ОВ» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовом до Головного управління ДПС у Запорізькій області, про скасування податкових повідомлень-рішень, для розгляду в межах справи № 908/3576/19 про банкрутство Підприємства «Юридична фірма ОВ» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» .

Ухвалою суду від 06.02.2020 відкрито провадження у справі № 908/3576/19 з розгляду даної позовної заяви. Розгляд позовної заяви здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 18.02.2020 об 11 год 15 хв.

Ухвалою від 18.02.2020 закрито підготовче провадження з розгляду позовної заяви та призначено до розгляду по суті на 27.02.2020 о 14-00.

У судове засідання 27.02.2020. представники позивача та відповідача не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

З огляду на обмеженість розгляду справи визначеними законом процесуальними строками, відсутність перешкод для розгляду справи, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, судове засідання відбулося за відсутності представників сторін, згідно зі статтею 202 ГПК України.

Оцінивши надані докази, наведені обґрунтування сторін, проаналізувавши діюче законодавство, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

За приписами ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України , з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України .

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України . За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб`єкт владних повноважень, суд керується принципом офіційного з`ясування всіх обставин у справі та вживає визначених законом заходів, необхідних для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів, з власної ініціативи.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

25.10.2019 року Позивач отримав від Головного управління ДПС у Запорізькій області податкові повідомлення-рішення від 21.10.2019 року №0002690402, яким зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 4 598 330,00 грн. та застосовано штрафні санкції в розмірі 1 149 582,50 грн.;

та податкове повідомлення-рішення від 21.10.2019 року №0002700402, яким зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на 73 718,00 грн.

Відповідно до п. 18 ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення - рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення. Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню. Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов`язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Вказані податкові повідомлення-рішення були прийняті на підставі акта від 20.09.2019 року №21/08-01-04-02/30176950 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ , код за ЄДРПОУ 30176950, з питання достовірності нарахування від`ємного значення з податку на додану вартість за червень 2019 р.

Вказаною перевіркою було встановлено порушення ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ , код за ЄДРПОУ 30176950 вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами і доповненнями) в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на поточний рахунок платника податку за червень 2019 року, а саме:

в порушення п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ , код за ЄДРПОУ 30176950, завищено суму від`ємного значення, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (р.20.2.1) на суму 4 598 330,00грн. та завищено від`ємне значення з ПДВ за червень 2019 року, яке включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (р.21), на суму 73 718,00грн.

Позивач вважає, щоАкт перевірки, на підставі якого було складено оскаржувані податкові повідомлення-рішення, є таким, щоне відповідає вимогам чинного законодавства та дійсним обставинам справи, не містить доказів факту порушення ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ норм податкового законодавства, з огляду на наступне.

Відповідач у своєму Акті перевірки зазначає, що проаналізувавши відомості, що містяться у поданих підприємством видаткових та товарно-транспортних накладних, зазначивши відсутність у цих документах осіб, які брали участь у здійсненні господарських операцій (навантажувальних та розвантажувальних робіт) та ін., об`єктивно не прийняти зазначені документи як доказ отримання та транспортування вантажу від контрагентів до складу підприємства ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ .

З урахуванням зазначеного, перевіркою не підтверджено здійснення товарних операцій постачальниками на адресу ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ . Тобто, такі товари/послуги не постачалися та не надавалися. В первинних документах зазначені господарські операції, які фактично не відбувались. У зв`язку з чим, вони (договори, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт тощо) не мають юридичної сили первинних документів. І як наслідок, Підприємство ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ неправомірно формував регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність з ПДВ на підставі таких первинних документів (39 аркуш Акту перевірки).

Проте, з вказаними висновками Відповідача неможливо погодитись, виходячи з наступного.

Відповідно до пп.14.1.18 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України бюджетне відшкодування - це відшкодування від`ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника.

Відповідно до п.200.1 ст.200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно з п.200.2 ст.200 Податкового кодексу України при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, не пізніше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов`язань, перераховує суми податку до бюджету.

Пунктом 200.4 ст.200 Податкового кодексу України визначено, що при від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу-

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Відповідно до п.200.7 ст.200 Податкового кодексу України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Формування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. До такого Реєстру вносяться такі дані: 1) найменування платника податку та його індивідуальний податковий номер; 2) дата подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, поданої у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання); 3) сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зазначена у кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання), у тому числі окремо, яка підлягає перерахуванню на рахунок платника податку у банку та/або в рахунок сплати грошових зобов`язань, та/або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету; 4) сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшена на суму податкового боргу; 5) реквізити поточного рахунка платника податку для перерахування бюджетного відшкодування; 6) реквізити бюджетних рахунків для перерахування у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету; 7) реквізити бюджетного рахунка, з якого здійснюється бюджетне відшкодування податку; 8) дата початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку (в разі їх подання), в складі яких подана заява про повернення суми бюджетного відшкодування, з обов`язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна); 9) сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, та дата поданої до контролюючого органу заяви в разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування; 10) дата складення та вручення платнику податків акта перевірки; 11) дата та номер податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування за кожною заявою з урахуванням (у разі подання) уточнюючого розрахунку, неузгоджена контролюючим органом; 12) дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування, що оскаржується; 13) дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування, узгоджена за результатами оскарження; 14) сума узгодженого контролюючим органом бюджетного відшкодування за кожною заявою та дата її узгодження; 15) дата та сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку; 16) дата та сума зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування посадовими особами відповідних органів здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.

Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування затверджуються Кабінетом Міністрів України (пп.200.7.1 п.200.7 ст.200 Податкового кодексу України).

Згідно з п.200.7.2 п.200.7 ст.200 Податкового кодексу України заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Пунктом 200.9 ст.200 Податкового кодексу України визначено, що форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

У строк, передбачений абзацом першим пункту 76.3 ст. 76 Податкового кодексу України, контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання). Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до цього Кодексу (п.200.10 ст.200 ПК України).

Відповідно до п.200.14 ст.200 Податкового кодексу України якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган: а) виключено; б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування; в) у разі з`ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи бюджету, до якого сплачується податок.

Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України (п.200.17 ст.200 Податкового кодексу України).

Механізм ведення Мінфіном інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком, визначений Порядком ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 №26 (далі-Порядок №26).

Як зазначено вище, в Акті перевірки податковий орган дійшов висновку про завищення Позивачем суми ПДВ, заявленої до відшкодування з бюджету на суму 4 598 330,00 грн. Однак Позивач вважає їх помилковими з огляду на наступне.Так, ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ`виконало усі вимоги п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, а саме визначило суму бюджетного відшкодування та від`ємне значення різниці виникло між сумою податкового зобов`язаннязвітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

У період, за який було проведено перевірку, Позивач мав фінансово-господарські взаємовідносини та включив до складу податкового кредиту за червень 2019 року суми ПДВ за наступними контрагентами:

Товариство з обмеженою відповідальністю ІНРАДО (ІПН 425068413062)

01.02.2019 року між Позивачем, як Покупцем, та ТОВ ІНРАДО , як Постачальником, було укладено Договір поставки №13, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і своєчасно оплатити наступний товар: вживані одяг, взуття, речі (далі - Товар).

На виконання умов вказаного договору ТОВ ІНРАДО було здійснено поставку Позивачу товару:

- 18.02.2019 року на загальну суму 2 303 200,01 грн., в т.ч. ПДВ 383 866,67 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 468 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №285 від 18.02.2019 року (вантаж на суму 769 422,71грн.), №287 від 18.02.2019 року (вантаж на суму 735 750,90грн.), №293 від 18.02.2019 року (вантаж на суму 798 026,39грн.) автомобільний перевізник ТОВ Деландр . Оплата за вказаний Товар була здійснена повному обсязі 27.02.2019 року в сумі 2 303 200,00 грн., в т.ч. ПДВ 383 866,67 грн., що підтверджується банківською випискою;

- 18.03.2019 року на загальну суму 4 206 399,99 грн.. в т.ч. ПДВ 701 066,67 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,810, 811, 824, 825, та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №788 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 659 275,17грн.), №798 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 825 241,69грн.), №799 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 802 090,69грн.), №801 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 622 342,24грн.), №807 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 615 800,87грн.), №824 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 681 649,34грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі28.03.2019 року в сумі 3 320 400,00 грн., в т.ч. ПДВ 553 400,00 грн. та 29.03.2019 року в сумі 886 000,00 грн.,в т.ч. ПДВ 147 666, 66 грн., що підтверджується банківською випискою;

- 01.04.2019 року на загальну суму 948 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 158 000,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №904 від 01.04.2019 року (вантаж на суму 948 000,00грн.) автомобільний перевізник ТОВ Кузов Сервіс . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 01.04.2019 року в сумі 948 000,00 грн.в т.ч. ПДВ 158 000,00 грн., що підтверджується банківською випискою;

- 02.04.2019 року на загальну суму 1 251 273,00 грн., в т.ч. ПДВ 208 545,50 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №909 від 02.04.2019 року (вантаж на суму 504 001,63грн.), №910 від 02.04.2019 року (вантаж на суму 747 251,37грн.) автомобільний перевізник ТОВ Кузов Сервіс . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 02.04.2019 року в сумі 1 251 273,00 грн., в т.ч. ПДВ 208 545,50 грн., що підтверджується банківською випискою.

Усього по вказаному договору було здійснено поставку Товару на загальну суму 8 708 873,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 451 478, 83 грн., що підтверджується підписаними Покупцем та Продавцем Договором поставки №13, видатковими накладними та замовленнями покупця по них. При цьому, Позивач отримав товар саме на підставі видаткових накладних та/або актів приймання-передачі. Підписи належних представників на видаткових накладних є достатнім та належним доказом приймання-передачі Товару, що свідчить про товарність господарської операції між Позивачем та Продавцем.

Товариство з обмеженою відповідальністю ФЕСКОР (ІПН 424961113035)

03.01.2019 року між Позивачем, як Покупцем, та ТОВ ФЕСКОР , як Постачальником, було укладено Договір поставки №7відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і своєчасно оплатити наступний товар: одяг, взуття, речі, що були у користуванні (далі - Товар), на умовах визначених Договором.

На виконання умов вказаного договору ТОВ ФЕСКОР було здійснено поставку Позивачу товару:

- 07.02.2019 року на загальну суму 144 243,34 грн., в т.ч. ПДВ 24 040,56 грн., що підтверджується видатковою накладною №232 та замовленням покупця до неї. Товарно-транспортна накладна №232 від 07.02.2019 року (вантаж на суму 144 243,34 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 11.02.2019 року на загальну суму 430 993.13 грн., в т.ч. ПДВ 71 832,19 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 239, 245,246 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №239 від 11.02.2019 року (вантаж на суму 430 993.13 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 12.02.2019 року на загальну суму 498 366,66 грн., в т.ч. ПДВ 83 061,11 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 250, 251, 252, 361, 362 та замовленнями покупця до неї. Товарно-транспортна накладна №250 від 12.02.2019 року (вантаж на суму 498 366,66 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 14.02.2019 року на загальну суму 436 829,77 грн., в т.ч. ПДВ 72 804,96 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 256, 257, 258 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №256 від 14.02.2019 року (вантаж на суму 436 829,77 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 19.02.2019 року на загальну суму 1 654 573,05 грн., в т.ч. ПДВ 275 762,18 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 360 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №331 від 19.02.2019 року (вантаж на суму 783 563,98 грн.), №334 від 19.02.2019 року (вантаж на суму 871 009,07 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 20.02.2019 року на загальну суму 679 745,51 грн., в т.ч. ПДВ 113 290,92 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 342, 343, 344, 345, 346та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №342 від 20.02.2019 року (вантаж на суму 679 745,51 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 21.02.2019 року на загальну суму 911 548,54 грн., в т.ч. ПДВ 151 924,76 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №348 від 21.02.2019 року (вантаж на суму 911 548,54 грн.), автомобільний перевізник ТОВ Деландр . Усього за лютий 2019 року було здійснено поставку на загальну суму 4 756 300,00 грн., в т.ч. ПДВ 792 716,67 грн.

Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 25.02.2019 року в сумі 446 300,00 грн., в т.ч. ПДВ 74 383,33 грн., 26.02.2019 року 3 310 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 551 666,67 грн., 27.02.2019 року 1 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666,67 грн., що підтверджується банківською випискою.

- 22.03.2019 року на загальну суму 1 500 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 250 000,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 464 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №442 від 22.03.2019 року (вантаж на суму 727 209,07грн.), №448 від 22.03.2019 року (вантаж на суму 772 790,94грн.), автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані .Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 28.03.2019 року в сумі 500 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 83 333,33 грн., 29.03.2019 року в сумі 1 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666,67 грн., що підтверджується банківською випискою.

- 01.04.2019 року на загальну суму 1 092 400, 00 грн., в т.ч. ПДВ 182 066,67 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 478, 479,480,481, 482, 483, 484, 485, та замовленнями покупця до них.Товарно-транспортні накладні №479 від 02.04.2019 року (вантаж на суму 598 649,04грн.), №485 від 01.04.2019 року (вантаж на суму 493 750,96грн.) автомобільний перевізник ТОВ Кузов Сервіс . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 01.04.2019 року в сумі 1 092 400, 00 грн., в т.ч. ПДВ 182 066,67 грн., що підтверджується банківською випискою.

Усього по вказаному договору було здійснено поставку Товару на загальну суму 7 348 700,00 грн. в т.ч. ПДВ 1 224 783,34 грн., що підтверджується підписаними Покупцем та Продавцем договором, видатковими накладними та замовленнями покупця по них. При цьому, покупець отримав товар саме на підставі видаткових накладних та/або актів приймання-передачі. Підписи належних представників на видаткових накладних є достатнім та належним доказом приймання-передачі Товару, що свідчить про товарність господарської операції між Позивачем та продавцем.

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮЗАРД (ІПН 425079203184)

01.02.2019 року між Позивачем, як Покупцем, та ТОВ ЮЗАРД , як Постачальником, було укладено Договір поставки №8,відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і своєчасно оплатити наступний товар: одяг, взуття, речі, що були у користуванні (далі - Товар), на умовах визначених Договором.

На виконання умов вказаного договору ТОВ ЮЗАРД було здійснено поставку Позивачу товару:

- 05.02.2019 року на загальну суму 752 134,91 грн., в т.ч. ПДВ 125 355,82 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №1 від 05.02.2019 року (вантаж на суму 752 134,91 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Делард . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 25.02.2019 року в сумі 752 134, 91грн., в т.ч. ПДВ 125 355,82грн., що підтверджується банківською випискою;

- 18.03.2019 року на загальну суму 220 071,48 грн., в т.ч. ПДВ 36 678,58 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 85, 86 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №85 від 18.03.2019 року (вантаж на суму 220 071,48 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані .;

- 19.03.2019 року на загальну суму 1 004 275,32 грн., в т.ч. ПДВ 167 379,22 грн., що підтверджується видатковими накладними №№87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №87 від 19.03.2019 року (вантаж на суму 556 749,17грн.), №90 від 19.03.2019 року (вантаж на суму 447 526,15грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані ;

- 25.03.2019 року на загальну суму 915 406,56 грн., в т.ч. ПДВ 152 567,76 грн., що підтверджується видатковими накладними №№95, 99, 100, 101, 102, 103, 104та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні№95 від 25.03.2019 року (вантаж на суму 470 257,99грн.), №99 від 25.03.2019 року (вантаж на суму 445 148,57грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані ;

- 26.03.2019 року на загальну суму 1 776 246,64 грн., в т.ч. ПДВ 296 041,11 грн., що підтверджується видатковими накладними №№96, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №96 від 26.03.2019 року (вантаж на суму 563 401,99грн.), №105 від 26.03.2019 року (вантаж на суму 619 269,59грн.), №111 від 26.03.2019 року (вантаж на суму 593 557,06грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані . Усього за березень 2019 року було здійснено поставку Товару на загальну суму 3 916 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 652 666,67 грн.

Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 28.03.2019 року в сумі 1 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666,67 грн. та 29.03.2019 року в сумі 2 916 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 486 000,00 грн., що підтверджується банківською випискою.

- 01.04.2019 року на загальну суму 1 500 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 250 000,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №№142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №145 від 01.04.2019 року (вантаж на суму 725 213,47грн.), №152 від 01.04.2019 року (вантаж на суму 774 786,53грн.) автомобільний перевізник ТОВ Кузов Сервіс .Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 01.04.2019 року в сумі 1 500 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 250 000,00 грн., що підтверджується банківською випискою.

Усього по вказаному договору було здійснено поставку Товару на загальну суму 6 168 134,91 грн., в т.ч. ПДВ 1 028 022,48 грн., що підтверджується підписаними Покупцем та Продавцем договором, видатковими накладними та замовленнями покупця по них. При цьому, покупець отримав товар саме на підставі видаткових накладних та/або актів приймання-передачі. Підписи належних представників на видаткових накладних є достатнім та належним доказом приймання-передачі Товару, що свідчить про товарність господарської операції між Позивачем та Продавцем.

Товариство з обмеженою відповідальністю БЕРІНГІМ (ІПН 420381613032)

01.02.2019 року між Позивачем, як Покупцем, та ТОВ БЕРІНГІМ , як Постачальником, було укладено Договір поставки №24, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і своєчасно оплатити наступний товар: одяг, взуття, речі, що були у користуванні (далі - Товар), на умовах визначених Договором.

На виконання умов вказаного договору ТОВ БЕРІНГІМ було здійснено поставку Позивачу товару:

- 22.02.2019 року на загальну суму 617 234,79 грн., в т.ч. ПДВ 102 872,47 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 455, 457, 458, 459, 460 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №450 від 22.02.2019 року (вантаж на суму 617 234,79 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Деландр ;

- 25.02.2019 року на загальну суму 682 765,23 грн., в т.ч. ПДВ 113 794,21 грн., що підтверджується видатковими накладними №№461, 462, 463, 464, 465 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №461 від 25.02.2019 року (вантаж на суму 682 765,23 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Деландр . Усього за лютий 2019 року було здійснено поставку Товару на загальну суму 1 300 000,02 грн. Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 25.02.2019 року в сумі 1 300 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 216 666,67 грн., що підтверджується банківською випискою.

- 25.03.2019 року на загальну суму 136 316,64 грн., в т.ч. ПДВ 22 719,44 грн., що підтверджується видатковою накладною №682 та замовленням покупця до неї. Товарно-транспортна накладна №682 від 25.03.2019 року (вантаж на суму 136 316,64 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані ;

- 26.03.2019 року на загальну суму 703 836,00 грн., в т.ч. ПДВ 117 306,00 грн., що підтверджується видатковими накладними №№685, 686, 687, 688, 689, 720 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №685 від 26.03.2019 року (вантаж на суму 703 836,00 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані ;

- 27.03.2019 року на загальну суму 218 233,39 грн., в т.ч. ПДВ 36 372,23 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 690, 691 та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортна накладна №690 від 27.03.2019 року (вантаж на суму 218 233,39 грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані ;

- 28.03.2019 року на загальну суму 1 642 713,95 грн., в т.ч. ПДВ 273 785,66 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 736 та замовленнями покупця до них. Усього за березень 2019 року було здійснено поставку товару на загальну суму 2 701 099,98 грн., в т.ч. ПДВ 450 183,33 грн. Товарно-транспортні накладні №696 від 28.03.2019 року (вантаж на суму 866 451,88грн.), №699 від 28.03.2019 року (вантаж на суму 776 262,07грн.) автомобільний перевізник ТОВ Юні-ТрейдКомпані . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 28.03.2019 року в сумі 500 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 83 333,33 грн. та 29.03.2019 року в сумі 2 201 100,00 грн., в т.ч. ПДВ 366 850,00 грн., що підтверджується банківською випискою.

- 01.04.2019 року на загальну суму 1 300 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 216 666,67 грн., що підтверджується видатковими накладними №№746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754та замовленнями покупця до них. Товарно-транспортні накладні №747 від 01.04.2019 року (вантаж на суму 726 335,21грн.), №748 від 01.04.2019 року (вантаж на суму 573 664,79грн.) автомобільний перевізник ТОВ Кузов Сервіс . Оплата за вказаний Товар була здійснена в повному обсязі 01.04.2019 року в сумі 1 300 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 216 666,67 грн., що підтверджується банківською випискою.

Усього по вказаному договору було здійснено поставку Товару на загальну суму 5 301 100,00 грн., в т.ч. ПДВ 883 516, 67 грн., що підтверджується підписаними Покупцем та Продавцем договором, видатковими накладними та замовленнями покупця по них. При цьому, покупець отримав товар саме на підставі видаткових накладних та/або актів приймання-передачі. Підписи належних представників на видаткових накладних є достатнім та належним доказом приймання-передачі Товару, що свідчить про товарність господарської операції між Позивачем та продавцем.

Перевезення Товару за зазначеними вище договорами здійснювали наступні контрагенти:

Товариство з обмеженою відповідальністю КУЗОВ СЕРВІС (код за ЄДРПОУ 38529890)

01.04.2019 року між Позивачем (Замовник) та ТОВ КУЗОВ СЕРВІС (Виконавець) було укладено Договір №010419-1 про надання послуг з перевезення вантажу, відповідно до умов якого Виконавець зобов`язується за плату та за замовленнями Замовника виконувати перевезення вантажів автомобільним вантажним транспортом на території України (надалі - Послуги), а замовник зобов`язується прийняти надані послуги та здійснити їх оплату.

На виконання вказаного договору було здійснено перевезення вантажу (Товару):

- відповідно до товарно-транспортних накладних №479 та 485 01.04.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №№481, 479, 482, 480, 448, 447, 446, 451, 449, 464 від 01.04.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 1 092 400 грн.;

- відповідно до товарно-транспортних накладних №747 та 74801.04.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковими накладними №№751, 749, 746, 750, 747, 752, 748, 754, 753 від 01.04.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 1 300 000,00 грн.;

- відповідно до товарно-транспортних накладних №145 та 15201.04.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ЮЗАРД на адресу Позивача за видатковими накладними №№ 145, 146, 151, 143, 142, 152, 144, 147, 148, 149, 150 від 01.04.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 1 500 000,00 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної №904 01.04.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ІНРАДО на адресу Позивача за видатковими накладними №№904, 905, 902, 907, 901, 906, 903 від 01.04.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 948 000,00 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної №909 та 910 02.04.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ІНРАДО на адресу Позивача за видатковими накладними №№908, 909, 916, 913, 910, 911, 914, 912, 915 від 02.04.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 1 251 253,00 грн.

Надання вказаних послуг з перевезення вантажу підтверджується підписаним між сторонами Договору актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №4-1 від 30.04.2019 року, відповідно до якого вартість послуг з перевезення вантажу становить 156 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 26 000,00 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ (код за ЄДРПОУ 42297745)

01.03.2019 року між Позивачем (Замовник) та ТОВ ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ (Виконавець) було укладено Договір №010319-1 про надання послуг з перевезення вантажу, відповідно до умов якого Виконавець зобов`язується за плату та за замовленнями Замовника виконувати перевезення вантажів автомобільним вантажним транспортом на території України (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані послуги та здійснити їх оплату.

На виконання вказаного договору було здійснено перевезення вантажу (Товару):

- відповідно до товарно-транспортної накладної №448 та 442 22.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №№448, 447, 446, 451, 449, 464, 450, 445, 444, 443, 442 від 22.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 1 500 000,01 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №682 25.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковою накладною №682 від 25.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 136 316,64 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №685 26.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковою накладною №685, 686, 687, 688, 689, 720 від 26.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 703 836,00 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №690 27.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковою накладною №№690, 691 від 27.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу загальною вартістю 218 233,39 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №696 28.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковою накладною №№736, 698, 697, 696 від 28.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 866 451,88 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №696 28.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковою накладною №№700, 701, 692, 699, 695, 694 від 28.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 776 262, 07 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №788, 798, 824, 807, 801, 799 18.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ІНРАДО на адресу Позивача за видатковою накладною №№788, 786, 787, 785, 792, 798, 796, 795, 794, 793, 790, 789, 797, 804, 784, 824, 825, 811, 806, 807, 791 808, 809, 810, 801, 782, 802, 803, 805, 783, 800, 799 від 18.03.2019 року. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 4 206 400,00 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №85 18.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ЮЗАРД на адресу Позивача за видатковою накладною №85, 86 від 18.03.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 220 071,48 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №87 та №90 19.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ЮЗАРД на адресу Позивача за видатковою накладною №№87, 93, 92, 91, 90, 89, 88 від 19.03.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 1 004 275,32 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №95 та №99 25.03.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ЮЗАРД на адресу Позивача за видатковою накладною №№95, 104, 103, 102, 99, 100, 101 від 25.03.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 915 406,56 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №96, 105 та 111 26 березня 2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ЮЗАРД на адресу Позивача за видатковими накладними №№96, 97, 110, 109, 107, 106, 105, 115, 108, 114, 113, 112, 111 від 26.03.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 1 776 246,64 грн.

Надання вказаних послуг з перевезення вантажу підтверджується підписаним між сторонами Договору актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №1-1 від 31.03.2019 року, відповідно до якого вартість послуг з перевезення вантажу становить 344 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 56 333,33 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю ДЕЛАНДР (код за ЄДРПОУ 42576280)

01.02.2019 року між Позивачем (Замовник) та ТОВ ДЕЛАНДР (Виконавець) було укладено Договір №0102-19 про надання послуг з перевезення вантажу, відповідно до умов якого Виконавець зобов`язується за плату та за замовленнями Замовника виконувати перевезення вантажів автомобільним вантажним транспортом на території України (надалі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані послуги та здійснити їх оплату.

На виконання вказаного договору було здійснено перевезення вантажу (Товару):

- відповідно до товарно-транспортної накладної №1 05.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ЮЗАРД на адресу Позивача за видатковими накладними №№1, 2, 3, 4, 5, 6 від 05.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 752 134, 91 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №1 07.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковою накладною №232 від 07.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 144 243,34 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №239 11.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №№239, 245, 246 від 11.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 430 993,13 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №250 12.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №250, 251, 252, 361, 362 від 12.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 498 366,66 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №256 14.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №250, 251, 252, 361, 362 від 12.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 436 829,77 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №331 та 334 19.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №№ 331, 332, 333, 340, 341, 360, 334, 335, 336, 337, 338, 339 від 19.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 1 654 573,05 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №342 20.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковими накладними №№ 342, 343, 344, 345, 346 від 20.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 679 745,51 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №348 21.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ФЕСКОР на адресу Позивача за видатковою накладною №348, 349, 350, 351, 352, 353, 359 від 21.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 911 548,54 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №285, 287, та 293 18.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ ІНРАДО на адресу Позивача за видатковими накладними №№285, 286, 298, 299, 300, 301, 287, 288, 289, 291, 292, 468, 293, 294, 295, 296, 290, 297 від 18.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 2 303 200, 00 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №450 22.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковими накладними №№450, 455, 457, 458, 459 від 22.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 617 234,79 грн.;

- відповідно до товарно-транспортної накладної №461 25.02.2019 року було здійснено перевезення вантажу (Товару) від ТОВ БЕРІНГІМ на адресу Позивача за видатковими накладними №№461, 462, 465, 464, 463 від 25.02.2019 р. Усього було здійснено перевезення вантажу (Товару) загальною вартістю 682 765,13 грн.

Надання вказаних послуг з перевезення вантажу підтверджується підписаним між сторонами Договору актом здачі-приймання робіт (надання послуг) №02-19 від 28.02.2019 року, відповідно до якого вартість послуг з перевезення вантажу становить 105 000,00 грн.

З приводу здійснення перевезення вантажу від контрагентів Позивача, Відповідач зауважив наступне: В наданих товарно-транспортних накладних на перевезення товарів до ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції, маса брутто, відомості щодо довіреностей. Документи щодо залучення стороннього трудового ресурсу підприємством ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ для здійснення навантажувально-розвантажувальних операцій до перевірки не надані. По взаємовідносинах з ТОВ КУЗОВ СЕРВІС , ТОВ ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ , ТОВ ДЕЛАНДР не надані до перевірки повідомлення (заявки, замовлення) про необхідність здійснення перевезень, підтвердження про прийняття Виконавцем повідомлення .

Факт перевезення товару (його доставки) підтверджується товарно-транспортними накладними, Актом здачі-приймання робіт (наданих послуг) №02-19 від 28.02.2019 року укладений між ТОВ Деландр в особі Директора Недік О.С. та ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ в особі Директора Корзуна Є.В., Актом виконаних робіт з перевезення вантажів автомобільним транспортом від 28.02.2019 року укладений між ТОВ Деландр в особі Директора Недік О.С. та ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ в особі Директора Корзуна Є.В. згідно з Договором №0102-19 від 01.02.2019 року; Актом здачі-приймання робіт (наданих послуг) №1-1 від 31.03.2019 року укладений між ТОВ Юні-ТрейдКомпані в особі Директора Тиква І.В. та ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ в особі Директора Корзуна Є.В.; Актом здачі-приймання робіт (наданих послуг) №4-1 від 30.04.2019 року укладений між ТОВ Кузов Сервіс в особі Директора Константинова І.І. та ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ в особі Директора Корзуна Є.В.

Крім того, наявність або відсутність окремих документів, а також помилки в їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що відбувався фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю. Аналогічна позиція з цього приводу була викладена Касаційним адміністративним судом Верховного Суду у постанові по справі №804/7470/16 від 21.02.2018 р.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку валових витрат та податкового кредиту платника податків. Документи, обумовлені правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом (зокрема, товарно-транспортна накладна), не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Верховний Суд вирішуючи справу №808/2140/13-а, зазначив, що за умови наявності інших належних доказів товарності операції, ненадання товарно-транспортних накладних не позбавляє платника права на формування податкового кредиту. Крім того, чинним законодавством України передбачено обов`язковість товарно-транспортної накладної лише у випадку надання послуг з перевезення.

За змістом пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Аналіз наведених норм свідчить, що господарські операції для визначення податкового кредиту мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Висновки Відповідача щодо не надання до перевірки повідомлень (заявки, замовлень) на перевезення товарів, не відповідають змісту договірних правовідносин, оскільки, згідно укладених договорів, дані документи могли не складатися, а заявки подаватися в усній формі. П. 2.2 Договору №0102-19 про надання послуг з перевезення вантажу, Договору №010419-1 про надання послуг з перевезення вантажу, Договору №010319-1 про надання послуг з перевезення вантажу визначено, що Замовник повідомляє Виконавця про необхідність здійснення перевезення засобами телефонного чи електронного зв`язку або шляхом надання заявки на перевезення не пізніше, ніж за 6 годин до дати подання транспортних засобів під завантаження, якщо перевезення здійснюється на території України. Виконавець зобов`язаний підтвердити прийняття Повідомлення (заявки, Замовлення) до виконання протягом 2 годин з моменту його отримання від Замовника.

Посилання Відповідача на те, що контрагент ТОВ Кузов Сервіс не декларував в декларації з ПДВ операції з надання послуг ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ не може бути підставою визнання неправомірності формування податкового кредиту, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, зокрема, від фактичної сплати контрагентом у ланцюгу постачання податку до бюджету, а відтак якщо останній не виконав свого обов`язку передбаченого податковим законодавством або мінімізував свої податкові зобов`язання, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи, проте вказана обставина не є підставою для позбавлення платника податку-замовника права на отримання податкової вигоди у разі, якщо такий платник має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Таке правозастосування відповідає висновкам Верховного Суду України, викладеним у постановах від 0,1.06.2010 року у справі №21-573во10, від 31.01.2011 року у справі №21-47а10, від 31.01.2011 року у справі №21-42а10, а також у постанові Верховного Суду від 31.01.2018 року по справі №804/8627/16 (адміністративне провадження №К/9901/3247/17), які мають враховуватися при застосуванні норм права у подібних ситуаціях.

Таким чином, господарська діяльність суб`єкта господарювання не може ставитися у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, які на момент господарських операцій між Позивачем та контрагентами, були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб`єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку (Рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 року у справі Інтерсплав проти України ).

Товариство з обмеженою відповідальністю МАКСИМУМ ТРЕЙД СЕРВІС (ІПН 415457315536)

22.03.2019 року між Позивачем, як Покупцем, та ТОВ МАКСИМУМ ТРЕЙД СЕРВІС , як Постачальником, було укладено Договір поставки №426, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю певний товар, а Покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату на умовах даного Договору. Предметом постачання є товар широкого асортименту згідно видаткових накладних, які є невід`ємною частиною даного Договору.

На виконання умов вказаного договору ТОВ МАКСИМУМ ТРЕЙД СЕРВІС було здійснено поставку Позивачу товару:

- 01.04.2019 року на загальну суму 17 668,25 грн., в т.ч. ПДВ 2 994,71 грн., що підтверджується видатковою накладною №191;

- 01.03.2019 року на загальну суму 80 637,88 грн., в т.ч. ПДВ 13 439,65 грн., що підтверджується видатковою накладною №233.

Відповідач з зазначеному акті перевірки приходить до висновку, що в первинних документах, які були надані для перевірки, зазначені господарські операції, які фактично не відбувались, у зв`язку з тим, що по взаємовідносинах з ТОВ МАКСИМУМ ТРЕЙД СЕРВІС (41545733) до перевірки не надані підтвердження Продавцем поданих заявок на поставку товарів, сертифікати якості на поставлені товари, інформацію щодо осіб, які безпосередньо здійснювали навантаження та розвантаження товарів .

Відповідно до п. 3.1 вказаного договору №426, поставка товару здійснюється окремими партіями відповідно до поданих Покупцем та погоджених Продавцем письмових заявок (замовлень). Заявка може передаватися усно по телефону, при цьому Покупець зобов`язаний на вимогу Продавця підтвердити таку заявку в письмовій формі. Вказані положення договору №426 спростовують висновки Відповідача щодо обов`язкової наявності заявок на поставку товару, як підтвердження реальності господарської операції.

Посилань контролюючого органу на відсутність сертифікатів якості товару як на підставу визнання правочину нереальним, то маємо звернути увагу на те, що товар, поставку якого було здійснено за вказаним договором №426 (ґудзики, застібки-блискавки, фурнітура для одягу і т.п.), не підлягає обов`язковій сертифікації, так само як і надання таких сертифікатів не передбачено умовами вказаного вище договору. Крім того, в розрізі судової практики з цього питання, суди зазначають, що Суд критично оцінює посилання податкового органу на відсутність сертифікатів якості товару, що ставить під сумнів реальність оподаткованої господарської операції, оскільки позивач не є виробником відповідного товару та купляв його також не у виробника, тому товариство не може відповідати за наявність чи відсутність таких сертифікатів . Наведене також кореспондується з принципом персональної відповідальності, закріпленим в Конституції України.

На підтвердження отримання покупцем товару сторонами було оформлено видаткові накладні №191 від 01.04.2019 року та №233 від 01.03.2019 року.

Згідно ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Підпунктом 2.1 пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за № 168/70, визначено, що первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Вказаний перелік обов`язкових реквізитів кореспондується з пунктом 2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, згідно якого первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складається документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції (у натуральному та/або у вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Підпунктом 2.5 пункту 2 згаданого Положення передбачено, що документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.

Зі змісту видаткових накладних по Договору № 426 від 22.03.2019 року вбачається, що товар був прийнятий директором Юридична фірма ОВ про що свідчить підпис на накладній, завірений печаткою Позивача.

При цьому, вимоги наведених норм чинного законодавства щодо правильності оформлення первинних документів, передбачають наявність в документах такого реквізиту, як "інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції" лише альтернативно такому обов`язковому реквізиту, як особистий підпис особи, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідач не надав належної оцінки наявному на видаткових накладних відтиску печатки ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ . Відтиск печатки підприємства, наявний зокрема на первинних документах, є свідченням участі такого підприємства, як юридичної особи, у здійсненні певної господарської операції (у даному випадку - прийнятті товару), а тому посилання на відсутність інформації щодо осіб, які безпосередньо здійснювали навантаження та розвантаження товарів, враховуючи викладені вище вимоги щодо первинних документів, не спростовує товарність операції з поставки товару за договором №426 та руху активів між контрагентами.

Посилання податкового органу на те, що платник не мав фактичної (реальної) господарської діяльності з названими контрагентами з огляду на відсутність працюючих на зазначених підприємствах, то це не може слугувати достатнім свідченням сумнівності розглядуваних операцій та недобросовісності позивача як платника податків. Необхідні для виконання операцій особи можуть бути залучені платником за цивільно-правовими договорами, навіть якщо про такі платник не звітував.

Також, наявність певної аналітичної інформації з інформаційних систем податкового органу або відомості, одержані від інших підрозділів податкової служби чи інших органів державної влади, можуть свідчити лише про наявність у податкового органу певних сумнівів, однак не доказують з достовірністю того факту, що в дійсності Позивач не міг надати послуги контрагентам.

Висновки Відповідача не можуть ґрунтуватися на податковій інформації по контрагентах Позивача, та не є безумовною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання спірних договорів за умови наявності первинних документів, які спростовують такі доводи.

Крім того, як слідує із висновку Верховного Суду (постанова від 20.03.2018 у справі №804/939/16, адміністративне провадження №К/9901/376/17) податкова інформація, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, а також податкова інформація надана іншими контролюючими органами, носить виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні процесуального закону.

Реальність господарської операції- це встановлення факту зміни руху активів чи зміни стану зобов`язань платника податку внаслідок придбання ним товарів (послуг), що використовуються таким платником у своїй господарській діяльності (Ухвала ВАСУ від 10.03.2015 р. у справі №2а-0370/1564/12).

Висновки в Акті податкової перевірки не спростовують фактичного руху активів Позивача, а відповідно до його змісту оплата за договорами підтверджена, що доводиться банківською випискою.

Підставою виникнення у платника права на податковий кредит з податку на додану вартість, який у подальшому приймає участь у формуванні сум бюджетного відшкодування, є факт реального здійснення операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

Напротивагу висновкам податкового органу, стороною Позивача на реальність господарської операції надано до перевірки договори поставки, договори про надання транспортних послуг, видаткові накладні, акти здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортні накладні, листи та накази.

Щодо аргументів Відповідача про дефектність ТТН, слід зазначити наступне.

Згідно ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт" документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 року №207 затверджено Перелік документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

Пунктами 1, 2 вказаного Переліку для водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах: обов`язковим документом є - товарно-транспортна накладна; для водія юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення для власних потреб: накладна або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж.

Тобто, наявність товарно-транспортної накладної є обов`язковою виключно у випадках віднесення платником податків до валових витрат на перевезення.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" товарно-транспортна накладна не є первинним документом, що засвідчує факт проведення господарської операції, а є документом, що підтверджує фактичне переміщення товару у просторі.

Відповідно до п. 11.6 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України № 363від14.10.1997 року перший екземпляр ТТН, залишається у замовника(вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби й печаткою або штампом), передається перевізнику.

Відповідач у Акті податкової перевірки вказав: перевіркою не підтверджено здійснення товарних операцій постачальниками на адресу ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ . Тобто такі товари/послуги не постачалися та не надавалися. В первинних документах зазначені господарські операції, які фактично не відбувалися. У зв`язку з чим, вони (договори, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт тощо) не мають юридичної сили первинних документів. І як слідство ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ неправомірно формував регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність з ПДВ на підставі таких первинних документів . Однак, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ані Конституцією України, ані жодним законом не передбачено право контролюючих органів самостійно, в позасудовому порядку, визнавати нікчемними правочини і дані, вказані платником податків в податкових деклараціях, в тому числі за результатами аналітичних досліджень.

Ст. ст. 626, 629 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Ч.1 та ч.5 ст.203 ЦК України визначено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Правовими наслідками укладення правочину є виникнення у сторін такого договору взаємних прав та обов`язків з їх подальшою реалізацією.

Отже, на підтвердження включення сум коштів до складу валових витрат та сум ПДВ до складу податкового кредиту необхідні документи, оформлені відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , зокрема: документи, що підтверджують факт отримання товарів від іншої особи та документи, що підтверджують зв`язок понесених витрат з господарською діяльністю платника податку.

Всі згадані документи були оформлені у відповідності з чинним законодавством, містять всі необхідні реквізити та були надані під час перевірки, договори надані Позивачем до перевірки не визнавались недійсними, а тому висновки викладені в Акті перевірки не є обґрунтованими.

Разом з тим, в Акті перевірки не міститься висновків стосовно невідповідності наданих для перевірки бухгалтерських документів вимогам ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , в свою чергу видаткові накладні відповідають вимогам, визначеним п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, а отже сумніви у правильності нарахування та сплати податків ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ є помилковими та необґрунтованими. Вказані в Акті висновки щодо того, що подані Підприємством документи не мають юридичної сили первинних документів є суто суб`єктивною думкою державного податкового ревізора-інспектора.

Відтак, виходячи зі специфіки укладених між ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ та його контрагентами договорів, як предмета господарських операцій, надані Позивачем документи є достатнім доказом підтвердження фактичного виконання зазначених вище господарських операцій.

У відповідності до пункту 4 частини 2 статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Згідно із ч. 2-3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Поняття і види доказів викладені у статті 73 ГПК України, згідно якої доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ст. 74 ГПК України).

Згідно з ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

У відповідності до ст. 78 ГПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 79 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати за позовом покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 7, 9 Кодексу України з процедур банкрутств, ст. ст. 46, 74, 80, 129, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Запорізькій області від 21.10.2019 року №0002690402, яким зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 4 598 330,00 грн. та застосовано штрафні санкції в розмірі 1 149 582,50 грн.

Скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДПС у Запорізькій області від 21.10.2019 року №0002700402, яким зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на 73 718,00 грн.

Стягнути з Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166; код в ЄДР 43143945) на користь Підприємства «Юридична фірма ОВ» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3-г, кім. 3-16; код в ЄДР 30176950) 4 204 (чотири тисячі двісті чотири) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Повне судове рішення складено « 02» березня 2020р.

Суддя О.О. Юлдашев

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Відповідно до ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено04.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3576/19

Ухвала від 14.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 01.12.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Ухвала від 27.10.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Васьковський О.В.

Постанова від 13.09.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 11.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 14.06.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 30.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Ухвала від 10.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Юлдашев О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні