Ухвала
№ 87996064
від 26.02.2020 по справі 925/871/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" лютого 2020 р. №2, м. Черкаси справа № 925/871/15

Вх.суду № 911/20 від 20.01.2020

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

у судове засідання не з`явились:

ліквідатор банкрута, представники від ТОВ "Перше факторингове бюро", ТОВ "Сіверус", ТОВ "Авуар-Сервіс", представник працівників боржника Муравйов Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 17.01.2020 №02-01/14-3

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди та про здійснення і відшкодування витрат арбітражного керуючого,

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю «Авуар-Сервіс»

до боржника, Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Шевченка,

про банкрутство юридичної особи

ВСТАНОВИВ :

1.Арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В., на підставі рішень комітету кредиторів (протоколи від 31.10.2019 №25, від 29.11.2019 №26, від 27.12.2019 №27) подав до суду клопотання від 17.01.2020 №02-01/14-3 з вимогами:

затвердити звіт №02-01/14-51-1 від 31.10.2019 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута за період з 01.10.2019 до 31.10.2019 на суму 11691,27 грн. (з них: основна грошова винагорода - 8346,00 грн., витрати - 3345,27 грн.);

затвердити звіт №02-01/14-55 від 29.11.2019 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута за період з 01.11.2019 до 29.11.2019 на суму 8410,00 грн. (з них: основні грошова винагорода - 8346,00 грн., витрати - 64,00 грн.);

затвердити звіт №02-01/14-57 від 27.12.2019 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора банкрута за період з 01.12.2019 до 27.12.2019 на суму 11401,00 грн. (з них: основна грошова винагорода - 11326,00 грн., витрати - 75,00 грн.).

2.Ухвалами суду від 29.01.2020 клопотання призначено для розгляду у спрощеному провадженні по суті у судове засідання на 13.02.2020; від 13.02.2020 розгляд справи відкладався на 27.02.2020.

3.До дня судового засідання від заявника надійшло уточнення від 27.02.2020 №02-01/14-5 (вх.суду №3206/20 від 27.02.2020, а.с.180 т.79) до заявленого ним клопотання, у якому останній пояснив, що у п.3 та п.4 його прохальної частини допущено описки при зазначенні сум грошової винагороди за звітами від 29.11.2019 №02-01/14-55 та від 27.12.2019 №02-01/14-57, зокрема просив вважати правильними: нараховану грошову винагороду за період з 01.11.2019 по 29.11.2019 у сумі 12519,00 грн. замість вказаної у клопотанні 8346,00 грн.; грошову винагороду, нараховану за період з 01.12.2019 по 27.12.2019 у сумі 11326,71 грн. замість 11326,00 грн., як було зазначено у клопотанні.

4.Учасники провадження у справі про банкрутство боржника, які не прибули у судове засідання (ліквідатор банкрута; члени комітету кредиторів: ТОВ "Перше факторингове бюро", ТОВ "Сіверус", ТОВ "Авуар-Сервіс"; інші учасники: представник працівників боржника Муравйов Л.В.) були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх повноважні представники у судове засідання не з`явились.

Від ліквідатора банкрута надійшла заява від 27.02.2020 (вх.суду №3188/20 від 27.02.2020, а.с.179 т.79) про розгляд справи без його участі. Інші учасники справи про причини неявки не повідомили.

Обов`язковою визнавалась явка ліквідатора банкрута. Явка решти учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

5.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс ) та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI ), чинного на час вчинення відповідних дій у процедурах банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

6.Заслухавши представників учасників справи про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 28.05.2015 порушено провадження у справі про банкрутство боржника. Постановою суду від 23.02.2017 боржника визнано банкрутом. Ухвалою суду від 05.11.2019.

Ухвалою суду від 21.09.2017 установлено щомісячний розмір грошової винагороди ліквідатора банкрута два мінімальних розміри заробітної плати.

У період з 01.10.2019 до 27.12.2019 арбітражний керуючий Ярмолінський Ю.В. здійснював повноваження ліквідатора банкрута.

Згідно зі звітом від 31.10.2019 №02-01/14-51-1 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.10.2019 до 31.10.2019 ліквідатором банкрута нараховано суму 8346,00 грн. грошової винагороди, виплату якої не здійснено, та фактично здійснено витрат на суму 3345,27 грн., які за рахунок майна боржника не відшкодовано (а.с.120 т.79).

Згідно зі звітом від 29.11.2019 №02-01/14-55 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.11.2019 до 29.11.2019 ліквідатором банкрута нараховано суму 12519,00 грн. грошової винагороди, виплату якої не здійснено, та фактично здійснено витрат на суму 64,00 грн., які за рахунок майна боржника не відшкодовано (а.с.142 т.79).

Згідно зі звітом від 27.12.2019 №02-01/14-57 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.12.2019 до 27.12.2019 ліквідатором банкрута нараховано суму 11326,71 грн. грошової винагороди, виплату якої не здійснено, та фактично здійснено витрат на суму 75,00 грн., які за рахунок майна боржника не відшкодовано (а.с.135 т.79).

7.Розмір грошової винагороди підтверджується розрахунком.

Розмір понесених витрат підтверджується первинними бухгалтерськими документами (а.с.123,126-131,138-139,145-148 т.79 ).

Вищеназвані звіти погоджені рішеннями комітету кредиторів (протоколи від 31.10.2019 №25, від 29.11.2019 №26 від 27.12.2019 №27 (а.с.132,140,149 т.79).

8.Відповідно до положень ч.3- 7 ст.115 Закону №4212-VI (чинного на час відповідних правовідносин):

арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду;

право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора;

звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів;

звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Відповідно до положень ст.30 Кодексу:

арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду;

звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором;

звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Відповідно до п.4 Прикінцевих і перехідних положень Кодексу з дня введення його в дію (21.10.2020) подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

9.Аналізуючи установлені у справі обставини та вищевказані норми чинного законодавства суд приходить до таких висновків.

Враховуючи, що розрахунки грошової винагороди та здійснених витрат, судом перевірені та є вірними, що заперечення кредиторів щодо розрахунків та доказів, якими вони підтверджуються відсутні, що звіти арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. погоджені рішеннями комітету кредиторів суд вважає, що заявлені вимоги підлягають задоволенню

Керуючись ст.30 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., від 17.01.2020 №02-01/14-3 задовольнити повністю.

1.1.Затвердити погоджені комітетом кредиторів (протоколи від 31.10.2019 №25, від 29.11.2019 №26, від 27.12.2019 №27):

звіт ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., від 31.10.2019 №02-01/14-51-1 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.10.2019 до 31.10.2019 на суму 11691,27 грн. (з них: 8346,00 грн. - грошова винагорода, виплату якої не здійснено; 3345,27 грн. - витрати, які за рахунок майна боржника не відшкодовано);

звіт ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., від 29.11.2019 №02-01/14-55 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.11.2019 до 29.11.2019 на суму 12583,00 грн. (з них: 12519,00 грн. - грошова винагорода, виплату якої не здійснено, 64,00 грн. - витрати, які за рахунок майна боржника не відшкодовано;

звіт ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В., від 27.12.2019 №02-01/14-57 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 01.12.2019 до 27.12.2019 на суму 11401,71 грн. (з них: 11326,71 грн. - грошова винагорода, виплату якої не здійснено, 75,00 грн. - витрати, які за рахунок майна боржника не відшкодовано.

Ухвала суду набрала законної сили 04.03.2020. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 04.03.2020.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), представнику працівників боржника Муравйову Л.В.

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-6

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —925/871/15

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 29.09.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 14.09.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 19.07.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 14.07.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 02.06.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

Ухвала від 24.05.2020

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Хабазня Ю.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні