Ухвала
від 23.02.2020 по справі 910/9463/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі

24.02.2020Справа № 910/9463/19

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К. І., при секретарі судового засідання Лук`янчук Д. Ю., розглянувши у порядку загального позовного провадження господарську справу

за позовною заявою Приватного акціонерного товариства "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс"

до Державного підприємства "Центр оцінки та інформації"

про стягнення 215 091, 25 грн.

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

встановив:

До Господарського суду міста з позовом звернулось Приватне акціонерне товариство "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" (далі - ПрАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс", позивач) до Державного підприємства "Центр оцінки та інформації" (далі - ДП "Центр оцінки та інформації", відповідач) про стягнення заборгованості сумі 215 091, 25 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушив умови договору купівлі-продажу № 07-211/18 від 24.04.2018 р. в частині повної та своєчасної сплати вартості поставленого позивачем товару, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість.

У позові ПрАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" просить стягнути з відповідача основний борг у сумі 182 790,00 грн., пеню у сумі 32 301,25 грн., що разом складає 215 091,25 грн., а також судовий збір у сумі 3 226,37 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2019 дану позовну заяву було прийнято до розгляду, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, сторонам надані строк та можливість реалізувати свої процесуальні права та обов`язки.

У строк, визначений законом, від ДП "Центр оцінки та інформації" надійшла зустрічна позовна заява до ПАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" про визнання недійсним договору купівлі-продажу № 07-211/18 від 26.04.2018 р., яка була прийнята ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2019 р. до спільного розгляду з первісним позовом, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження.

У подальшому за клопотанням позивача за зустрічним позовом, ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.02.2020 р. зустрічний позов Державного підприємства "Центр оцінки та інформації" до Приватного акціонерного товариства "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" про визнання недійсним договору купівлі-продажу № 07-211/18 від 26.04.2018 р. був залишений без розгляду.

Водночас, до початку розгляду справи по суті представники сторін подали спільну заяву про затвердження мирової угоди, просили її задовольнити.

У судове засідання, яке було призначене на 24.02.2020 р., представники сторін не з`явились, належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи. Представник позивача подав заяву про відмову від позову в частині стягнення основного боргу у сумі 22 208,00 грн., пені у сумі 32 301,25 грн., судових витрат у сумі 3 226,37 грн., яку просив розглянути без його участі.

Розглянувши заяву позивача про відмову від позову у вказаній частині, суд прийшов до висновку, що провадження у справі в частині стягнення основного боргу у сумі 22 208,00 грн., пені у сумі 32 301,25 грн., судових витрат у сумі 3 226,37 грн. підлягає закриттю з огляду на наступне.

За приписами п. 1 ч. 2 ст. 46 ГПК України позивач по справі має право відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Як вбачається з поданої заяви, вона підписана представником ПрАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс", який має право на відмову від позову, підстав для неприйняття відмови позивача від частини вимог судом не встановлено.

Таким чином, оскільки відмова від позову є формою реалізації прав позивача, відповідна заява підписана його уповноваженим представником, при цьому обставин порушення прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб у зв`язку із відмовою позивача від позову не встановлено, суд приймає відмову ПрАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" від позову та закриває провадження у справі в частині стягнення основного боргу у сумі 22 208,00 грн., пені у сумі 32 301,25 грн., судових витрат у сумі 3 226,37 грн. на підставі п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Також судом встановлено, що під час перебування справи у суді відповідач сплатив позивачу частину основного боргу у сумі 100 000,00 грн., що підтверджується наданими матеріалами. Отже, у такий спосіб відповідач припинив зобов`язання в частині сплати боргу на вказану суму, у зв`язку з чим провадження в частині стягнення заборгованості у сумі 100 000, 00 грн. підлягає закриттю за відсутністю предмету спору на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

За таких обставин на розгляді суду залишились позовні вимоги ПрАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" до ДП "Центр оцінки та інформації" про стягнення основної заборгованості у сумі 60 582,00 грн. (215 091,25 грн. - 54 509,25 грн. - 100 000,00 грн.).

Розглянувши подану сторонами заяву про затвердження мирової угоди, дослідивши наявні матеріали, суд вважає, що мирова угода підлягає затвердженню на умовах, погоджених сторонами.

Згідно зі ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Як встановлено судом, подана мирова угода стосується лише прав та обов`язків сторін, права і інтереси будь-яких інших осіб цією угодою не порушені. Мирова угода підписана директором ПрАТ "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" та в.о. директора ДП "Центр оцінки та інформації", їх повноваження в цій частині не суперечать вимогам закону.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 130, 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Провадження за позовом Приватного акціонерного товариства "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" до Державного підприємства "Центр оцінки та інформації" про стягнення заборгованості у сумі 215 091, 25 грн. в частині стягнення заборгованості у сумі 154 509,25 закрити.

Затвердити умови мирової угоди від 14.01.2020 р., укладеної між Приватним акціонерним товариством "Центр комп`ютерних технологій "ІнфоПлюс" (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а, ідентифікаційний код 16400836) (позивач, стягувач) та Державним підприємством "Центр оцінки та інформації" (02660, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15, ідентифікаційний код 00209131) (відповідач, боржник) щодо стягнення заборгованості у сумі 60 582,00 грн. згідно з якою:

1. Боржник гарантує, що частина заборгованості перед стягувачем, яка дорівнює 60 582,00 (шістдесят тисяч п`ятсот вісімдесят дві гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ 10 097,00 грн. буде погашена перед стягувачем у граничний термін до 28.02.2020 року включно.

2. Стягувач заявляє, що з моменту підписання цієї мирової угоди та у разі належного її виконання не матиме жодних майнових претензій до боржника з приводу заборгованості, домовленості щодо погашення якої є предметом цієї мирової угоди.

3. Боржник і стягувач домовилися, що будь-які витрати, що виникатимуть чи можуть виникнути після затвердження судом умов цієї мирової угоди (комісія за перерахування коштів, неустойка за порушення договірних зобов`язань тощо), покладаються на боржника.

4. Ця мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору, що є предметом цієї мирової угоди, на підставі взаємних поступок і стосується лише прав та обов`язків сторін.

5. Боржник і стягувач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права чи охоронювані законом інтереси будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

Провадження у справі закрити.

Ухвала про затвердження мирової угоди у разі її невиконання чи неналежного виконання є виконавчим документом, який відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про виконавче провадження" до виконавчого документа та може бути поданий для примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в судовому засіданні 24 лютого 2020 року.

Повний текст ухвали складений 2 березня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня складення повного тексту ухвали.

Суддя Головіна К. І.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/9463/19

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 22.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 12.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 17.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 17.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 16.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 08.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

Ухвала від 24.07.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Головіна К.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні