Рішення
від 23.02.2020 по справі 910/15521/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 м. Київ Справа № 910/15521/19

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "САЛОН КРАСИ "ЖАСМІН";

до відповідача-1: КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО";

до відповідача-2: КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАТИКА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ);

про: усунення перешкод у користуванні майном.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Часовська М.С.

Представники:

позивача: Ганчук Г.В.;

відповідача-1: Логонович О.А.;

відповідача-2: Вернигора В.А.

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "САЛОН КРАСИ "ЖАСМІН" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО" (далі - відповідач-1) та КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАТИКА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (далі - відповідач-2) про усунення перешкод у користуванні майном.

Позовні вимоги мотивовані наявністю підстав для зобов`язання відповідачів усунути перешкоди у користуванні позивачем власним майном, оскільки встановлення відповідачами металевих шаф із електротехнічним обладнанням до стіни приміщення площею 157,1 кв.м. на домоволодіння в„– 11 по вулиці Івана Миколайчука (Серафимовича) у місті Києві , на земельній ділянці, яка призначена для розміщення та обслуговування такого домоволодіння, створює позивачу перешкоди у реалізації права вільного користування та розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.11.2019 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/15521/19 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 16.12.2019.

Ухвалою-повідомленням від 03.12.2019 № 910/15521/19 сторони процесу повідомлені про призначення підготовчого засідання на 13.01.2020.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-2 про залучення до участі у справі товариства з обмеженою відповідальністю "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ" в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

В поданих до суду заявах по суті спору позивач вказує наступне: твердження відповідача-1 щодо дати та часу встановлення металевих шаф не може бути підставою для спростування вимог позивача, оскільки правопорушення є таким, що триває у часі, відтак тривалість порушеного права не перешкоджає задоволенню такої вимоги судом; будівельні норми є підзаконними нормативними актами та не регулюють відносини щодо використання речових прав на чуже майно; зважаючи на правила техніки безпеки під час роботи з електротехнічним обладнанням, позивач позбавляється можливості безперешкодно здійснювати ремонт або реконструкцію фасаду належного приміщення, використовувати місце розташування шаф для власних потреб, зокрема, стоянки автомобілів, розміщення об`єктів благоустрою; твердження відповідача-2 про створення перешкод позивачу саме товариством з обмеженою відповідальністю "ХІДДЕН ЕНЕРДЖІ.ЮЕЙ" є помилковими, оскільки останнє є лише виконавцем робіт, які було замовлено відповідачем-2.

В підготовчому засіданні 13.01.2020 суд на місці, зокрема, ухвалив:

- відхилити клопотання відповідача-2 про залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору;

- оголосити перерву до 03.02.2020.

До господарського суду надійшла заява позивача про зміну предмету позову.

В поданих до суду заявах по суті спору відповідач-1 вказує наступне: шафи були встановлені у 1970 році комунальним спеціалізованим підприємством будівельно-електромонтажних робіт та в подальшому передані в господарське управління відповідачу-1, розміщення яких викликано тим, що у вказаному будинку розміщено трансформаторну підстанцію; вказані шафи було замінено на нові в процесі капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва відповідно до рішень Київської міської ради; жодних положень, які б містили заборону розміщення шаф управління зовнішнім освітленням біля фасадів будівель державні будівельні норми не містять; шафа управління зовнішнім освітленням, з точки зору виникнення пожежі, є безпечнішою ніж звичайні побутові електроприлади; зміна місця розташування шаф управління зовнішнім освітленням можлива лише на підставі розробленого у встановленому порядку проекту реконструкції мережі зовнішнього освітлення; за чинним на момент укладення договору купівлі-продажу приміщення Законом України "Про власність", земля не могла бути об`єктом права колективної власності господарського товариства.

В підготовчому засіданні 03.02.2020 оголошено перерву до 10.02.2020.

В поданих до суду заявах по суті спору відповідач-2 вказує наступне: щити керування вуличним освітленням підключаються до існуючих шаф відповідача-1, місця їх розташування погоджені з останнім, що підтверджується однолінійною схемою підключення шафи ЩКВО до шафи відповідача-1.

В підготовчому засіданні 10.02.2020 суд на місці, зокрема, ухвалив:

- прийняти до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову;

- закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 24.02.2020.

В судовому засіданні 24.02.2020 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи уповноважених представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Позивач (попереднє найменування - товариство з обмеженою відповідальністю "МАГІЯ") є власником приміщення, площею 157,1 кв.м. на домоволодіння № 11 по вул. Серафимовича у м. Києві , відповідно до договору купівлі-продажу від 08.08.1996, посвідчений державним нотаріусом двадцять другої державної нотаріальної контори Ковток А.І., зареєстрований в реєстрі за № 1-3068 (далі - Приміщення).

Враховуючи те, що позивач є власником Приміщення, останній вказує, що в силу положень статті 377 Цивільного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України, позивач є суб`єктом користування земельної ділянки, на якій розміщено Приміщення та яка призначена для його обслуговування.

Так в кінці серпня 2019, позивач виявив, що впритул до стіни Приміщення, зі сторони входу, було встановлено ряд металевих шаф з електротехнічним обладнанням, а саме: металеві шафи, які належать відповідачам на праві господарського відання.

Позивач стверджує, що встановлення відповідачами металевих шаф із електротехнічним обладнанням в притул до стіни Приміщення, на земельній ділянці, яка призначена для розміщення та обслуговування Приміщення, створює позивачу перешкоди у реалізації права вільного користування та розпорядження майном (ускладнюють його ремонт та обслуговування, несуть за собою підвищення ризику пожежі чи настання інших техногенних надзвичайних ситуацій, зумовлюють необхідність вживати додаткові заходи з охорони праці та техніки безпеки осіб, робоче місце яких знаходиться в належному позивачу Приміщенні), а відтак повинно бути захищене судом шляхом усунення таких перешкод.

Вказані обставини призвели до звернення позивача до господарського суду із вимогами (враховуючи зміну предмету позову) про усунення перешкод у користуванні майном шляхом зобов`язання відповідачів демонтувати, належні останнім на праві господарського відання шафи з електротехнічним обладнанням, які розташовані біля Приміщення.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням наступного.

Приписами частини 1 статті 377 Цивільного кодексу України встановлено, що до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Водночас, позивач є власником Приміщення, а доказів права власності на будівлю чи споруду, як і прав користування земельною ділянкою позивачем до суду не подано.

Положеннями частини 1 статті 391 Цивільного кодексу України визначено, що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Положеннями пункту 33 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав", зокрема, визначено, що відповідно до положень статей 391, 396 позов про усунення порушень права, не пов`язаних із позбавленням володіння, підлягає задоволенню у разі, якщо позивач доведе, що він є власником або особою, яка володіє майном (має речове право) з підстави, передбаченої законом або договором, і що діями відповідача, не пов`язаними з позбавленням володіння, порушується його право власності чи законного володіння.

Такий позов підлягає задоволенню і в тому разі, коли позивач доведе, що є реальна небезпека порушення його права власності чи законного володіння зі сторони відповідача. При цьому суди повинні брати до уваги будь-які фактичні дані (статті 57 - 59 ЦПК), на підставі яких за звичайних умов можна зробити висновок про наявність такої небезпеки.

Шафи управління зовнішнім освітленням по вулиці Серафимовича, 11 у м. Києві було встановлено у 1970 році комунальним спеціалізованим підприємством будівельно-електромонтажних робіт у зв`язку з тим, що у вказаному будинку розміщено трансформаторну підстанцію № 2921.

Шафи управління зовнішнім освітленням по вулиці Серафимовича, 11 у м. Києві належать на праві господарського відання відповідачам, а саме - дві шафи - відповідачу-1 та дві шафи - відповідачу-2. Вказана обставина сторонами не заперечується.

Вказані шафи були замінені новими в процесі капітального ремонту зовнішнього освітлення м. Києва, який виконувався відповідно до рішень Київської міської ради.

У 2018-2019 роках департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві були зареєстровані повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту "Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники" та в подальшому зареєстровані декларації про готовність об`єктів до експлуатації.

Проте, належне позивачу на праві власності Приміщення є внутрішньою частиною будинку по вулиці Серафимовича, 11 у м. Києві, а належні відповідачам на праві господарського відання шафи управління зовнішнім освітленням не відносяться до внутрішньої частини такого будинку, що за висновками суду, не створює жодних фактичних перешкод у користуванні позивачем власним майном (Приміщенням).

Крім того, освітлювальне обладнання (в тому числі і шафи із електротехнічним обладнанням) є обов`язковим елементом благоустрою прибудинкової території колективного користування, відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011, водночас, жодних заборонних положень щодо розміщення елементів мережі зовнішнього освітлення впритул до будівель чинні будівельні норми не містять.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 05 березня 2020 року

Суддя С.В. Балац

Дата ухвалення рішення23.02.2020
Оприлюднено05.03.2020

Судовий реєстр по справі —910/15521/19

Постанова від 16.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Станік С.Р.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Балац С.В.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Балац С.В.

Ухвала від 19.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Балац С.В.

Ухвала від 06.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Балац С.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні