Постанова
від 24.02.2020 по справі 927/667/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2020 р. Справа№ 927/667/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Буравльова С.І.

суддів: Сітайло Л.Г.

Пашкіної С.А.

секретар Ковальчук Р.Ю.

за участю

представників: позивача - Скорик В.І.

відповідача - не з`явилися

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс"

на рішення Господарського суду Чернігівської області від 12.11.2019 р. (повне рішення складено 22.11.2019 р.)

у справі № 927/667/19 (суддя - Оленич Т.Г.)

за позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс"

про стягнення штрафних санкцій у розмірі 472475,10 грн

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2019 року Акціонерне товариство "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс" про стягнення штрафних санкцій за договором поставки № УГВС 307/13-18 від 20.07.2018 р. у загальному розмірі 472475,10 грн, з яких: 290405,12 грн - пеня та 182070,00 грн - штраф.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач посилається на те, що під час виконання укладеного між сторонами договору поставки (закупівля товару за власні кошти) № УГВС 307/13-18 від 20.07.2018 р. відповідачем допущено порушення встановлених строків поставки товару, зазначеного у специфікації до цього договору, у зв`язку з чим позивачем було нараховано відповідачу штрафні санкції за прострочення поставки товару.

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 12.11.2019 р. у справі № 927/667/19 позов Акціонерного товариства "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" задоволено частково, стягнуто з відповідача на користь позивача 288273,34 грн пені та 182070,00 грн штрафу, в іншій частині у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс" подало апеляційну скаргу, у якій просить скасувати оскаржуване рішення суду та ухвалити нове рішення, яким зменшити розмір пені на 50% від нарахованої суми, а у задоволенні вимоги про стягнення штрафу відмовити.

Апеляційна скарга мотивована тим, що судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення порушено норми матеріального та процесуального права.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, відповідач посилається на те, що місцевим судом не було враховано того, що неналежним виконанням ним зобов`язань з поставки товару покупцю не було спричинено збитки, а зобов`язання виконане в повному обсязі. Скаржник вважає, що позивачем заявлено неспівмірні вимоги, в порівнянні з коштами, сплаченими за поставку товару за договором.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 16.12.2019 р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс" у справі № 927/667/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: Буравльов С.І. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Пашкіна С.А., Сітайло Л.Г.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2019 р. апеляційну скаргу у справі № 927/667/19 залишено без руху на підставі ч. 2 ст. 260 ГПК України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2020 р. було відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс" та призначено справу № 927/667/19 до розгляду на 25.02.2020 р.

У засідання суду, призначене на 25.02.2020 р., представник відповідача не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду, що підтверджується наявним у матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Доказів поважності відсутності зазначеного представника суду не надано.

Колегія суддів зазначає, що неявка у судове засідання вказаного представника не перешкоджає розгляду апеляційної скарги. Подальше відкладення може призвести до безпідставного затягування строку розгляду скарги, а тому постанова приймається за наявними в справі матеріалами, яких достатньо для повного та об`єктивного розгляду.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів встановила наступне.

20.07.2018 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс" (далі - постачальник) та Акціонерним товариством "Укргазвидобування" (далі - покупець) було укладено договір поставки (закупівля товару за власні кошти) №УГВС307/13-18 (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити покупцеві товар, зазначений в специфікації/-ях (далі - товар), що додається/-ються до договору і є його невід`ємною/-ними частиною/-ами, а покупець - прийняти і оплатити такий товар.

Згідно з п. 1.2 договору найменування/асортимент товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість товару вказується у специфікації/-ях (далі - специфікація/-її).

Як передбачено п. 3.1 договору, вартість товару вказується в специфікації/-ях в гривнях з урахуванням ПДВ (для резидента) або в іноземній валюті (для нерезидента).

Пунктами 3.2, 3.3 договору сторони передбачили, що загальна ціна договору визначається загальною вартістю товару, вказаного в специфікації/-ях до цього договору. Ціна за одиницю товару та загальна ціна договору може бути змінена (за умови, якщо договором передбачена оплата за товар протягом 30 календарних днів або більше по факту поставки - стандартні умови оплати) при застосуванні пункту 3.4 договору.

У відповідності до п. 4.1 договору розрахунки проводяться шляхом оплати покупцем після пред`явлення постачальником рахунку на оплату та підписаного сторонами акту приймання-передачі товару або видаткової накладної, шляхом перерахування на рахунок постачальника, на умовах, зазначених у специфікації/-ях або з урахуванням умов, передбачених п. 3.4 цього договору.

Згідно з п. 5.1 договору строк поставки, умови та місце поставки товару, інформації про вантажовідправників і вантажоотримувачів вказується в специфікації до цього договору.

Датою поставки товару (кожної партії товару) є дата підписання уповноваженими представниками сторін акту приймання-передачі товару або видаткової накладної. Право власності на товар переходить від постачальника до покупця з дати підписання сторонами акту приймання-передачі товару або видаткової накладної. Постачальник вказує у акті приймання-передачі товару або видатковій накладній код УКТ ЗЕД товару (п. 5.2 договору).

Відповідно до п. 5.11 договору відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і наслідки, пов`язані із затримками при постачанні товару, приймає на себе постачальник.

Як передбачено п. п. 6.1.1, 6.1.2 договору, покупець зобов?язувався своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар. Приймати поставлений товар, у разі відсутності зауважень, згідно з актом приймання-передачі товару або видатковою накладною.

За п. 6.3.1 договору постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором та графіком поставки.

Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін (за наявності), і діє до повного виконання сторонами зобов`язань (п. 10.1 договору).

20.07.2018 р. між сторонами було складено та підписано специфікацію № 1, що є додатком № 1 до договору, в якій наведено найменування товару: вагон житловий в кількості 3 шт., вагон майстра в кількості 1 шт., вагон-їдальня в кількості 1 шт., вагон - сушарка в кількості 2 шт., вагон-офіс в кількості 1 шт., вагон душова-пральня в кількості 1 шт., вагон інструментальний сторожка в кількості 1 шт, а також вимоги щодо комплектації вагонів.

Загальна вартість товару, що поставляється за специфікацією № 1, складає 2601000,00 грн, у т.ч. ПДВ - 433500,00 грн.

Умови поставки товару: DDP - склад покупця: Україна, Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Миру, 1, склад Філії "УГВ-Сервіс". Адреса може уточнюватись додатково (п. 2 специфікації).

Відповідно до п. 4 специфікації сторонами передбачені умови та строки оплати:

1-й етап: 50% попередня оплата від вартості першої партії товару - протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання договору за умови пред`явлення рахунку; 50% - по факту поставки протягом 30 (тридцяти) календарних днів;

2-й етап: 50% попередня оплата від вартості другої партії товару через 30 (тридцять) календарних днів від сплати авансового платежу за першу партію товару за умови пред`явлення рахунку та акту готовності першої партії товару; 50% - по факту поставки протягом 30 (тридцяти) календарних днів;

3-й етап: 50% попередня оплата від вартості третьої партії товару через 30 (тридцять) календарних днів від сплати авансового платежу за другу партію товару за умови пред`явлення рахунку, акту приймання-передачі першої партії товару та готовності другої партії товару; 50% - по факту поставки протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

Відповідно до графіку поставки товару від 20.07.2018, що є додатком № 2 до договору, сторонами визначені строки поставки товару:

- вагон житловий у кількості 3 шт. - протягом 60 календарних днів з дати укладення договору;

- вагон майстра у кількості 1 шт., вагон-їдальня у кількості 1 шт., вагон інструментальний, сторожка у кількості 1 шт. - протягом 90 календарних днів з дати укладення договору;

- вагон-сушарка у кількості 2 шт., вагон-офіс у кількості 1 шт., вагон душова-пральня у кількості 1 шт. - протягом 120 календарних днів з дати укладення договору.

На виконання умов укладеного договору, позивач перерахував на рахунок відповідача в період з 16.08.2018 р. по 11.07.2019 р. 2601000,00 грн, як оплату за товар, що підтверджується платіжними дорученнями № 45122 від 16.08.2018 р. на суму 453515,40 грн, № 101112 від 17.01.2019 р. на суму 453515,40 грн, № 114623 від 21.02.2019 р. на суму 293366,40 грн, № 122633 від 13.03.2019 р. на суму 133998,00 грн, № 141496 від 23.04.2019 р. на суму 164127,60 грн, № 141497 від 23.04.2019 р. на суму 200822,40 грн, № 161243 від 13.06.2019 р. на суму 359367,60 грн, № 173367 від 11.07.2019 р. на суму 542287,20 грн.

Спір у справі виник у зв`язку з тим, що відповідачем, на думку позивача, було порушено строки поставки вагонів, які передбачені умовами укладеного договору, у зв`язку з чим позивач нарахував штраф та пеню.

За змістом ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно зі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Положеннями ст. 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За змістом ч. 1 ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення.

Згідно з ч. 6 ст. 265 ГК України до відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Як передбачено ч. 2 ст. 712 ЦК України, до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України).

Як було встановлено вище, позивач у період з 16.08.2018 р. по 11.07.2019 р. сплатив відповідачу 2601000,00 грн, як оплату за товар, що підтверджується копіями платіжних доручень.

Виходячи із графіку поставки товару, який є додатком № 2 до договору, відповідач повинен був здійснити поставку товару у такі строки:

- вагони житлові у кількості 3 шт. - до 18.09.2018 р.;

- вагон-майстра у кількості 1 шт., вагон-їдальню у кількості 1 шт., вагон інструментальний, сторожку в кількості 1 шт. - до 18.10.2018 р.;

- вагон-сушарку в кількості 2 шт., вагон-офіс у кількості 1 шт., вагон душову-пральню в кількості 1 шт. - до 19.11.2018 р., оскільки останній день строку - 17.11.2018 р. - припадає на вихідний день - суботу.

На виконання умов договору поставки відповідачем було передано позивачу товар на загальну суму 2601000,00 грн, а саме:

- вагон-житловий (3шт.) - по видатковій накладній № 41 від 28.11.2018 р. на суму 907030,80 грн;

- вагон майстра (1 шт.) - по видатковій накладній № 49 від 21.12.2018 р. на суму 293366,40 грн;

- вагон інструментальний сторожка (1 шт.) - по видатковій накладній № 8 від 30.01.2019 р. на суму 133998,00 грн;

- вагон-їдальня (1 шт.) - по видатковій накладній № 14 від 14.03.2019 р. на суму 200822,40 грн;

- вагон-офіс (1 шт.) - по видатковій накладній № 15 від 14.03.2019 р. на суму 164127,60 грн;

- вагон душова-пральня (1 шт.) - по видатковій накладній № 21 від 19.04.2019 р. на суму 359367,60 грн;

- вагон-сушарка (2 шт.) - по видатковій накладній № 25 від 06.05.2019 р. на суму 542287,20 грн.

За змістом п. 5.2 договору датою поставки товару (кожної партії товару) є дата підписання уповноваженими представниками сторін акту приймання-передачі товару або видаткової накладної.

Таким чином, передача товару відбулась з порушенням строків, встановлених в графіку поставки товару, який є додатком № 2 до договору.

Відтак, відповідачем порушено умови договору в частині своєчасної поставки товару.

За порушення строків поставки товару позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 290405,12 грн пені та 182070,00 грн штрафу.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 7.10 договору передбачено, що, у разі невиконання постачальником взятих на себе зобов`язань з поставки товару у строки, зазначені у графіку поставки товару до даного договору, останній сплачує покупцю пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого товару.

Відповідно до ст. 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

За ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з ч. 4 ст. 231 ГК України розмір штрафних санкцій встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому, розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Як передбачено ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Отже, враховуючи, що встановлений в договорі розмір штрафних санкцій за порушення господарського зобов`язання відповідає розміру таких санкцій, визначених у законі, а матеріалами справи підтверджується факт порушення відповідачем строків поставки, тобто факт вчинення відповідачем порушення господарського зобов`язання, тому суд доходить висновку про правомірність застосування позивачем до відповідача вищевказаних мір відповідальності.

Вбачається, що при визначенні початку прострочення строку поставки за видатковими накладними № 15 від 14.03.2019 р., № 21 від 19.04.2019 р., № 25 від 06.05.2019 р. позивачем було неправильно визначено початок прострочення зобов`язання.

Так, оскільки за графіком поставки третьої партії товару 120-й календарний день з дати укладання договору припадає на 17.11.2019 р. (субота), тому першим днем прострочки є 20.11.2018 р.

Також, відповідач, в порушення умов укладеного договору, допустив прострочення зобов`язання щодо поставки кожної партії товару більше ніж на 30 днів, тому позивач правомірно нарахував штраф.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з перерахунком, здійсненим місцевим судом, відповідно до якого, загальна сума належної до стягнення пені за всіма накладними складає 288273,34 грн, а той час як нарахування штрафу здійснено арифметично правильно та підлягає задоволенню повністю у розмірі 182070,00 грн.

Посилання скаржника на те, що позивачем заявлено неспівмірні вимоги, в порівнянні з коштами, сплаченими за поставку товару за договором, колегія вважає безпідставними, оскільки відповідач не скористався своїм правом та не заявив клопотання про зменшення розміру штрафу та пені, також не обґрунтував належними доказами таке клопотання.

Інші аргументи, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують наведене вище.

У зв`язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору за її подання необхідно покласти на скаржника.

Керуючись ст. ст. 267 - 285 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Чернігівської області від 12.11.2019 р. у справі № 927/667/19 залишити без змін.

3. Витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче комерційне підприємство Респект Плюс".

4. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст постанови складено 05.03.2020 р.

Головуючий суддя С.І. Буравльов

Судді Л.Г. Сітайло

С.А. Пашкіна

Дата ухвалення рішення24.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —927/667/19

Постанова від 05.03.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Буравльов С.І.

Ухвала від 19.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Буравльов С.І.

Ухвала від 21.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Буравльов С.І.

Рішення від 21.11.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Оленич Т.Г.

Ухвала від 12.08.2019

Господарське

Господарський суд Чернігівської області

Оленич Т.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні