Ухвала
від 25.02.2020 по справі 909/1253/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 909/1253/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.02.2020 м. Івано-Франківськ Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Скапровської І.М.

Секретар судового засідання Тузін Г.П.

За участю:

представника заявника: Госедло Р.І.,

вільного слухача: Олександрова О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЕОКС", вул. Крутий Узвіз, 6/2-А, м. Київ, 01004, код ЄДРПОУ 37265947 про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова Аграрна Компанія", вул. Підвальна, буд.9, кім.79, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77301, код ЄДРПОУ 37469662,

встановив, що ТОВ "Торговий дім "ГЕОКС" звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" та визнання кредиторських вимог в розмірі 35 186 700,48 грн. В обґрунтування вищевказаної заяви товариство послалось на те, що боржником, протягом значного проміжку часу, не погашено 35186700,48 грн. заборгованості перед ТОВ "Торговий дім "ГЕОКС", що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ "Торгова Аграрна Компанія". В підтвердження викладеного, заявник подав суду рішення Господарського суду м. Києва від 10.09.2015 по справі №910/13508/15, наказ від 16.03.2016 по справі №910/13508/15 та постанови про відкриття виконавчого провадження від 18.11.2016. та від 20.12.2018. Автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, визначено арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича

28.11.2019, Господарським судом Івано-Франківської області заяву ТОВ "Торговий дім "ГЕОКС" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" прийнято до розгляду, підготовче засідання по розгляду заяви призначено на 11.12.2019 та витребувано докази необхідні для розгляду справи, зокрема, зобов`язано арбітражного керуючого Максимова Андрія Анатолійовича надати суду заяву про згоду на участь у справі та відсутність обставин, що перешкоджають призначенню розпорядником майна боржника.

Арбітражні керуючі Максимов Андрій Анатолійович, Захарко Іван Ігорович, Мудрик Іван Владиславович направили суду заяви про участь у справі про банкрутство ТОВ "Торгова Аграрна Компанія".

10.12.2019, ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" направив суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якому вказав, що заборгованість товариства перед ТОВ "Торговий дім "ГЕОКС" складає 35186700,48 грн. При цьому зазначив, що на наданий час наказ Господарського суду м. Києва по справі №910/13508/15 про стягнення з боржника 35954630,88 грн. пред`явлено до виконання, і на підставі нього відкрито виконавче провадження №57953242. Крім того, на виконання ухвали від 28.11.2019, повідомив, що заборгованість зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) відсутня; заборгованість з виплати заробітної плати відсутня; у боржника відсутнє будь-яке рухоме чи нерухоме майно; боржник не володіє будь-якими правами на цінні папери; діяльність, пов`язану з державною таємницею не здійснює; на балансі боржника відсутнє державне майно, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу та повідомив про відкриті у банківських установах рахунки.

Господарський суд неодноразово відкладав підготовче засідання та витребовував докази, необхідні для розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

26.12.2019, в підтвердження неспроможності ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" виконати свої зобов`язання перед заявником, директор боржника подав суду інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо ТОВ "Торгова Аграрна Компанія", копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, бухгалтерську довідку про відсутність у товариства необоротних активів, довідку АТ "ОТП БАНК", копії податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік, звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за ІІІ квартал 2019 р. та звіту про прямі іноземні інвестиції за ІІІ квартал 2019 р.

Представник заявника подав суду додаткові пояснення, в яких просить суд відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" та долучити до матеріалів справи інформацію про виконавче провадження від 23.12.2019, постанову про арешт коштів боржника від 20.12.2018 та лист приватного виконавця Пишного Артема Володимировича від 23.12.2019, в якому виконавець повідомив ТОВ "Торговий дім "ГЕОКС", що на відкритих рахунках боржника недостатньо коштів для погашення заборгованості, майна на яке можна звернути стягнення, ним не виявлено.

26.12.2019, Головне управління статистики в Івано-Франківській області направило суду копії фінансової звітності ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" за 2017 - 2018 р. р., та повідомило, що фінансова звітність даного товариства на території Івано- Франківської області за 2015 та 2016 роки не подавалась.

23.01.2020, Головне управління ДПС в Івано-Франківській області направило суду інформацію про відкриті банківські рахунки ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" (код ЄДРПОУ 37469662).

13.02.2020, АТ "ОТП БАНК" направив суду виписки по рахунках ТОВ "Торгова Аграрна Компанія".

17.02.2020, АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві повідомило суду, що на поточному рахунку № НОМЕР_1 залишок коштів відсутній.

Державна Казначейська служба України повідомила про відсутність руху коштів на рахунку ТОВ "Торгова Аграрна Компанія".

В судовому засіданні 20.02.2020, директор боржника повідомив суду, що діяльність товариства припинилась в 2015 році., пояснень , щодо відомостей зазначених ним у фінансових звітностях за 2017, 2018 роки, суду не надав, просив суд відкласти розгляд справи для ознайомлення з зазначеними звітами.

Суд, за наслідками вказаного, оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні до 26.02.2020. Директор боржника, в засідання не з`явився, направив суду клопотання про розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "ГЕОКС" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" без участі представника боржника.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника заявника, суд вважає, що в задоволенні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова Аграрна Компанія" слід відмовити.

При цьому суд врахував наступне:

статтею 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) врегульовано порядок відкриття провадження у справі про банкрутство.

Так, ч.3 зазначеної норми передбачено, обов`язок суду, якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, перевірити можливість боржника виконати майнові зобов`язання.

Підставою звернення кредитора з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ"Торгова Аграрна Компанія" є невиконання останнім, зобов`язання на суму 35 186700, 48 грн., що виникло на підставі рішення суду винесеного у справі №910/13508/ від 10.09.2015.

З матеріалів справи, зокрема, з фінансових звітів, які в силу Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відображають фінансовий стан та результати діяльності підприємства, вбачається, що актив ТОВ "Торгова Аграрна Компанія", станом на 31.12.2018 складав 89865600 грн. (код рядка 1300), актив в 2017 році складав на початок звітного періоду понад 212 мільйонів грн. , а на кінець понад 97 мільйонів грн.

Отже, виходячи викладеного та приписів ст. 1 Кодексу, яка визначає, що слід розуміти під неплатоспроможністю боржника, зокрема, неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом, суду не доведено неможливості боржником, з 2015 року, виконати перед кредитором зобов`язання на суму понад 35 мільйонів грн. при задекларованих у фінансових звітах активах.

При цьому суд врахував, що фінансові звіти ТОВ Торгова Аграрна Компанія" за 2017,2018, здані Головному управлінню статистики в Івано-Франківській області (звіти за попередні періоди відсутні, в зв"язкуз перереєстрацією ) за підписом директора боржника, дозволяють зробити висновок про можливість погашення боргу, що виник на підставі рішення суду, зокрема в 2017, 2018 роках, оскільки вони свідчать про діяльність товариства. Так, з вказаних звітів випливає, що за зазначені в фінансових звітах періоди, було погашено частину дебіторки, зокрема, зменшено на 7 млн.169 тис. ( код рядка 1125;1155), відбулось зростання кредиторської заборгованості не за рахунок понесених витрат .

Щодо відсутності коштів на рахунках боржника та зареєстрованого нерухомого майна , суд вважає за необхідне зазначити, що активами товариства є не тільки нерухоме майно, кошти, а й, зокрема, і товари.

Враховуючи вищевикладене керуючись ст.2, 39 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ГЕОКС" у відкритті провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова Аграрна Компанія" (код ЄДРПОУ 37469662).

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду України протягом десяти днів з дня її проголошення

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Ухвала підписана 05.03.2020.

Суддя Скапровська І.М.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —909/1253/19

Ухвала від 15.06.2021

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 06.06.2021

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 25.05.2021

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 19.01.2021

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 28.11.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Постанова від 23.11.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Постанова від 17.11.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 01.11.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 26.09.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

Ухвала від 10.09.2020

Господарське

Господарський суд Івано-Франківської області

Михайлишин В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні