Рішення
№ 88049497
від 23.02.2020 по справі 902/839/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" лютого 2020 р. Cправа №902/839/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Нешик О.С., при секретарі судового засідання Шаравській Н.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліспром груп", м.Рогатин Івано-Франківської області

до Державного підприємства "Бершадське лісове господарство", м.Бершадь Бершадського району Вінницької області

про стягнення 16803 грн заборгованості згідно договору купівлі-продажу

учасники процесу:

представник позивача: Кобилянська А.Б., діє на підставі довіреності;

відповідача: Осипенко Ю.О., діє на підставі довіреності.

В С Т А Н О В И В :

До Господарського суду Вінницької області 03.10.2019 надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліспром груп" про стягнення на його користь з Державного підприємства "Бершадське лісове господарство" грошових коштів в сумі 16803,00 грн, що були перераховані позивачем згідно договору купівлі-продажу необробленої деревини №1143 від 11.09.2018.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що на рахунок ДП "Бершадське лісове господарство" Товарною біржою "Вінницька товарна універсальна біржа" було перераховано гарантійний внесок сплачений ТОВ "Ліспром Груп" в сумі 16803,00 грн.

Вказані кошти були зараховані відповідачем в якості компенсації для перекриття витрат на заготівлю деревини. Проте позивач стверджує про неправомірність дій відповідача, оскільки останній всупереч п.6.2 Договору жодним чином не повідомив ТОВ "Ліспром груп" про дату та місце поставки товару, що унеможливило отримання позивачем товару, передбаченого договором.

Таким чином, на переконання позивача, кошти в сумі 16803,00 грн підлягають поверненню відповідачем.

Ухвалою суду від 05.11.2019 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/839/19, вирішено її розгляд здійснити за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

21.11.2020 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній зазначає, що на адресу позивача були надіслані лист з рахунком №1610 від 01.10.2018 та лист з рахунком №1857 від 02.11.2018, а також листи з проханням оплатити дану продукцію, повідомивши тим самим, що продукція відібрана та готова до поставки.

Однак, як зазначає відповідач, кошти від ТОВ "Ліспром Груп" згідно виставлених рахунків не надійшли, тим самим позивач порушив умови договору №1143 від 11.09.2018. На підставі вказаних обставин, та керуючись п.4.18, 4.21, 4.22 та п.7.4 Регламенту організації та проведення на ТБ "Вінницька товарна універсальна біржа" публічних торгів з продажу необробленої деревини гарантійний внесок в сумі 16803,00 грн залишився як компенсація за понесені витрати на заготівлю деревини.

21.01.2020 судом постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження у даній справі та призначення її для судового розгляду по суті на 24.02.2020.

На визначену судом дату (24.02.2020) з`явилися представники обох сторін.

Під час судового розгляду, 24.02.2020, представник позивача підтримував позовні вимоги та просив суд їх задовольнити, натомість представник відповідача проти їх задоволення заперечував.

В судовому засіданні, 24.02.2020, судом було долучено до матеріалів справи вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

11.09.2018 ТБ "Вінницька товарна універсальна біржа" було проведено електронний аукціон з продажу необробленої деревини від 11.09.2018, за результатами якого було складено протокол №13_2/56.

Як слідує із змісту вказаного протоколу, учасниками електронного аукціону були: ДП "Бершадське лісове господарство" в якості продавця та ТОВ "Ліспром Груп", який отримав статус покупця - №297.

Як слідує із змісту листа ТБ "Вінницька товарна універсальна біржа" (а.с. 16) покупцем - ТОВ "Ліспром Груп" на рахунок Товарної біржі були перераховані кошти в розмірі 16803,00 грн для участі в аукціоні 4 кварталу 2018 року як гарантійний внесок (5% від початкової вартості лота для придбання необробленої деревини).

За результатами проведеного електронного аукціону, 11.09.2018 між Державним підприємством "Бершадське лісове господарство" (далі по тексту також - продавець, відповідач) та товариством з обмеженою відповідальністю "Ліспром груп" (далі по тексту також - покупець, позивач) укладено Договір купівлі-продажу необробленої деревини №1143/_ (далі по тексту також - Договір).

Відповідно до змісту пункту 1.1. Договору Продавець передає у власність на умовах франко-склад Продавця (франко - нижній, франко - верхній, франко - проміжний) необроблену деревину, (надалі - Товар), /лоти №№ 16,21/, а Покупець зобов`язується прийняти Товар і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.

Відповідно до п.4.2 Договору зальна сума договору складає 385632,00 грн в т.ч. ПДВ.

Пунктом 5.1 Договору передбачено, що поставка товару по даному договору здійснюється згідно щомісячного графіку поставок, який є невід`ємною частиною даного договору, на умовах франко-склад Продавця (Додаток №1 ).

Водночас суд констатує, що вказаний Додаток № 1 не містить жодних відомостей, необхідність зазначення яких сторони узгодили в пункті 5.1 Договору.

В розділі 6 Договору сторони визначили порядок прийому-передачі товару.

Так, згідно пункту 6.1 Договору прийом-передача Товару здійснюється на складі Продавця за умовами франко-склад Продавця:

за якістю - у відповідності з нормами відповідних ГОСТ, ТУ, інших умов згідно законодавства України;

за кількістю - у відповідності з товарно - транспортними чи залізничними накладними та специфікаціями до них з підписом уповноваженої особи.

Пунктами 6.2, 6.3 Договору передбачено, що не пізніше ніж за одну добу до передачі Товару Продавець повідомляє Покупця про дату та місце поставки. Датою передачі Товару Продавцем та прийому його Покупцем, тобто датою поставки, вважається дата товарно - транспортної накладної.

Відповідно до п.7.1 Договору платіж (у розмірі 100%) здійснюється шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця за кожну партію Товару, згідно виставленого рахунку-фактури протягом 5-ти календарних днів з дати пред`явлення рахунку до оплати.

В разі придбання Покупцем заявлених лотів, гарантійний внесок перераховується біржею Продавцю, як попередня оплата за товар, згідно чинного законодавства України. Гарантійний внесок зараховується в попередню оплачу, пропорційно обсягам вибраної лісопродукції, згідно графіку поставки. Податкову накладну Покупцю видає Продавець (п.7.2 Договору).

Згідно п.9.3 договору у разі відмови Покупця від отримання Товару, згідно даного договору, сума в розмірі 5% від сплаченої вартості згідно п.7.1 цього договору, залишається Продавцю в якості компенсації для перекриття витрат на заготівлю деревини.

У випадку ненадходження коштів на рахунок Продавця протягом 5 банківських днів з моменту виставлення рахунку-фактури для оплати, Покупець втрачає право на придбання неоплаченої партії Товару. Неоплачена партія Товару не буде поставлена в наступних місяцях протягом яких діє даний Договір і реалізовується Продавцем на свій розсуд (п.9.5 Договору).

Як слідує з матеріалів справи, Товарна біржа "Вінницька товарна універсальна біржа" листом б/н (а.с.16) звернулася до ТОВ "Ліспром груп" повідомивши, що кошти, перераховані покупцем (позивач у справі) для участі в аукціоні 4 кварталу 2018 року як гарантійний внесок у розмірі 16803,00 грн (5% від початкової вартості лота для придбання необробленої деревини) Товарна біржа "Вінницька товарна універсальна біржа" перерахувала ДП "Бершадське лісове господарство" згідно платіжного доручення № 2267 від 08.10.2018.

В подальшому, позивач отримав від відповідача лист №1267 від 26.11.2018, в якому останній зазначає, що у зв`язку із порушенням ТОВ "Ліспром Груп" умов договору п.8.1 не оплати і не одержання придбаної продукції, гарантійний внесок залишається як компенсація за понесені витрати на заготівлю деревини у ДП "Бершадське лісове господарство".

Вказану позицію також продубльовано в листі ДП "Бершадське лісове господарство" №871 від 21.08.2019 у відповідь на вимогу позивача повернути йому перерахований ним гарантійний внесок.

Поряд з тим, позивач, вважаючи вказані дії відповідача такими, що не відповідають нормам чинного законодавства та Договору купівлі-продажу необробленої деревини №1143 від 11.09.2018, а кошти такими, що підлягають поверненню, звернувся до суду з даним позовом до суду.

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов наступних висновків.

Згідно ст.11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно ст.626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України). Відповідно ст.631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права та виконати обов`язки відповідно до договору.

Зважаючи на зміст спірних правовідносин, суд дійшов висновку про те, що між сторонами виник спір з приводу виконання Договору купівлі-продажу необробленої деревини № 1143/_ від 11.09.2018.

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до норм ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Як зазначалось раніше, сторони в пунктах 6.1, 6.2 Договору узгодили, що прийом-передача товару здійснюється на складі продавця за умовами франко-склад продавця. Не пізніш ніж за одну добу до передачі товару продавець повідомляє покупця про дату та місце поставки.

При цьому, з огляду на зміст наданих сторонами пояснень, наявна суперечність в позиціях останніх щодо обставини направлення продавцем на адресу покупця повідомлення про дату та місце поставки.

Так, представник відповідача стверджує, що ним було направлено на адресу відповідача рахунки на оплату №1610 від 01.10.2018 та №1857 від 02.11.2018, що, на його думку, підтверджується списками згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих №№ 851, 975 та фіскальними чеками (а.с.54, 56).

Також відповідач до матеріалів справи надає листи №1036 від 02.10.2018 та №1178 від 05.11.2018 (без зазначення адресата), відповідно до змісту яких: ДП "Бершадське лісове господарство" поміж іншого повідомляє, що продукція за договором купівлі-продажу необробленої деревини №1143 відібрана та готова до поставки за місцем: квартал №37, виділ 2, Бершадське лісництво.

Додатково на підтвердження своєї позиції відповідач надає копії сторінок журналу вихідної документації за 2018 рік, в якому є відомості щодо вищезазначених рахунків та листів.

Поряд з тим, позивач заперечує проти одержання вказаних рахунків на оплату та листів, на підтвердження надає журнал вхідної кореспонденції ТОВ "Ліспром груп" за 2018 рік.

Таким чином, надаючи оцінку наданим сторонами поясненням, суд зазначає наступне.

Абзацом 27 пункту 2 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 за №270 (далі по тексту також - Правила) передбачено, що документом, який підтверджує надання послуг поштового зв`язку, є розрахунковий документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Згідно з статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

У відповідності до пункту 19 Правил внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою.

Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення (пункт 59 Правил).

Згідно з пунктом 61 Правил у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

Із наведених норм слідує, що належним доказом направлення конкретно визначеного документа (в даному випадку рахунків на оплату та листів про готовність продукції до поставки) може бути лише бланк опису вкладення, завірений відповідним відділенням зв`язку, разом з фінансовим чеком про відправлення.

Тоді як надані відповідачем фіскальні чеки та списки згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів підтверджують лише факт надання послуг поштового відправлення та направлення на адресу позивача поштової кореспонденції без можливості ідентифікувати її вміст.

Суд вважає, що надані копії сторінок журналу вихідної документації Державного підприємства "Бершадське лісове господарство" за 2018 рік не можуть бути доказами направлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Ліспром груп" листів №1036 від 02.10.2018 та №1178 від 05.11.2018, оскільки в журналі вхідної кореспонденції останнього відсутнє згадування про отримання зазначених документів.

Відповідно до ч.1 ст.77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З огляду на викладене, суд вважає, що відповідачем не надано докази направлення на адресу позивача рахунків на оплату продукції, а також повідомлення про дату та місце її поставки.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про відсутність у відповідача підстав для застосування відносно позивача визначеної в пункті 9.3 Договору мірі відповідальності, у вигляді компенсації для перекриття витрат на заготівлю деревини за відмову від отримання товару. Оскільки у позивача не виникло зобов`язання, визначене в пункті 8.1 Договору, щодо прийняття партії товару та її оплати.

Таким чином, враховуючи визначену в пункті 7.2 Договору умову про зарахування гарантійного внеску в попередню оплату лісопродукції та з огляду на зміст позовних вимог, суд вирішує питання щодо наявності чи відсутності підстав для її повернення на вимогу позивача.

Відповідно до пункту 12.1 Договору цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання та набирає чинності першого числа кварталу і діє до кінця кварталу на якій він укладається.

Так, відповідно до ч.1 ст.631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Викладене дає підстави для висновку, що сторони визначили строк дії договору в частині поставки продавцем товару - по 31.12.2018. Однак, відповідач у визначений строк товар не поставив, а також не повідомив позивача про дату та місце поставки.

Згідно ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.2 ст.693 ЦК України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Визначене зазначеною нормою право покупця вимагати від продавця повернення суми попередньої оплати є за своїм змістом правом покупця на односторонню відмову від зобов`язання, внаслідок якої припиняється зобов`язання продавця перед покупцем по поставці товару і виникає нове грошове зобов`язання.

Тобто, виходячи з аналізу положень статті 693 Цивільного кодексу України умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. А у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати. Тобто, волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, причому доведеної до продавця.

У даному випадку судом встановлено, що позивач звертався до відповідача з претензією №102 від 08.08.2019 про повернення грошових коштів в сумі 16803,00 грн, які як встановлено судом за своєю природою є сумою попередньої оплати товару.

Враховуючи вищевикладене вимога позивача про стягнення з відповідача грошових коштів в розмірі 16803,00 грн, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач під час розгляду справи не надав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували заявлені позовні вимоги та свідчили про виконання ним визначених в пунктах 6.2, 7.1, 8.3 Договору обов`язків: щодо надіслання рахунків на оплату, щодо поставки товару, а так само щодо повідомлення покупця про дату та місце такої поставки.

З огляду на вищевикладене, оцінивши подані докази, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог повністю.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати, пов`язані зі сплатою судового збору, підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 8, 13, 14, 18, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Державного підприємства "Бершадське лісове господарство" (вул.Юрія Коваленка, буд.30, м.Бершадь, Бершадський район, Вінницька обл., 24400, код ЄДРПОУ 00991410) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліспром груп" (вул.Завода, 4/3, м.Рогатин, Івано-Франківська обл., 77000, код ЄДРПОУ 39291979) грошових коштів в сумі 16803,00 грн, 1921,00 грн - відшкодування судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованими листами з повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. 1,2 ст. 241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст. ст. 256, 257 ГПК України). Відповідно до п. 17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено 05 березня 2020 р.

Суддя Нешик О.С.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - позивачу (вул.Завода, 4/3, м.Рогатин, Івано-Франківська обл.,77000);

3 - представнику позивача - адвокату Осипенко Ю.О. ( АДРЕСА_1 );

4 - відповідачу ( АДРЕСА_1 );

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —902/839/19

Судовий наказ від 30.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

Ухвала від 26.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

Ухвала від 28.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

Ухвала від 07.11.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

Ухвала від 08.10.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Нешик О.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні