Постанова
від 17.06.2020 по справі 902/928/19
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року Справа №902/928/19

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі:

головуючий суддя Дужич С.П.,

суддя Саврій В.А.,

суддя Миханюк М.В.

при секретарі судового засідання Ільчук Н.О.

за участю представників сторін:

позивача: не зявився;

відповідача: Путілін Є.В. (довіреність від 30 січня 2020 року)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції апеляційну скаргу Ямпільського міжрайонного управління водного господарства на рішення господарського суду Вінницької області від 24 лютого 2020 року, суддя Тварковський А.А., м. Вінниця, повний текст складено 05 березня 2020 року, у справі

за позовом Ямпільського міжрайонного управління водного господарства

до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес"

про стягнення 407 832,53 грн.

Судом роз`яснено представнику відповідача права та обов`язки, передбачені ст. ст. 42, 46 ГПК України. Судове засідання проводиться в режимі відеоконференції з господарським судом Вінницької області. Заяв про відвід суддів не заявлялось.

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2020 року, Ямпільське МУВГ звернулось до господарського суду Вінницької області з позовом до СТОВ "Прогрес" про стягнення 407 832,53 грн. - заборгованості по Договору №4 про надання послуг, пов`язаних із забором води із використанням водозабірних споруд Ямпільського МУВГ від 27 лютого 2019 року.

24 лютого 2020 року, рішенням господарського суду Вінницької області у задоволенні даного позову було відмовлено.

Ямпільське МУВГ, у своїй апеляційній скарзі, просить рішення скасувати та постановити нове судове рішення, яким позов задоволити, вважаючи, що прийняті судом висновки не відповідають обставинам справи, а також порушено норми матеріального права, оскільки відповідач здійснив часткову оплату наданих послуг у липні-серпні 2019 року, тобто, вчинив дії по визнанню боргу. СТОВ "Прогрес" не направляв письмових заперечень на акти звірки обсягів води, які направлялись йому для належного підписання, тому послуги, відображені у них, слід вважати наданими та належними до оплати відповідно до п.7.2 спірного Договору. (постанова ВГСУ у справі №21/5005/14068/2011 від 11 травня 2012 року та Оглядовий лист ВГСУ від 18 лютого 2013 року №01-06/374/2013).

СТОВ "Прогрес", у своєму відзиві, вважає подану апеляційну скаргу необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції прийняте у відповідності до норм матеріального і процесуального права, оскільки позивач вимагає оплату за надані послуги за вартістю, яку з відповідачем не було погоджено у передбаченому Договором порядку.

Щодо доводів апелянта про те, що здійснюючи часткову оплату товариство визнало борг, зазначило, що ним було вчинено дії лише по належному виконанню договору, а саме: оплату наданих послуг відповідно до погодженого між сторонами тарифу - 5,57 грн. за 1,0 м 3 .

Зазначає, що сторони не досягали згоди щодо зміни ціни Договору, а позивач не наділений правом в односторонньому порядку здійснювати такі зміни. Надані позивачем додаткові докази - додатків №3 до договору (протоколів погодження договірної ціни від 06 серпня 2019 року та від 24 вересня 2019 року), не підписані зі сторони відповідача і доказів надсилання їх відповідачу, позивачем не надано, а п.8.4. Договору визначено, що зміни і доповнення до Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод.

07 травня 2020 року, ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду за скаргою Ямпільського міжрайонного управління водного господарства було відкрито провадження та призначено її розгляд на 18 червня 2020 року.

17 червня 2020 року, ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду було задоволено клопотання представника СТОВ "Прогрес" та призначено розгляд справи у режимі відеоконференції з господарським судом Вінницької області.

У судовому засіданні представник відповідача заперечив проти доводів апеляційної скарги, вважає її необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає, а рішення суду першої інстанції прийняте у відповідності до норм матеріального і процесуального права, а тому відсутні підстави для його скасування.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, хоча був завчасно повідомлений про час і місце судового розгляду, на що вказують повідомлення про вручення рекомендованих поштових відправлень. Заяв про відкладення судового засідання не надходило.

Враховуючи вимоги ст.ст. 269, 273 ГПК України про межі та строки перегляду справи в апеляційній інстанції, а також те, що учасники по справі належним чином повідомлені про час і місце розгляду апеляційної скарги, за наявності відповідного клопотання, суд вважає за можливе провести судове засідання за відсутності представника позивача.

Колегія суддів, заслухавши пояснення відповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, перевіривши повноту з`ясування та доведеність всіх обставин, що мають значення для справи, дослідивши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права встановила, що:

Ямпільське МУВГ здійснює господарську діяльність з надання послуг пов`язаних з забором води та використанням водозабірних споруд на підставі дозволу на спеціальне водокористування №1480 від 10 червня 2016 року. Термін дії дозволу становить з 10 червня 2016 року по 10 червня 2021 року. (а.с.23)

27 лютого 2019 року, між Ямпільським МУВГ, як виконавцем, та СТОВ "Прогрес", як замовником, було укладено Договір №4 про надання послуг, пов`язаних з забором води та використанням водозабірних споруд Ямпільського МУВГ, згідно умов якого виконавець зобов`язався надавати замовнику доступ до водозабірних споруд з метою забору води замовником, яка відповідає якості в джерелі зрошення, згідно з планом водокористування відповідно до заявки замовника (додаток 1) протягом поливного сезону 2019 року з витратами, що не перевищують проектні можливості точок водовиділу, та в обсягах 480 тис. м 3 , забезпечених бюджетним фінансуванням на оплату електроенергії, яка буде використана Ярузькою головною насосною станцією для транспортування води до точки водо виділу, а замовник зобов`язався оплатити отримані послуги. (а.с.24-26)

Згідно з пп.2.1.3, 2.1.4. п.2.1. Договору встановлено обов`язок Виконавця:

- забезпечити облік води за погодженим із замовником способом і облік використаної при цьому електроенергії за встановленими у точках водовиділу (насосні станції) приладах обліку (додаток 2) відповідно до умов, викладених в протоколі погодження договірної ціни (додаток 3);

- на підставі поданої Замовником заявки на забір води надати йому рахунок на оплату послуг із забору води за розрахунковий період.

Відповідно до пп.2.2.6, 2.2.8. п.2.2. Договору Замовник зобов`язаний:

- своєчасно оплачувати Виконавцю вартість послуг із забору замовлених обсягів води, розраховану згідно Протоколу погодження договірної ціни на підставі рахунків та актів, що складаються щомісячно та підписуються сторонами;

- забезпечити звірку обсягів забраної води та використаної електроенергії, підписання відповідних актів до 25-го числа розрахункового місяця.

Підпунктом 3.1.4. п.3.1. Договору сторони погодили, що виконавець щомісячно готує і спільно з представником замовника підписує двосторонні акти звірки обсягів забраної води у терміни згідно з п.2.2.8. Договору (додаток 5).

Відповідно до п.4.1. Договору, оплата вартості послуг із забору води на полив зрошуваних земель здійснюється за договірною ціною вартості послуг з подачі 1 м 3 води за фактично забрані обсяги води відповідно до калькуляції згідно положень "Порядку визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України" затвердженого наказом від 25 грудня 2013 року №544/156/1130 Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року №163/24940.

Згідно п.4.2. Договору, договірна ціна узгоджується у Протоколі погодження договірної ціни на послуги з забору 1 м 3 води (Додаток 3).

Вартість послуг з забору води на полив переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни ціноутворюючих факторів та інших причин, передбачених чинним законодавством (п.4.5. Договору).

Розділом 7 сторони погодили "Особливі умови" Договору, зокрема, за умовами п.7.2. Договору, при неявці замовника для підписання акта звірки обсягів води та звірки розрахунків за послуги з її забору в терміни, обговорені Договором, виконавець підписує його в однобічному порядку. Цей акт є підставою для проведення розрахунків.

При відмові замовника від підписання акта звірки обсягів води та звірки розрахунків за послуги з її забору в зв`язку з виникненням спірних питань, складається акт з наведенням причин відмови від підпису і у термін до 5 діб виконавець разом з замовником, експериментальним шляхом уточнюють обсяги забраної води та корегують відповідний акт.

Якщо в зазначений термін не досягнуто згоди про величину обсягів забраної води, виконавець припиняє подачу води і діє відповідно до чинного законодавства.

Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом укладання додаткових угод (п.8.4. Договору).

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань за цим договором (п 10.1 Договору).

27 лютого 2019 року, сторонами обопільно було погоджено договірну ціну за Договором, що підтверджується Розрахунком витрат і тарифу на забір води на зрошення с/г культур СТОВ "Прогрес" с. Суботівка Ярузькою ЗС Ямпільського МУВГ на 2019 року рік, яка становить 5,57 грн. за подачу 1 м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ. (а.с.86)

Згідно з Протоколом погодження використання води на 2019 рік по регулярно-зрошуваних землях СТОВ "Прогрес", сторони встановили плановий об`єм подачі води на зрошення - 480 тис. м 3 . (а.с.88)

20 серпня 2019 року, спеціалістами Ямпільського МУВГ було складено акт про відмову директора СТОВ "Прогрес" Мартинюк Я.Д. від підписання акту звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за липень і серпень 2019 року. (а.с.29)

Крім того Ямпільським МУВГ було складено акти:

- №2 звірки обсягів забраної води для поливу сільськогосподарських культур за липень 2019 року до Договору від 06 серпня 2019 року в обсязі 78,265 тис.м 3 . (а.с.131)

- №2 звірки обсягів забраної води для поливу сільськогосподарських культур за липень 2019 року до Договору від 15 жовтня 2019 року в обсязі 78,265 тис.м 3 . (а.с.27)

- №3 звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за серпень 2019 року до Договору від 04 вересня 2019 року в обсязі 38,600 тис.м 3 . (а.с.28)

- №3 звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за серпень 2019 року до Договору від 23 вересня 2019 року в обсязі 31,000 тис.м 3 . (а.с.142)

Відповідно до вказаних документів, Ямпільське МУВГ у липні 2019 року надало СТОВ "Прогрес" послуг по забору 78,265 тис. м 3 на загальну суму 775 950,34 грн. за тарифом - 9,91 грн. (з ПДВ) за 1,0 м 3 і у серпні - 31 тис. м 3 на загальну суму 340 379,95 грн. за тарифом - 10,98 грн. (з ПДВ) за 1 м 3 , про що відповідачу було направлено:

- рахунок-фактуру №9 від 06 серпня 2019 року на 775 950,34 грн. (а.с.132);

- рахунок-фактуру №13 від 24 вересня 2019 року на 340 379,95 грн. (а.с.143).

СТОВ "Прогрес" за отримані послуги за Договором від 23 вересня 2019 року у липні 2019 року перерахувало Ямпільському МУВГ 527 725,24 грн., а за серпень 2019 року - 180 772,52 грн. (а.с.36-37)

Ямпільським МУВГ, також, направлялись СТОВ "Прогрес" акт звірки взаєморозрахунків, в якому зазначено заборгованість на суму 407 832,53 грн., яка утворилась унаслідок неповної оплати СТОВ "Прогрес" рахунків, направлених Ямпільським МУВГ; рахунок-фактуру №20 від 15 жовтня 2019 року на суму 407 832,53 грн.; супровідний лист №01-7/300 про направлення актів подачі-прийманні за липень-серпень 2019 року, акту взаємних розрахунків і рахунку-фактури. (а.с.33-35)

Розрахунки витрат і тарифу на забір води на зрошення с/г культур СТОВ "Прогрес" с. Суботівка Ярузькою ЗС Ямпільського МУВГ на липень-серпень 2019 року за вищевказаним тарифом: 9,91 грн. та 10,98 грн., відповідно, які складені Ямпільського МУВГ підписані лише позивачем.

08 серпня 2019 року, СТОВ "Прогрес" звернулось до Ямпільського МУВГ з листом, в якому повідомило про отримання 07 серпня 2019 року документів за липень: - акту №2 звірки обсягів забраної води, протоколу погодження договірної ціни на послуги із забору 1 м 3 та - рахунок №9 на 775 950,34 грн. і просило, з метою визначення реальної вартості послуг по забору-подачі води та складання справедливої калькуляції, надати інформацію щодо кількості поданої води як відповідачу, так і іншим суб`єктам господарювання з Ярузької зрошувальної системи. (а.с.91-92)

09 серпня 2019 року, Ямпільське МУВГ надіслало на адресу СТОВ "Прогрес", запитувані у листі від 08 серпня 2019 року, документи. (а.с.93-95)

02 вересня 2019 року, Ямпільське МУВГ направило СТОВ "Прогрес" претензію про заборгованість у розмірі 425 950,34 грн. за послуги, надані у липні 2019 року через неповну оплату рахунку-фактури №9 від 06 серпня 2019 року. (а.с.33)

20 вересня 2019 року, спеціалістами Ямпільського МУВГ було складено акт про те, що директор СТОВ "Прогрес" ОСОБА_1 відмовився підписати акти звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за липень і серпень 2019 року, рахунки фактури, акт показників приладів обліку електроенергії за липень, серпень 2019 року, протокол погодження договірної ціни на послуги із забору 1 м 3 води за липень, серпень 2019 року, розрахунок витрат і тарифу на забір води на зрошення с/г культур. (а.с.148)

05 листопада 2020 року, Ямпільське МУВГ звернулось Господарського суду Вінницької області з позовом до СТОВ "Прогрес" про стягнення 407 832,53 грн. - заборгованості по оплаті послуг за Договором №4 про надання послуг, пов`язаних із забором води із використанням водозабірних споруд Ямпільського МУВГ від 27 лютого 2019 року. (а.с.2-6)

24 лютого 2020 року, рішенням господарського суду Вінницької області у задоволенні даного позову було відмовлено. (а.с.178-181)

Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення з огляду на наступне.

Згідно ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання іншою особою.

Захист свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в суді кожна особа вправі здійснювати шляхом звернення з позовом, предмет якого або кореспондує із способами захисту, визначеними у ст. 16 ЦК України, договором або іншим законом.

Згідно п.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Пунктом 1 ст. 903 ЦК України передбачено, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Як встановлено з матеріалів справи, 27 лютого 2019 року, між Ямпільським МУВГ, як виконавцем, та СТОВ "Прогрес", як замовником, було укладено Договір №4 про надання послуг, пов`язаних по забору води з використанням водозабірних споруд Ямпільського МУВГ, згідно умов якого виконавець зобов`язався надавати замовнику доступ до водозабірних споруд з метою забору води замовником протягом поливного сезону 2019 року в обсязі 480 тис. м 3 за тарифом 5,57 грн. за подачу 1,0 м 3 води.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 632 ЦК України, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 21 червня 2012 року "Про ціни і ціноутворення", ч.2 ст. 190 ГК України, вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

На момент укладення Договору сторони погодили тариф на 2019 року рік за подачу 1 м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ, який становить 5,57 грн. і був обопільно погоджений сторонами 27 лютого 2019 року та підписано (Розрахунок витрат і тариф на забір води на зрошення с/г культур СТОВ "Прогрес" с. Суботівка Ярузькою ЗС Ямпільського МУВГ на 2019 року рік) і становить 5,57 грн. за подачу 1 м 3 води з витратами на електроенергію та з ПДВ.

Як встановлено з матеріалів справи, на протязі червня-серпня 2019 року, Ямпільське МУВГ надавало послуги за Договором №4 СТОВ "Прогрес" та за наявними у справі актами звірки обсягів забраної води для поливу сільськогосподарських культур надано позивачу води обсягом :

- 78,265 тис.м 3 - у липні 2019 року (акт №2 звірки обсягів забраної води для поливу сільськогосподарських культур за липень 2019 року від 06 серпня 2019 року);

- 31,000 тис.м 3 - у серпні 2019 року (акт №3 звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за серпень 2019 року до Договору від 23 вересня 2019 року);

Проте, вартість наданих послуг відрізняється від погодженої сторонами у розмірі 5,57 грн. і у акті від 06 серпня 2019 року за липень вона становить 9,91 грн. (з ПДВ) за 1 м 3 , а у акті від 23 вересня 2019 року за серпень її зазначено у 10,98 грн. (з ПДВ) за 1 м 3 .

Відповідно до п.4.2. Договору, договірна ціна узгоджується протоколом погодження договірної ціни на послуги по забору 1 м 3 води (Додаток 3).

Частиною 1 ст. 651 ЦК України встановлено загальне правило, що зміна договору допускається лише за згодою сторін. Інше може бути встановлено договором або законом. Зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 ЦК України).

Приписами ст. 188 ЦК України, також, встановлено, що зміна господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Таким чином, зміна договору в односторонньому порядку допускається, лише якщо це передбачено договором або встановлено законом.

Так, п.4.5. Договору сторони передбачили, що вартість послуг по забору води на полив переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни ціноутворюючих факторів та інших причин, передбачених чинним законодавством. При цьому за умовами п.8.4. Договору зміни і доповнення до договору вносяться шляхом укладання додаткових угод.

У матеріалах справи відсутні докази погодження між сторонами, у встановленому Договором порядку, збільшення договірної ціни. Так само, відсутні у справі і обопільно підписані додаткові угоди щодо зміни ціни Договору.

Обов`язок відповідача оплачувати послуги за збільшеними тарифами позивач пов`язує з отриманням останнім Актів обсягів забраної води. Проте, такий спосіб повідомлення сторони про збільшення вартості послуг умовами Договору не передбачено, більше того, самі акти містять лише загальну вартість послуг без зазначення тарифу, за яким ці послуги обраховувались.

Посилання позивача на те, що відповідач не направляв письмових заперечень на акти звірки обсягів забраної води за липень-серпень 2019 року, які направлялись йому для належного підписання і були ним отримані, а тому відображена у них вартість наданих послуг, відповідно до п.7.2 укладеного Договору, повинна бути оплачена, колегія суддів оцінює критично та відхиляє як безпідставні, оскільки отримання Акту №2 звірки обсягів забраної води для поливу сільськогосподарських культур за липень 2019 року з обсягом водопостачання 78,265 тис.м 3 та вартістю послуг у розмірі 775 950,34 грн., виходячи з нового тарифу 9,91 грн. (з ПДВ) за 1,0 м 3 води, як і протоколу погодження договірної ціни на послуги забору 1 м 3 води для поливу с/г культур за липень 2019 року не заперечується відповідачем, проте доказ узгодження між сторонами нового тарифу в матеріалах справи відсутні. Так само, як матеріали справи не містять вимоги позивача, відповідно до п.4.5 Договору, про перегляд вартості послуг, яка повинна була передувати протоколу погодження ціни.

Тому, СТОВ "Прогрес" правомірно оплатило надані позивачем послуги з забору води у обсязі 78,265 тис.м 3 за узгодженим між сторонами тарифом у 5,57 грн. за подачу 1 м 3 води, у розмірі 527 725,24 грн.

У матеріалах справи, також, відсутні докази направлення Акту №3 звірки обсягів забраної води та звірки розрахунків за послуги з її забору за серпень 2019 року із вказаним обсягом водопостачання 31,000 тис.м 3 та загальною вартістю послуг - 340 379,95 грн., виходячи з нового тарифу 10,98 грн. (з ПДВ) за 1,0 м 3 води, як і відсутні докази направлення протоколу погодження договірної ціни на серпень 2019 року, а також відповідного розрахунку, а посилання позивача, що директор СТОВ "Прогрес" відмовився їх підписувати, є безпідставними оскільки вони проведені за новими тарифами з забору води, які не узгоджені з відповідачем у порядку визначеному Договором №4 від 23 вересня 2019 року.

За приписами ст. 641 ЦК України, пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (ст. 640 ЦК України).

Господарським судом першої інстанції вірно зазначено, що позивач не наділений правом в односторонньому порядку здійснювати такі зміни, і це право не йому не надано ні законом ні укладеним Договором, а тому між сторонами не було досягнуто згоди щодо зміни ціни Договору. Оплата відповідачем за надані в липні-серпні 2019 року послуги за Договором №4 не може вважатися погодженням нової договірної ціни, оскільки він лише здійснив оплату за спожиті обсяги спеціального водопостачання за обопільно погодженим, на момент споживання послуг, тарифом.

Щодо послань Ямпільського МУВГ на правову позицію Вищого господарського суду України (постанова у справі №21/5005/14068/2011 від 11 травня 2012 року та Оглядовий лист від 18 лютого 2013 року №01-06/374/2013), то дані посилання є необґрунтовані, оскільки за даною постановою Вищим господарським судом України від 11 травня 2012 року, у справі №21/5005/14068/2011, розглянуто спір, який виник відносно неоплати відповідачем підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт за відсутності укладеного Договору підряду.

У вищезазначених справах, між сторонами відсутній спір стосовно погодженої між ними ціни, в нашому ж випадку відповідач не відмовлявся від оплати наданих йому послуг у обсягах, вказаних у спірних актах, проте оплатив їх за ціною, яка була узгоджена між ним і Ямпільським МУВГ:

- за зобов`язаннями липня 2019 року на 527 725,24 грн.;

- за зобов`язаннями серпня 2019 року на 180 772,52 грн.

Тому, визначена позивачем сума 407 832,53 грн. заборгованості не є обґрунтованою, оскільки таке нарахування здійснено за цінами/тарифами, які встановлені позивачем в односторонньому порядку, і заявлені позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Інші заперечення, викладені у апеляційний скарзі, також не знайшли свого підтвердження під час їх розгляду, а тому відхиляються як необґрунтовані.

Європейський суд з прав людини у справах "Серявін та інші проти України" і "Трофимчук проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент (довід). Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

Згідно ст.ст. 74, 77 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

На підставі наведеного, ознайомившись з матеріалами справи, оцінивши докази, надані сторонами, перевіривши об`єктивність прийняття рішення судом першої інстанції, судова колегія приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, а оскаржуване рішення слід залишити без змін.

Судові витрати за подачу апеляційної скарги, на підставі ст.ст. 129, 282 ГПК України, у зв`язку з відмовою в її задоволенні, покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 129, 269-276, 281-284 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Вінницької області від 24 лютого 2020 року у справі №902/928/19 - залишити без змін, а апеляційну скаргу Ямпільського міжрайонного управління водного господарства - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у строк та в порядку, встановленому статтями 287-289 ГПК України.

Матеріали справи №902/928/19 повернути господарському суду Вінницької області.

Головуючий суддя Дужич С.П.

Суддя Саврій В.А.

Суддя Миханюк М.В.

Дата ухвалення рішення17.06.2020
Оприлюднено30.06.2020

Судовий реєстр по справі —902/928/19

Ухвала від 16.06.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Постанова від 17.06.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Ухвала від 06.05.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Ухвала від 12.04.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Дужич С.П.

Рішення від 23.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 16.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 16.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

Ухвала від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тварковський А.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні