Рішення
від 23.02.2020 по справі 902/928/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р. Cправа № 902/928/19

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Тварковського А.А.,

за участю:

секретаря судового засідання Німенко О.І.,

представників:

позивача - Нагірняк З.І.,

відповідача - Путіліна Є.В.,

присутнього - Якубик О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження матеріали господарської справи

за позовом : Ямпільського міжрайонного управління водного господарства (вул. Черняховського, 5, м.Ямпіль, Вінницька область, 24500)

до : Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" (вул. Наддністрянська, 2, с. Суботівка, Могилів-Подільський район, Вінницька область, 24060)

про стягнення 407832,53 грн заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

Ямпільським міжрайонним управлінням водного господарства подано позов до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" про стягнення 407832,53 грн заборгованості.

Ухвалою суду від 07.11.2019 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/928/19 в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 26.11.2019.

25.11.2019 до суду надійшла заява позивача про долучення до матеріалів справи копії претензії як доказу досудового врегулювання спору.

26.11.2019 через канцелярію суду надійшов відзив відповідача на позовну заяву, відповідно до якого СТОВ "Прогрес" у задоволенні позову просить відмовити.

У судове засідання 26.11.2019 з`явилися усі учасники справи.

За наслідками проведеного судового засідання 26.11.2019 судом встановлено сторонам строки для вчинення процесуальних дій та відкладено підготовче засідання до 17.12.2019, про що постановлено відповідні ухвали у протокольній формі.

06.12.2019 через канцелярію суду надійшла відповідь на відзив відповідача на позовну заяву.

У судове засідання 17.12.2019 з`явився представник відповідача та присутній Жук А.А., яким не надано належних документів на підтвердження повноважень представництва інтересів позивача.

В ході слухання справи 17.12.2019 суд у протокольній формі ухвалив задовольнити усне клопотання представника відповідача про поновлення строку на подання додаткових доказів, внаслідок чого до матеріалів справи долучено клопотання відповідача з додатком ряду поданих документів в копіях.

За наслідками проведеного судового засідання 17.12.2019 з метою забезпечення права позивача на участь представника у судовому засіданні суд дійшов висновку про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів з власної ініціативи на підставі ч. 3 ст. 177 ГПК України та про відкладення підготовчого засідання до 21.01.2020, про що постановлено відповідні ухвали у протокольній формі.

За результатами слухання справи 21.01.2020 за участю усіх учасників справи суд у протокольній формі ухвалив відкласти підготовче засідання до 05.02.2020.

28.01.2020 через канцелярію суду надійшла заява позивача про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

Також, 04.02.2020 на адресу суду надійшла заява Ямпільського міжрайонного управління водного господарства про уточнення прохальної частини позовної заяви щодо зазначених рахунків позивача, враховуючи постанову правління НБУ №162 від 28.12.2018 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні".

За наслідками проведеного судового засідання 05.02.2020 за участю представників сторін судом встановлено строк відповідачу до 10.02.2020 для подання заперечення щодо відповіді на відзив, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 10.02.2020, про що постановлено відповідні ухвали у протокольній формі.

10.02.2020 через канцелярію суду представником відповідача подано вступне слово.

В судовому засіданні 10.02.2020 судом оголошено перерву в межах розгляду справи по суті до 24.02.2020.

Ухвалою суду від 17.02.2020 задоволено клопотання представника позивача б/н від 10.02.2020 про участь у судовому засіданні 24.02.2020 в режимі відеоконференції, забезпечити проведення якої доручено Ямпільському районному суду Вінницької області.

У судове засідання 24.02.2020 з`явилися усі учасники справи, в т.ч. представник позивача в режимі відеоконференції через Ямпільський районний суд Вінницької області.

Представник позивача заявлений позов підтримала у повному обсязі з підстав та обставин, викладених у позовній заяві та відповіді на відзив.

Відповідач щодо позову заперечив, більш детально свою процесуальну позицію виклав у відзиві на позовну заяву та у вступному слові, які містяться у матеріалах справи.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач посилається на укладений з відповідачем договір №4 від 27.02.2019 про надання послуг, пов`язаних із забором води із використанням водозабірних споруд Ямпільського МУВГ (Договір), відповідно до умов якого позивач (Виконавець) зобов`язався надати доступ відповідачу (Замовник) до відповідних водозабірних споруд Виконавця з метою забору води для поливу сільгоспкультур Замовником, а Замовник, в свою чергу зобов`язався здійснити розрахунок за надані послуги з урахуванням умов Договору.

При цьому, як стверджує позивач, останнім виконано зобов`язання за Договором, що підтверджується актами подачі-приймання послуг з забору води для поливу сільськогосподарських культур за липень-серпень 2019 року, однак відповідач в порушення умов Договору не здійснив у повному обсязі оплату за надані послуги.

З огляду на вказане, позивачем заявлено до стягнення з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" 407832,53 грн боргу за надані послуги щодо забору води.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, з поміж іншого, вказав, що позивачем не доведено факт надання послуг за договором, відтак і наявності заборгованості.

Разом з тим, у судових засіданнях представник відповідача факт надання послуг СТОВ "Прогрес" Ямпільським міжрайонним управлінням водного господарства за Договором №4 від 27.02.2019 у липні-серпні 2019 не заперечив. При цьому у вступному слові представник відповідача вказує на оплату за надані послуги в повному обсязі в межах договірної ціни.

Суть заперечень відповідача щодо позову зводиться до того, що позивач вимагає сплати за надані послуги за вартістю, яку з відповідачем не було погоджено у передбаченому Договором порядку.

Окрім того, відповідач звертає увагу суду, що позивачем не надано належних доказів щодо звернення позивача до відповідача з метою погодження зміни ціни Договору, при цьому у наданому позивачем акті щодо відмови директора СТОВ "Прогрес" підписати акти подачі-приймання послуг з забору води для поливу сільськогосподарських культур за липень-серпень 2019 року за новими тарифами вказано дату, яка передувала датам складення відповідних документів.

Розглянувши подані документи і матеріали даної справи, заслухавши пояснення представників сторін, з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено таке.

Ямпільське міжрайонне управління водного господарства здійснює господарську діяльність з надання послуг на підставі дозволу на спеціальне водокористування №1480 від 10.06.2016. Термін дії дозволу становить з 10.06.2016 по 10.06.2021.

27.02.2019 між Ямпільським міжрайонним управлінням водного господарства (Виконавець, позивач) та СТОВ "Прогрес" (Замовник, відповідач) укладено Договір №4 від 27.02.2019 про надання послуг, пов`язаних із забором води із використанням водозабірних споруд Ямпільського МУВГ (Договір), відповідно до підп. 2.1.1. п.2.1 якого Виконавець зобов`язаний надавати Замовнику доступ до водозабірних споруд з метою забору води Замовником, яка відповідає якості в джерелі зрошення, згідно з планом водокористування відповідно до заявки Замовника (додаток 1) протягом поливного сезону 2019 року з витратами, що не перевищують проектні можливості точок водовиділу, та в обсягах, забезпечених бюджетним фінансуванням на оплату електроенергії, яка буде використана Ярузькою головною насосною станцією для транспортування води до точки водовиділу, при умові своєчасного виконання Замовником зобов`язань, передбачених у пункті 2.2. цього договору.

Згідно з підп. 2.1.3., 2.1.4. п.2.1. Договору встановлено обов`язок Виконавця:

- забезпечити облік води за погодженим із Замовником способом і облік використаної при цьому електроенергії за встановленими у точках водовиділу (насосні станції) приладах обліку (додаток 2) відповідно до умов, викладених в протоколі погодження договірної ціни (додаток 3);

- на підставі поданої Замовником заявки на забір води надати йому рахунок на оплату послуг із забору води за розрахунковий період.

Відповідно до підп. 2.2.6., 2.2.8. п. 2.2. Договору Замовник зобов`язаний:

- своєчасно оплачувати Виконавцю вартість послуг із забору замовлених обсягів води, розраховану згідно Протоколу погодження договірної ціни на підставі рахунків та актів, що складаються щомісячно та підписуються сторонами;

- забезпечити звірку обсягів забраної води та використаної електроенергії, підписання відповідних актів до 25-го числа розрахункового місяця.

Підпунктом 3.1.4. п. 3.1. Договору сторони погодили, що Виконавець щомісячно готує і спільно з представником Замовника підписує двосторонні акти звірки обсягів забраної води у терміни згідно з п. 2.2.8. Договору (додаток 5).

Відповідно до п. 4.1. Договору оплата вартості послуг із забору води на полив зрошуваних земель здійснюється за договірною ціною вартості послуг з подачі 1 куб. м води за фактично забрані обсяги води відповідно до калькуляції згідно положень "Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України" затвердженого наказом від 25.12.2013 №544/156/1130 Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за №163/24940.

Згідно з п.4.2. Договору договірна ціна узгоджується у Протоколі погодження договірної ціни на послуги із забору 1 куб.м води (додаток 3).

Вартість послуг із забору води на полив переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни ціноутворюючих факторів та інших причин, передбачених чинним законодавством (п.4.5. Договору).

Розділом 7 сторони погодили "Особливі умови" Договору, зокрема, за умовами п.7.2. Договору при неявці Замовника для підписання акта звірки обсягів води та звірки розрахунків за послуги з її забору в терміни, обговорені Договором, Виконавець підписує його в однобічному порядку. Цей акт є підставою для проведення розрахунків.

При відмові Замовника від підписання акта звірки обсягів води та звірки розрахунків за послуги з її забору в зв`язку з виникненням спірних питань, складається акт з наведенням причин відмови від підпису і у термін до 5 діб Виконавець разом з Замовником, експериментальним шляхом уточнюють обсяги забраної води та корегують відповідний акт.

Якщо в зазначений термін не досягнуто згоди про величину обсягів забраної води, Виконавець припиняє подачу води і діє відповідно до чинного законодавства.

Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом укладання додаткових угод (п.8.4. Договору).

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань за цим договором (п.10.1 Договору).

На дату укладення Договору, тобто 27.02.2019, сторонами обопільно погоджено договірну ціну за Договором, що підтверджується Розрахунком витрат і тарифу на забір води на зрошення с/г культур СТОВ "Прогрес" с. Суботівка Ярузькою ЗС Ямпільського МУВГ на 2019 рік, яка становить 5,57 грн за подачу 1м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ (а.с.86, т.1).

Згідно з Протоколом погодження використання води на 2019 рік по регулярно-зрошуваних землях СТОВ "Прогрес" сторони встановили плановий об`єм подачі води на зрошення - 480 тис. м 3 (а.с.88, т.1).

Згідно з Актом №3 звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за серпень 2019 до Договору, датованого 04.09.2019, об`єм споживання води відповідачем становить 38,600 тис.м 3 .

Матеріали справи також містять Акт №3 звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за серпень 2019 до Договору, який датовано 23.09.2019 із вказаним обсягом водопостачання - 31,000 тис.м 3 .

Відповідно до Акту № 2 від 15.10.2019 подачі-приймання послуг з забору води для поливу сільськогосподарський культур за липень 2019 об`єм споживання становить 78,265 тис.м 3 . При цьому в матеріалах справи також наявний Акт №2 від 06.08.2019 подачі-приймання послуг з забору води для поливу сільськогосподарський культур за липень 2019 на такий же об`єм споживання.

Як стверджує позивач, відповідач відмовився від отримання вказаних актів, на підтвердження чого Ямпільським міжрайонним управлінням водного господарства надано Акт від 20.08.2019 (а.с.29, т.1)

Окрім того, матеріали справи містять рахунки-фактури за послуги із забору води за липень-серпень 2019, підписаний зі сторони позивача, акт звірки взаєморозрахунків на суму 407832,53 грн та виписки ДКСУ за 20.08.2019 та від 18.09.2019 по рахунку позивача.

Відповідно до вказаних виписок відповідач здійснив погашення заборгованості за Договором на суму 456 000 грн (20.08.2019) та на суму 536 223 грн (18.09.2019), тобто, за погодженим на дату укладення Договору тарифом (5,57 грн. за подачу 1м 3 води).

Разом з тим, позивачем відповідно до Актів подачі-приймання послуг з забору води для поливу сільськогосподарський культур за липень здійснено нарахування заборгованості за період липня-серпня на суму 407832,53 грн, з розрахунку тарифу: за липень 2019 року - 9,91 грн за подачу 1м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ, за серпень 2019 року - 10,98 грн за подачу 1м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ.

Позивачем надано до матеріалів справи підписані лише зі сторони Ямпільського міжрайонного управління водного господарства Розрахунки витрат і тарифу на забір води на зрошення с/г культур СТОВ "Прогрес" с. Суботівка Ярузькою ЗС Ямпільського МУВГ на липень-серпень 2019 року за вищевказаним тарифом: 9,91 грн та 10,98 грн відповідно.

Незгода відповідача з нарахованою позивачем заборгованістю за збільшеними тарифами, які відмінні від погодженої сторонами договірної ціни, і стало підставою для звернення Ямпільським міжрайонним управлінням водного господарства з даним позовом до суду.

З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов таких висновків.

Частина 1 ст. 651 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) передбачає загальне правило, що зміна договору допускається лише за згодою сторін. Інше може бути встановлено договором або законом. Зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК України).

У ч. 1 ст. 188 ЦК України також встановлено, що зміна господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Отже, зміна договору в односторонньому порядку допускається, лише якщо це передбачено договором або встановлено законом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 21.06.2012 року "Про ціни і ціноутворення", ч. 2 ст. 190 ГК України вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

На момент укладення Договору сторони погодили тариф на 2019 рік за подачу 1м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ, який становить 5,57 грн (а.с.86, т.1).

Разом з тим, погодження сторонами у встановленому Договором порядку збільшення договірної ціни матеріали справи не містять.

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов`язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов`язкові умови договору відповідно до законодавства (ч. 1 ст. 180 ГК України).

Так, пунктом 4.5. Договору сторони передбачили, що вартість послуг із забору води на полив переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни ціноутворюючих факторів та інших причин, передбачених чинним законодавством. При цьому за умовами п.8.4. Договору зміни і доповнення до договору вносяться шляхом укладання додаткових угод.

Однак, будь-яких обопільно підписаних додаткових угод щодо зміни ціни Договору учасниками справи не надано.

Щодо наданих позивачем Розрахунків витрат і тарифу на забір води на липень- серпень 2019 року як Протоколів погодження договірної ціни, то такі розрахунки підписано та скріплено печаткою лише зі сторони позивача. Доказів направлення позивачем таких протоколів на погодження відповідачу матеріали справи не містять.

Твердження позивача щодо відмови директора СТОВ "Прогрес" підписати документи на погодження зміни договірної ціни не знаходять свого підтвердження належними та допустимими доказами.

Зокрема, на підтвердження факту зазначеної відмови позивачем надано Акт від 20.08.2019, при цьому зі змісту вказаного Акту слідує, що директор СТОВ "Прогрес" Мартинюк Я.Д. відмовляється від підпису актів звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за липень-серпень 2019 року. Разом з тим, підписаний зі сторони позивача Протокол погодження договірної ціни за серпень 2019 року датований 24.09.2019, тобто Акт про відмову відповідача від підпису передував даті Протоколу погодження договірної ціни за серпень, отже, не може засвідчувати факту здійснення позивачем процедури погодження зміни договірної ціни у передбаченому Договором порядку.

Суперечливим є також зміст Акту від 20.09.2019, за змістом якого директор СТОВ "Прогрес" Мартинюк Я.Д. відмовляється від підпису актів звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за липень-серпень 2019 року (а.с. 148, т.1), оскільки такий акт містить посилання на рахунок-фактуру за послугу забору води за серпень №13 від 24.09.2019, тобто дата Акту про відмову від підпису документів передує даті документу, який підлягав отриманню, що є неприпустимим.

Також, відповідачем до матеріалів справи додано копію листа СТОВ "Прогрес" б/н від 08.08.2019, адресованого позивачу (а.с.91, т.1) зі змісту якого слідує, що 07.08.2019 відповідачем, з поміж іншого, отримано від позивача протокол погодження договірної ціни на послуги із забору 1 куб.м води для поливу сільгоспкультур за липень 2019 року та зазначена Виконавцем загальна вартість послуг за липень 2019 року склала 775950,34 грн. При цьому відповідач просив Ямпільське міжрайонне управління водного господарства надати СТОВ "Прогрес" інформацію щодо кількості поданої води як відповідачу, так і іншим суб`єктам господарювання з Ярузької зрошувальної системи з метою визначення реальної вартості послуг із забору-подачі води та складання справедливої калькуляції.

Тобто, за змістом вказаного листа СТОВ "Прогрес" ставить під сумнів обґрунтованість загальної вартості наданих позивачем послуг за липень 2019 року, зокрема, піддає сумніву зазначений позивачем обсяг споживання води.

Разом з тим, за наявності, як стверджує позивач, відмови відповідача (Замовника за Договором) від підписання акта звірки обсягів води та звірки розрахунків за послуги з її забору в зв`язку з виникненням спірних питань за липень 2019 року, позивач не припинив подачі води, як то передбачено умовами п. 7.2. Договору, що сторонами не заперечується.

За приписами ст. 641 ЦК України пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (ст.640 ЦК України).

Як слідує з наданих сторонами та досліджуваних судом доказів сторони не досягли згоди щодо зміни ціни Договору, при цьому позивач не наділений правом в односторонньому порядку здійснювати такі зміни, і таке право останнього не встановлено законом. При цьому сплата відповідачем за надані в липні-серпні 2019 послуги за Договором не може вважатися погодженням нової договірної ціни, оскільки відповідач лише здійснив оплату за спожиті обсяги спеціального водопостачання за обопільно погодженим на момент укладання договору тарифом.

Згідно із ч. 2, 3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 4 ст. 13 ГПК України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Дослідивши усі обставини та надавши оцінку зібраним у справі доказам в їх сукупності, врахувавши принцип диспозитивності та змагальності, суд дійшов висновку, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами факту погодження зміни ціни Договору за надані послуги у липні-серпні 2019 року.

Відтак, визначена позивачем сума 407832,53 грн заборгованості не є обґрунтованою, оскільки таке нарахування здійснено за ціною, яку встановлено позивачем в односторонньому порядку, відтак позов задоволенню не підлягає. При цьому матеріалами справи (банківськими виписками) підтверджено оплату спожитого у липні-серпні 2019 об`єму води за ціною, що погоджена сторонами.

З огляду на відмову у задоволенні позову з вищенаведених мотивів, суд не надає оцінку калькуляції вартості послуг як підстави для підвищення ціни за надані послуги у липні-серпні 2019 року, позаяк позивачем не доведено факту дотримання встановленого Договором та законодавством порядку погодження зміни ціни Договору.

Що стосується наданих позивачем електронних доказів, а саме низки відеозаписів, які, на його думку, підтверджують споживання води без замовлення та обліку, то вони до уваги судом не беруться, оскільки з вказаних відеозаписів достеменно не можливо встановити та пов`язати їх у часових та територіальних рамках саме з обставинами, які є предметом дослідження у цій справі.

При винесенні даного рішення суд врахував висновки, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Серявін та інші проти України". Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Також, Європейський суд з прав людини зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України). При цьому суд зазначає, що інші доводи позивача жодним чином не спростовують викладених судом підстав для відмови у задоволенні позову.

Щодо розподілу судових витрат, то в силу положень ст.129 ГПК України, у зв`язку із відмовою в позові в повному обсязі, сплачений позивачем судовий збір залишається за позивачем.

Керуючись ст.ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Витрати на сплату судового збору у справі №902/928/19 залишити за позивачем.

3. Згідно з приписами ч.1 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

4. Відповідно до положень ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

5. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Повне рішення складено 05 березня 2020 р.

Суддя А.А. Тварковський

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - позивачу - вул. Черняховського, 5, м.Ямпіль, Вінницька область, 24500;

3 - відповідачу - вул. Наддністрянська, 2, АДРЕСА_1 . Суботівка, Могилів-Подільський район, Вінницька область, 24060.

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/928/19

Ухвала від 14.07.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Постанова від 30.06.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Ухвала від 11.05.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Ухвала від 12.04.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 18.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 22.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні