Ухвала
від 25.02.2020 по справі 915/61/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

УХВАЛА

26 лютого 2020 року Справа № 915/61/20

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складi головуючого суддi Мавродієвої М.В .,

за участю:

секретаря судового засідання Берко О.В.

представника позивача: не з`явився;

представника відповідача: не з`явився;

розглянувши у підготовчому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл"

(03022, м.Київ, вул.Смольна, буд.9 Б, код ЄДРПОУ 38948033),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бузькі-Пороги"

(55223, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с.Мигія, вул.Колгоспна, буд.9,

код ЄДРПОУ 36535655),

про: стягнення 4133114,86 грн, -

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою б/н від 02.01.2020 (вх.№819/20 від 23.01.2020), в якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бузькі-Пороги" заборгованість у розмірі 4133114,86 грн, яка виникла внаслідок неналежного виконання відповідачем умов Договору купівлі-продажу №19НХ36/КВКН від 31.01.2019, з яких: 3340641,86 грн основного боргу, 275993,0 грн пені, 182416,0 грн - 20% річних, 334064,0 грн штрафу.

27.01.2020 ухвалою суду прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу визначено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 26.02.2020 о 10:00.

10.02.2020 від сторін надійшла спільна заява б/н від 05.02.2020 (вх.№1728/20 від 10.02.2020) про затвердження Мирової угоди укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бузькі-Пороги". Сторонами додано до заяви Мирову угоду б/н від 05.02.2020, яка підписана повноважними представниками сторін. Про наслідки затвердження даної Мирової угоди сторонам відомо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно ст.193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Судом перевірені повноваження представників сторін на укладання мирової угоди. Так, заява про затвердження мирової угоди та сама Мирова угода підписана повноважними представниками сторін, а саме: від позивача - представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" - Заматовим Р.В.; від відповідача - директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Бузькі-Пороги" - Цурікою О.В.

Суд вважає, що укладена сторонами Мирова угода б/н від 22.01.2019 у даній справі не протирічить чинному законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи та підлягає затвердженню.

Згідно п.7) ч.1 ст.231 ГПК України, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом, господарський суд закриває провадження у справі.

Відповідно до ч.3 ст.231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спором між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав не допускається.

Керуючись ч.ч.1, 2 ст.192, ст.ст.193, 231, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву сторін б/н від 05.02.2020 (вх.№1728/20 від 10.02.2020) про затвердження мирової угоди по справі №915/61/20, - задовольнити.

2. Мирову угоду б/н від 05.02.2020 укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" (03022, м.Київ, вул.Смольна, буд.9 Б, код ЄДРПОУ 38948033) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Бузькі-Пороги" (55223, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с.Мигія, вул.Колгоспна, буд.9, код ЄДРПОУ 36535655) по справі №915/61/20 затвердити на наступних умовах:

1) Сторони є учасниками у справі №915/61/20, що розглядається Господарським судом Миколаївської області. Під Мировою угодою розуміється домовленість (дійсне волевиявлення) між Позивачем і Відповідачем стосовно спільного та добровільного вирішення спору, який виник у зв`язку з порушенням Відповідачем строку оплати поставленого Позивачем (продавцем, постачальником) товару Відповідачу (покупцю) по Договору купівлі-продажу №19 НХ 36/КВКН від 31.01.2019 року.

2) З метою урегулювання спору на підставі взаємних поступок та не бажаючи подальших судових розглядів, сторони домовились визначити повну, кінцеву та безспірну суму, яка покриває усі існуючі та потенційно можливі претензії (матеріального характеру або іншого виду) Позивача до Відповідача по Договору, у розмірі 3092670,86 грн, яка складається з наступних сум, заявлених Позивачем у позові у справі:

- 2840641, 86 грн - сума основного боргу;

- 182416 грн - сума відсотків річних;

- 69 612 грн - судовий збір.

Відповідач здійснює у порядку та строки, визначені цією Мировою угодою, оплату Позивачу у розмірі 3092670,86 грн, а Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача суми у розмірі 610057,0 грн, яка складається з: пені у розмірі 275993,0 грн; штрафу у розмірі 334064,0 грн.

3) Відповідач зобов`язується сплатити на поточний рахунок Позивача суму у розмірі 3092670, 86 грн за наступним графіком:

- до 31 липня 2020 року - 1546334, 93 грн (п.3.1 Мирової угоди);

- до 31 серпня 2020 року - 1546334, 93 грн (п.3.2 Мирової угоди).

4) Якщо Відповідач порушить умови передбачені п.3 цієї Мирової угоди, то з дати, наступною за датою порушення строків оплати, передбачених п.п.3.1.-3.3. заборгованість у розмірі 3092670,86 грн, в безумовному порядку підлягає стягненню з Відповідача на користь Позивача, через направлення ухвали суду про затвердження цієї Мирової угоди до виконавчої служби або приватному виконавцю для примусового виконання Мирової угоди, за вирахуванням фактично здійснених Відповідачем платежів за цією Мировою угодою (у разі їх наявності на момент відкриття виконавчого провадження), про що Позивач вказує у своїй заяві про відкриття виконавчого провадження.

Повна оплата за цією Мировою угодою може бути здійснена Відповідачем достроково.

5) Сторони, керуючись статтями 192, 193 ГПК України, звертаються до Господарського суду Миколаївської області із заявою про затвердження цієї Мирової угоди. Ухвала Господарського суду Миколаївської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом.

6) Сторони підтверджують, що умови цієї Мирової угоди відповідають реальному волевиявленню та інтересам Сторін і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

7) Крім іншого, Відповідач запевняє, що йому відомо про те, що відповідно до ст.232 ГПК України, ухвала суду є не лише виконавчим документом, а й судовим рішенням і за його невиконання ст.382 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність.

8) Всі суми, які підлягають сплаті за цією Мировою угодою, Відповідач зобов`язаний перерахувати за наступними банківськими реквізитами Позивача:

Отримувач : ТОВ Агроскоп Інтернешнл

ЄДРПОУ : 38948033

IBAN: НОМЕР_1

Банк: AT Креді Агріколь Банк

9) Дана Мирова угода укладена в трьох примірниках - по одному для кожної із Сторін, а третій її примірник передається на розгляд і затвердження до Господарського суду Миколаївської. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою.

3. Провадження у справі закрити.

4. У разі невиконання боржником умов мирової угоди дана ухвала є виконавчим документом у розумінні п.2) ч.1 ст.3 Закону України "Про виконавче провадження".

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроскоп Інтернешнл" (03022, м.Київ, вул.Смольна, буд.9 Б, код ЄДРПОУ 38948033).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бузькі-Пороги" (55223, Миколаївська обл., Первомайський р-н, с.Мигія, вул.Колгоспна, буд.9, код ЄДРПОУ 36535655).

Ухвала суду, у відповідності до ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та дійсна для пред`явлення державному виконавцю протягом трьох років.

Згідно ст.ст.254, 255 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.256 апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Учасник справи, якому повний текст ухвали суду не був вручений у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до пп.17.5) п.17) ч.1 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвала оформлена у відповідності до ст.234 ГПК України

та підписана суддею 02 березня 2020 року.

Суддя М.В.Мавродієва

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —915/61/20

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Мавродієва М.В.

Ухвала від 17.02.2020

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Будішевська Л.О.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Мавродієва М.В.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Мавродієва М.В.

Ухвала від 27.01.2020

Господарське

Господарський суд Миколаївської області

Мавродієва М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні