Рішення
від 25.02.2020 по справі 914/2071/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2020 справа № 914/2071/19

Господарський суд Львівської області у складі судді Іванчук С.В., секретар судового засідання Дубенюк Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом: Ходорівської міської ради, м.Ходорів Жидачівського району Львівської області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» , м.Ходорів Жидачівського району Львівської області

третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід Агро Буд Торг» , м.Івано-Франківськ

про визнання недійсною додаткової угоди, скасування рішення № 39098947 , яким вчинено запис про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі та відновлення дії договору оренди землі

За участю представників:

від позивача: Стадник Ігор Йосифович - представник;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився;

Заяв про відвід не поступало.

Розгляд справи судом.

На розгляд Господарського суду Львівської області поступив позов Ходорівської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід Агро Буд Торг» про визнання недійсною Додаткової угоди від 11.12.2017 року про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» , який зареєстрований у Жидачівському центрі ДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 19 жовтня 2009р. за № 04 09 451 000009» та про скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішення за індексним номером: 39098947 (відомості внесено до реєстру 04.01.2018 року 10:04:53), яким вчинено запис про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» , зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно рішення про державну реєстрацію прав (право оренди земельної ділянки) та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за індексним номером: 38978228 (запис внесено 27.12.2017 року 08:56:37) та відновлення дії даного договору оренди землі.

Ухвалою суду від 28.10.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та підготовче засідання призначено на 12.11.2019р. Ухвалами суду від 12.11.2019р. та від 03.12.2019р. підготовче засідання відкладалось. Ухвалою суду від 17.12.2019р. продовжено строк розгляду підготовчого провадження у справі та відкладено підготовче засідання на 28.01.2020р. Ухвалою Господарського суду Львівської області від 28.01.2020р. закрито підготовче провадження, призначено справу до розгляду по суті, судове засідання призначено на 18.02.2020р. В судовому засіданні від 18.02.2020р. розгляд справи відкладено на 26.02.2020р.

21.02.2020р. від позивача через канцелярію суду подано додаткові обґрунтування за вх.№9280/20 від 21.02.2020р. із доказами про їх надіслання відповідачу та третій особі (фіскальні чеки від 20.02.2020р. №8175005657346, №8175005657338). В додаткових обґрунтуваннях позивач зазначив, що відновлення дії договору оренди землі через визнання недійсною додаткової угоди від 11.12.2017р. про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2018р. та скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішення не буде мати жодного правового наслідку для відповідача, а для позивача буде відновлена можливість замінити сторону договору, на нового власника нерухомого майна, яке знаходиться на земельній ділянці комунальної власності.

В судове засідання 26.02.2020р. представник позивача явку забезпечив, позовні вимоги підтримав з підстав, викладених у позовній заяві і просить суд позов задоволити. Від позивача подано відповідь за вх.№7980/20 від 13.02.2020р. на відзив.

В судове засідання 26.02.2020р. відповідач явки повноважного представника не забезпечив, причини неявки не повідомлено, хоча судом належно виконано обов`язок щодо повідомлення усіх учасників справи про дату, час та місце розгляду справи, зокрема відповідача, що підтверджується реєстрами вихідної кореспонденції, внесенням ухвал до Єдиного державного реєстру судових рішень від 28.10.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 85210746#) , від 12.11.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 85585325#), від 03.12.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 86074755#), від 17.12.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 86438156#) , від 28.01.20р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87214182#) , від 18.02.20р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87682030#) , поштовою рекомендованою кореспонденцією із повідомленням про вручення №3560100258176 ухвали суду від 18.02.20р. відповідачу. Від відповідача подано через канцелярію суду відзив за вх.№4385/20 від 27.01.2020р. на позовну заяву.

В судове засідання 26.02.2020р. третя особа явки повноважного представника не забезпечила, причини неявки не повідомлено, хоча судом належно виконано обов`язок щодо повідомлення усіх учасників справи про дату, час та місце розгляду справи, зокрема третю особу, що підтверджується реєстрами вихідної кореспонденції, внесенням ухвал до Єдиного державного реєстру судових рішень від 28.10.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 85210746#) , від 12.11.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 85585325#), від 03.12.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 86074755#), від 17.12.19р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 86438156#) , від 28.01.20р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87214182#) , від 18.02.20р. http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 87682030#) , поштовою рекомендованою кореспонденцією із повідомленням про вручення №7601907643858 ухвали суду від 18.02.20р. третій особі. Жодних заяв чи клопотань на адресу суду від третьої особи не поступало.

Відповідно до ч. 9 ст. 165, ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки. З врахуванням належного виконання обов`язку суду щодо повідомлення про час та місце проведення судового розгляду усіх учасників судового процесу, судом забезпечено учасникам судового процесу рівні процесуальні можливості у захисті їхніх процесуальних прав і законних інтересів, у наданні доказів та здійсненні інших процесуальних прав, визнання явки повноважних представників відповідача та третьої особи не обов`язковою, та те, що неявка представників відповідача та третьої особи не перешкоджає розгляду спору по суті, а також враховуючи вимоги ст.ст. 202, 248 ГПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників відповідача і третьої особи та за наявними у справі матеріалами.

Позиції учасників справи.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги наступним. Позивач зазначає, що Ходорівською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» укладено договір оренди землі від 01.11.2008 року на оренду земельної ділянки несільськогосподарського призначення - землі промисловості, яка знаходиться за адресою: Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів, вул. Чорновола, 10, площею - 27,7211га. Договір зареєстровано у Жидачівському центрі ДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 19.10.2009 року за №04 09 451 000009. На адресу Ходорівської міської ради, надійшов лист ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» від 08.11.2017 року №08/11/17 (вх. №1829 від 09.11.2017 року) з додатками (копіями Витягів від 07.11.2017 року за №102956491 та №102955282 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності) з проханням припинити з 08.11.2017 року дію договору оренди землі від 01.11.2008 року шляхом його розірвання, у зв`язку з продажем цілісного майнового комплексу ТзОВ «Захід Агро Буд Торг» , що підтверджується договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 07.11.2017 року. Позивач вказує, що враховуючи дане звернення від 08.11.2017 року №08/11/17 Ходорівська міська рада прийняла рішення XX (позачергової) сесії VIII скликання від 30.11.2017 року №1491 «Про припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» . 11.12.2017р. сторонами укладено «Додаткову угоду від 11.12.2017 року про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року. На підставі вказаної Додаткової угоди від 11.12.2017 року, державним реєстратором Сушайло С.О. було прийнято рішення за індексним номером: 39098947 (відомості внесені до реєстру: 04.01.2018 року 10:04:53) про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 04.01.2018 року. Позивач стверджує, що новий власник цілісного майнового комплексу ТзОВ «Захід Агро Буд Торг» , незважаючи на неодноразові звернення Ходорівської міської ради про необхідність укладення договору оренди вказаної земельної ділянки під об`єктами нерухомого майна, які належать даному товариству на праві приватної власності, а також на виконання рішення XXIII сесії VІІІ-го скликання Ходорівської міської ради від 26.04.2018 року №1892 Про зобов`язання укладення договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності ТОВ Захід Агро Буд Торг ухиляється від оформлення договірних правовідносин. Враховуючи те, що на час підписання Додаткової угоди від 11.12.2017 року про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року ТОВ «Ходорівський цукровий завод» не був стороною договору та орендарем земельної ділянки за цим договором оренди землі, позивач просить позов задоволити, визнати недійсною додаткову угоду та скасувати рішення про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі.

У відповіді за вх.№7980/20 від 13.02.2020р. на відзив позивач стверджує, що ТОВ «Ходорівський цукровий завод» листом №08/11/17 від 08.11.2017р. звернувся із проханням припинити з 08.11.2017р. дію договору оренди землі від 01.11.2008р. шляхом його розірвання у зв`язку із продажем цілісного майнового комплексу. Також, позивач зазначає, що твердження відповідача про те, що в разі скасування реєстрації припинення права оренди відповідача на земельну ділянку буде чинним право користування земельною ділянкою за відповідачем є помилковим, оскільки юридичний факт припинення договору оренди підтверджується саме договором купівлі-продажу нерухомого майна, на ній розташованого, та реєстрацією права власності на нього за покупцем, а оскільки договір оренди є припиненим у частині попереднього орендаря, тому ТОВ «Ходорівський цукровий завод» не може бути стороною вказаних договірних відносин.

У відзиві на позовну заяву за вх.№4385/20 від 27.01.2020р. відповідач зазначає, що винесене позивачем рішення № 1491 Про припинення дії договору оренди землі від 30.11.2017 року укладеного Ходорівською міською радою та ТзОВ Ходорівський цукровий завод , на даний час ним не скасоване, тобто, позивач погоджується, що це він вирішив припинити дію договору оренди землі. До позовної заяви позивачем додано Рішення від 26.04.2018 року № 1892 Про зобов`язання укладення договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності ТОВ Захід Агро Буд Торг (м.Ходорів, вул. Чорновола, 10 Жидачівського району Львівської області) . Відповідач зазначає, що ці рішення, прийняті позивачем підтверджують волевиявлення органу самоврядування припинити дію договору оренди землі та укласти із третьою особою новий договір оренди землі, і вказані рішення, на думку відповідача, не узгоджуються із обставинами, викладеними в позовній заяві. Відповідач зазначає, що згідний з правовою позицією позивача, про те, що оскаржувана додаткова угода підписана відповідачем безпідставно (так само як і позивачем), оскільки відповідач на момент її підписання уже не був орендарем земельної ділянки, тобто не володів достатнім обсягом правоздатності на її підписання. Відповідач зазначає, що цей документ був підписаний відповідачем під тиском позивача, який безпідставно продовжував нараховувати і вимагати сплати орендної плати після припинення орендних відносин, приймав рішення про припинення дії договору оренди землі. Тобто, на думку відповідача, без підписання абсолютно нікчемного з юридичної точки зору документу під назвою Додаткова угода позивач не припиняв нараховувати та вимагати сплати орендної плати від відповідача, який уже на той час не був орендарем земельної ділянки.

Відповідач зазначає, що у справі № 914/1925/18 рішенням Господарського суду Львівської області, яке набрало законної сили встановлено що оскаржувана додаткова угода за висновками суду не тягне жодних правових наслідків, тому позовна вимога, щодо визнання недійсною нікчемного правочину є безпідставною та не відповідає вимогам закону і не підлягає задоволенню.

Також відповідач зазначає, що реєстрація 04.01.2018 року запису про припинення права відповідача на оренду цієї земельної ділянки, по суті не суперечить фактичним обставинам справи, оскільки дійсно право оренди відповідача на цю земельну ділянку припинено. На думку відповідача, позивач у позовній заяві не вірно формулює позовну вимогу, а саме просить скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішення за індексним номером: 39098947, про вчинення запису про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного Ходорівською міською радою та ТзОВ Ходорівський цукровий завод та відновити дію даного договору. Задоволення даної вимоги скасування чи зміни у цьому реєстрі попереднього запису про право відповідача на оренду земельної ділянки, призведе до того, що визнається неіснуюче речове право відповідача на оренду земельної ділянки, яке фактично на даний час належить третій особі, тобто, на думку відповідача, позивач обрав невірний спосіб захисту. З огляду на вказані обставини, відповідач просить відмовити у задоволенні позову повністю.

Від третьої особи жодних заяв чи клопотань на адресу суду не поступало.

Обставини, встановлені судом.

01.11.2008р. між Ходорівською міською радою (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» (орендар) укладено договір оренди землі, згідно із п.п. 1-4 якого, орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі промисловості, яка знаходиться: м. Ходорів, вул. Чорновола, 10, площею - 27,7211га. На земельній ділянці знаходяться об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «Ходорівський цукровий завод» , а також інші об`єкти інфраструктури земельна ділянка обладнана під`їзними дорогами, електрифікована, газифікована, є водопостачання. Земельна ділянка передається в оренду разом з майновим комплексом заводу ТОВ «Ходорівський цукровий завод» . Вказаний договір згідно відмітки на ньому, зареєстрований у Жидачівському центрі ДЗК, про що вчинено запис від 19.10.2009 року за №04 09 451 000009.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №109879960 від 04.01.2018р. на підсаві договору оренд землі від 01.11.2008р., внесено запис 27.12.2017р. №24173658 про право оренди земельної ділянки.

07.11.2017р. між ТОВ «Ходорівський цукровий завод» та ТОВ «Захід Агро Буд Торг» укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, за яким було відчужено ТОВ «Захід Агро Буд Торг» цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Ходорів, вул. Чорновола, 10 та розташований на земельній ділянці площею 27,7211 га, кадастровий №4621510500:01:014:009. Право власності ТОВ «Захід Агро Буд Торг» на зазначений вище цілісний майновий комплекс зареєстровано 07.11.2017р., що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №102956494, номер запису 23237596.

ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» звернулось до Ходорівської міської ради з листом від 08.11.2017 року №08/11/17 (вх. №1829 від 09.11.2017 року), в якому у зв`язку з відчуженням об`єктів нерухомості, які належали товариству на праві власності, просив припинити дію договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» та Ходорівською міською радою шляхом його розірвання з 08.11.2017р. Додатками до вказаного листа зазначено, копії Витягів від 07.11.2017 року за №102956491 та №102955282 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

30.11.2017р. Ходорівською міською радою XX (позачерговою) сесією VIII скликання прийнято рішення №1491 «Про припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» . Договір зареєстрований у Жидачівському Центрі ДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 19.10.2009р. за №04 09 451 00009, у зв`язку з відчуженням об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Ходорів, вул. Чорновола, 10 Жидачівського р-ну Львівської обл. (кадастровий номер земельної ділянки 4621510500:01:014:0009) з дати державної реєстрації припинення права користування (оренди) на земельну ділянку. У пункті 2.2. рішення, вирішено ТОВ "Ходорівський цукровий завод": провести державну реєстрацію припинення права оренди (реєстрацію додаткової угоди про дострокове припинення договору оренди землі).

11.12.2017р. між Ходорівською міською радою та ТОВ «Ходорівський цукровий завод» укладено Додаткову угоду, відповідно до п. 1 якої сторони дійшли згоди, достроково припинити дію договору оренди землі укладеного 01.11.2008р. між ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» та Ходорівською міською радою, який зареєстрований у Жидачівському центрі ДЗК, про що в Державному реєстрі земель вчинено запис від 19 жовтня 2009р. за № 04 09 451 00009 (кадастровий номер земельної ділянки 4621510500:01:014:0009) за взаємною згодою сторін з 11.12.2017р. у зв`язку із відчуженням об`єкта власності.

Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, відомості про державну реєстрацію припинення права оренди ТОВ «Ходорівський цукровий завод» на земельну ділянку кадастровий №4621510500:01:014:0009 внесено до реєстру 04.01.2018р.

Згідно із ч.1 ст. 120 ЗК України у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об`єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Відповідно до ч. 1 ст. 377 ЦК України визначено, що до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Частиною 3 ст. 334 ЦК України встановлено, що право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Аналіз положень наведених норм дає підстави для висновку про те, що у разі переходу права власності на майно, що знаходиться на орендованій земельній ділянці, до нового власника з моменту набуття права власності на це майно переходить право оренди земельної ділянки, на якій вказане майно розміщене у тому самому обсязі та умовах, які були у попереднього власника. Отже, з моменту набуття права власності на нерухоме майно особа, яка стала новим власником такого майна, одночасно набуває права оренди земельної ділянки, на якій розміщене це майно у зв`язку з припиненням права власності на нього та, відповідно, припиненням права користування попереднього власника земельною ділянкою, на якій це майно розміщене, згідно з частиною другою статті 120 ЗК України. Тобто особа, яка набула права власності на це майно фактично стає орендарем земельної ділянки, на якій воно розміщене, у тому ж обсязі та на умовах, як і у попереднього власника. При цьому договір оренди цієї земельної ділянки щодо попереднього її користувача (попереднього власника нерухомого майна) припиняється відповідним договором, на підставі якого новим власником набуто право власності на розташоване на цій земельній ділянці майно, отже договір не підлягає розірванню. (Правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 10.04.2018 у справі № 915/672/17, від 17.04.2018 у справі № 922/2883/17, від 30.05.2018 у справі № 908/1990/17, від 05.06.2018 у справі № 920/717/17, від 20.06.2018 у справі № 913/661/17, від 27.06.2018 у справі № 921/613/17-г/17, від 05.09.2018 у справі № 904/9027/17, від 04.10.2018 у справі № 904/326/18).

Аналогічна правова позиція, що у розумінні наведених положень законодавства при виникненні в іншої особи права власності на жилий будинок, будівлю або споруду (відповідно до договору, який містить необхідні за законом істотні умови), право попереднього власника або користувача припиняється в силу прямої вказівки закону без припинення у цілому договору оренди земельної ділянки, відповідно, новий власник об`єкта нерухомості, якому переходить право оренди, набуває права оренди за чинним договором оренди, а не у порядку повторного надання земельної ділянки, тобто має місце заміна сторони у зобов`язанні, і що після відчуження об`єктів нерухомості позивачі не повинні сплачувати орендну плату за земельну ділянку, користувачем якої вони вже не є, а зобов`язання з такої сплати автоматично виникає у нового власника нерухомості, викладена у постановах Верховного Суду від 19.06.2018 у справі №922/3655/17, від 05.09.2018 у справі № 904/9027/17, від 07.11.2018 у справі №910/20774/17, від 29.11.2018 у справі № 915/1416/17, від 06.12.2018 у справі № 902/1592/15, від 27.02.2019 у справі №913/661/17 від 06.03.2019 у справі №914/2687/17.

У разі переходу права власності на нерухоме майно, розміщене на земельній ділянці, яка знаходилась в користуванні відчужувача цього майна, новий власник майна набуває відповідне право користування цією ділянкою у тому ж обсязі та умовах, які були у попереднього власника, що, відповідно, передбачає припинення права користування цією ділянкою у попереднього землекористувача. При цьому, враховуючи, що відповідний договір, укладений з попереднім власником, розірванню не підлягає, а продовжує діяти на тих самих умовах і в тому самому обсязі для нового власника майна, тобто фактично відбувається заміна сторони у зобов`язанні. При цьому, якщо внаслідок відчуження нерухомого майна, розташованого на орендованій земельній ділянці, відчужувач повністю вибуває з орендних правовідносин за відповідним договором оренди, його подальші дії як їх учасника, спрямовані на припинення цих правовідносин, зокрема підписання правочину про припинення відповідного договору оренди, не тягнуть настання правових наслідків для нового власника майна як орендаря земельної ділянки. Відповідно до частини першої статті 604 ЦК України зобов`язання припиняється за домовленістю сторін.

Як вбачається з матеріалів справи Додаткову угоду про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року між Ходорівською міською радою та ТОВ «Ходорівський цукровий завод» , укладено 11.12.2017р.

07.11.2017р. між ТОВ «Ходорівський цукровий завод» та ТОВ «Захід Агро Буд Торг» укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, який знаходиться на орендованій земельній ділянці та за новим власником майна 07.11.2017р. зареєстровано право власності на підставі вказаного договору, про що державним реєстратором внесено запис до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Відтак, додаткова угода від 11.12.2017р. про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008р. між ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» та Ходорівською міською радою укладена ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» , яке на час її підписання, вже не було власником цілісного майнового комплексу.

Відповідно до ч.4 ст.75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Рішенням Господарського суду Львівської області від 30.10.2019 року у справі №914/1925/18 встановлено, що ТОВ «Захід Агро Буд Торг» - 07.11.2017р. набуло право власності на цілісний майновий комплекс, розташований на орендованій земельній ділянці кадастровий №4621510500:01:014:0009. Також даним рішенням встановлено, що внаслідок набуття права власності на цілісний майновий комплекс (розташований на орендованій земельній ділянці) до ТОВ «Захід Агро Буд Торг» , як нового власника об`єкта нерухомості, перейшло право оренди на земельну ділянку кадастровий №4621510500:01:014:0009, у тому ж обсязі та на умовах, як і у попереднього власника - ТОВ «Ходорівський цукровий завод» , відтак на день подання позовної заяви та розгляду справи в суді, відповідач являвся та являється таким, що здійснює землекористування за наявності правовстановлюючих на це документів (Договору оренди від 01.11.2008р.).

Отже, правочин з припинення договору оренди, вчинений відчужувачем нерухомого майна, який на час його вчинення не був стороною у відповідному зобов`язанні та орендарем земельної ділянки за цим договором.

Приписами ст.ст. 203, 215 ЦК України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину сторонами вимог, які встановлені ч. ч. 1 - 3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу.

Статтею 203 ЦК України встановлені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зокрема: 1) зміст правочину не може суперечити ЦК, іншим актам законодавства, а також моральним засадам суспільства; 2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 3) волевиявлення учасника правочину, має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 4) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; 5) правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Оскільки, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» не було власником цілісного майнового комплексу та в силу закону вибуло з орендних правовідносин за договором оренди від 01.11.2008р., відтак, правочин з припинення договору оренди вчинений юридичною особою яка не була на момент його укладення стороною цього договору не відповідає вимогам закону та такий правочин підлягає визнанню недійсним.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 04.06.2019р. у справі №914/1925/18, якщо внаслідок відчуження нерухомого майна, розташованого на орендованій земельній ділянці, відчужувач повністю вибуває з орендних правовідносин за відповідним договором оренди, його подальші дії як їх учасника, спрямовані на припинення цих правовідносин, зокрема підписання правочину про припинення відповідного договору оренди, не тягнуть настання правових наслідків для нового власника майна як орендаря земельної ділянки.

Щодо позовної вимоги про скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішення за індексним номером: 39098947 , яким вчинено запис про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та ТзОВ «Ходорівський цукровий завод» , суд зазначає наступне:

Позивач просить скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішення № 39098947 державного реєстратора Сушайло С.О., згідно якого вчинено запис про державну реєстрацію припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року. При цьому, як вбачається з Витягу за індексним №109879960 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено запис про припинення речового права оренди земельної ділянки, яке було зареєстроване за №24173658. на підставі додаткової угоди від 11.12.17р. та згідно рішення №39098947.

Відносини, пов`язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатами розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У постановах Великої Палати Верховного Суду від 04 вересня 2018 у справі № 915/127/18, від 29 травня 2019 року №367/2022/15-ц (14-376цс18) зазначено, що рішення суб`єкта державної реєстрації прав про державну реєстрацію прав із внесенням відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вичерпує свою дію. А тому після внесення такого запису скасування зазначеного рішення не може бути належним способом захисту права або інтересу позивача. За певних умов таким належним способом може бути скасування запису про проведену державну реєстрацію права.

Неправильно обраний спосіб захисту зумовлює прийняття рішення про відмову в задоволенні позову, незалежно від інших установлених судом обставин (постанови КГС від 12.06.2019 №910/11518/18, від 4.06.2019 №910/9044/18).

Щодо вимоги позивача у прохальній частині позовної заяви про відновлення дії договору оренди землі від 01.11.2008р., то така з огляду на встановлені вище обставини не підлягає задоволенню, а також із врахуванням обставин встановлених судом у справі №914/1925/18. Так у постанові Верховного Суду від 04.06.2019р. у справі №914/1925/18 та рішенні Господарського суду Львівської області від 30.10.2019 року у справі №914/1925/18 встановлено, що внаслідок набуття права власності на цілісний майновий комплекс до ТОВ «Захід Агро Буд Торг» , як нового власника об`єкта нерухомості, перейшло право оренди на земельну ділянку кадастровий №4621510500:01:014:0009, у тому ж обсязі та на умовах, як і у попереднього власника - ТОВ «Ходорівський цукровий завод» , тому ТОВ «Захід Агро Буд Торг» здійснює землекористування за наявності правовстановлюючих на це документів (Договору оренди від 01.11.2008р.). У разі переходу права власності на нерухоме майно, розміщене на земельній ділянці, яка знаходилась в користуванні відчужувача цього майна, новий власник майна набуває відповідне право користування цією ділянкою у тому ж обсязі та умовах, які були у попереднього власника, що, відповідно, передбачає припинення права користування цією ділянкою у попереднього землекористувача. При цьому, враховуючи, що відповідний договір, укладений з попереднім власником, розірванню не підлягає, а продовжує діяти на тих самих умовах і в тому самому обсязі для нового власника майна, тобто фактично відбувається заміна сторони у зобов`язанні. Відтак, дана обставина додаткового підтвердження не потребує.

Згідно із ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Відповідно до ч.1 ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Статтею 77 ГПК України встановлено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1 ст.86 ГПК України).

З огляду на вищевикладене, подані докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що обставини які є предметом доказування щодо визнання недійсною додаткової угоди від 11.12.2017р. про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008р., судом визнаються встановленими та позовні вимоги в цій частині до відповідача є обґрунтованими, не спростованими, підтвердженими належними доказами, тому підлягають задоволенню. В решті позовних вимог належить відмовити у зв`язку необґрунтованістю та безпідставністю заявлення.

На підставі положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір необхідно віднести на відповідача пропорційно до задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 74, 76, 77, 86, 129, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задоволити частково.

Визнати недійсною Додаткову угоду від 11.12.2017 року про дострокове припинення дії договору оренди землі від 01.11.2008 року укладеного між Ходорівською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» , який зареєстрований у Жидачівському центрі ДЗК про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 19 жовтня 2009р. 04 09 451 000009, яка зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.01.2018 року .

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ходорівський цукровий завод» (81750, Львівська область, Жидачівський район, м.Ходорів, вул.Чорновола, 10, ідентифікаційний код 31206577) на користь Ходорівської міської ради (81750, Львівська область, Жидачівський район, м.Ходорів, вул.Грушевського, 38, ідентифікаційний код 26269449) 1921,00грн. - судового збору.

В решті позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Повне рішення складено 05.03.2020р.

Суддя Іванчук С.В.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —914/2071/19

Постанова від 01.02.2021

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бойко Світлана Михайлівна

Постанова від 01.02.2021

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бойко Світлана Михайлівна

Постанова від 28.12.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бойко Світлана Михайлівна

Ухвала від 17.11.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бойко Світлана Михайлівна

Ухвала від 08.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Хабіб Марія Іванівна

Ухвала від 13.07.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Хабіб Марія Іванівна

Ухвала від 05.07.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Хабіб Марія Іванівна

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Іванчук С.В.

Ухвала від 19.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Іванчук С.В.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Іванчук С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні