Ухвала
від 24.02.2020 по справі 54/125
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.02.2020Справа № 54/125 Суддя Шкурдова Л.М., розглянувши заяву структурного підрозділу "Енергозбут" Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго"

про заміну сторони її правонаступником

у справі №54/125

за позовом Публічного акціонерного товариства "Київенерго" в особі структурного відокремленого підрозділу "Енергозбут Київенерго"

до Закритого акціонерного товариства "Жилкомунсервіс"

про стягнення 69 459,03 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін: згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.05.2011 у справі №54/125 позов задоволено, стягнуто з Комунального підприємства "Жилкомунсервіс" на користь Публічного акціонерного товариства "Київенерго" в особі структурного відокремленого підрозділу "Енергозбут Київенерго" 61 551,29 грн боргу за спожиту теплову енергію у гарячій воді, 6 065,82 грн інфляційних втрат, 1 841,92 грн 3% річних, 694,59 грн витрат по сплаті державного мита та 236,00 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

07.06.2011 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 20.05.2011 у справі №54/125 Господарським судом міста Києва видано відповідний наказ.

07.02.2020 від структурного підрозділу "Енергозбут" Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" надійшла заява про заміну сторони її правонаступником, а саме про заміну на стадії виконання судового рішення стягувача - Публічне акціонерне товариство "Київенерго" його процесуальним правонаступником - Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго". Окрім того, в поданій заяві заявник просив поновити строк для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Подана заява мотивована тим, що 11.10.2018 між Публічним акціонерним товариством "Київенерго" та Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" укладено договір №603-18 про відступлення права вимоги (цесії), відповідно до якого ПАТ "Київенерго" відступило, а КП "Київтеплоенерго" набуло право грошової вимоги, зокрема до Закритого акціонерного товариства "Жилкомунсервіс" щодо виконання ним грошових зобов`язань перед кредитором з оплати спожитої теплової енергії в частині оплати інфляційної складової боргу, 3% річних та судових витрат (п. 799 додатку №3 до договору №603-18 про відступлення права вимоги (цесії) від 11.10.2018).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 у справі №54/125 вказана заява призначена до розгляду на 25.02.2020.

Представник заявника у судовому засіданні 25.02.2020 заявлені у заяві вимоги підтримав, просив замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Київенерго" його процесуальним правонаступником - Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго".

У судове засідання 25.02.2020 представники сторін не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, про дату, місце та час розгляду заяви були належним чином повідомлені.

Розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження з наступних підстав.

11.10.2018 між Публічним акціонерним товариством "Київенерго" та Комунальним підприємством Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" було укладено договір №603-18 про відступлення права вимоги (цесії), відповідно до якого ПАТ "Київенерго" відступило, а КП "Київтеплоенерго" набуло право грошової вимоги до споживачів (юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, перелік яких визначений у додатках до договорів про відступлення права вимоги від 11.10.2018 №601-18, від 11.10.2018 №602-18) теплової енергії, комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, в частині їх зобов`язання перед кредитором оплатити неустойку (пеня та/або штраф), 3% річних, інфляційні нарахування, судові та інші витрати, витрати на адвокатські послуги, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень, що нараховані кредитором та/або виникли до дати укладення цього договору та/або можуть бути нараховані та/або виникнути після дати укладення цього договору у зв`язку з неналежним виконанням споживачами обов`язків з оплати спожитої теплової енергії та/або комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води та є предметом судового розгляду або підтверджені судовими рішеннями, як такі що підлягають стягненню споживачів

Відповідно до п. 1.2 Договору, перелік споживачів та склад вимог (неустойка (пеня та/або штраф), 3% річних, інфляційні нарахування судові та інші витрати, витрати на адвокатські послуги, пов`язані з отриманням боргу та примусовим стягненням та будь-які інші без виключень та обмежень) у вже розпочатих спорах та/або рішеннях суду та/або виконавчих провадженнях зазначаються у додатках 1, 2, 3, 4 до цього договору.

Згідно п. 1.3 договору, перелік споживачів та склад вимог, визначений у додатках 1, 2, 3, 4 не обмежує права нового кредитора на реалізацію відступленого йому права у відповідності до п. 1.1 цього договору. З укладенням цього договору та договорів про відступлення права вимоги від 11.10.2018 №601-18, від 11.10.2018 №302-18 новий кредитор набуває право отримання/вимоги від споживачів, які визначені в Додатках 1, 2, 3, 4 до цього договору та вказаних договорів про відступлення права вимоги до споживачів додаткових сум стягнення у зв`язку з неналежним виконанням споживачами договорів/угод, укладених кредитором понад ті, що є предметом судового розгляду чи підтверджені судовими рішеннями.

Згідно із п. 799 додатку №3 до договору №603-18 про відступлення прав вимоги (цесії) від 11.10.2018 ПАТ "Київенерго" відступило, а КП "Київтеплоенерго" набуло право вимоги до Закритого акціонерного товариства "Жилкомунсервіс" зі сплати інфляційних витрат у розмірі 6 065,82 грн, 3% річних у розмірі 1 841,92 грн, судового збору у розмірі 236,00 грн, присуджених до стягнення з боржника рішенням Господарського суду міста Києва від 20.05.2011 у справі №54/125.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

У відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (ст. 516 Цивільного кодексу України).

Враховуючи умови договору №603-18 про відступлення права вимоги (цесії) від 11.10.2018, суд дійшов висновку, що відбулась заміна кредитора у матеріальних правовідносинах (відбувся перехід прав вимоги) у зобов`язанні, що виникло на підставі договору №8252063 на постачання теплової енергії у гарячій воді від 01.01.2005, а саме до заявника перейшло право вимоги до відповідача зі сплати штрафних санкцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України в разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №54/125, виданого Господарським судом міста Києва від 07.06.2011 з Публічного акціонерного товариства "Київенерго" (код ЄДРПОУ - 00131305) на Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" (код ЄДРПОУ - 40538421) в частині вимог про стягнення інфляційних витрат у розмірі 6 065,82 грн, 3% річних у розмірі 1 841,92 грн, судового збору у розмірі 236,00 грн.

Щодо поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 329 Господарського процесуального кодексу України, у разі пропуску строку для пред`явлення наказу, судового наказу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено. Про поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання суд постановляє ухвалу.

При розгляді заяви про відновлення процесуального строку заявник повинен обґрунтувати поважність причини (причин) пропуску строку, в разі необхідності - з поданням доказів. При цьому, Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку.

З викладеного слідує, що пропущений строк для пред`явлення наказу до виконання може бути відновлено з причин, визнаних господарським судом поважними. За таких обставин, господарський суд відновлює процесуальний строк, якщо визнає причини пропуску строку поважними. При цьому, причини поважності пропуску строку для пред`явлення наказу до виконання оцінюються судом, виходячи з обґрунтування поважності цих причин та наданих доказів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що прострочення строку для пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва від 07.06.2011 у справі №54/125 сталося не з вини КП "Київтеплоенерго", а через зволікання ПАТ "Київенерго", суд вважає за необхідне поновити строк для пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва від 07.06.2011 у справі №54/125 до виконання.

Керуючись ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 52, 234, 235, 329 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити.

2. Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №54/125, виданого Господарським судом міста Києва від 07.06.2011, з Публічного акціонерного товариства "Київенерго" (код ЄДРПОУ - 00131305) на Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" (код ЄДРПОУ - 40538421) в частині вимог про стягнення інфляційних витрат у розмірі 6 065,82 грн, 3% річних у розмірі 1 841,92 грн, судового збору у розмірі 236,00 грн.

3. Поновити строк для пред`явлення наказу Господарського суду міста Києва від 07.06.2011 у справі №54/125 до виконання.

Дана ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у строки, встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.М. Шкурдова

Дата складення тексту ухвали: 03.03.2020

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —54/125

Ухвала від 04.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 15.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 08.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 19.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Хачатрян В.С.

Ухвала від 19.09.2015

Господарське

Господарський суд Харківської області

Хачатрян В.С.

Ухвала від 18.08.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Рішення від 30.05.2011

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 05.11.2010

Господарське

Господарський суд міста Києва

Хрипун О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні