Рішення
від 26.02.2020 по справі 908/3446/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 4/195/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2020 Справа № 908/3446/19

м. Запоріжжя Запорізької області

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА , (01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16, офіс 2-1)

до відповідача Публічного акціонерного товариства Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь , (69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 72)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., (Нассаулан 2А , 2514JS м. Гаага, Нідерланди; Nassaulaan 2А, 2514JS`s - Gravenhage, Netherlands; адреса для листування: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 12)

про визнання недійсними рішень позачергових Загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів від 25.11.2019

Суддя Зінченко Н.Г.

при секретарі судового засідання Петриченко А.Є.

За участю представників сторін:

від позивача - Івасюк Х.С., довіреність № б/н від 04.12.2019;

від відповідача - Прокопенко М.О., довіреність № 20-140 від 10.12.2019;

від відповідача - Тонконог Н.А., довіреність № 20-384 від 14.01.2020;

від третьої особи - не з`явився;

12.12.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява б/н і б/д (вх. № 3707/08-07/19 від 12.12.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА , м. Київ (далі за текстом скорочено - ТОВ КІНГ ) до Публічного акціонерного товариства Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь , м. Запоріжжя (далі за текстом скорочено - ПАТ Запоріжсталь ) про визнання недійсними рішень позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь , оформлених протоколом № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь від 25.11.2019.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподіл судової справи між суддями від 12.12.2019 справу № 908/3446/19 за вищевказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 17.12.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/3446/19 та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, справі № 908/3446/19 присвоєно номер провадження справи 4/195/19, підготовче засідання призначено на 16.01.2020.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.01.2020 підготовче судове засідання відкладалося до 11.02.2020.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 11.02.2020 до участі у справі № 908/3446/19 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача залучено Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., м. Гаага, Нідерланди, продовжено строк підготовчого провадження у справі № 908/3446/19 до 16.03.2020, підготовче засідання відкладалося до 27.02.2020.

В судовому засіданні 27.02.2020 судом ухвалено закрити підготовче провадження у справі № 908/3446/19 та призначити справу до розгляду по суті в судовому засіданні 27.02.2020 о 10:32 годині, про що зазначено в протоколі судового засідання.

В судовому засіданні 27.02.2020 справу розглянуто, на підставі ст. 240 ГПК України судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Відповідно до ст. 219 ГПК України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та долучених судом до матеріалів справи.

Третя особа в судове засідання 27.02.2020 не з`явилася, 25.02.2020 на адресу господарського суду Запорізької області від Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., м. Гаага, Нідерланди надійшли письмові пояснення щодо заявлених позовних вимог б/н і б/д (вх. № 4157/08-08/20 від 25.02.2020), за текстом яких третя особа просить суд прийняти до уваги при вирішенні спору у справі № 908/3446/19 пояснення, викладені у вказаній заяві, а також розглянути і вирішити справу без участі в судовому засіданні уповноваженого представника Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., м. Гаага, Нідерланди. Також від третьої особи надійшло клопотання, яким Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., м. Гаага, Нідерланди не заперечує проти закриття підготовче провадження у справі № 908/3446/19 та призначення справи до розгляду по суті в судовому засіданні 27.02.2020.

Враховуючи, що третьою особою надані письмові пояснення по суті спору, які залучені судом до матеріалів справи № 908/3446/19, зважаючи, що неявка третьої особи не перешкоджає вирішенню справи по суті, суд визнав за можливе розгляд справи № 908/3446/19 здійснювати за відсутністю уповноваженого представника Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., м. Гаага, Нідерланди.

Заявлені позивачем вимоги викладені в позовній заяві та обґрунтовані посиланням на ст., ст. 16, 116, 159, 160 ЦК України, ст., ст. 25, 33, 35, 38, 52 Закону України Про акціонерні товариства . Також нормативно-правове обґрунтування заявлених вимог наведено позивачем у відповіді на відзив на позовну заяву. Позов пред`явлений з наступних підстав: ТОВ КІНГ є акціонером ПАТ Запоріжсталь та володіє 10 шт. простих іменних акцій ПАТ Запоріжсталь , що становить 0,000000378 % Статутного капіталу Товариства, що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах. Виходячи з приписів чинного законодавства як акціонер ПАТ Запоріжсталь позивач має право приймати участь в управлінні Товариством та є заінтересованою особою у веденні господарської діяльності ПАТ Запоріжсталь . В силу вимог ст. 32 Закону України Про акціонерні товариства загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Згідно ст. 34 цього ж Закону у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Статтею 35 Закону України Про акціонерні товариства визначений порядок повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Відповідно до ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Цією ж нормою Закону врегульований порядок внесення таких пропозицій. Як зазначає позивач, 23.10.2019 на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь було розміщено повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які скликаються акціонером ПАТ Запоріжсталь - компанією Metinvest B. V. Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 25.11.2019 об 11-00 годині. Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 годину 19.11.2019. Зазначене повідомлення також містило відповідний порядок денний. Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, ТОВ КІНГ дізналося з офіційного сайту ПАТ Запоріжсталь . 14.11.2019 на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь було розміщено повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь . 25.11.2019 відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь , на яких прийнято ряд рішень. Позивач вважає, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які відбулися 25.11.2019, скликані та проведенні з порушенням вимог чинного законодавства України. Так, позивач стверджує, що жодних повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь та про внесення змін до проекту денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь на його адресу не надходило, що вказує на порушення норм діючого законодавства України при скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які були призначені на 25.11.2019. Крім того, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь (розміщене 23.10.2019 на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь ) в порушення ч. 3 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства не затверджено Наглядовою радою ПАТ Запоріжсталь . Також позивач зазначає, що керуючись нормами ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства та пунктом 15.9 Статуту ПАТ Запоріжсталь він звернувся до ПАТ Запоріжсталь із пропозицією щодо внесення до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь питання про включення до складу Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь нових кандидатів. Проте, в порушення вимог ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства питання, запропоноване позивачем для включення до порядку денного, не було включено до порядку денного загальних зборів та на адресу ТОВ КІНГ не направлено мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Згідно ст. 52 Закону України Про акціонерні товариства до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом. До виключної компетенції наглядової ради, зокрема, належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Аналогічні положення містяться в п. 16.10.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь , а саме: до виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань про обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором та його заступниками, визначення розміру їх винагороди. Відповідно до ст. 33 Закону України Про акціонерні товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Таким чином, відповідно до закону та статуту ПАТ Запоріжсталь питання обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу, затвердження і умов контракту, який укладається з ним, встановлення розміру його винагороди належить до виключної компетенції наглядової ради. Проте, як зазначає позивач, в порушення вказаних норм до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які призначалися на 25.11.2019, були включені питання про припинення повноважень Генерального директора ПАТ Запоріжсталь , про обрання нового Генерального директора Товариства, про затвердження умов та підписання контракту з новим Генеральним директором ПАТ Запоріжсталь . Також на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які відбулися 25.11.2019, прийняті рішення: припинити повноваження Генерального директора Товариства Шурми Ростислава Ігоровича з 25.11.2019, обрати Генеральним директором ПАТ Запоріжсталь Мироненка Олександра Григоровича з 26.112019 до 02.04.2022, затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором Товариства Мироненком О.Г., уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь підписати контракт з Генеральним директором Товариства Мироненком О.Г. Таким чином, у позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь відсутні повноваження на прийняття рішень про обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу, затвердження умов контракту, який укладається з ним, встановлення розміру його винагороди (такі повноваження належать до виключної компетенції наглядової ради), у зв`язку з чим, відповідні рішення загальних зборів прийняті з порушенням вимог закону та установча документів. Враховуючи викладене, позивач вважає, що під час скликання, затвердження порядку денного та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які відбулися 25.11.2019, допущено грубі порушення вимог чинного законодавства та положень установчих документів ПАТ Запоріжсталь , що фактично позбавило позивача можливості реалізації свого права приймати участь в управлінні Товариством та є безумовною підставою для визнання недійсними рішень зазначених Загальних зборів Товариства. З урахуванням викладеного позивач просить суд позов задовольнити повністю.

Відповідач позов не визнає повністю, заявлені вимоги вважає необґрунтованими і безпідставними. Позиція відповідача викладена у Відзиві на позовну заяву та Запереченнях на відповідь на відзив на позовну заяву і ґрунтується на наступному: твердження позивача про те, що при скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які були призначені на 25.11.2019, були порушені норми діючого законодавства України, у зв`язку із тим, що позивач не отримував жодних повідомлень про проведення вищевказаних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , є необґрунтованим і таким, що суперечить фактичним обставинам справи. Так, ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства встановлено, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою, а також визначено процедуру скликання позачергових загальних зборів. Аналогічні норми містяться у пунктах 15.10.1-15.10.3.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь . 15.10.2019 до ПАТ Запоріжсталь надійшла вимога б/н від 15.10.2019 акціонера ПАТ Запоріжсталь Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (далі скорочено - Metinvest B.V.) щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь з порядком денним, який був зазначений у вимозі Metinvest B.V. Разом із тим, на день подання Metinvest B.V. зазначеної вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь Наглядова рада Товариства була відсутня, тобто Наглядовою радою Товариства не могло бути прийняте рішення щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні. Інформація про відсутність на ПАТ Запоріжсталь Наглядової ради є загальнодоступною, вона розміщена на сайті ПАТ Запоріжсталь у розділі Акціонерам (https://www.zaporizhstal.com/ru/predpriyatie/informacija-dlja-akcionerov) та на сайті https://stockmarket.gov.ua/, де емітенти цінних паперів зобов`язані розміщувати річну звітність за минулий календарний рік. У зв`язку із відсутністю на ПАТ Запоріжсталь Наглядової ради Генеральний директор Товариства (виконавчий орган Товариства) листом від 16.10.2019 за № 2059349 повідомив Metinvest B.V., що на день надання відповіді у ПАТ Запоріжсталь відсутній діючий орган управління - Наглядова рада у зв`язку з тим, що персональний склад Наглядової ради відсутній (не обраний, повноваження членів Наглядової ради Товариства закінчилися у 2015 році, а новий персональний склад Наглядової ради на даний час не обирався. Отже, вимога Metinvest B.V. про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь Наглядовою радою не може бути розглянута, рішення за результатами розгляду зазначеної вимоги не може бути прийняте; Генеральний директор ПАТ Запоріжсталь згідно чинного законодавства, не має передбачених діючим законодавством повноважень з питання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. На підставі ч. 6 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства у зв`язку із неможливістю прийняття Наглядовою радою ПАТ Запоріжсталь рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або прийняття рішення про відмову у скликанні таких зборів, акціонером Товариства Metinvest B.V. було прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за власною ініціативою (рішення Metinvest B.V. від 17.10.2019). У зв`язку із цим, Metinvest B.V. рішенням від 23.10.2019 був затверджений текст повідомлення про проведення 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , а також було прийнято рішення здійснити письмове повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом розсилання простих листів на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонерів, зафіксовану у системі депозитарного обліку. На виконання приписів ст., ст. 35, 47 Закону України Про акціонерні товариства та положень п., п. 15.6.4, 15.10.3 Статуту ПАТ Запоріжсталь Metinvest B.V. листом від 23.10.2019 звернулося з проханням до відповідача у строки, встановлені чинним законодавством України розмістити на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет повідомлення про проведення 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , яке було надано ПАТ Запоріжсталь у додатках до листа Metinvest B.V., та інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства . Відповідачем на виконання листа Metinvest B.V. від 23.10.2019 з дотриманням вимог чинного законодавства на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, у розділі Акціонерам 23.10.2019 розміщено повідомлення про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 25.10.2019 розміщено інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства (інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ Запоріжсталь станом на 17.10.2019). Також, Metinvest B.V. листом від 23.10.2019 звернулося з проханням до відповідача у строки, встановлені чинним законодавством України, здійснити публікацію повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у офіційному друкованому виданні, на підставі чого ПАТ Запоріжсталь була здійснена публікація повідомлення про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в газеті Урядовий Кур`єр № 204 від 25.10.2019. Крім того, Metinvest B.V. було здійснено розміщення повідомлення про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом розміщення повідомлення на сайті stokmarket.gov.ua 24.10.2019 о 12:12:59 год. Для здійснення персонального повідомлення акціонерів ПАТ Запоріжсталь про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, на виконання ч. 7 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства та п. 15.10.3 Статуту ПАТ Запоріжсталь , Metinvest B.V. 18.10.2019 укладений договір № 5р із АТ ПУМБ , відповідно до якого для розсилки повідомлень акціонерам АТ ПУМБ отриманий у ПАТ Національний депозитарій України реєстр акціонерів ПАТ Запоріжсталь станом на 17.10.2019, тобто станом на дату, яка була визначена рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019. АТ ПУМБ до 25.10.2019 включно, тобто не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , повідомило акціонерів ПАТ Запоріжсталь шляхом розсилання простих листів на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонерів, зафіксовану у реєстрі акціонерів станом на 17.10.2019. З урахуванням викладеного, всі заходи, передбаченні як чинним законодавством, так і Статутом Товариства, щодо порядку скликання позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 25.11.2019, в повному обсязі виконані Metinvest B.V. як акціонером, що скликає позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь . Статтею 38 Закону України Про акціонерні товариства визначений порядок подання і розгляду пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. До ПАТ Запоріжсталь надійшли наступні пропозиції акціонерів Товариства щодо внесення додаткових питань до порядку денного, затвердженого рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019, а саме від Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП (володіє 24,5002 % Статутного капіталу), від ТОВ МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ (володіє 11,2224 % Статутного капіталу), від Metinvest B.V. (володіє 47,003174 % Статутного капіталу), від позивача (володіє 0,000000378 % Статутного капіталу). Так як позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь скликалися акціонером ПАТ Запоріжсталь Metinvest B.V., то, відповідно до вимог ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства , саме цим акціонером приймалися рішення про прийняття пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, що раніше був затверджений рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019, або прийняття рішення про відмову про включення таких пропозицій. На підставі викладеного, рішенням Metinvest B.V. від 08.11.2019 затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, до якого були включені пропозиції наступних акціонерів ТОВ МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ і Metinvest B.V. На виконання вимог ч. 8 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства у зв`язку із внесенням доповнень до порядку денного та проектів рішень до питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, Metinvest B.V. були виконані усі заходи щодо повідомлення акціонерів ПАТ Запоріжсталь про відповідні зміни, а саме: на веб-сайті відповідача в мережі Інтернет, у розділі Акціонерам 14.11.2019 було розміщено повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019, відповідачем здійснена публікація повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019, в газеті Урядовий Кур`єр № 218 (6581) від 14.11.2019, АТ ПУМБ здійснено розсилку повідомлення про зміни проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019 (розсилка здійснювалася шляхом розсилання простих листів на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонерів, зафіксовану у реєстрі акціонерів ПАТ Запоріжсталь , складеного станом на 17.10.2019). Отже, усі заходи щодо повідомлення акціонерів ПАТ Запоріжсталь про зміни у порядку денному були здійснені Metinvest B.V. до 14.11.2019 включено, тобто не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019, що відповідає вимогам ч. 8 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства . Рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019 встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , - 17.10.2019. Позивач не був персонально повідомлений (шляхом направлення листа за його місцезнаходженням) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь та про зміни у порядку денному цих Загальних зборів у зв`язку із тим, що станом на 17.10.2019 позивач не обліковувався у реєстрі акціонерів ПАТ Запоріжсталь . Цим спростовується твердження позивача щодо порушення норм діючого законодавства України при скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь у звязку із неотримання ним повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь та про зміни у порядку денному цих Загальних зборів. Також необґрунтованими та безпідставним відповідач вважає твердження позивача, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь (розміщене на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь 23.10.2019) в порушення ч. 3 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства , не затверджено Наглядовою радою, оскільки на день подання Metinvest B.V. вимоги про скликання зборів на ПАТ Запоріжсталь була відсутня Наглядова рада Товариства, у зв`язку із чим, позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь скликалися в порядку статті 47 Закону України Про акціонерні товариства , за ініціативою акціонера Товариства - Metinvest B.V.Отже, посилання позивача в даному випадку на ст. 35 вказаного Закону є недоречним і при розгляді питання затвердження повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , яке скликалося за ініціативою акціонера Товариства, підлягає застосуванню спеціальна норма закону - ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства . Стосовно пропозицій позивача до порядку денного позачергових Загальних зборів, призначених на 25.11.2019, то відповідач зауважує, що 21.11.2019 до ПАТ Запоріжсталь надійшла пропозиція позивача (без номера та без дати) щодо включення до складу Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь нових кандидатів, запропонованих Позивачем. Отже, фактично позивачем було запропоновано проект рішення з питання, яке відсутнє у проекті порядку денного та у затвердженому порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , що суперечить вимогам ч. 10 ст. 42 Закону України Про акціонерні товариства , у зв`язку із чим акціонер Товариства, що скликав позачергові Загальні збори акціонерів, правомірно не включив до порядку денного пропозицію направлену позивачем. Крім того, позивач направив пропозицію з порушенням строків, встановлених ч. 2 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства , що виключало можливість включення пропозиції позивача до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь . Щодо незаконності включення до проекту порядку денного питань про обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу, затвердження умов контрактів,які укладатимуться з головою виконавчого органу,встановлення розміру його винагороди та прийняття рішень з цих питань на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Запоріжсталь , то з цього приводу відповідач просить суд врахувати, що виходячи з приписів абз. 2 ч. 1 ст. 33 Закону України Про акціонерні товариства та положень п. 15.13.39 Статуту ПАТ Запоріжсталь загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і тих, що належать до компетенції інших органів товариства. З урахуванням вище наведеного, відповідач просить суд в позові відмовити повністю.

Третьою особою надані письмові пояснення по суті спору, згідно яких Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V. повністю підтримує правову позицію відповідача, заявлені позовні вимоги вважає безпідставними, необґрунтованими та такими, що суперечать фактичним обставинам. Третя особа вважає, що порушень вимог діючого законодавства та Статуту ПАТ Запоріжсталь при скликанні та проведенні 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь допущено не було, тому відсутні підстави для визнання недійсними рішень зазначених позачергових Загальних зборів акціонерів. На підставі викладеного третя особа просить суд в задоволенні позову відмовити повністю.

Розглянувши зібрані у справі письмові докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд

УСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА (ТОВ КІНГ , позивач у справі, код ЄДРПОУ 42006984) є акціонером Публічного акціонерного товариства Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь (ПАТ Запоріжсталь , відповідача у справі) та володіє 10 шт. простих іменних акцій ПАТ Запоріжсталь , що становить 0,000000378 % Статутного капіталу Товариства, що підтверджується Випискою вих. № 14343/397 від 19.11.2019 про стан рахунку в цінних паперах на 19.11.2019, виданою депозитарною установою ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ .

23.10.2019 на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь було розміщено повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які скликаються акціонером ПАТ Запоріжсталь - компанією Metinvest B. V. Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 25.11.2019 об 11-00 годині. Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 годину 19.11.2019. Зазначене повідомлення також містило відповідний порядок денний.

14.11.2019 на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь було розміщено повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь .

Керуючись нормами ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства та пунктом 15.9 Статуту ПАТ Запоріжсталь позивач 19.11.2019 звернувся до ПАТ Запоріжсталь із пропозицією б/н і б/д (відповідачем отримана 21.11.2019, про що свідчить вхідний штемпель реєстрації кореспонденції ПАТ Запоріжсталь за вх. № 2068157 від 21.11.2019 на вказаних пропозиціях) щодо внесення до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь питання про включення до складу Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь нових кандидатів.

Проте, питання, запропоноване позивачем для включення до порядку денного, не було включено до порядку денного загальних зборів та на адресу ТОВ КІНГ не направлено мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

25.11.2019 відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь , на яких прийнято ряд рішень, зокрема, щодо припинення повноважень Генерального директора Товариства Шурми Ростислава Ігоровича з 25.11.2019, обрання Генеральним директором ПАТ Запоріжсталь Мироненка Олександра Григоровича з 26.112019 до 02.04.2022, затвердження умов Контракту з новим Генеральним директором Товариства Мироненком О.Г., уповноваження Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь на підписання контракту з Генеральним директором Товариства Мироненком О.Г.

Позивач вважає, що позачергові загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які відбулися 25.11.2019, скликані та проведенні за порушенням вимог чинного законодавства України.

Свою правову позицію у даному спорі ТОВ КІНГ мотивує наступним:

- по-перше, позивач стверджує, що жодних повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, та про внесення змін до проекту денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь на його адресу не надходило;

- по-друге, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь (розміщене 23.10.2019 на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь ) в порушення ч. 3 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства не затверджено Наглядовою радою ПАТ Запоріжсталь ;

- по-третє, в порушення вимог ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства питання, запропоноване позивачем для включення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 25.11.2019, не було включено до порядку денного загальних зборів та на адресу ТОВ КІНГ не направлено мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства;

- по-четверте, в порушення норм ст., ст. 33, 52 Закону України Про акціонерні товариства і положень п. 16.10.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які призначалися на 25.11.2019, були включені питання, які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: про припинення повноважень Генерального директора ПАТ Запоріжсталь , про обрання нового Генерального директора Товариства, про затвердження умов та підписання контракту з новим Генеральним директором ПАТ Запоріжсталь . В подальшому на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Запоріжсталь , які відбулися 25.11.2019, прийняті рішення, повноважень на прийняття яких Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь не мають: припинити повноваження Генерального директора Товариства Шурми Ростислава Ігоровича з 25.11.2019, обрати Генеральним директором ПАТ Запоріжсталь Мироненка Олександра Григоровича з 26.112019 до 02.04.2022, затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором Товариства Мироненком О.Г., уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь підписати контракт з Генеральним директором Товариства Мироненком О.Г.

Предметом спору у даній справі є вимоги ТОВ КІНГ до ПАТ Запоріжсталь про визнання недійсними рішень позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь , оформлених протоколом № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь від 25.11.2019.

Розглянувши та проаналізувавши матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши надані сторонами та третьою особою письмові докази у їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, виходячи з наступного.

Приписами статті 15 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Способи захисту цивільних прав та інтересів судом, передбачені ст. 16 ЦК України.

Частиною першою статті 167 ГК України корпоративні права визначені як права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Статтею 116 ЦК України встановлено, що учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди); 3) вийти у встановленому порядку з товариства; 4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом; 5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.

Відповідно до статті 47 Закону України Про акціонерні товариства № 514-VI від 17.09.2008 позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу ревізійної комісії (ревізора); на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов`язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Частиною 3 ст. статті 47 Закону України Про акціонерні товариства передбачено, що рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої статті 47 Закону України Про акціонерні товариства кількості голосуючих акцій товариства; неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої статті 47 Закону України Про акціонерні товариства .

Цією ж статтею Закону України Про акціонерні товариства встановлено, що рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Аналогічні норми містяться у пунктах 15.10.1-15.10.3.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь (затверджений Загальними зборами акціонерів ВАТ Запоріжсталь (протокол № 1 від 07.08.2015)

Як встановлено судом з матеріалів справи, 15.10.2019 до ПАТ Запоріжсталь надійшла вимога б/н від 15.10.2019 (вхідний № ПАТ Запоріжсталь 2059344 від 15.10.2019) акціонера Товариства - PrivateLimitedLiabilityCompany Metinvest B.V., м. Гаага, Нідерланди, реєстраційний номер 24321697 (надалі скорочено - Metinvest B.V.) щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь з порядком денним, який був зазначений у вимозі Metinvest B.V.

Вимога Metinvest B.V. оформлена з дотриманням вимог ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства , до вимоги додані докази володіння Metinvest B.V. 1242614351 штук простих іменних акцій ПАТ Запоріжсталь , що становить 47,003174% Статутного капіталу Товариства (підтверджується Випискою з рахунку в цінних паперах, відкритого Metinvest B.V. у депозитарній установі).

У відповідь на зазначену вимогу Metinvest B.V. від 15.10.2019 відповідачем за підписом Генерального директора ПАТ Запоріжсталь Шурми Р.І. надана відповідь № 2059349 від 15.10.2019, якою роз`яснено, що: згідно п. 16.3 Статуту ПАТ Запоріжсталь Наглядова рада Товариства складається з 6 членів. Рішення Наглядової ради стосовно проведення загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів. На день надання даної відповіді у ПАТ Запоріжсталь відсутній діючий орган управління - Наглядова рада у зв`язку з тим, що персональний склад Наглядової ради відсутній (не обраний). Повноваження членів Наглядової ради Товариства закінчилися у 2015 році, а новий персональний склад Наглядової ради на даний час не обирався. У зв`язку із відсутністю необхідного кількісного складу Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь вимога Metinvest B.V. про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь Наглядовою радою не може бути розглянута, рішення за результатами розгляду зазначеної вимоги не може бути прийняте. Виконавчий орган ПАТ Запоріжсталь (Генеральний директор) згідно чинного законодавства, не має передбачених діючим законодавством повноважень з питання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

Інформація про відсутність на ПАТ Запоріжсталь на день подання Metinvest B.V. вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь Наглядової ради є загальнодоступною для ознайомлення та розміщена на сайті ПАТ Запоріжсталь https://www.zaporizhstal.com/ru/predpriyatie/informacija-dlja-akcionerov (у розділі Акціонерам ) та на сайті https://stockmarket.gov.ua/, де емітенти цінних паперів відповідно до вимог діючого законодавства щорічно до 30 квітня поточного року розміщують річну звітність за минулий календарний рік.

За приписами ч. 6 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства у разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

У зв`язку із неможливістю прийняття Наглядовою радою ПАТ Запоріжсталь рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або прийняття рішення про відмову у скликанні таких зборів, на підставі ч. 6 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства акціонером Товариства - Metinvest B.V. було прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за власною ініціативою (рішення Metinvest B.V. від 17.10.2019), яким, зокрема, вирішено: здійснити усі необхідні заходи щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь ; встановлено дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь - 25.11.2019 р. об 11.00 годині; встановлено місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь - м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 17 (попередня назва: вул. 40 Років Радянської України, 17), Палац культури Металургів, зал № 1; затверджено проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь ; затверджено проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь ; визначено дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь - 17.10.2019; визначено дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Запоріжсталь - 19.11.2019 станом на 24-00 годину; призначено реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів ПАТ Запоріжсталь .

Відповідно до ч. 6 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Пунктом 15.10.3 Статуту ПАТ Запоріжсталь встановлено, що публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які скликають Загальні збори акціонерів.

Пунктом 15.6.4. Статуту відповідача передбачено, що Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у ч. 4. ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства , а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену ч. 23 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства . (ч. 1 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства )

Згідно ч. 7 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Аналогічні вимоги містяться у п.15.10.3 Статуту ПАТ Запоріжсталь , зокрема Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається депозитарною установою. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які скликають Загальні збори акціонерів. Товариство зобов`язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.

З наведених вище приписів законодавства та положень Статуту ПАТ Запоріжсталь слідує, що повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів акціонер, що скликає такі загальні збори, повинен здійснити за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Отже, оскільки позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь були призначені на 25.11.2019, то всі заходи щодо оприлюднення повідомлення про скликання цих Загальних зборів акціонерів та розсилка повідомлень кожному акціонеру персонально повинні були бути здійснені Metinvest B.V. до 25.10.2019 включно.

З огляду на відсутність у ПАТ Запоріжсталь Наглядової ради, на виконання вище зазначених вимог Закону України Про акціонерні товариства та Статуту ПАТ Запоріжсталь , Metinvest B.V. листом від 23.10.2019 звернулося до відповідача з проханням у строки, встановлені чинним законодавством України, розмістити на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства в мережі Інтернет: повідомлення про проведення 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , яке було надано ПАТ Запоріжсталь у додатках до листа Metinvest B.V.; інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства .

Відповідачем на виконання листа Metinvest B.V. від 23.10.2019 на веб-сайті (веб-сторінці) Товариства в мережі Інтернет, у розділі Акціонерам було розміщено: 23.10.2019 - повідомлення про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; 25.10.2019 - інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства (інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ Запоріжсталь станом на 17.10.2019).

Також, Metinvest B.V. листом від 23.10.2019 звернулося з проханням до ПАТ Запоріжсталь у строки, встановлені чинним законодавством України, здійснити публікацію повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь у офіційному друкованому виданні.

У зв`язку із цим ПАТ Запоріжсталь здійснена публікація повідомлення про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в газеті Урядовий Кур`єр , №204 від 25.10.2019.

Також, Metinvest B.V. здійснено розміщення повідомлення про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на сайті stokmarket.gov.ua 24.10.2019 о 12:12:59 год.

Для здійснення персонального повідомлення акціонерів ПАТ Запоріжсталь про скликання на 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Metinvest B.V. 18.10.2019 був укладений договір № 5р із Акціонерним товариством ПЕРШИЙ УКРАЇНСКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК (АТ ПУМБ ), на підставі якого для розсилки повідомлень акціонерам АТ ПУМБ був отриманий у Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України реєстр акціонерів ПАТ Запоріжсталь станом на 17.10.2019, тобто станом на дату, яка була визначена рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019. На виконання умов зазначеного договору АТ ПУМБ до 25.10.2019 включно, тобто не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , повідомило акціонерів ПАТ Запоріжсталь шляхом розсилання простих листів на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонерів, зафіксовану у реєстрі акціонерів станом на 17.10.2019.

Акції ПАТ Запоріжсталь не допущені до торгів на фондових біржах України (ПАТ Запоріжсталь не отримувало від фондових бірж України повідомлення про включення його акцій до торгів), акції ПАТ Запоріжсталь не знаходяться у лістингу, тому ПАТ Запоріжсталь не направляло до фондових бірж повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 25.11.2019.

Як встановлено судом, на 17.10.2019 (дату складання переліку акціонерів відповідача, які мають бути повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь ) позивач не обліковувався у реєстрі акціонерів ПАТ Запоріжсталь , оскільки право власності на акції ПАТ Запоріжсталь набув 19.11.2019.

Враховуючи встановлені обставини, суд дійшов висновку, що заходи щодо повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 25.11.2019, у встановлений Законом України Про акціонерні товариства та положеннями Статуту відповідача строк Metinvest B.V., як акціонером, що скликає позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь , були виконані в повному обсязі, чим спростовується твердження позивача, що позачергові Загальні збори акціонерів відповідача, призначені на 25.11.2019, скликані з порушенням вимог діючого законодавства України та установчих документів ПАТ Запоріжсталь .

Також необґрунтованими та безпідставними суд вважає доводи позивача, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь (розміщене на офіційному сайті ПАТ Запоріжсталь 23.10.2019) в порушення ч. 3 ст. 35 Закону України Про акціонерні товариства не затверджено Наглядовою радою. Такий висновок суду ґрунтується на наступному.

Як зазначалося вище, на ПАТ Запоріжсталь на день подання Metinvest B.V. вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства була відсутня, у зв`язку із чим позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь скликалися в порядку статті 47 Закону України Про акціонерні товариства за ініціативою акціонера Товариства - Metinvest B.V.

Відповідно до ч. 6 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства овідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

Матеріали справи свідчать, що Metinvest B.V. рішенням від 23.10.2019 затверджено текст повідомлення про проведення 25.11.2019 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , тобто, акціонер Товариства - ініціатор скликання відповідних зборів - при затвердженні повідомлення не порушив чинного законодавства України.

Частина 3 статті 35 Закону України Про акціонерні товариства , на яку посилається позивач, регулює правовідносини щодо затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у випадках, якщо рішення про скликання загальних зборів акціонерів приймається Наглядовою радою акціонерного товариства.

В той же час, стаття 47 Закону України Про акціонерні товариства є спеціальною нормою, яка регулює питання скликання і, в тому числі, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у разі скликання загальних зборів акціонерів за ініціативою акціонера акціонерного товариства.

Отже, у спірних правовідносинах при розгляді питання затвердження повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , яке скликалося за ініціативою акціонера Товариства, підлягає застосуванню спеціальна норма закону - ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства , яка передбачає, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

Частинами 1 і 2 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства передбачено право кожного акціонера внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок подання і розгляду таких пропозицій врегульований частинами 3-7 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства . Зокрема, пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням встановленої законом інформації.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства , - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. (ч. 4 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства )

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов`язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. (ч. 5 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства )

Частиною 6 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства встановлено, що рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства ; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства .

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. (ч. 7 ст. ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства )

Відповідно до ч. 8 ст. ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Матеріали справи свідчать, що до ПАТ Запоріжсталь надійшли наступні пропозиції акціонерів Товариства щодо внесення додаткових питань до порядку денного, затвердженого рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019:

- пропозиції б/н від 30.10.2019 від акціонера ПАТ Запоріжсталь - Підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП , код ЄДРПОУ 25590014, (частка у Статутному капіталі Товариства - 24,5002 %);

- пропозиції б/н від 30.10.2019 від акціонера ПАТ Запоріжсталь - Товариства з обмеженою відповідальністю МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ , код ЄДРПОУ 33104302, (частка у Статутному капіталі Товариства - 11,2224 %);

- пропозиції б/н від 04.11.2019 від акціонера ПАТ Запоріжсталь - Metinvest B.V., (частка у Статутному капіталі Товариства - 47,003174 %);

- пропозиції б/н від 12.11.2019 від акціонера ПАТ Запоріжсталь - Товариства з обмеженою відповідальністю МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ;

- пропозиції б/н і б/д (отримані ПАТ Запоріжсталь 21.11.2019) від акціонера ПАТ Запоріжсталь - Товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА (позивача у справі, частка у Статутному капіталі Товариства - 0,000000378 %).

Оскільки позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь скликалися акціонером ПАТ Запоріжсталь - Metinvest B.V., то, відповідно до вимог ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства , саме цим акціонером приймалися рішення про прийняття пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, що раніше був затверджений рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019, або прийняття рішення про відмову про включення таких пропозицій.

У зв`язку із цим, рішенням Metinvest B.V. від 08.11.2019 був затверджений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, до якого були включені пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ (від 30.10.2019) і Metinvest B.V. (від 04.11.2019).

Враховуючи внесення доповнень до порядку денного та проектів рішень до питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, Metinvest B.V. були виконані необхідні заходи щодо повідомлення акціонерів ПАТ Запоріжсталь про зміни до порядку денного та проектів рішень до питань проекту порядку.

Так, матеріали справи свідчать, що листом від 11.11.2019 Metinvest B.V. звернулося з проханням до відповідача у строки, встановлені чинним законодавством України, повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом публікації зазначеної в додатку до цього листа інформації в офіційному друкованому органі та розміщення її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

ПАТ Запоріжсталь на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, у розділі Акціонерам було розміщене 14.11.2019 повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019. Також, відповідачем була здійснена публікація повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019, в газеті Урядовий Кур`єр № 218 (6581) від 14.11.2019.

Також, АТ ПУМБ , як депозитарною установою, на підставі договору № 5р від 18.10.2019 було здійснено розсилку повідомлення про зміни проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019. Розсилка здійснена шляхом розсилання простих листів на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонерів, зафіксовану у реєстрі акціонерів ПАТ Запоріжсталь , складеного станом на 17.10.2019. Розсилка закінчена АТ ПУМБ 14.11.2019.

Таким чином, усі заходи щодо повідомлення акціонерів ПАТ Запоріжсталь про зміни у порядку денному були здійснені Metinvest B.V. до 14.11.2019 включено, тобто не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , скликаних на 25.11.2019, що повністю відповідає вимогам ч. 8 ст. ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства .

Як вже зазначалося раніше судом, рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019 була встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , а саме - 17.10.2019. Судом також встановлено, що станом на 17.10.2019 позивач не обліковувався у реєстрі акціонерів ПАТ Запоріжсталь .

У зв`язку із цим позивач не був персонально повідомлений (шляхом направлення листа за його місцезнаходженням) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь та про зміни у порядку денному цих Загальних зборів.

Наведеним спростовуються доводи позивача, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначені на 25.11.2019, скликані з порушенням вимог діючого законодавства України, оскільки в даному випадку відсутнє порушення норм діючого законодавства України при скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь через неотримання позивачем повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь та про зміни у порядку денному цих Загальних зборів.

Частинами 1 і 2 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства передбачено, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Частиною 3 ст. 47 Закону України Про акціонерні товариства закріплено, що пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З аналізу вищевказаних норм Закону слідує, що акціонер акціонерного товариства може надати пропозиції щодо включення до проекту порядку денного: нових питань порядку денного з одночасним наданням проектів рішень з таких питань; нових проектів рішень з питань проекту порядку денного, що вже затверджені Наглядовою радою або акціонером, який скликає Загальні збори акціонерів.

Згідно ч. 10 ст. 42 Закону України Про акціонерні товариства агальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Таким чином, акціонер не може надати пропозиції щодо нових проектів рішень з питань, що не включені до проекту порядку денного, оскільки загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

З матеріалів справи вбачається, що 21.11.2019 до ПАТ Запоріжсталь надійшла пропозиція позивача (без номера та без дати) щодо включення до складу Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь нових кандидатів, запропонованих Позивачем.

Отже, фактично позивач у пропозиції пропонує проект рішення з питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Разом із тим, проект порядку денного, затверджений рішенням Metinvest B.V. від 17.10.2019, а також порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , затверджений рішенням Metinvest B.V. від 08.11.2019, не містять питання щодо обрання членів Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь .

З викладено слідує, що позивачем було запропоновано проект рішення з питання, яке відсутнє у проекті порядку денного та у затвердженому порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , що суперечить вимогам Закону України Про акціонерні товариства .

За таких обставин, оскільки у затвердженому порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь було відсутнє питання обрання членів Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь , акціонер Товариства, що скликав позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , правомірно не включив до порядку денного пропозицію, направлену позивачем.

Крім того, ч. 2 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства передбачено, що пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Таким чином, пропозиції щодо нових питань порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного позивач повинен був надати на адресу ПАТ Запоріжсталь до 04.11.2019 включно, а щодо кандидатів до складу органів товариства, в тому числі до складу Наглядової ради ПАТ Запоріжсталь , до 17.11.2019 включно.

Проте, згідно пояснень представника позивача пропозиція ТОВ КІНГ відправлена засобами поштового зв`язку 19.11.2019, та отримана ПАТ Запоріжсталь 21.11.2019 (вхідний штамп ПАТ Запоріжсталь від 21.11.2019, № 2068157).

Отже, позивач направив пропозицію з порушенням строків, встановлених ч. 2 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства , що виключало можливість включення пропозиції позивача до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь .

Стосовно доводів позивача про не направлення йому мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції ТОВ КІНГ до проекту порядку денного загальних зборів ПАТ Запоріжсталь , що, на думку позивача, є порушенням ч. 7 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства , то з цього приводу суд зауважує на наступне.

Частиною 7 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства , на яку посилається позивач, передбачено, що мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Проте, на ПАТ Запоріжсталь , як вже зазначалося раніше, Наглядова рада як орган управління відсутня. У зв`язку із цим, мотивоване рішення, передбачене ч. 7 ст. 38 зазначеного Закону, не могло бути направлено Наглядовою радою ПАТ Запоріжсталь на адресу позивача (як акціонера) у зв`язку із відсутністю на ПАТ Запоріжсталь органу управління, який повинен прийняти таке рішення.

Крім того, скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , призначених на 25.11.2019, здійснював акціонер - Metinvest B.V.

Порядок скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонера регулюється статтею 47 Закону України Паро акціонерні товариства . Даною нормою Закону не передбачений обов`язок акціонера, що скликає загальні збори акціонерів за власною ініціативою, щодо надання на адресу акціонера, який надав пропозиції до питань поряду денного, мотивованого рішення про відмову у включенні таких пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Так самою частиною 7 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства не передбачено, що такий обов`язок покладається на акціонера, якщо скликання загальних зборів акціонерів здійснюється акціонером у разі, якщо скликання загальних зборів акціонерів здійснюється самостійно акціонером у зв`язку із не прийняттям наглядовою радою акціонерного товариства рішення про скликання загальних зборів за вимогою акціонера.

Таким чином, діючим законодавством та Статутом ПАТ Запоріжсталь не передбачений обов`язок акціонера, який скликає загальні збори акціонерів за власною ініціативою, щодо надання на адресу акціонера, який надав пропозиції до питань поряду денного, мотивованого рішення про відмову у включенні таких пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Отже, наведеним спростовуються доводи позивача про порушення вимог ч. 7 ст. 38 Закону України Про акціонерні товариства при скликанні загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь .

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України Про акціонерні товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

Частиною 2 статті 52 Закону України Про акціонерні товариства унормовано, що до виключної компетенції наглядової ради належить: обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (п. 8 ч. 2. ст. 52 Закону); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди (п. 9 ч.2.ст. 52 Закону).

В той же час, абз. 2 ч. 1 ст.33 Закону України Про акціонерні товариства передбачено, що статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків) може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПАТ Запоріжсталь не є акціонерним товариством, у статутному капіталі якого 50 і більше відсотків акцій належать державі, а також не є акціонерним товариством, 50 і більше відсотків акцій якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків.

В той же час, ПАТ Запоріжсталь у розумінні Закону України Про акціонерні товариства є приватним акціонерним товариством, оскільки пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів № 2210-VIIІ від 16.11.2017 визначено, що усі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2210-VIIІ від 16.11.2017 емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності Законом №2210, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

Згідно з пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень цього ж Закону до акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги закону України Про акціонерні товариства в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

Оскільки акції ПАТ Запоріжсталь на день набрання чинності Закону № 2210-VIIІ від 16.11.2017 не перебували у лістингу, а також враховуючи, що ПАТ Запоріжсталь не оприлюднювало повідомлення про те, що ПАТ Запоріжсталь вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів (що підтверджується роз`ясненням НКЦПФР № 26/03/27408 від 18.09.2019, наданим на запит ПАТ Запоріжсталь ), то судом приймаються до уваги доводи відповідача, що до ПАТ Запоріжсталь вимоги Закону України Про акціонерні товариства застосовуються в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств, незважаючи на те, що Статутом Товариства передбачена організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство.

Отже, судом встановлено, що до ПАТ Запоріжсталь можуть бути застосовані вимоги абзацу 2 ч.1 ст. 33 Про акціонерні товариства .

Пунктом 16.10.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь передбачено, що до виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

- обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства (пп. 1 п. 16.10.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь );

- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором та його заступниками, встановлення розміру їх винагороди (пп. 20 п. 16.10.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь ).

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України Про акціонерні товариства загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

Згідно п. 27 ч. 2 цієї ж статті Закону до виключної компетенції загальних зборів належить вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

Пунктом 15.13.39 Статуту ПАТ Запоріжсталь встановлено, що до компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно з частиною 1 статті 98 ЦК України загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

Положення аналогічно змісту містяться в нормах ст. ст. 32, 33 Закону України Про акціонерні товариства , якими передбачено, що вищим органом акціонерного товариства є загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. При цьому статутом приватного акціонерного товариства (крім випадків, встановлених абз. 2 ч. 1 ст. 33 вказаного Закону) може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

з системного аналізу викладених норм закону слідує висновок, що Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 16.05.2018 по справі № 913/711/17, від 03.07.2018 по справі № 926/2301/17, від 12.12.2018 по справі № 915/1388/16, від 05.06.2019 по справі № 910/20383/17, від 20.08.2019 по справі № 910/7837/17.

Як встановлено судом, Статут Відповідача прийнятий на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Запоріжсталь , що відбулися 07.08.2015. За прийняття рішення щодо затвердження нової редакції Статуту Відповідача проголосувало 2599393157 голосів акціонерів, що дорівнює 99,99991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та були власниками голосуючих з цього питання акцій, або дорівнює 98,3247% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Таким чином, враховуючи положення ч. 1 ст. 33 Закону України Про акціонерні товариства , виходячи з умов п. 15.13.39, п.16.10.1 Статуту ПАТ Запоріжсталь , суд дійшов висновку, що Загальні збори акціонерів ПАТ Запоріжсталь можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі з питань обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

Вище викладеним спростовуються доводи позивача про невідповідність вимогам Закону України Про акціонерні товариства включення до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запоріжсталь , що призначалися на 25.11.2019, питань про обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди, а, відтак, є необґрунтованим твердження позивача про незаконність прийняття рішень з цих питань на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ Запоріжсталь 25.11.2019.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб юридичного захисту) передбачено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть, якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому, під ефективним засобом (способом) слід розуміти такий, що призводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект. Засіб захисту, що вимагається зазначеною статтею, повинен бути ефективним як у законі, так і на практиці, щоб його використання не було і ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави.

Таким чином, ефективний спосіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, бути адекватним наявним обставинам та виключати подальше звернення особи до суду за захистом порушених прав.

Підставою для звернення до суду є наявність порушеного права, а таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, І саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які підтверджували б наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Така правова позиція викладена в Постанові Великої палати Верховного суду по справі № 905/1926/16 від 11.09.2018.

Відповідно до ч., ч. 1-4 ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 74 ГПК України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Доводи позивача, наведені в обґрунтування заявлених ним вимог, не знайшли свого підтвердження за встановлених судом обставин та є безпідставними і необґрунтованими.

Суд визнає позовні вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Заперечення відповідача на заявлені позовні вимоги враховані судом при вирішенні даного спору.

Враховуючи вище наведене, в задоволені позову відмовляється повністю.

Згідно зі ст. 129 ГПК України, приймаючи до уваги висновок суду про відсутність підстав для задоволення позовних вимог, судовий збір покладається на позивача.

Керуючись ст., ст. 123, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ

В задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА , м. Київ до Публічного акціонерного товариства Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь , м. Запоріжжя, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Ргіvаte Limited Liability Соmpany Metinvest B. V., м. Гаага, Нідерланди про визнання недійсними рішень позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь , оформлених протоколом № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ Запорізький металургійний комбінат Запоріжсталь від 25.11.2019, відмовити повністю.

Повне рішення оформлено і підписано у відповідності до вимог ст. ст. 240, 241 ГПК України 04 березня 2020 р.

Суддя Н. Г. Зінченко

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області, а у разі проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —908/3446/19

Рішення від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

Ухвала від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

Ухвала від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Зінченко Н.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні