Ухвала
від 20.02.2020 по справі 11/б-5022/1326/2011
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21 лютого 2020 року м. ТернопільСправа № 11/Б-5022/1326/2011

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянув заяву № 140/2/3 від 10.01.2020 року Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про здійснення процесуального правонаступництва справі

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" вул. Лєскова, 9, м. Київ в особі якого діє Тернопільська обласна дирекція ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" вул. Кардинала Й. Сліпого, 8, м. Тернопіль

до боржника: Малого підприємства "Подолянка" вул. Тернопільська, 2, с. Великий Глибочок, Тернопільського району Тернопільської області

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредиторів: не з`явився

Боржника: не з`явився

Суть справи: Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 20 червня 2011 року порушено провадження у справі про банкрутство малого підприємства "Подолянка", вул. Тернопільська,2, с. Великий Глибочок Тернопільського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14028261; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів введено процедуру розпорядження майном боржника та розпорядником майна боржника призначено Дідича В. Є., м. Тернопіль, просп. Ст. Бандери, 96/241; ліцензія серії АГ № 594827 від 14.04.2011 року, видана Державним департаментом з питань банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 11.10.2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів, визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі якого діє Тернопільська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" вул. Кардинала Й.Сліпого, 8, м. Тернопіль, 46001, ідентифікаційний код 21139067 в сумі 493 064 грн.28 коп. Черговість задоволення грошових вимог в сумі 416 868 грн.25 коп. перша, в сумі 76 196 грн.03 коп. - шоста.

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 29 листопада 2011 року боржника мале підприємство "Подолянка", вул. Тернопільська, 2, с. Великий Глибочок, Тернопільського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 14028261 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором банкрута призначено Дідича В. Є., м. Тернопіль, просп. Ст. Бандери, 96/241; ліцензія серії АГ № 594827 від 14.04.2011 року, видана Державним департаментом з питань банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 07 лютого 2012 року достроково припинено повноваження ліквідатора банкрута Дідича В.Є., м. Тернопіль та ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шимечка А. Я., вул. С. Стадникової, 1/60, м. Тернопіль; ліцензія серії АВ № 397269 від. 23.09.08 р., видана Державним департаментом з питань банкрутства.

13 січня 2020 року на адресу Господарського суду Тернопільської області від Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява № 140/2/30 про залучення до справи АТ "Вектор Банк" здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1326/2011 відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 17.01.2020 призначено судове засідання по розгляду заяви Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140/2/30 про залучення до участі у справі Акціонерне Товариство "Вектор Банк" та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1326/2011 відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" на 31 січня 2020 року .

27.01.2020 року на адресу Господарського суду Тернопільської області від Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшло клопотання №140/2/103 від 27.01.2020 про розгляд справи за відсутності представника АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 31.01.2020, судове засідання по розгляду заяви Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140/2/30 про залучення до участі у справі Акціонерне Товариство "Вектор Банк", м.Київ, вул. Тарасівська, 9, м.Київ, ідентифікаційний код 39037656 та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1326/2011 відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" відкладено на 21 лютого 2020 року.

Представники сторін в судове засідання 21.02.2020 не прибули, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлено:

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 20.06.2011 порушено провадження у справі про банкрутство малого підприємства Подолянка ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів введено процедуру розпорядження майном боржника та розпорядником майна боржника призначено Дідича В. Є.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 11.10.2011 затверджено реєстр вимог кредиторів по справі №11/Б-5022/1326/2011 та визнано грошові вимоги Акціонерного товариства Райффайзен банк Аваль в сумі 493 064 грн. 28 коп., з яких: 249 623,48 грн. заборгованості за кредитним договором; 167 244,77 грн. сума не сплачених відсотків; 58 667,36 грн. пені за порушення строку повернення кредиту та 17 528,67 грн. пені за порушення терміну сплати відсотків.

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 29.11.2011 боржника мале підприємство Подолянка визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором банкрута призначено Дідича В. Є..

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 07 лютого 2012 року достроково припинено повноваження ліквідатора банкрута Дідича В.Є. та ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шимечка А. Я.

Акціонерне товариство Райффайзен Банк Аваль (далі - Кредитор, Клієнт, Банк, Цедент) є правонаступником за всіма правами та обов`язками Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль , що підтверджується Статутом Акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль (нова редакція), затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол № 36-59 від 24.04.2019 року).

08.12.2016 між Кредитором та Акціонерним товариством ВЕКТОР БАНК (далі- Правонаступник Кредитора, Фактор) укладено Договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) (далі - Договір). За умовами якого (п. 2.1) в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення прав вимоги.

Відповідно до п. 2.1 Договору, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення Прав вимоги.

Пунктом 1.1. Розділу 1 Договору визначено, що Дата відступлення Прав Вимоги - це дата підписання Клієнтом і Фактором Реєстру відступлених Прав Вимоги, яке здійснюється після отримання Клієнтом всієї Загальної суми фінансування.

Відповідно до п. 2.2 Договору відступлення Фактору зазначених в Реєстрі кредитних операцій до відступлення (Додаток № 1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги та з моменту підписання Сторонами Реєстру відступлених Прав Вимоги (за формою, наведеною в Додатку № 2 до Договору).

Згідно положень п. 2.3 Договору з дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною Кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними Кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення.

На виконання наведених положень Договору АТ Райффайзен Банк Аваль та АТ ВЕКТОР БАНК підписано Реєстр відступлених прав вимоги (стор. 2, інформація щодо відступлення вимог за зобов`язаннями МП Подолянка ),

На виконання умов Договору факторингу від 08.12.2016 АТ Вектор Банк перерахувало АТ Райффайзен Банк Аваль кошти в сумі 2 000 000,00 грн., що підтверджується копією меморіального ордера № 1633 від 08.12.2016.

Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Разом із тим, процесуальне правонаступництво можливе на будь - якій стадії процесу.

Як встановлено пунктом 1 частини 1 статті 512, статтею 514 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, частина 1 статті 512 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що відступлення права вимоги є одним із випадків заміни кредитора в зобов`язанні, яке відбувається на підставі правочину. Відступлення права вимоги не є окремим видом договору, це правочин, який опосередковує перехід права.

Аналізуючи наведені вище норми права суд зазначає, що правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним.

Суд, вирішуючи питання процесуального правонаступництва, відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України та статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язаний керуватися доказами, які беззаперечно підтверджують факт настання матеріального правонаступництва за конкретним предметом спору та відносно конкретного учасника у відносинах.

З огляду на викладене суд приходить до висновку про задоволення заяви № 140/2/30 від 10.01.2020 року (вх.№ 198 від 13.01.2020) Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про залучення до справи ПАТ ВЕКТОР БАНК та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1326/2011 відносно кредитора АТ Райффайзен Банк Аваль 01011, м.Київ. вул.Лєскова,9, ЄДРПОУ 14305909 .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву № 140/2/30 від 10.01.2020 року (вх.№ 198 від 13.01.2020) Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про залучення до справи ПАТ ВЕКТОР БАНК та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1326/2011 відносно кредитора АТ Райффайзен Банк Аваль 01011, м.Київ. вул.Лєскова,9, ЄДРПОУ 14305909 - задовольнити.

2. Замінити кредитора - Акціонерне товариство"Райффайзен Банк Аваль" 01011, м.Київ. вул.Лєскова,9, ЄДРПОУ 14305909 на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство ВЕКТОР БАНК 01033, м.Київ, вул.Тарасівська,9, ЄДРПОУ 93037656.

3. Арбітражному керуючому (ліквідатору) Шимечку А.Я, внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника.

4. Ухвалу направити банкруту; АТ "Райффайзен Банк Аваль", вул. Лескова,9, м.Київ,01011; АТ "ВЕКТОР БАНК", вул. Тарасівська,9, м.Київ,01033 та ліквідатору банкрута Шимечку А.Я., 48500, вул.Копичинецька, 154Є, м.Чортків Тернопільської області.

Суддя А.М. Сидорук

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —11/б-5022/1326/2011

Ухвала від 12.09.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 05.09.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 05.09.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 17.08.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 17.08.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 26.06.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 26.06.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 06.06.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 30.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

Ухвала від 10.05.2022

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Сидорук А.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні