Рішення
від 26.02.2020 по справі 911/2995/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"27" лютого 2020 р. Справа № 911/2995/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо-А", 03680, місто Київ, Святошинський район, вулиця Пшенична, будинок 9

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод", 07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Соборна, будинок 85

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестментс", 07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця 1-го травня, будинок 71

про стягнення 441 871,13 грн за договором підряду № 39 від 28.08.2018

суддя Н.Г. Шевчук

секретар судового засідання М.Г. Байдрелова

за участю представників сторін:

від позивача: Даниленко Є.М. (посв. №000226 від 20.04.2018, дов. б/н 24.10.2019);

Мельник В.С. (дов. б/н 24.10.2019);

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився.

суть спору:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торнадо-А" звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод" з вимогою про стягнення заборгованості за договором підряду № 39 від 28.08.2018 в розмірі 441 871,13 грн з яких: 415 109,40 грн основний борг, 10 807,83 грн 3% річних та 15 953,90 грн інфляційних втрат, нарахованих на основну заборгованість.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем грошових зобов`язань за вказаним договором підряду в частині повної та своєчасної оплати за виконаний комплекс робіт згідно замовлень у встановлений договором строк.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 06.12.2019 за клопотанням позивача відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження та призначено перше судове засідання на 09.01.2020.

Відповідачем було подано відзив на позовну заяву б/н від 23.12.2019, в якому він заперечив проти задоволення позовних вимог в повному обсязі та просив залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестментс" і здійснити в порядку процесуального правонаступництва згідно статей 48, 52 Господарського процесуального кодексу України заміну неналежного відповідача належним. В обґрунтування такої заміни відповідач зазначає, що відповідно до прийнятих рішень загальних зборів ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" №20/03/19 від 20.03.2019, №06/05/19 від 06.05.2019, витягу з розподільчого балансу ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" заборгованість останнього перед ТОВ "Торнадо-А" по договору підряду № 39 від 28.08.2018 у сумі 415 109,40 грн, про стягнення якої заявлений позов у даній справі, була передана Товариству з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестментс", яке утворене шляхом виділу з ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод".

Також відповідачем в порядку частини четвертої статті 250 Господарського процесуального кодексу України подано заяву б/н від 23.12.2019 із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою від 09.01.2020 суд здійснив перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду даної справи за правилами загального позовного провадження.

Даною ухвалою було залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестментс" до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у цій справі може вплинути на права або обов`язки Товариства.

Частиною другою статті 48 Господарського процесуального кодексу України передбачено, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Заміна неналежного відповідача за клопотанням відповідача по справі чинним законодавством не передбачено.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестментс" своїм правом на подання пояснень щодо позову або відзиву не скористалось, про розгляд справи в господарському суді повідомлене належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням № 0103271648646 про вручення третій особі копії ухвали суду від 09.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 06.02.2020 закрито підготовче провадження по справі та призначено судове засідання для розгляду справи по суті.

Розглянувши подані документи, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

встановив:

28 серпня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торнадо-А" (Підрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод" (Замовник) було укладено договір підряду №39, відповідно до умов якого Підрядник зобов`язується своїми силами, на свій ризик за завданням Замовника виконати комплекс робіт по відновленню освітлення на об`єкті: Цех №3 ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області Нове будівництво, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити фактично виконані роботи на умовах цього Договору (пункт 1.1).

Розділом 2 даного Договору сторони погодили, що загальна вартість робіт без урахування вартості освітлювальної апаратури, які виконуються Підрядником, становить 815 700,00 грн (вісімсот п`ятнадцять тисяч сімсот гривень), в т.ч. ПДВ 20% - 135 950,00 грн. Вартість може змінюватись за погодженням сторін при зміні обсягів робіт та (або) складу робіт шляхом укладення Додаткової угоди до цього Договору, підписаної сторонами.

Щодо розрахунків між сторонами, умовами Договору передбачено наступний порядок:

- Передоплата у розмірі 30% загальної вартості робіт, здійснюється протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання Договору (підпункт 3.1.1);

- Оплата здійснюється в національній валюті шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника (пункт 3.2);

- Датою проведення оплати за послуги вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника (пункт 3.3);

- Наступні оплати по даному Договору здійснюються не пізніше 5-тиденного строку з дня підписання актів виконаних робіт, акти виконаних робіт подаються кожного 1-го та 16-го числа місяця, або на перший робочий день з цих дат (пункт 3.4).

Відповідно до підпункту 4.1.3 Договору Замовник зобов`язаний після отримання актів виконаних робіт протягом 5 робочих днів їх підписати або направити Підряднику письмову вмотивовану відмову. У разі ненадходження до Підрядника письмової вмотивованої відмови протягом 10 календарних днів з дати їх передачі Замовнику акти виконаних робіт вважаються підписаними Замовником.

Згідно із пунктами 5.1 та 5.2 Договору строк виконання робіт: до 90 днів з дати підписання Договору. Датою виконання робіт є дата підписання акту здачі-приймання робіт.

Відповідно до пункту 6.1 договору сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання прийнятих зобов`язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

Цей Договір вважається укладеним з дати його підписання сторонами і скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2018, але у будь-якому випадку до виконання всіх умов цього Договору та повного завершення робіт (пункт 9.1 Договору).

Пунктами 10.1 та 10.2 Договору передбачено, що умови Договору можуть бути змінені за згодою сторін відповідно до укладеної ними Додаткової угоди до цього Договору. Усі зміни, додаткові угоди, калькуляції, протоколи та інші документи є чинними та обов`язковими для сторін Договору лише за умови, якщо вони укладаються сторонами у письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками сторін та скріплюються печатками сторін цього Договору.

Відповідно до пункту 12.2 Договору жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третім особам без письмової згоди другої сторони за цим Договором.

А також відступлення прав вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою стороною (пункт 12.9 Договору).

На підставі пунктів 2.2 та 10.1 Договору між сторонами було підписано Специфікацію № 1, що є невід`ємною частиною Договору № 39 від 28.08.2018, відповідно до якої сторони погодили доповнити роботи по даному Договору на загальну суму 211 184,40 грн (з ПДВ).

Позивач стверджує, що ним було виконано комплекс робіт, передбачений Договором та Специфікацією, в повному обсязі, рахунки на оплату яких було виставлено відповідачу:

- по замовленню № 574 від 23.10.2018 щодо виконання робіт по відновленню освітлення на об`єкті: Цех № 3 ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області Нове будівництво на суму 815 700,00 грн;

- по замовленню № 581 від 30.10.2018 щодо виконання робіт по відновленню освітлення на об`єкті: Цех № 3 ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області Нове будівництво на суму 211 184,40 грн.

Згідно умов Договору відповідачем було здійснено передоплату у розмірі 30% від вартості робіт за замовленням № 574 від 23.10.2018, яка становить 244 710,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 261 від 23.10.2018 з відповідним призначенням платежу (копія наявна в матеріалах справи).

23 жовтня 2018 року між сторонами було підписано та скріплено печатками сторін Акт надання послуг № 398, відповідно до якого Замовником прийнято без претензій по об`єму, якості та строкам роботи по відновленню освітлення на об`єкті: Цех № 3 ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області Нове будівництво (46% від загального обсягу робіт) на загальну суму 375 222,00 грн.

Замовником згідно платіжного доручення № 300 від 07.11.2018 сплачено 130 512,00 грн, що разом із сумою передоплати складає 375 222,00 грн (копія платіжного доручення наявна в матеріалах справи).

07 листопада 2018 року між сторонами підписано та скріплено їх печатками Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 407, згідно до якого Замовником прийнято вказані в Акті роботи на загальну суму 236 553,00 грн, які сплачені Замовником згідно платіжного № 381 від 03.12.2018 (копія наявна в матеріалах справи).

В подальшому між сторонами було підписано та скріплено печатками: по замовленню № 574 від 23.10.2018 - Акт надання послуг № 451 від 14.12.2018 на суму виконаних робіт у розмірі 203 925,00 грн; по замовленню № 581 від 30.10.2018 - Акт надання послуг № 471 від 19.12.2018 на суму 84 473,76 грн та Акт надання послуг № 14 від 23.01.2019 на суму 126 710,64 грн.

За твердженням позивача в порушення пункту 3.4 Договору відповідачем виконані роботи були оплачені лише частково на суму 611 775,00 грн та з порушеннями строків оплати, внаслідок чого за ним утворилась заборгованість в загальному розмірі 415 109,40 грн, що складається із 203 925,00 грн по замовленню № 574 від 23.10.2018 та 211 184,40 грн по замовленню № 581 від 30.10.2018.

Вказані обставини стали підставою для звернення позивача до суду з відповідним позовом.

В свою чергу, відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, заявлених до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод", посилався на те, що у зв`язку із складним матеріальним становищем не мав можливості розрахуватися своєчасно з Підрядником та зазначив, що загальними зборами учасників ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" (Товариство) прийнято рішення № 20/03/19 від 20.03.2019 про створення юридичної особи шляхом виділу зі складу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод" частини майна, прав і обов`язків та створити на їх базі Товариство з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестментс", сформувати Статутний капітал новоствореної юридичної особи за рахунок частини Статутного капіталу Товариства та на підставі розподільчого балансу і передавального акту передати ТОВ "Маунт Інвестментс" активи і пасиви Товариства. Даним рішенням загальних зборів учасників вирішено, що ТОВ "Маунт Інвестментс" буде правонаступником майнових прав та обов`язків ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" згідно розподільчого балансу.

Рішенням загальних зборів учасників Товариства № 06/05/19 від 06.05.2019 затверджено розподільчий баланс ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод", згідно якого передано новоутвореній юридичній особі ТОВ "Маунт Інвестментс" майно, права та обов`язки відповідно до розподільчого балансу, зокрема, дебіторську заборгованість ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" перед ТОВ "Торнадо-А" в розмірі 415 109,40 грн за договором № 39 від 28.08.2018.

У зв`язку з цим відповідач просив залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Маунт Інвестменс" і здійснити в порядку процесуального правонаступництва згідно статей 48, 52 Господарського процесуального кодексу України заміну неналежного відповідача належним.

Відповідно до частини другої статті 48 Господарського процесуального кодексу України якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Процесуальним законом не передбачено можливість заміни неналежного відповідача по справі/боржника у зобов`язанні за заявою відповідача

Статтею 520 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

В матеріалах справи наявна копія проекту тристороннього договору про заміну сторони Договору № 39 від 28.08.2018, який датовано 13.05.2019, відповідно до умов якого сторони повинні були погодити заміну ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод", як первісного замовника на ТОВ "Маунт Інвестментс", як нового замовника, однак даний проект договору не підписаний зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо-А", а тому вважається неукладеним.

Крім того, як зазначалося вище, умовами Договору № 39 від 28.08.2018 сторонами застережено, що жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третім особам без письмової згоди другої сторони за цим Договором.

А тому особою, зобов`язаною оплатити виконані позивачем роботи, є ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод".

Відповідно до частини першої статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, платити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу України.

Частиною другою статті 11 Цивільного кодексу України визначено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір.

Відповідно до приписів частини першої статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з частиною першою статті 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України).

Зі змісту Договору вбачається, що він за своєю правовою природою є договором підряду, а відтак правовідносини, які виникли у зв`язку з його виконанням, регулюються положеннями Глави 61 Цивільного кодексу України.

Згідно з частинами першою, другою статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

В силу статті 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позивач належним чином виконав свою частину договірного зобов`язання та виконав комплекс робіт по відновленню освітлення на об`єкті: Цех № 3 ТОВ "Перший Столичний Хлібозавод" в с. Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області Нове будівництво, на підтвердження чого оформлено акти надання послуг.

Судом встановлено, що визначені в актах надання послуг роботи, які підписані Товариством з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод", прийнято останнім без претензій та зауважень в повному обсязі.

Статтею 846 Цивільного кодексу України визначено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

За приписами статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Між тим, обставини справи свідчать, що відповідач в передбачені пунктами 3.1.1 та 3.4 Договору № 39 від 28.08.2018 строки оплату за виконаний комплекс робіт не здійснив. Доказів протилежного матеріали справи не містять.

Судом встановлено та підтверджено матеріалами справи, що за умовами Договору відповідач повинен був оплатити комплекс виконаних робіт по Акту надання послуг № 398 від 23.10.2018 не пізніше 5-тиденного строку, тобто до 29.10.2018 (оскільки п`ятий день припадає на вихідний), однак відповідачем оплачено даний акт 07.11.2018.

Акт надання послуг № 407 від 07.11.2018 повинен був бути оплачений не пізніше 12.11.2018, однак згідно платіжного доручення останній оплачено 03.12.2018.

Акт надання послуг № 451 від 14.12.2018 на суму 203 925,00 грн, Акт надання послуг № 471 від 19.12.2018 на суму 84 473,76 грн та Акт надання послуг № 14 від 23.01.2019 на суму 126 710,64грн в передбачені пунктами 3.1.1 та 3.4 Договору № 39 від 28.08.2018 строки відповідачем не сплачено.

Доказів оплати матеріали справи станом на час ухвалення судом цього рішення не містять.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина перша статті 612 Цивільного кодексу України).

Враховуючи, що розмір заявленої позивачем заборгованості відповідає фактичним обставинам справи та відповідно до Актів надання послуг становить 415 109,40 грн і підтверджений відповідачем, яка на час прийняття рішення відповідачем не погашена, вимога про стягнення з відповідача суми основного боргу підлягає задоволенню в повному обсязі.

Згідно до частини першої статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Приписами частини другої статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та відсотків річних в порядку статті 625 Цивільного кодексу України є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Враховуючи вищевказані положення позивачем заявлено до стягнення з відповідача 10 807,83 грн 3 % річних, які нараховані окремо по кожному несплаченому Акту надання послуг за сукупний період з 20.12.2018 по 15.11.2019, та 15 953,90 грн інфляційних втрат за сукупний період з січня 2019 року по жовтень 2019 року.

Перевіривши розрахунок 3% річних судом встановлено, що позивачем невірно визначено початок прострочення оплати виконаних робіт згідно Акту надання послуг № 471 від 19.12.2018 по замовленню № 581 від 30.10.2018, оскільки прострочення має місце з 27.12.2018, однак згідно розрахунку суду розмір належних до стягнення з відповідача на користь позивача 3% річних становить 10 828,07 грн, проте при ухваленні рішення суд не може виходити за межі позовних вимог (частина друга статті 237 Господарського процесуального кодексу України), а тому вимога позивача про стягнення з відповідача 3% річних в сумі 10 807,83 грн підлягає задоволенню повністю в заявленому розмірі.

Здійснивши перевірку розрахунку інфляційних втрат, суд встановив, що він не суперечить вимогам законодавства і матеріалам справи, а відтак вимога позивача про стягнення з відповідача інфляційних втрат в сумі 15 953,90 грн підлягає задоволенню.

Заперечення відповідача, викладені у відзиві, не спростовують обгрунтованості позовних вимог та не можуть бути підставою для відмови у задоволенні позову.

За таких обставин суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі, та з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 415 109,40 грн заборгованості за виконаний комплекс робіт, 10 807,83 грн 3% річних та 15 953,90 грн інфляційних втрат.

Відповідно до частини першої статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судовий збір відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача.

Керуючись статтями 129, 232, 233, 238 Господарського процесуального кодексу України суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Перший Столичний Хлібозавод" (07354, Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Соборна, будинок 85, код ЄДРПОУ 31484879) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торнадо-А" (03680, місто Київ, Святошинський район, вулиця Пшенична, будинок 9, код ЄДРПОУ 30674381) 441 871 (чотириста сорок одна тисяча вісімсот сімдесят одна) грн 13 коп., з яких: заборгованість у сумі 415 109,40 грн, 3% річних у сумі 10 807,83 грн, інфляційні втрати у сумі 15 953,90 грн, а також судовий збір у сумі 6 628 (шість тисяч шістсот двадцять вісім) грн 07 коп.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржене в порядку та строки, передбачені статтями 256-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.Г. Шевчук

Повне рішення складено та підписано: 06.03.2020

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено09.03.2020

Судовий реєстр по справі —911/2995/19

Постанова від 03.06.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Владимиренко С.В.

Ухвала від 26.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Владимиренко С.В.

Ухвала від 06.04.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Владимиренко С.В.

Рішення від 05.03.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Шевчук Н.Г.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Шевчук Н.Г.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд Київської області

Шевчук Н.Г.

Ухвала від 08.12.2019

Господарське

Господарський суд Київської області

Шевчук Н.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні