Рішення
від 23.02.2020 по справі 924/884/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р. Справа № 924/884/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Мухи М.Є., за участю секретаря судового засідання Попика О.В. розглянувши матеріали справи

за позовом ОСОБА_1 м. Хмельницький

за участю третьої особи ОСОБА_2 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р.

за участю третьої особи ОСОБА_3 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р.

до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" с. Розсоша Хмельницький район Хмельницька область

про визнання недійсними рішень наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р. та від 11.07.2019р.

Представники сторін:

позивача: Горбань О.В. адвокат за ордером №1004221 від 21.08.19р.

відповідача: не з`явився

третіх осіб: Венгер Д.О. адвокат за ордером від 18.02.2020р. представник ОСОБА_2 .

Рішення виноситься після оголошеної у судовому засіданні 03.02.2020р та 18.02.2020р. перерви.

В судовому засіданні відповідно до ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі.

Ухвалою від 27.08.19р. відкрито провадження у справі, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження із стадії підготовчого провадження. Підготовче засідання призначено на 12.09.19р.

Ухвалою від 12.09.2019р. прийнято до розгляду позовну заяву третьої особи ОСОБА_2 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р. Ухвалою від 12.09.19р. підготовче засідання відкладено на 10.10.2019р.

Ухвалою від 10.10.19р. підготовче засідання відкладено на 23.10.19р. Ухвалою від 23.10.19р. підготовче засідання відкладено на 04.11.19р. Ухвалою від 04.11.19р. продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання відкладено на 19.11.19р.

Ухвалою від 19.11.19р. підготовче засідання відкладено на 03.12.2019р.

Ухвалою від 21.11.2019р. прийнято до розгляду позовну заяву третьої особи ОСОБА_3 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р.

Ухвалою від 03.12.2019р. підготовче засідання відкладено на 24.12.19р. У підготовчому засіданні 24.12.2019р. оголошено перерву до 20.01.2020р.

Ухвалою від 20.02.2020р. закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 03.02.2020р.

У судових засіданнях 03.02.2020р. та 18.02.2020р. оголошувалась перерва до 24.02.2020р.

Виклад позицій учасників справи, заяви, клопотання.

Позивач звернувся із позовом до суду про визнання недійсними рішень наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р. та від 11.07.2019р. Обґрунтовуючи позовні вимоги зазначає, що пунктом 8.57 Статуту ПАТ "Проскурів" було визначено, що строк повноважень наглядової ради починається з моменту її обрання і закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу наглядової ради. Наглядова рада була переобрана в раніше діючому складі: голова - ОСОБА_2 , члени: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Проскурів" від 19.10.2012р.

Вказує, що виходячи із норм частини 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції з 01.05.2016 року по 06.02.2018 року), які є імперативними, новий склад наглядової ради ПАТ "Проскурів" мав бути обраний не пізніше 30 квітня 2016 року, а якщо враховувати термін обрання наглядової ради - п`ять років (з 19.10.2012 року), то новий склад наглядової ради мав бути обраний не пізніше 30 квітня 2018 року.

У зв`язку з тим, що загальні збори акціонерів Товариства в 2016 - 2018 роках не проводились, та відповідно, рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" не приймались, повноваження членів наглядової ради Товариства припинились, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Отже, станом на день прийняття спірного рішення наглядової ради Товариства - 03 грудня 2018 року, повноваження членів наглядової ради були припинені, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових загальних зборів товариства.

Також позивач повідомляє, що відповідно до інформації із ЄДРПОУ про ПАТ "Проскурів" стало відомо, що з 11.07.2019р. відповідно до рішення позачергового засідання Наглядової ради керівником товариства є ОСОБА_8 .

Оскільки оскаржувані рішення прийняті неправомочним складом Наглядової ради та порушують права позивача як акціонера товариства, останні підлягають визнанню недійсними.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав та наполягав на їх задоволенні.

Відповідач у заяві від 22.10.2019р. повідомив суд, що теперішній керівник ПАТ "Проскурів" - ОСОБА_9 є родичем (сином) ОСОБА_1 і його позиція як керівника відповідача стосовно позову та позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору ОСОБА_2 збігається із позицією колишнього керівника ПАТ "Проскурів", відзиви на вказані позови, на його думку, подавати некоректно. Відповідно просить розглянути справу за наявними матеріалами без участі представника відповідача.

Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - ОСОБА_2 у позові просить визнати дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформлене протоколом позачергового засідання Наглядової ради від 03.12.2018р. Зокрема вказує, що ОСОБА_2 в період прийняття спірних рішень перебував на посаді голови Наглядової ради ПАТ "Проскурів", а також акціонером даного товариства із часткою в статутному капіталі 7,222%. Генеральним директором ПАТ "Проскурів" в період з 2003 року по 03.12.2019 року був ОСОБА_10 . 03.12.2018р. ОСОБА_1 був відсторонений від виконання посадових обов`язків Генерального директора ПАТ "Проскурів" на період проведення внутрішньої аудиторської перевірки.

Підставою такого відсторонення було неналежне виконання ним своїх посадових обов`язків та встановлені факти розкрадання, виявлені Наглядовою Радою ПАТ "Проскурів". Зазначені вище обставини стали фактичною підставою для прийняття Наглядової радою спірних рішень про відсторонення ОСОБА_1 з посади Генерального директора ПАТ "Проскурів", та призначення т.в.о. Генерального директора ПАТ "Проскурів" ОСОБА_8

Третя особа зауважує, що згідно з підпунктом 26 пункту 10 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015р. статтю 53 Закону України "Про акціонерні товариства" викладено у новій редакції.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" набрав чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 і 5 розділу І, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Відповідно до ч.1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Відповідно до п.2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 вимоги абзацу другого підпункту 11, абзаців четвертого , восьмого та двадцятого підпункту 26, підпункту 27, абзацу третього підпункту 32 пункту 10 розділу І цього Закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру.

Абзацом четвертим підпункту 26 пункту 10 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" є: "Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства".

Тобто, як вказує третя особа, абзац четвертий підпункту 26 пункту 10 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" у період з 1 травня 2016 року до 1 січня 2018 року застосовувався до публічних акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру. Акціонерні товариства, акції яких станом на 01.05.2016р. не були включені до біржового реєстру, мали здійснювати свою діяльність відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (з урахуванням змін, передбачених Законом України "Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", крім вимог другим підпункту 11, абзацами 4, 8 та 20 підпункту 26, підпунктом 27, абзацом третім підпункту 32 пункту 10 розділу 1 Закону), починаючи з 01.05.2016р.

Таким чином, як зазначає третя особі станом на моменту прийняття спірних рішень, які є предметом оскарження у цій справі, вимоги законодавства щодо припинення повноважень членів наглядової ради у разі не проведення річних загальних зборів у встановлений строк (ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства" та абз.4 підпункту 10 розділу 1 ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів") до наглядової ради ПАТ "Проскурів" не застосовувались.

Представник третьої особи у судовому засіданні позовну заяву підтримав та наполягав на її задоволенні.

Позивач у поясненнях на позов третьої особи вказав, що норма абзацу 4 підпункту 26 пункту 10 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", яка перенесена в абзац 2 ч.1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" застосовується до ПАТ "Проскурів", акції якого не були включені до біржового реєстру, з 01 січня 2018 року.

Також позивач відмічає, що пунктом 29 ЗУ від 16.11.2017 №2210-VIII "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII, внесено зміни у статтю 53 Закону України "Про акціонерні товариства": у частині першій: в абзаці першому слово "публічного" виключити, а слова "до наступних річних зборів товариства" замінити словами "не більший ніж три роки"; абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту: "Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. У зв`язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

Наголошує, що вказана редакція частини 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" набула чинності з 07.02.2018 і є чинною по теперішній час.

Частина 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" зобов`язує акціонерне товариство щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Звертає увагу суду, що ПАТ "Проскурів" річні загальні збори в 2018 році не проводило, відповідно, рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" не приймались, а тому, в силу норми абзацу 3 частини 1 статті 53 ЗУ "Про акціонерні товариства" повноваження членів наглядової ради ПАТ "Проскурів" припинились з 01 травня 2018 року, крім повноважень з підготовки, скликання проведення загальних зборів.

Отже, станом на день прийняття рішення наглядової ради Товариства від 03 грудня 2018 року, повноваження членів наглядової ради були припинені, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових загальних зборів товариства. Відповідно, рішення наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р. прийнято неправомочним складом наглядової ради.

Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - ОСОБА_3 у позові просить визнати дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформлене протоколом позачергового засідання Наглядової ради від 03.12.2018р. Предмет, підстави та нормативно - правове обґрунтування даного позову є такими ж як у позові третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - ОСОБА_2 .

Фактичні обставини встановлені судом та зміст спірних правовідносин.

ОСОБА_1 є акціонером ПАТ "Проскурів", якому належить 90079 іменних простих акцій товариства, частка в статутному капіталі товариства - 58,0380% про що свідчить виписка про стан рахунків в цінних паперах від 17.07.2019р.

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ "Проскурів" №5 від 19.10.2012р. обрано Голову Наглядової ради та членів ради у складі: ОСОБА_2 - Голова Наглядової ради, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Проколом позачергового засідання Наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р. тимчасово, на період проведення аудиторської перевірки відсторонено генерального директора ПАТ "Проскурів" від виконання своїх обов`язків, та на даний період призначено тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора ПАТ "Проскурів" Літвіна Олега Юрійовича.

Протоколом позачергового засіданні Наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 11.07.2019р. відсторонено ОСОБА_11 від тимчасового виконання обов`язків генерального директора ПАТ "Проскурів" та призначено тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора ПАТ "Проскурів" ОСОБА_8

Відповідно до п.8.56 Статуту ПАТ "Проскурів" наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції.

Наглядова рада складається із п`яти осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на п`ять років. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються із числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність (п.8.57 Статуту).

Згідно п.8.70.10 до повноважень Наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.

Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради (п.8.58 Статуту).

Оскільки оскаржувані рішення порушують права ОСОБА_1 як акціонера товариства, зокрема щодо участі в управління ПАТ "Проскурів", позивач звернувся із даним позовом до суду.

Норми права застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Стаття 15 Цивільного кодексу України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа також має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 152 Цивільного кодексу України акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) корпоративні права - це сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Статтею 167 Господарського кодексу України визначено, що корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Під корпоративними відносинами розуміють відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Як вбачається із матеріалів справи ОСОБА_1 є акціонером ПАТ "Проскурів", якому належить 90079 іменних простих акцій товариства, частка в статутному капіталі товариства - 58,0380%, що підтверджується випискою про стан рахунків в цінних паперах від 17.07.2019р.

Позивач звернувся із позовом до суду про визнання недійсним рішень наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р. та від 11.07.2019р. оскільки останні прийнято неправомочним складом наглядової ради.

Згідно з ч. 1 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Отже, акціонери, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління. Це відповідає також нормі статті 55 Конституції України. Рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером товариства шляхом пред`явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства.

За ч. 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

Відповідно до п. 8.57 Статуту ПАТ "Проскурів" наглядова рада складається з п`яти осіб, які обираються загальними зборами товариства строком на п`ять років.

Пунктом 8.57 Статуту ПАТ "Проскурів" було визначено, що строк повноважень наглядової ради починається з моменту її обрання і закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу наглядової ради.

Згідно ч.1 ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства" до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

Відповідно до п.10 ч.2 цієї статті до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу.

Таке ж положення міститься в підпункті 8.70.10 пункту 8.70 статуту ПАТ "Проскурів", відповідно до якого до компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства.

Судом береться до уваги, що ч.1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", нова редакція якої набула чинності з 01.05.2016 року і діяла по 06.02.2018 року, було встановлено, що члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів. Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Частиною 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства", в редакції з 07.02.2018 року, встановлено, що члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки.

Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Частина 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" зобов`язує акціонерне товариство щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

За нормами пунктів 17 та 18 частини 2 статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції загальних зборів належить: обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради (п.17); прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом (п.18).

Матеріалами справи встановлено, що протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ "Проскурів" №5 від 19.10.2012р. обрано Голову Наглядової ради та членів ради у складі: ОСОБА_2 - Голова Наглядової ради, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 строком на 5 років.

Беручи до уваги норми частини 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції з 01.05.2016 року по 06.02.2018 року) , які є імперативними, новий склад наглядової ради ПАТ "Проскурів" мав бути обраний не пізніше 30 квітня 2016 року, а якщо враховувати термін обрання наглядової ради - п`ять років (з 19.10.2012 року), то новий склад наглядової ради мав бути обраний не пізніше 30 квітня 2018 року.

В матеріалах справи відсутні докази проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Проскурів" в 2016 - 2018 роках, та відповідно, прийняття рішень, передбачених пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства", і як наслідок повноваження членів наглядової ради Товариства припинились, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Отже, суд дійшов висновку про припинення станом на день прийняття спірного рішення Наглядової ради Товариства - 03 грудня 2018 року, повноважень членів наглядової ради, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових загальних зборів товариства.

Крім того, в зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження наглядової ради припинились, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових загальних зборів товариства, питання про відсторонення позивача від виконання повноважень генерального директора Товариства могло бути вирішено лише після обрання загальними зборами нового складу наглядової ради, або шляхом переобрання генерального директора Товариства, що відповідно до п.п. 8.5.16 п.8.5 Статуту Товариства також відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

Беручи до уваги викладене вище, судом також вважається, що рішення Наглядової ради від 11.07.2019р. яким відсторонено ОСОБА_11 від тимчасового виконання обов`язків генерального директора ПАТ "Проскурів" та призначення тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора ПАТ "Проскурів" ОСОБА_8 аналогічно як і рішення від 03.12.2018р. прийнято неправомочним складом Наглядової ради ПАТ "Проскурів".

Зважаючи на встановлені обставини справи, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про визнання дійсним рішення Наглядової ради, оформленого протоколом від 03.12.2019р. судом береться до уваги таке.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Отже, наведена норма визначає об`єктом захисту порушене, невизнане або оспорюване право чи цивільний інтерес. Порушення права пов`язано із позбавленням його володільця можливості здійснити (реалізувати) своє право повністю або частково. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, спричинена поведінкою іншої особи.

Згідно з частиною 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

Позовом у процесуальному сенсі є звернення до суду з вимогою про захист своїх прав та інтересів, який складається із двох елементів: предмета і підстави позову.

Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. В свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

За змістом процесуального законодавства позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу. Тобто учасники справи - це суб`єкти матеріально-правових відносин, які виступають на захист своїх інтересів і на яких поширюється законна сила судового рішення. Позивачем є особа, яка має право вимоги (кредитор), а відповідачем - особа, яка повинна виконати зобов`язання (боржник).

Під захистом права розуміється державно-примусова діяльність, спрямована на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною. Спосіб захисту може бути визначено як концентрований вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового результату.

Спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягти суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким чином буде припинено порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав.

З урахуванням наведених законодавчих норм завданням суду при здійсненні правосуддя є забезпечення, зокрема, захисту прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Отже, встановивши наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і, відповідно, ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті.

Надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу захисту, слід зважати і на його ефективність з точки зору статті 13 Конвенції. У пункті 145 рішення від 15.11.1996 у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) зазначив, що ця норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони втілені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави-учасниці Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов`язань. Крім того, ЄСПЛ наголосив, що за деяких обставин вимоги статті 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, передбачених національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов`язань за статтею 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається зазначеною статтею, повинен бути ефективним як у законі, так і на практиці, зокрема у тому сенсі, щоб його застосування не було ускладнено діями або недоглядом органів влади відповідної держави (пункт 75 рішення ЄСПЛ у справі "Афанасьєв проти України" від 05.04.2005 (заява № 38722/02).

Судом зважається на те, що відповідачем у справі може бути особа, яка своїми діями (поведінкою) порушує певне право позивача. Тобто відповідач вчиняє неправомірні дії, що суперечать вимогам чинного законодавства, чим порушує права позивача чи перешкоджає реалізації законного інтересу.

Як вбачається із позовних вимог, треті особи просять визнати дійсним рішення Наглядової ради, оформленого протоколом від 03.12.2019р. При цьому зазначені вище норми чинного законодавства не передбачають такого способу захисту порушеного права. Крім того, рішення прийняте відповідним органом управління товариства та згідно процедури прописаної у статуті не передбачає повторного його погодження чи підтвердження його чинності у буди-який інший спосіб в т.ч. і в судовому порядку.

Поряд із цим судом зважається на те, що заявлена третіми особами вимога про визнання дійсним рішення Наглядової ради, оформленого протоколом від 03.12.2019р. не призведе до поновлення порушеного права позивачів і така вимога не може бути виконана у примусовому порядку, оскільки немає механізму виконання такого рішення.

З приводу доводів про незастосування до Наглядової ради ПАТ "Проскурів" вимог законодавства щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у разі не проведення річних загальних зборів у встановлений строк (ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні товариства" та абз.4 п.п.26 п.10 розділу І ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів") судом враховується таке.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" набрав чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 і 5 розділу І, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Відповідно до п.2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" вимоги абзацу другого підпункту II, абзаців четвертого, восьмого та двадцятого підпункту 26, підпункту 27 пункту 10 розділу І цього Закону до 1 січня 2018 року застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру. Абзацом 4 підпункту 26 пункту 10 розділу І цього Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" є: "Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства".

Таким чином норма абзацу 4 підпункту 26 пункту 10 розділу І цього Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", яка перенесена в абзац 2 ч.1 ст.53 Закону ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" застосовується до ПАТ "Проскурів", акції якого не були включені до біржового реєстру, з 01 січня 2018 року.

Пунктом 29 Закону України від 16.11.2017 №2210-УШ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 січня 2018 року № 2269-VШ, внесено зміни у статтю 53 Закону України "Про акціонерні товариства : у частині першій: в абзаці першому слово "публічного" виключити, а слова "до наступних річних зборів товариства" замінити словами "не більший ніж три роки"; абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту: "Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. У зв`язку з чим абзац третій вважати абзацом четвертим.

Вказана редакція частини 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" набула чинності з 07.02.2018 і є чинною по теперішній час.

Частина 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" зобов`язує акціонерне товариство щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

ПАТ "Проскурів" річні загальні збори в 2018 році не проводило, відповідно, рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" не приймались, а тому, в силу норми абзацу 3 частини 1 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження членів наглядової ради ПАТ "Проскурів" припинились з 01 травня 2018 року, крім повноважень з підготовки, скликання, проведення загальних зборів.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, враховуючи положення чинного законодавства, позовні вимоги третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору про визнання дійсним рішення Наглядової ради, оформленого протоколом від 03.12.2019р. задоволенню не підлягають з підстав наведених вище.

У зв`язку із задоволенням позову судові витрати покладаються на відповідача, а у з в`язку із відмовою у позові третім особам, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, судові витрати покладаються на останніх відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 232, 236, 237, 238, 240, 241, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 м. Хмельницький за участю третьої особи ОСОБА_2 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р., за участю третьої особи ОСОБА_3 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р. до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" с. Розсоша Хмельницький район Хмельницька область про визнання недійсними рішень наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р. та від 11.07.2019р. задовольнити.

Визнати недійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів" оформлене протоколом позачергового засідання Наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 03.12.2018р.

Визнати недійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів" оформлене протоколом позачергового засідання Наглядової ради ПАТ "Проскурів" від 11.07.2019р.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Проскурів" (Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша, вул. Леніна, 4/1 код ЄДРПОУ 30593842) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ідентиф. номер НОМЕР_1 ) 3842грн. (три тисячі вісімсот сорок дві гривні) судового збору.

У позові третьої особи - ОСОБА_2 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р. відмовити.

У позові третьої особи - ОСОБА_3 , яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Проскурів" про визнання дійсним рішення Наглядової ради ПАТ "Проскурів", оформленого протоколом від 03.12.2018р. відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. (ч.1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. (ч.1 ст. 256 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржено протягом 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення до Північно - західного апеляційного господарського суду.

Повний текст рішення складено 03.02.2020р.

Суддя М.Є. Муха

Віддруковано 6 примірників: 1 - до справи, 2,3 - позивачу ( АДРЕСА_2 ; адвокату Горбаню О.В. АДРЕСА_3 ), 4 - відповідачу (29000, м. Хмельницький, вул. Володимира Глушенкова, 11), 5 - третій особі ( ОСОБА_2 АДРЕСА_4 ), 6 - третій особі ( ОСОБА_3 АДРЕСА_5 ). Всім з повідомленням про вручення.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено03.03.2020

Судовий реєстр по справі —924/884/19

Постанова від 05.11.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 05.11.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 13.10.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Ухвала від 13.09.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Василишин А.Р.

Рішення від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 20.01.2020

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Муха М.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні